Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nettpublikasjon

Folkehelserapporten (nettutgaven) - Helsetilstanden i Norge

Folkehelserapporten presenterer kunnskap og statistikk om helsetilstanden i Norge. Du finner oversiktskapitler og kapitler om spesifikke emner som levealder, ulike sykdommer og risikofaktorer. Kapitlene bygger på Folkehelserapporten 2014, og vil bli oppdatert i 2016-2017.

Befolkning og levealder

 1. Befolkningen i Norge
 2. Levealderen i Norge

Helse i ulike befolkningsgrupper

 1. Helse hos barn og unge
 2. Sosiale helseforskjeller i Norge
 3. Helse hos eldre i Norge

Helse og sykdom

 1. Antibiotikaresistens
 2. Astma og allergi i Norge
 3. Demens
 4. Diabetes i Norge
 5. Hjerte- og karsykdommer i Norge
 6. Infeksjoner i Norge
 7. Kreft i Norge
 8. Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) i Norge
 9. Langvarige smertetilstander i Norge
 10. Mat- og vannbårne infeksjoner
 11. Muskel- og skjelettsykdommer og -plager
 12. Psykisk helse hos barn og unge
 13. Psykisk helse hos voksne
 14. Ruslidelser i Norge
 15. Selvmord og selvmordsforsøk i Norge
 16. Skader og ulykker i Norge
 17. Søvnvansker

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

 1. Alkohol og andre rusmiddel
 2. Arbeid og helse
 3. Drikkevatn i Noreg
 4. Fysisk aktivitet i Noreg
 5. Klimaendringar og helse
 6. Kosthald
 7. Luftforureining i Noreg
 8. Overvekt og fedme
 9. Røyking og snusbruk i Noreg
 10. Støy
 11. Vaksinar i førebygging av infeksjonar

Kunnskap om folkehelse

 1. Kunnskapskilder for folkehelse

Folkehelse i historien

 1. Folkehelse i Norge 1814–2014

Om rapporten

 1. Om Folkehelserapporten

Oppdateringer

 1. Oppdateringer av kapitler i Folkehelserapporten

Tillegg til Folkehelserapporten

 1. Alkoholomsetningen i Norge
 2. Behov for bedre data om skader og ulykker
 3. Alkohol og andre rusmiddel
 4. Hvor mange bilførere omkommer under ruspåvirkning?
 5. Livskvalitet og mestring i Norge
 6. Hvor mange har diabetes i Norge?
Folkehelserapporten 2014.jpg