Hopp til innhold

Anbefalinger for håndhygiene

Publisert

Forutsetninger for effektiv håndhygiene er at den utføres til rett tidspunkt, på rett måte og med riktige produkter.

Forutsetninger for effektiv håndhygiene er at den utføres til rett tidspunkt, på rett måte og med riktige produkter.


Alkoholholdig hånddesinfeksjon er mer effektivt enn såpe og vann mot de fleste mikroorganismer. Ved korrekt utført hånddesinfeksjon drepes 99,99 prosent av de transiente mikroorganismene innen 20-30 sekunder, mens man ved korrekt utført håndvask mekanisk fjerner 99,90 prosent av den transiente floraen i løpet av 40-60 sekunder.1

Ved korrekt utførelse er både hånddesinfeksjon og håndvask med såpe og vann effektive og gode metoder for håndhygiene. Erfaringene viser imidlertid at man ved innføring av hånddesinfeksjon som metode lettere oppnår høyere etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger. Hånddesinfeksjon er i tillegg mer skånsomt for huden på hendene, det er lettere å gjøre tilgjengelig der håndhygiene skal utføres og det er mer kostnadseffektivt. Hånddesinfeksjon er derfor anbefalt som metode for håndhygiene innen helsetjenesten.1,2,3,4,5,6,7

Helsepersonells erfaringer og holdning til håndhygieneprodukter er avgjørende for bruk. For å oppnå god etterlevelse bør helsepersonell være involvert i utprøving og valg av produkter. Det bør være flere alternative produkter tilgjengelig.1,2,3,5

Referanser