Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Håndvask med såpe og vann»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Håndvask med såpe og vann

Håndvask med såpe og vann

Hensikten med håndvask er å fjerne synlig forurensning og transient hudflora.

Hensikten med håndvask er å fjerne synlig forurensning og transient hudflora.


Produkter til bruk ved håndvask

Den rengjørende effekt ved bruk av såpe skyldes at fettløsende midler i såpen i kombina­sjon med vann løser opp løstsittende transiente bakterier sammen med skitt og organisk forurensning (f. eks blod og spytt). De mekaniske bevegelsene under hånd­vasken bidrar til å løse opp skitt og forurensning. Partiklene skylles deretter av hendene. Såper til håndvask skal være uten antimikrobielle tilsetningsstoffer, med unntak av ved kirurgisk håndvask.

Det finnes ingen standarder som setter krav til effekt av vanlig håndsåpe. Håndsåper uten desinfiserende virkning regnes som kosmetikk og reguleres i forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter.9 Mattilsynet er ansvarlig myndighet. Enkelte produsenter velger allikevel å teste produktene i henhold til NS-EN 1499.10

Håndsåpe finnes i ulike former, eksempelvis som flytende, skum og som faste såpestykker. Milde flytende såper uten tilsatt parfyme eller konserveringsmiddel er anbefalt.11

Såpestykker kan lett bli kontaminert ved bruk og er ikke anbefalt innen helsestjenesten.6

Det er lite forskning knyttet til bruk av skumsåpe i kliniske settinger, og det anbefales derfor heller ikke.

Flytende såpe kan også forurenses, eksempelvis ved påfyll av etterfyllbare dispensere. For å hindre kontaminering av flytende såpe bør såpen leveres i lufttette engangsbeholdere som sikrer mot retrograd forurensning. Det vil si at posen faller sammen ettersom såpen forbrukes.2,12

Håndvask med antimikrobiell såpe utgjør en ekstra belastning for huden på hendene.Det er også vist resistensutvikling mot virkestoff som klorheksidin.8 Antimikrobiell såpe er derfor ikke anbefalt til bruk ved ordinær håndhygiene.

Fremgangsmåte ved håndvask

Håndvask med såpe og vann skal benyttes når hendene er synlig forurenset med organisk materiale, som kroppsvæsker, mat og jord, etter toalettbesøk, ved kjent eller mistenkt smitte med Clostridium difficile og etter kontakt med kjemikalier.1

Hensikten med håndvask er å fjerne synlig forurensning og transient hudflora.

Effektiv håndvask krever at alle hendenes overflater blir rengjort, inkludert håndledd. Inkluder underarmer når dette har vært i berøring med pasienter eller gjenstander under aktivitet. Å utføre effektiv håndvask tar 40-60 sekunder.1

Det anbefales å utføre håndvask med lunkent vann. Håndvask med for varmt vann vil kunne øke faren for utvikling av hudlidelser (dermatitt) og påvirke etterlevelse i negativ retning både med hensyn til frekvens og teknikk.5

Vann anvendes til å fordele såpen, redusere såpens uttørrende effekt på huden, og skylle hendene fri for forurensning. Håndvask med vann alene har lite effekt.4

Håndvask trinn for trinn

Hendene må være fri for ringer, armbåndsur, armbånd, kunstige negler, neglepynt, neglelakk og lange negler.1,2,3

 1. Fukt hender og håndledd i lunkent, rennende vann. Inkluder underarmer når dette har vært i berøring med pasienter eller gjenstander.
 2. Tilsett en eller to pump med såpe i en håndflate. Mengden skal være tilstrekkelig til at begge hender dekkes. Dette vil avhenge av hendenes størrelse.
 3. Spre produktet over alle flater på begge hender, inkludert håndledd. Inkluder underarmer når dette har vært i berøring med pasienter eller gjenstander. Gi ekstra oppmerksomhet til områder som ofte blir glemt: tomler, mellom fingre, baksiden av hendene og fingertupper.
 4. Skyll hendene grundig under lunkent, rennende vann.
 5. Klapptørk hendene godt med rent engangs papirhåndkle.
 6. Håndbetjente kraner stenges med det brukte papirhåndkleet.

Informasjonsmateriell for nedlasting:

Informasjonsfilm:

Ved kjent eller mistenk smitte med sporedannende bakterier (Clostridium difficile) eller nakne virus (norovirus) bør vasketiden forlenges. Dette omtales i avsnittet om begrensninger i effekt av hånddesinfeksjon i kapittelet om hånddesinfeksjon.

Referanser

 1. World Health Organization. WHO guidelines on hand hygiene in health care. World Health Organization; 2009. Accessed 27.01.2016.
 2. Public Health Ontario. Best practice for hand hygiene. 2014. Accessed 27.01.2016. Hentet fra https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/b/2014/bp-hand-hygiene.pdf
 3. Hand Hygiene Australia. HH Manual, 3rd edition. 2012. Accessed 27.01.2016.
 4. Statens serum institut. National infektionshygiejniske retningslinjer. Om håndhygiejne 2013. Accessed 27.01.2016.
 5. Health Protection Scotland. Standard Infection Control Precautions Literature Review: Hand Hygiene: Hand Washing in the hospital setting. 2016. Accessed 27.01.2016.
 6. Statens serum institut. Central enhet for infektionshygiejne. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer. For nybygning og renovering i sundhedssektoren. 2013. Accessed 27.01.2016.
 7. Widmer A. Surgical hand hygiene: Scrub or rub? J Hosp Infect. 2013;83(SUPPL. 1):S35-S39.
 8. Kampf G, Ostermeyer C. "Persistent activity" of chlorhexidine or alcohol-based hand rubs - What is really necessary to prevent nosocomial infections? Am J Infect Control. 2011;39(3):255-256.
 9. Chan B, Homa K, Kirkland K. Effect of varying the number and location of alcohol-based hand rub dispensers on usage in a general inpatient medical unit. Infect Control Hosp Epidemiol. 2013;34(9):987-989.
 10. Standard Norge. Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Hygienisk håndvask - Prøvingsmetode og krav (fase 2 / trinn 2) NS-EN 1499:20132013. Accessed 27.01.2016.
 11. Schmid-Wendtner MH, Korting HC. The pH of the skin surface and its impact on the barrier function. Skin Pharmacology & Physiology. 2006;19(6):296-302.
 12. Biswal M, Prasad A, Dhaliwal N, Gupta AK, Taneja N. Increase in hospital purchase of hand hygiene products: The importance of focusing on the right product. Am J Infect Control. 2015;43(7):765-766.