Hopp til innhold

Veileder

Veileder for basale smittevernrutiner

Veilederen beskriver grunnleggende smitteforebyggende tiltak som skal benyttes av alt helsepersonell, innen alle grener av helsetjenesten, i møte med alle pasienter, uavhengig av smittestatus.

Veileder Basale smittevernrutiner_lakserosa.png

Veilederen beskriver grunnleggende smitteforebyggende tiltak som skal benyttes av alt helsepersonell, innen alle grener av helsetjenesten, i møte med alle pasienter, uavhengig av smittestatus.