Hopp til innhold

Veileder

Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner

Veilederen beskriver grunnleggende smitteforebyggende tiltak som skal benyttes av alt helsepersonell, innen alle grener av helsetjenesten, i møte med alle pasienter, uavhengig av smittestatus.

illustrasjon av helsepersonell som lurer på hvilke basale smittevernrutiner som skal utføres
FHI

Veilederen beskriver grunnleggende smitteforebyggende tiltak som skal benyttes av alt helsepersonell, innen alle grener av helsetjenesten, i møte med alle pasienter, uavhengig av smittestatus.