Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Negler»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Negler

Negler

Helsepersonell bør ha korte negler uten neglelakk, påsatte negler eller neglelakk

Helsepersonell bør ha korte negler uten neglelakk, påsatte negler eller neglelakk


Neglesykdom som neglesopp påvirker forekomsten av mikroorganismer på hendene, effekten av håndhygiene og risiko for overføring av mikroorganismer. Det er derfor avgjørende at helsepersonell har hele og friske negler og neglebånd.1,6

Neglelengde

Området under neglene (subungual) inneholder store mengder mikroorganismer, med størst forekomst av hvite stafylokokker, Gram-negative staver (inkludert Pseudomonas spp.), Corynebakterier og sopp.4,6,7 Lange negler forhindrer god hånd­hygiene, og helsepersonell med lange negler (over 2mm) har ofte flere potensielt patogene bakterier på hendene enn helsepersonell med kortere negler,2,6,7,8,9 inkludert Staphyloccocus aureus.9 Lange negler gir også økt risiko for punksjon av hansker og de vanskeliggjør håndhygiene og utførelse av en rekke arbeidsoppgaver.1,5,6,10 Helsepersonell bør derfor ha korte negler (< 2 mm).

Kunstige negler og neglesmykker

Helsepersonell med kunstige negler og/eller neglepynt har hyppigere forekomst av potensielt patogene bakterier på hendene, både før og etter utført håndhygiene. Det finnes en rekke studier som viser sammenheng mellom utbrudd med Gram-negative bakterier (inkludert Pseudomonas spp.) og sopp, og helsepersonell med lange negler og/eller kunstige negler.1,2,4,5,7,8 Helsepersonell bør derfor ikke ha kunstige negler eller neglesmykker.

Neglelakk

Det er uavklart hvorvidt bruk av neglelakk påvirker den mikrobiologiske floraen på helsepersonells hender.11 De få studiene som er gjennomført antyder at nylig påført neglelakk ikke påvirker forekomsten av mikroorganismer, mens krakelert eller avskallet neglelakk kan gi økt mengde av mikroorganismer, trolig på grunn av bedre levevilkår for mikroorganismer og vanskeliggjøring av håndhygiene.2,3,4,5,8 Neglelakk med farge hindrer videre kontroll med renhold av det subunguale området. Helsepersonell bør derfor ikke benytte neglelakk når de er på arbeid.

Gelélakk er et relativt nytt tilskudd innen negledesign. Som for kunstige negler vil det ved vekst av de naturlige neglene dannes en rand mellom neglebånd og påsatt negl/gelélakk, noe som vanskeliggjør håndhygiene og gir økt grobunn for bakterier.

Referanser

 1. World Health Organization. WHO guidelines on hand hygiene in health care. World Health Organization; 2009. Accessed 27.01.2016.
 2. Public Health Ontario. Best practice for hand hygiene. 2014. Accessed 27.01.2016. Hentet fra https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/b/2014/bp-hand-hygiene.pdf
 3. Loveday H, Wilson J, Pratt R, et al. Epic3: National evidence-based guidelines for preventing healthcare-associated infections in NHS hospitals in England. J Hosp Infect. 2014;86(S1):S1-S70.
 4. Hand Hygiene Australia. HH Manual, 3rd edition. 2012. Accessed 27.01.2016.
 5. British Columbia Ministry of Health. Best Practices for Hand Hygiene In All Healthcare Settings and Programs. 2012. Accessed 27.01.2016.
 6. Statens serum institut. National infektionshygiejniske retningslinjer. Om håndhygiejne 2013. Accessed 27.01.2016.
 7. Public health agency of Canada. Hand hygiene practice in health care settings. 2012. Accessed 27.01.2016.
 8. Health Protection Scotland. Standard Infection Control Precautions Literature Review: Hand Hygiene: Hand Washing in the hospital setting. 2016. Accessed 27.01.2016.
 9. Fagernes M, Lingaas E. Factors interfering with the microflora on hands: A regression analysis of samples from 465 healthcare workers. J Adv Nurs. 2011;67(2):297-307.
 10. Olsen RJ, Lynch P, Coyle MB, Cummings J, Bokete T, Stamm WE. Examination gloves as barriers to hand contamination in clinical practice. Journal of the American Medical Association. 1993;270(3):350-353.
 11. Arrowsmith VA, Maunder JA, Sargent RJ, Taylor R. Removal of nail polish and finger rings to prevent surgical infection. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2014(4):CD003325.