Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Preoperativ håndhygiene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Preoperativ håndhygiene

Preoperativ håndhygiene

Hensikten med preoperativ håndhygiene er å forebygge postoperative sårinfeksjoner.

Hensikten med preoperativ håndhygiene er å forebygge postoperative sårinfeksjoner.


Preoperativ håndhygiene forebygger at hudbakterier fra hendene til det kirurgiske team kommer i kontakt med såret under inngrepet dersom hansker perforeres.

Preoperativ håndhygiene skal fjerne den transiente flora, redusere den permanente flora i størst mulig grad og bidra til at oppformering av mikroorganismer på hendene til det kirurgiske teamet holdes så lavt som mulig under hele inngrepet.1,5,6,8

Det finnes flere metoder for preoperativ håndhygiene:

 • Hånddesinfeksjon med alkohol tilsatt klorheksidin (eller annen langtidsvirkende ingrediens).
 • Kirurgisk håndvask med antimikrobiell såpe (klorheksidin eller jod).

I Norge benyttes i hovedsak preoperativ alkoholbasert hånddesinfeksjon tilsatt klorheksidin eller antimikrobielle såper tilsatt klorheksidin.

Det er ikke vist forskjell i forekomst av postoperative sårinfeksjoner etter preoperative håndhygiene utført ved preoperativ håndvask versus preoperativ hånddesinfeksjon.17 Preoperativ håndhygiene med hånddesinfeksjon tilsatt langtidsvirkende ingredienser (klorheksidin) har imidlertid raskere og bedre effekt på bakterieforekomsten på hendene enn preoperativ håndvask,1,5,8,11,18. Det er også mer skånsomt for huden på hendene.3,5,8,11,19 Preoperativ håndhygiene med hånddesinfeksjon tilsatt klorheksidin er derfor anbefalt som metode ved preoperativ håndhygiene.

Produkter til preoperativ håndhygiene

Produkter som skal anvendes til preoperativ hånddesinfeksjon eller preoperativ håndvask skal tilfredsstille kravene i NS-EN 12791.20 Standarden kan sammenlignes med NS-EN-1500 (omtales nærmere i avsnittet om produkter til hånddesinfeksjon i kapittelet om hånddesinfeksjon), med unntak av at den bakterielle effekten av produktet som testes anvendes på rene hender og ikke eksperimentelt forurensede hender.

I henhold til testen skal produktene være minst like effektivt som referanseproduktet (n-propanol 60 prosent v/v) på umiddelbare drapseffekten på testmikroben, samt på oppformering av mikroorganismer i løpet av tre timer under hanskene (NS-EN 12791).20

Standarden kritiseres for at den ikke setter krav til rengjøring av underarmer, og at den derfor ikke reflekterer gjennomføringen i praksis.21

Antimikrobielle såper er såper som inneholder antibakterielle midler. Antimikrobielle såper omfattes av Biocidforskriften12 og skal også testes i henhold til NS-EN-1499.16

Klorheksidin benyttes som aktiv ingrediens både i såper og hånddesinfeksjon til preoperativ håndhygiene. Den antimikrobielle virkningen av klorheksidin skyldes forstyrrelse av cellemembranen som igjen fører til lekkasje fra cytoplasma og celledød. 

Klorheksidin har meget god effekt mot de fleste Gram-positive bakterier, men mindre effekt mot Gram-negative bakterier, spesielt Protetus spp og Pseudomonas spp. Klorheksidin har effekt på enkelte virus, betraktelig redusert effekt mot nakne virus (adenovirus, enterovirus og rotavirus) og sopp, og ingen effekt på bakteriesporer.9,13 Klorheksidin har lenger reaksjonstid enn alkohol1 og har en langtidseffekt som oppstår ved at virkestoffet binder seg til det øverste hudlaget.6

Effekten av klorheksidin er konsentrasjonsavhengig.13 Det er rapportert hyppigere forekomst av kontaktdermatitt ved høye konsentrasjoner. Allergiske reaksjoner er sjeldne og klorheksidin absorberes i liten grad fra huden. Klorheksidin må ikke komme i kontakt med øye, indre øre eller hjernehinne da det kan forårsake skader som konjunktivitt, corneaskade og virke ototoksisk.22

Effekten av klorheksidin påvirkes ikke i særlig grad av tilstedeværelse av organisk materiale. Siden klorheksidin er et kationisk molekyl, kan imidlertid effekten påvirkes av visse såper og hudkremer som inneholder anioniske, mykgjørende produkter.1 Resistens mot klorheksidin har vært rapportert.4,23

Jod benyttes som aktiv ingrediens i såper til preoperativ håndhygiene. Jod penetrerer bakterieveggen relativt raskt med direkte effekt på intracellulære protein- og nukleinsyrestrukturer.1,13,22 Jod har god effekt mot Gram-positive, Gram-negative bakterier og enkelte virus, redusert effekt mot sopp og ingen effekt mot bakteriesporer.1,22 Effekten av jod er også konsentrasjonavhengig. Som for klorheksidin er det rapportert hyppigere forekomst av kontaktdermatitt ved høye konsentrasjoner.

Effekten av jod påvirkes av hudens pH, temperatur, tid av eksponering, og reduseres ved tilstedeværelse av organisk materiale.1 Jod er ikke like langtidsvirkende som klorheksidin.9

Alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel tilsatt klorheksidin

Ved å kombinere alkohol og klorheksidin, utnyttes alkoholens hurtige mikrobedrap med klorheksidinets langtidseffekt.

Konsentrasjon av klorheksidin i alkoholbasert hånddesinfeksjon varierer fra 0,5 prosent til 2 prosent.

Antimikrobielle såper

Antimikrobielle såper har bedre antimikrobiell effekt enn vanlig såpe.1

Antimikrobielle såper tilsatt klorheksidin eller jod gir samme resultat på bakteriedrap initialt. Klorheksidin har imidlertid bedre langtidseffekt, bedre effekt ved gjentatt påføring og er mindre allergifremkallende.1,9,11 Ved preoperativ håndvask anbefales derfor antimikrobielle såper tilsatt klorheksidin fremfor såper tilsatt jod. Antimikrobielle såper tilsatt jod er ikke fritt til salgs i Norge, og må eventuelt tas inn på registreringsfritak.

Fremgangsmåte ved preoperativ håndhygiene

Helsepersonell hender skal i utgangspunktet være rene når de ankommer operasjonsavdelingen.14

For å redusere risiko for smitteoverføring og hull i operasjonshanskene må hendene være uten håndsmykker og armbåndsur, neglene korte, rene og uten neglelakk.8,24 Huden på hendene og underarmene må også være hel, uten sår eller skorper.7,8,24 Dersom mindre sår eller rifter oppdages må disse eventuelt dekkes med sterilt vannbestandig plaster etter at preoperativ håndhygiene er utført.7

For å sikre effekt må det påføres tilstrekkelig mengde hånddesinfeksjonsmiddel eller vaskemiddel.  Dette vil avhenge av produkttype og hendenes størrelse.11,25 Produsentens anbefalinger for volum og virketid bør følges nøye.

Fremgangsmåte ved preoperativ hånddesinfeksjon

Kirurgisk, alkoholbasert hånddesinfeksjon tilsatt klorheksidin er anbefalt metode.

Ved allergi mot klorheksidin anbefales kirurgisk hånddesinfeksjonsmiddel uten annet antiseptisk middel enn alkohol. Det er vist bedre effekt ved bruk av hånddesinfeksjon med høy alkoholkonsentrasjon (85 prosent).15,26,27 Kirurgisk, alkoholbasert hånddesinfeksjon uten klorheksidin vil ikke ha samme langtidseffekt, og man vil få en raskere oppformering av bakterier på hendene under hansken. Ved operasjoner over 3 timer bør hånddesinfek­sjonen gjentas dersom kirurgisk hånddesinfeksjonsmiddel uten annet antiseptisk middel enn alkohol er benyttet.14

Preoperativ hånddesinfeksjon trinn for trinn

WHO har utformet en trinnvis modell for preoperativ hånddesinfeksjon.1 Modellens trinn må repeteres tilstrekkelig antall ganger til at produktets virketid innfris. Gjennomgang av trinnene er estimert til 60 sekunder, slik at ved bruk av produkter som har virketid på to minutter gjentas prosedyren to ganger, ved tre minutters virketid gjentas den tre ganger osv.

Før oppstart, utfør standard håndvask (se avsnitt om fremgangsmåte i kapittelet om håndvask med såpe og vann) dersom:

 • det er dagens første operasjon
 • om hendene er synlig tilsølte
 • du har spist eller vært på toalettet siden forrige håndvask

Rens neglene med neglerenser av mykt materiale ved behov.1,5,8,9

Trinn 1 - Høyre arm:

 • Bruk høyre albue på dispenserarmen. Tilfør ca. 5 ml hånddesinfeksjonsmiddel i venstre håndflate (følg produsentens anbefalinger).
 • Dypp fingertuppene på høyre hånd i desinfeksjonsmiddelet i minimum 5 sekunder for å desinfisere under neglene.
 • Smør middelet over hele høyre underarm opp til albuen. Gni med sirkulær bevegelser i 10-15 sekunder.

Trinn 2 – Venstre arm:

 • Bruk venstre albue på dispenserarmen. Tilfør ca. 5 ml hånddesinfeksjonsmiddel i høyre håndflate (følg produsentens anbefalinger).
 • Dypp fingertuppene på venstre hånd i desinfeksjonsmiddelet i minimum 5 sekunder for å desinfisere under neglene.
 • Smør middelet over hele venstre underarm opp til albuen. Gni med sirkulær bevegelser i 10-15 sekunder.

Trinn 3 – Hender:

 • Bruk høyre albue på dispenserarmen. Tilfør ca. 5 ml hånddesinfeksjonsmiddel i venstre håndflate (følg produsentens anbefalinger).
 • Fordel middelet over alle deler av hendenes overflate opp til håndleddet, og fortsett å gni middelet inn i hendene etter gitt mønster i 20-30 sekunder:
  • Gni håndflatene mot hverandre med roterende bevegelser opp til og med håndleddet.
  • Legg høyre hånd over venstre og gni venstre håndrygg inkludert håndledd. Sprik med fingrene slik at området mellom fingrene også blir rengjort.  Gjør tilsvarende med høyre håndrygg.
  • Flett fingrene og gni håndflatene mot hverandre fra side til side.
  • Gni baksiden av fingrene fra side til side mot innsiden av fingrene på den andre hånden.
  • Gni venstre tommel med en roterende bevegelse i høyre hånd. Gjør tilsvarende med høyre tommel.

Gjennomfør alle trinnene så mange ganger det kreves for å møte produsentens krav til volum og virketid, minimum to ganger.

Hold hendene høyt for å unngå rekontaminering. Hendene skal lufttørke. Når hendene er helt tørre, kan steril bekledning og hansker tas på. Prosedyren med illustrasjoner finnes vedlagt.

Informasjonsmateriell for nedlasting:

Fremgangsmåte ved preoperativ håndvask

Tiden for å utføre en optimal preoperativ håndvask har gradvis blitt redusert. Tiden avhenger av produkt. For enkelte produkter oppgis minimum anbefalt virketid ned mot fire minutter.2,8,9

Bruk av børster og neglerensere i forbindelse med preoperativ håndhygiene har vært et omstridt tema. Bruk av neglebørster anbefales ikke.1,2,5,8,10,11,28 Børsten vil forårsake mikrorifter i huden som igjen kan bidra til økt kolonisering av sykdomsfremkallende mikroorganismer.41,42,105 Neglerensere av mykt materiale kan benyttes dersom det er behov for dette for å fjerne urenheter fra undersiden av neglene.1,8 Det bør benyttes lunkent vann.8,9

Preoperativ håndvask trinn for trinn

Dersom hånden forurenses under prosedyren må vasketiden forlenges med ett minutt for det området som har vært eksponert.1,8

Hold til enhver tid hendene høyere enn albuen slik at vannet renner fra fingrene mot albuen, slik at rengjorte områder ikke rekontamineres.1,8

 1. Sett på vannet.
 2. Skyll hendene og underarmene godt under rennende, lunkent vann.
 3. Ta anbefalt mengde med vaskemiddel fra dispenseren (bruk albuen). Vask hender og underarmer grundig:
  • Vask fingrene på alle sider, samt området mellom fingrene, håndflatene og håndryggene. Såpen må komme i kontakt med alle flater. Gni i til sammen to minutter.
  • Gni underarmen på venstre arm med såpen i sirkulære bevegelser fra håndledd til albuen. Gni til sammen i ett minutt.
  • Gni underarmen på høyre arm med såpen i sirkulære bevegelser fra håndledd til albuen. Gni til sammen i ett minutt.
 4. Skyll hendene under rennende vann ved å føre hånd og underarm i en retning – fra fingertupp til albue. Unngå å bevege armene frem og tilbake under det rennende vannet.
 5. Hold armene høyt og gå inn på operasjonssalen. Unngå at vann forurenser arbeidsantrekket eller omgivelsene.
 6. Tørk hendene med et sterilt engangspapir – et papir for hver hånd (se under vedrørende bruk av rent papirhåndkle dersom håndvasken etterfølges av hånddesinfeksjon).
 7. Klapp hendene tørre ved å begynne med fingertuppene og deretter ned mot albue.

Følg produsentens anbefalinger for produktmengde og virketid. Vurder om trinn 3 og 4 skal repeteres før trinn 5-7 slik at produktkravet om virketid og produktvolum etterfølges.

Preoperativ håndvask gir ikke tilsvarende rask reduksjon i permanent flora som preoperativ hånddesinfeksjon. Vurder ut fra produkt og situasjon om preoperativ håndvask bør etterfølges av 1 minutts hånddesinfeksjon med kirurgisk hånddesinfeksjonsmiddel (uten andre virkestoffer enn alkohol) for å sikre tilstrekkelig effekt. Dersom preoperativ håndvask etterfølges av hånddesinfeksjon kan rent papirhåndkle benyttes til tørk av hender og armer mellom vask og hånddesinfeksjon. For å unngå hudirritasjon må hendene være helt tørre før hånddesinfeksjon utføres.

Referanser

 1. World Health Organization. WHO guidelines on hand hygiene in health care. World Health Organization; 2009. Accessed 27.01.2016.
 2. Ellingson K, Haas J, Aiello A, et al. Strategies to prevent healthcare-associated infections through hand hygiene. Infect Control Hosp Epidemiol. 2014;35(SUPPL2):937-960.
 3. Public Health Ontario. Best practice for hand hygiene. 2014. Accessed 27.01.2016.
 4. Kampf G, Kramer A. Epidemiologic background of hand hygiene and evaluation of the most important agents for scrubs and rubs. Clin Microbiol Rev. 2004;17(4):863-893.
 5. Statens serum institut. National infektionshygiejniske retningslinjer. Om håndhygiejne 2013. Accessed 27.01.2016.
 6. Public health agency of Canada. Hand hygiene practice in health care settings. 2012. Accessed 27.01.2016.
 7. Health Protection Scotland. Standard Infection Control Precautions Literature Review: Hand Hygiene: Hand Washing in the hospital setting. 2016. Accessed 27.01.2016.
 8. Health Protection Scotland. Standard Infection Control Precautions Literature Review: Hand Hygiene: Surgical hand antisepsis in the clinical setting. 2016. Accessed 27.01.2016.
 9. Widmer A, Rotter M, Voss A, et al. Surgical hand preparation: state-of-the-art. J Hosp Infect. 2010;74(2):112-122.
 10. Government of south Australia. Hand hygiene clinical guideline. 2015. Accessed 27.01.2016.
 11. Widmer A. Surgical hand hygiene: Scrub or rub? J Hosp Infect. 2013;83(SUPPL. 1):S35-S39.
 12. Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet. Forskrift om biocider (Biocidforskriften). FOR-2015-11-01-12932014. Accessed 27.01.2016.
 13. Lingaas E. Desinfeksjon og sterilisering. In: Degre M, Hovig B, Rollag H, eds. Medisinsk mikrobiologi, 3 ed. Oslo: Gyldendal Norske forlag; 2008:644-672.
 14. Nasjonal Folkehelseinstitutt. Nasjonal veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og redusere risikoen for infeksjoner2004. Accessed 27.01.2016.
 15. Suchomel M, Rotter M. Ethanol in pre-surgical hand rubs: Concentration and duration of application for achieving European Norm EN 12791. J Hosp Infect. 2011;77(3):263-266.
 16. Standard Norge. Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Hygienisk håndvask - Prøvingsmetode og krav (fase 2 / trinn 2) NS-EN 1499:20132013. Accessed 27.01.2016.
 17. World Health Organization. Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infections. 2016. Accessed 13.01.2017.
 18. Tanner J, Swarbrook S, Stuart J. Surgical hand antisepsis to reduce surgical site infection. Cochrane Database of Systematic Reviews. (1):CD004288.
 19. Liu LQ, Mehigan S. The Effects of Surgical Hand Scrubbing Protocols on Skin Integrity and Surgical Site Infection Rates: A Systematic Review. Aorn J. 2016;103(5):468-482.
 20. Standard Norge. Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kirurgiske hånddesinfeksjonsmidler - Prøvingsmetode og krav (fase 2/trinn 2). NS-EN 12791:20052005. Accessed 27.01.2016.
 21. Hubner NO, Kellner NB, Partecke LI, et al. Determination of antiseptic efficacy of rubs on the forearm and consequences for surgical hand disinfection. J Hosp Infect. 2011;78(1):11-15.
 22. Forening for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok. Legemiddelhåndboka.no. Accessed 27.01.2016.
 23. Thomas L, Maillard J, Y., Lambert R, Russell A. Development of resistance to chlorhexidine diacetate in Pseudomonas aeruginosa and the effect of a 'residual' concentration. J Hosp Infect. 2000;46(4):297-303.
 24. Canadian Agency for Drugs and Technologies in health. Techniques and products for surgical hand antisepsis. A review of guidelines. 2014. Accessed 27.01.2016.
 25. Kampf G, Ruselack S, Eggerstedt S, Nowak N, Bashir M. Less and less-influence of volume on hand coverage and bactericidal efficacy in hand disinfection. BMC Infect Dis. 2013;13(1).
 26. Allegranzi B, Boyce JM, Dharan S, et al. Reply to: Kampf G, Ostermeyer C. World Health Organization-recommended hand-rub formulations do not meet European efficacy requirements for surgical hand disinfection in five minutes (J Hosp Infect 2011;78:123–127). J Hosp Infect. 2012;82(4):297-298.
 27. Kampf G, Ostermeyer C, Werner HP, Suchomel M. Efficacy of hand rubs with a low alcohol concentration listed as effective by a national hospital hygiene society in Europe. Antimicrobial Resistance & Infection Control. 2013;2:19.
 28. Royal college of physicians of Irland. Guidelines for hand hygiene in Irish healthcare settings. 2015. Accessed 27.01.2016.
 29. Gruendemann B, Bjerke N. Is it time for brushless scrubbing with an alcohol-based agent? Aorn J. 2001;74(6):859-873.