Hopp til innhold

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

Publisert Oppdatert

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise blir oppdatert fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan bli endret raskt.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise blir oppdatert fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan bli endret raskt.


Regjeringen anbefaler å unngå unødvendige reiser til utlandet.

Alle som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Norden/Europa med tilstrekkelig lav smittespredning, skal være i hjemmekarantene i 10 dager. 

Land og områder med tilstrekkelig lav smittespredning

Regjeringen har besluttet at det fra 15. juni 2020 er unntak fra karanteneplikten ved reiser i Norden ved innreise fra regioner og land som har tilstrekkelig lav smittespredning. Fra 15. juli er det også unntak fra områder i EU/EØS/Schengen ved innreise til Norge fra land som har tilstrekkelig lav smittespredning. Disse områdene er markert i kartet under og blir oppdatert hver uke. 

FHI gjør hver uke en vurdering av smittesituasjonen i EU, EØS- og Schengen-landene. I partallsuker gjør vi en vurdering av land/regioner der det er aktuelt å endre fra gul til rød og fra rød til gul. I oddetallsuker gjør vi kun vurdering av land/regioner der det er aktuelt å endre fra gul til rød.

Det er regjeringen som fatter beslutninger om hvilke land som er omfattet av ti dagers innreisekarantene. Oppdaterte reiseråd vil gjelde tidligst dagen etter nytt vedtak i regjeringen. Mer informasjon om karantene og unntak fra karantene (lovdata.no)

Kart over røde og gule land/områder

Kart med områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra og med 19. september 2020:

kart over områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge
Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 19. september 2020. Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Rød farge = høy smittespredning og du må i karantene ved innreise til Norge. Gul farge= økt risiko, du må ikke i karantene ved innreise til Norge, Rød farge skravert = ikke evaluert eller ikke tilstrekkelig data om smittespredning, du må i karantene ved innreise til Norge. Norge er merket grått på kartet fordi det ikke er gjenstand for vurdering av råd for internasjonale reiser. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Tabell over røde og gule land/områder

Status for innreisekarantene fra og med 19. september 2020. Tallgrunnlaget ligger i pdf-dokumenter nederst på siden. Fotnoter: 1 = "gule områder", du må ikke i karantene ved innreise til Norge. 2 = "røde områder", du må i karantene ved innreise til Norge.

Norden:

Danmark

Hovedstaden2
Midtjylland2
Nordjylland2
Sjælland (regionen, ikke øya jfr kartet)2,
Syddanmark2

Finland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varsinais-Suomi Hospital District, Southwest Finland1
Satakunta Hospital District, Satakunta1
Kanta-Häme Hospital District, Kanta-Häme1
Pirkanmaa Hospital District, Pirkanmaa1
Päijät-Häme Hospital District, Päijät-Häme1
Kymenlaakso Hospital District, Kymenlaakso1
South Karelia Hospital District, South Karelia1
Etelä-Savo Hospital District, South Savo2
Itä-Savo Hospital District, South/North Savo1
North Karelia Hospital District, North Karelia1
Pohjois-Savo Hospital District, North Savo1
Central Finland Hospital District, Central Finland1
South Ostrobothnia Hospital District, South Ostrobothnia1
Vaasa Hospital District, Ostrobothnia1
Central Ostrobothnia Hospital District, Central Ostrobothnia1
North Ostrobothnia Hospital District, North Ostrobothnia1
Kainuu Hospital District, Kainuu1
Länsi-Pohja Hospital District, Lappi1
Lappi Hospital District, Lappi1
Helsinki and Uusimaa Hospital District, Uusimaa1

Færøyene

Færøyene2

Grønland

Grønland1
Island Island1
Sverige Blekinge1
Dalarna2
Gotland1
Gävleborg2
Halland2
Jämtland Härjedalen2
Jönköping2
Kalmar1
Kronoberg2
Norrbotten1
Skåne2
Stockholm2
Södermanland1
Uppsala2
Värmland1
Västerbotten1
Västernorrland1
Västmanland2
Västra Götaland2
Örebro2
Östergötland2
Åland Åland1

 

Land i Europa utenom Norden: 

Andorra2
Belgia2
Bulgaria2
Estland2
Frankrike2
Hellas2
Irland2
Italia2
Kroatia2
Kypros1
Liechtenstein1
Latvia1
Litauen1
Luxembourg2
Malta2
Monaco2
Nederland2
Polen2
Portugal2
Romania2
San Marino2
Slovakia2
Slovenia2
Spania2
Storbritannia2
Sveits2
Tsjekkia2
Tyskland2
Ungarn2
Vatikanstaten2
Østerrike2

For å gjøre anbefalingen om å unngå alle unødvendige reiser til utlandet tydeligere, har regjeringen besluttet at landene som tidligere var grønne på kartet, nå er gule (regjeringen.no). 

Dersom du kommer til Norge fra:

 • et "gult område1", slipper du karantene 
 • et "rødt område2", må du i karantene
 • et "skravert område3", må du i karantene 

1I "gule områder" er smittespredningen vurdert å være så lav at du slipper karantene, selv om disse områdene også har økt risiko. 2I "røde områder" er smittespredningen høyere.3"Skraverte områder" er ikke evaluert eller det finnes ikke tilstrekkelig data om smittespredning.

Når du kommer til Norge fra et "rødt område" eller et "skravert område" bør du dra rett til egnet sted for å gjennomføre karantenen, helst med egen transport. Hvis du blir nødt til å oppholde deg på et offentlig sted eller ta offentlig transport, bør du ha på munnbind til du er framme. Prøv å unngå avganger der du ikke klarer å holde minst 1 meters avstand til andre.

Kriterier for vurdering av smittespredning 

Det er unntak fra innreisekarantene for reisende fra land i EU-, EØS- og Schengen-området med færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere de siste to ukene (vurdert på landnivå) og i gjennomsnitt mindre enn 5 % positive prøver de siste to ukene.

I tillegg gjøres det en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene og annen relevant informasjon.

Vurderingen kan gjøres på regionnivå når det er mulig for helsemyndighetene å gjøre gode og helhetlige smittevernfaglige vurderinger om smittespredningen i enkeltregioner. Per nå gjelder dette kun for nordiske land.

Oversjøiske regioner

De oversjøiske regionene, inkludert Gibraltar, er ikke omfattet av reiserådene for land i EU/EØS/Schengen. De oversjøiske regionene er underlagt de samme innreiserestriksjonene og karantenereglene som øvrige tredjeland. Eksempler på oversjøiske regioner er landområder i Karibia og Nord-Afrika som styres av Schengen-land, uten at de dermed tilhører Schengen-området.

Unntak fra karanteneplikten

Ansatte i helsetjenesten

Ansatte i helsetjenesten som i løpet av de siste 10 dagene har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder"), bør informere arbeidsgiveren før de skal tilbake på jobb. Det anbefales at disse så snart som mulig bør testes én gang for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger. Se forøvrig: Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

Ansatte i helsetjenesten med husstandsmedlemmer som har symptomer, men ikke er sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19, kan gå på jobb, men bør følge rådene gitt her.

Råd før du reiser til utlandet

Sett deg inn i karanteneregler som gjelder når du kommer tilbake til Norge.  

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, reiserådet gjelder til 1. oktober. Det er gjort et unntak for regioner og land i Norden og land i EØS/Schengen som har tilstrekkelig lav smittespredning. 

Tiltak og restriksjoner for å hindre smitte av covid-19 er innført i mange land, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for deg når du reiser. Som reisende må du også være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og kunne bli nektet innreise eller satt i karantene. 

Smittesituasjonen kan endre seg raskt, og før reiser til utlandet bør du ta høyde for at det kan være lokale utbrudd av covid-19, eller at det kan oppstå utbrudd mens du er på reise. Du bør sjekke lokale myndigheters råd dit du skal, hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen. 

Før reisen bør du bl.a vurdere følgende:

 • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
 • Risiko for å bli rammet av reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til.
 • Risiko for manglende kapasitet i helsetjenesten på reisemålet dersom du skulle bli syk. 
 • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom du skulle bli syk. 
 • Risiko for at du må karantene i Norge etter reisen. 
 • Risiko for at du ikke får jobbe de 10 første dagene etter reisen. 

Karantenereglene har hjemmel i Forskriften om smitteverntiltak ved koronautbrudd, paragraf 5: karanteneplikt ved ankomst til Norge (lovdata.no)

Spørsmål og svar om reiser og karantene

For deg som planlegger reise:

Vanlige spørsmål om karantene:

Chat og publikumstelefon:

 • Chat-tjeneste (helsenorge.no)
 • Publikumstelefon 815 55 015 (man-fre 08.00-15:30) 

Internasjonale sider:

Reise og ferie i Norge

Fritidsreiser innenlands i Norge:

Bading, strandliv og friluftsliv i Norge

Når du bader i fersk- eller saltvann er det ingen risiko for å bli smittet med covid-19 gjennom badevannet. Det er derimot viktig med god hygiene og å holde avstand til andre enn dine nærmeste. Forsøk å finne strender og badeplasser hvor det ikke er for mange andre.

Du kan dra på telttur, fottur, sykling, riding, camping, gårdsferie og andre typer opplevelsesferie innenlands  så lenge du følger de generelle rådene for smittevern. 

Smittevernråd for reiser

De generelle rådene for smittevern er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

Det er mindre fare for smittespredning hvis du stort sett reiser sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet. Tenk over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene. Husk reiseforsikring og undersøk på forhånd om denne gjelder dit du skal reise.

Planlegge reisen slik at du unngår smittespredning mellom steder. Dette kan for eksempel være å begrense reiser hvor du har nær kontakt med et stort antall mennesker, kanskje på mange forskjellige steder.

Studenter og andre som oppholder seg i land eller områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, bør følge råd fra det norske utenriksdepartementet, lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonen/arbeidsgiver. 

Reiseråd for risikogrupper og deres pårørende

Smittevernråd, for personer i risikogrupper og forklaring på hvem som har litt økt risiko, og hvem som har mer forhøyet risiko for smitte finner du i artikkelen om risikogrupper og deres pårørende.

Personer i risikogruppene kan i mange situasjoner planlegge reise med barn, barnebarn, eller andre nære som man vanligvis ikke er sammen med, på en måte som gjør risikoen for smitte minimal.

Råd:

 • Når det er lite smitte i samfunnet, kan personer med lett forhøyet risiko reise. De bør imidlertid være ekstra oppmerksomme på de generelle smitteverntiltakene.
 • For personer med klart forhøyet risiko må det gjøres en individuell vurdering av om reise bør gjennomføres, og av hvem de kan reise med.
 • Dersom det er økt smitte i et område/land, bør de med lett forhøyet risiko vurdere om de skal dra på ferie-/fritidsreise dit, mens personer med høyere risiko for alvorlig forløp bør unngå alle reiser til slike områder/land.
 • Du som risikoperson bør spesielt vurdere hvor tett du vil være på andre i reisefølget som du normalt ikke har nærkontakt med, hvor mange du vil reise sammen med og om det er mulig å ha eget soverom og toalett på reisen.

Informasjon for befolkningen

Informasjon og råd om koronaviruset: vår temaside og helsenorge.no 

Informasjonstelefon for koronaspørsmål: 815 55 015 (hverdager 08-15.30)

Ved behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Får du ikke kontakt med fastlegen, ring legevakt på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Tallgrunnlag og tidligere publiserte kart

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden

Fakta

Koronavirus

SARS-CoV-2 er viruset som forårsaker utbruddet av sykdommen covid-19.

Viruset er i slekt med et annet koronavirus som var årsaken til utbruddet av SARS-epidemien i 2002/2003, men er ikke det samme viruset.