Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nettpublikasjon

Folkehelserapporten (nettutgaven) - Helsetilstanden i Norge

Folkehelserapporten presenterer kunnskap og statistikk om helsetilstanden i Norge. Du finner oversiktskapitler og kapitler om spesifikke emner som levealder, ulike sykdommer og risikofaktorer. Kapitlene bygger på Folkehelserapporten 2014, og vil bli oppdatert i 2016-2017.

Befolkning og levealder

 1. Befolkningen
 2. Levealder

Helse i ulike befolkningsgrupper

 1. Helse hos barn og unge
 2. Sosiale helseforskjeller
 3. Helse hos eldre

Helse og sykdom

 1. Antibiotikaresistens
 2. Astma og allergi
 3. Demens
 4. Diabetes
 5. Hjerte- og karsykdommer
 6. Infeksjoner
 7. Kreft
 8. Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)
 9. Langvarige smertetilstander
 10. Mat- og vannbårne infeksjoner
 11. Muskel- og skjelettsykdommer og -plager
 12. Psykisk helse hos barn og unge
 13. Psykisk helse hos voksne
 14. Ruslidelser
 15. Selvmord og selvmordsforsøk
 16. Skader og ulykker
 17. Søvnvansker (insomni)

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

 1. Alkohol og andre rusmidler
 2. Arbeid og helse
 3. Drikkevatn
 4. Fysisk aktivitet
 5. Klimaendringar og helse
 6. Kosthald
 7. Luftforureining
 8. Overvekt og fedme
 9. Røyking og snusbruk
 10. Støy
 11. Vaksinar i førebygging av infeksjonar

Kunnskap om folkehelse

 1. Kunnskapskilder for folkehelse

Folkehelse i historien

 1. Folkehelse i Norge 1814–2014

Om rapporten

 1. Om Folkehelserapporten

Oppdateringer

 1. Oppdateringer av kapitler i Folkehelserapporten

Tillegg til Folkehelserapporten

 1. Alkoholomsetningen i Norge
 2. Behov for bedre data om skader og ulykker
 3. Alkohol og andre rusmiddel
 4. Hvor mange bilførere omkommer under ruspåvirkning?
 5. Livskvalitet og mestring i Norge
 6. Hvor mange har diabetes i Norge?

Miljø

Folkehelserapporten 2014.jpg