Hopp til innhold

Veileder

Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner

Veilederen beskriver grunnleggende smitteforebyggende tiltak som skal benyttes av alt helsepersonell, innen alle grener av helsetjenesten, i møte med alle pasienter, uavhengig av smittestatus. Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner er under utarbeidelse, første versjon er forventet ferdig i løpet av våren 2022.

Veilederen beskriver grunnleggende smitteforebyggende tiltak som skal benyttes av alt helsepersonell, innen alle grener av helsetjenesten, i møte med alle pasienter, uavhengig av smittestatus. Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner er under utarbeidelse, første versjon er forventet ferdig i løpet av våren 2022.