Hopp til innhold

Negler

Publisert

Helsepersonell bør ha korte negler uten neglelakk, påsatte negler eller neglelakk

Helsepersonell bør ha korte negler uten neglelakk, påsatte negler eller neglelakk


Neglesykdom som neglesopp påvirker forekomsten av mikroorganismer på hendene, effekten av håndhygiene og risiko for overføring av mikroorganismer. Det er derfor avgjørende at helsepersonell har hele og friske negler og neglebånd.1,6

Neglelengde

Området under neglene (subungual) inneholder store mengder mikroorganismer, med størst forekomst av hvite stafylokokker, Gram-negative staver (inkludert Pseudomonas spp.), Corynebakterier og sopp.4,6,7 Lange negler forhindrer god hånd­hygiene, og helsepersonell med lange negler (over 2mm) har ofte flere potensielt patogene bakterier på hendene enn helsepersonell med kortere negler,2,6,7,8,9 inkludert Staphyloccocus aureus.9 Lange negler gir også økt risiko for punksjon av hansker og de vanskeliggjør håndhygiene og utførelse av en rekke arbeidsoppgaver.1,5,6,10 Helsepersonell bør derfor ha korte negler (< 2 mm).

Kunstige negler og neglesmykker

Helsepersonell med kunstige negler og/eller neglepynt har hyppigere forekomst av potensielt patogene bakterier på hendene, både før og etter utført håndhygiene. Det finnes en rekke studier som viser sammenheng mellom utbrudd med Gram-negative bakterier (inkludert Pseudomonas spp.) og sopp, og helsepersonell med lange negler og/eller kunstige negler.1,2,4,5,7,8 Helsepersonell bør derfor ikke ha kunstige negler eller neglesmykker.

Neglelakk

Det er uavklart hvorvidt bruk av neglelakk påvirker den mikrobiologiske floraen på helsepersonells hender.11 De få studiene som er gjennomført antyder at nylig påført neglelakk ikke påvirker forekomsten av mikroorganismer, mens krakelert eller avskallet neglelakk kan gi økt mengde av mikroorganismer, trolig på grunn av bedre levevilkår for mikroorganismer og vanskeliggjøring av håndhygiene.2,3,4,5,8 Neglelakk med farge hindrer videre kontroll med renhold av det subunguale området. Helsepersonell bør derfor ikke benytte neglelakk når de er på arbeid.

Gelélakk er et relativt nytt tilskudd innen negledesign. Som for kunstige negler vil det ved vekst av de naturlige neglene dannes en rand mellom neglebånd og påsatt negl/gelélakk, noe som vanskeliggjør håndhygiene og gir økt grobunn for bakterier.

Referanser