Hopp til innhold

Rapport

Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer knyttet til den nasjonale og globale NCD-strategien

Indikatorene for ikke-smittsomme sykdommer er knyttet til den nasjonale og globale strategien for ikke-smittsomme sykdommer (NCD). Det er satt konkrete mål for å redusere sykelighet og død av disse sykdommene innen 2025.

ncd-topp.png

Indikatorene for ikke-smittsomme sykdommer er knyttet til den nasjonale og globale strategien for ikke-smittsomme sykdommer (NCD). Det er satt konkrete mål for å redusere sykelighet og død av disse sykdommene innen 2025.

Søk i publikasjonen

Sammendrag

 1. Hovudpunkt

 2. Mål og indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (NCD) - oversikt

Dødelighet og sykelighet

 1. For tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer (indikator 1)

 2. Nye krefttilfeller (indikator 2)

 3. Diabetes hos voksne (indikator 12)

Alkohol

 1. Alkoholforbruk per innbygger (indikator 3)

 2. Høyt alkoholinntak (indikator 4)

 3. Alkoholavhengighet (indikator 5)

Fysisk inaktivitet

 1. Fysisk inaktivitet - ungdom (indikator 6)

 2. Fysisk inaktivitet hos voksne (indikator 7)

Tobakk

 1. Tobakksbruk blant ungdom (indikator 9)

 2. Tobakksbruk blant voksne (indikator 10)

Kosthold

 1. Saltinntak (indikator 8)

 2. Mettet fett (indikator 15)

 3. Lavt inntak av frukt og grønnsaker (indikator 16)

Blodtrykk

 1. Høyt blodtrykk (indikator 11)

 2. Blodtrykksnivå (indikator 11)

Overvekt og fedme

 1. Overvekt og fedme blant ungdom (indikator 13)

 2. Overvekt og fedme blant voksne (indikator 14)

Kolesterol

 1. Kolesterolnivå (indikator 17)

 2. Høyt kolesterol (indikator 17)

Vaksine og screening

 1. HPV vaksine (indikator 22)

 2. Hepatitt B vaksine (indikator 24)

 3. Screening for livmorshalskreft (indikator 25)

Nasjonale helsesystemer - mål og indikatorer

 1. Medikamentell behandling for å forebygge hjerteinfarkt og slag hos høyrisikopersoner (indikator 18)

 2. Tilgjengelighet av NCD-medisiner (indikator 19)

 3. Smertebehandling ved kreft (indikator 20)

 4. Begrense mettet fett (indikator 21)

 5. Begrense markedsføring rettet mot barn (indikator 23)

Datakilder

 1. Datakilder for NCD-indikatorer

Om publikasjonen

 1. Om publikasjonen

 2. Redaksjon og bidragsytere

 3. Mediekontakter

Faglige møter og presentasjoner

 1. Presentasjoner fra NCD-seminarer