Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Håndhygiene og hostevaner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Håndhygiene og hostevaner

Håndhygiene og hostevaner – råd og informasjon til befolkningen

Håndhygiene og gode hostevaner er viktige smitteverntiltak som bidrar til å forebygge smitte mellom personer.

Illustrasjon koronavirus

Håndhygiene og gode hostevaner er viktige smitteverntiltak som bidrar til å forebygge smitte mellom personer.


Innhold på denne siden

Hvordan forebygge smitte?

Smittsomme sykdommer har ulike smitteveier. For luftveissykdommer som Covid-19  er smitte fra luftveiene ved innånding av dråper med smittestoff, samt deponering av dråper med smittestoff direkte på slimhinnene i øyne, munn eller nese, vanlige smittemåter. I tillegg spiller kontaktsmitte en rolle, men det er en mindre vanlig smittemåte enn innånding og deponering. For andre smittsomme sykdommer, som omgangssyke, antas direkte og indirekte kontaktsmitte å ha større betydning for smittespredningen.

Les mer om smittemåter ved SARS-CoV-2 og influensa:

Med økt vaksinasjonsdekning mot covid-19 i befolkningen er pandemien i en ny fase, og mange covid-19 spesifikke smitteverntiltak for befolkningen er endret eller tatt bort. Det er imidlertid fortsatt en pågående pandemi og det er også høysesong for mange andre smittsomme virus som kan ha stor innvirkning på helse og belastningen på helsetjenesten, som influensa, RS-virus og omgangssyke. Befolkningen oppfordres derfor til  å følge de generelle smittevernrådene for å begrense smitte.

 • Syke skal holde seg hjemme
 • Ved symptomer forenelig med covid-19 skal man ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede. 
 • Holde avstand der det er mulig
 • God håndhygiene
 • Gode hostevaner 

Håndhygiene

Håndhygiene forebygger kontaktsmitte. Kontaktsmitte kan foregå både via direkte kontakt med en smittsom person (som klemming og håndhilsning) eller indirekte ved at dråper med smittestoff overføres til overflater som blir forurenset og videre via hendene til inngangsporter som slimhinner i nese, munn og øyne. Korrekt utført håndhygiene vil redusere både direkte og indirekte kontaktsmitte. 

Når bør du utføre håndhygiene?

 • Før man lager eller spiser mat 
 • Etter toalettbesøk (bleieskift) 
 • Etter kontakt med kroppsvæsker (for eksempel etter å ha pusset nesen eller hostet i hendene) 
 • Ved synlig skitne hender 
 • Når man kommer til arbeid/barnehage/skole 
 • Når man kommer hjem etter å ha berørt kontaktpunkter på steder mange ferdes, inkludert arbeid/barnehage/skole

Håndvask eller hånddesinfeksjon?

Både håndvask og alkoholbasert hånddesinfeksjon er gode og effektive metoder for håndhygiene. 

Alkoholbasert hånddesinfeksjon har redusert effekt når hendene er våte, synlig skitne eller tilgriset med organisk materiale som matrester og kroppsvæsker. Håndvask med såpe og vann er derfor normalt anbefalt som metode utenfor helsetjenesten.

Alkoholbasert hånddesinfeksjon er imidlertid enkelt å gjøre tilgjengelig og mindre irriterende for huden på hendene. Det kan derfor være et godt alternativ til håndvask når hendene er tørre og ikke synlig tilgriset, og når såpe og vann ikke er tilgjengelig. 

For å oppnå tilfredsstillende effekt er det avgjørende å følge produsentens anbefalinger for mengde hånddesinfeksjonsmiddel og virketid. 

Det er ikke behov for å utføre både håndvask og hånddesinfeksjon. En av delene holder. 

Effektiv håndvask trinn for trinn:

illustrasjon håndvask

Effektiv hånddesinfeksjon trinn for trinn:

illustrasjon hånddesinfeksjon

Valg av midler til hånddesinfeksjon

Det er viktig at produktene som benyttes både er effektive, trygge og hudvennlige.

Folkehelseinstituttet anbefaler, som WHO og CDC, primært alkoholbasert hånddesinfeksjon, basert på etanol eller Isopropanol. Etanol er mindre irriterende for hud, øyne og slimhinner og kan derfor være å foretrekke som hovedkomponent. Alkoholkonsentrasjonen bør være mellom 70-90 prosent v/v.

Alkoholbasert hånddesinfeksjon har vært benyttet i helsetjenesten i Norge i flere tiår. Selv om enkelte reagere med irritert hud, viser erfaringene at alkoholbasert hånddesinfeksjon har god effekt og er skånsomt for huden på hendene.

Hånddesinfeksjonsmidler må overholde kravene i biocidregelverket, som forvaltes av Miljødirektoratet. Les mer på Miljødirektoratets side om krav til desinfeksjonsmidler i Norge.

Det finnes også hånddesinfeksjonsmidler med andre virkestoffer enn alkohol på markedet. For å kunne selges i Norge må produktene, som alkoholbasert hånddesinfeksjon, være tillatt for salg i henhold til kravene i Biocidforskriften. De må kunne vise dokumentert effekt i henhold til ES-NS-1500. Man har så langt begrenset erfaring med den kliniske bruken av disse produktene.

Hvordan tørke hendene etter håndvask?

Du kan tørke hendene ved å bruke engangs papirhåndklær eller lufttørkere. Dersom man velger lufttørkere er det viktig at disse holdes rene. Vi anbefaler lufttørkere som er formet slik at vann ikke kan samles i bunnen og blåses ut ved bruk.

Tekstilhåndklær kan brukes i private hjem, og skiftes regelmessig.

Lufttørkere bør ikke brukes i helseinstitusjoner. Les mer om tørking av hendene i den nasjonale veilederen for håndhygiene i helsetjenesten.

Hvordan forebygge tørre og såre hender?

Tiltak for å forebygge tørr og sår hud på hendene som følge av hyppig håndhygiene:

 • Bruk hudvennlige såper (parfymefri, pH <5,5) og håndpapir av god kvalitet for å minske uttørking av hender. I private hjem er rene håndklær et godt alternativ.
 • Vask hendene i lunkent vann, ikke varmt vann. 
 • Fukt hendene før du tar på såpen. 
 • Skyll hendene grundig etter vask slik at all såpe forsvinner. 
 • Klapptørk hendene til de er helt tørre, unngå å gni hardt med papiret/håndkle.
 • Tørr og sår hud kan forebygges ved bruk av håndkrem. Smør hendene ved behov (for eksempel etter håndvask).
 • Ved bruk av felles kremtuber (utover personer i samme husstand) er det viktig å passe på at åpningen på tuben ikke kommer i kontakt med hud eller gjenstander under bruk slik at kremen ikke forurenses.

Se også Folkehelseinstituttets håndhygieneveileder for råd om hudreaksjoner og hudpleie

Film om hudvennlig håndvask på flere språk

Se animasjonsfilm på flere språk fra Psoriasis- og eksemforbundet (PEF). Filmen har til hensikt å fremme hudvennlig håndvask under koronapandemien. 

Filmene er på disse språkene:

Smitteoverføring via hender med hansker skjer på samme måte som for hender uten hansker. Derfor anbefaler vi ikke rutinemessig bruk av engangshansker.

Forsiktighetsregler ved bruk av hånddesinfeksjon

 • Vær oppmerksom på at alkoholholdig hånddesinfeksjon er brennbar væske. Den bør derfor ikke lagres eller brukes ved høye temperaturer eller i nærheten av åpen flamme.
 • Hendene må være helt tørre etter bruk av alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel før du utfører aktiviteter som kan innebære kontakt med varme, gnister, eller åpen ild (normal tørketid er 20-30 sekunder). Det er rapportert om tilfeller hvor det er oppstått brannskader som følge av at hender fuktet med hånddesinfeksjon har tatt fyr ved nærkontakt med åpne flammer, som for eksempel ved å tenne på stearinlys eller å fyre i ovn/peis.
 • Hendene må også være tørre før du berører gjenstander i omgivelsene på grunn av risiko for statisk elektrisitet. Gnister kan oppstå. Det er rapportert om tilfeller hvor personer med hender fuktet med alkoholbasert hånddesinfeksjon har kommet i kontakt med metallgjenstand, og gnister har oppstått.
 • Hånddesinfeksjon kan føre til skader ved inntak eller hvis du får det i øynene. Sikkerheten ved bruk og plassering må derfor spesielt vurderes i områder hvor barn, psykisk syke, mentalt reduserte eller andre grupper med økt risiko for utilsiktet inntak ferdes.
 • Gjelder særlig små barn: Små barn kan få alkoholforgiftning ved inntak av mindre mengder alkoholholdig hånddesinfeksjonsmiddel. Det er derfor viktig at det alltid blir oppbevart forsvarlig og utenfor rekkevidde for barn, og at barn kun benytter hånddesinfeksjon under oppsyn av årvåkne voksne. Det er imidlertid ingen grunn til å være bekymret hvis barnet spiser med eller slikker hendene etter å ha brukt middelet da alkoholen raskt fordamper på huden.
 • For bedrifter eller andre som oppbevarer alkoholholdig hånddesinfeksjon i større kvanta er det viktig å være bevisst på trygg oppbevaring etter gjeldende lovverk (Forskrift om håndtering av farlig stoff) og anbefalinger. I DSBs temaveiledning om oppbevaring om farlig stoff finnes det en liste over forhold som kan være relevant å ta hensyn til.

Les mer om forsiktighetsregler ved bruk av hånddesinfeksjon i FHIs nasjonale veileder for håndhygiene.

Hostevaner

Gode hostevaner er avgjørende for å begrense smitte fra luftveien hos en som er smittet med covid-19 eller andre luftveisagens.  

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Prøv å hoste/nyse i et papirtørkle (som du kaster etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.
 • Utfør håndhygiene etter all kontakt med luftveissekret eller gjenstander som kan være forurenset med dette.

Munnbind i befolkningen

I situasjoner med økt eller høyt smittepress i samfunnet kan det gis lokale, regionale eller nasjonale råd eller påbud om bruk av munnbind for å redusere smittespredning.

 

Informasjon for befolkningen

Informasjon og råd om koronaviruset: vår temaside og helsenorge.no 

Informasjonstelefon for koronaspørsmål: 815 55 015 (hverdager 08-15.30)

Ved behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Får du ikke kontakt med fastlegen, ring legevakt på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Historikk

26.11.2021: Språklige justeringer.

30.09.2021: Satt inn bilde og språklige endring av tekst innledningsvis. Fjernet avsnitt om klesvask.

24.09.2021: Gjelder fra 25.09.21, 16:00: Omtale av avstandskrav er tatt ut av artikkelen. Råd om hånd- og hostehygiene er uendret.

04.08.2021: Har forkortet tekst og gjort språklige endringer

04.03.2021: Fjernet setningen «I forbindelse med covid-19-epidemien er det gitt midlertidig reduksjon i kravene til alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler som selges i Norge.» i avsnittet i avsnittet/tekstboksen Valg av desinfeksjonsmidler.

17.12.2020: Flyttet tekst om forsiktighetsregler ved bruk av hånddesinfeksjon fra tekstboks til eget kapittel i artikkelen. 

08.12.2020: Oppdatert med animasjonsfilm på flere språk fra Psoriasis- og eksemforbundet (PEF). Filmen har til hensikt å fremme hudvennlig håndvask under koronapandemien.

27.10.2020: Små språklige endringer og omformulering av råd rundt bruk av hånddesinfeksjon med andre virkestoffer enn alkohol.

29.09.2020: Endret ordlyd i overskrift om når man skal vaske hendene og i avsnitt om bruk av munnbind i områder med høyt smittepress.

25.09.2020: Revidert avsnitt om munnbind. Fjernet avsnitt om rengjøring.

26.08.2020: Lagt inn punkt om at munnbind skal alltid ha den fargede siden ut.

19.08.2020: Lagt til at håndhygiene utføres før og etter at man tar på munnboind.

14.08.2020: Oppdatert avsnittet "Bruk av munnbind og tøymunnbind" med lenke til WHO sine informasjonssider om munnbind, damt illustrasjon av korrekt bruk av medisinsk munnbind. Oppdatert avsnittet "Folkehelseinstituttets anbefalinger" og "Råd til dem som benytter munnbind og tøymunnbind"

11.08.2020: Endret definisjonen av  "tøymunnbind" fra "hjemmelagde eller fabrikkproduserte tøymunnbind av tekstiler eller annet materiale" til "hjemmelagde eller fabrikkproduserte tøymunnbind av tekstiler eller andre vaskbare stoff".  

07.08.2020: Begrepet "ansiktsmaske" er erstattet med begrepet "tøymunnbind". Lagt til en lenke til en europeisk standart for tøymunnbind

31.07.2020: Oppdatert kunnskapsgrunnlaget om bruk av munnbind, med blant annet henvisning til siste råd og anbefalinger fra WHO og ECDC. Vi har også publisert to illustrasjoner/plakater om hvordan de som må bruke munnbind eller ansiktsmaske, eller ønsker å bruke det, skal bruke det på en riktig måte.

11.06.2020: Nytt avsnitt om hvordan man tørke hendene.

27.05.2020: Omarbeidet tekst med råd om håndhygiene. Lagt til avsnitt om valg av hånddesinfeksjonsmiddel.

22.05.2020: Oppdatert punktet om klesvask og rengjøring i hjemmet

19.05.2020: Oppdatert punktet om klesvask og rengjøring i hjemmet

21.04.2020: Oppdatert informasjon om bruk av ikke-medisinske ansiktsmasker og oppdatering av kunnskapsgrunnlag. 

05.04.2020, kl 18:15: Endret "Dersom personer uten symptomer til tross for..." til "Dersom man til tross for anbefalingene velger å bruke munnbind, er følgende forhold viktig". Endringen er gjort for at rådet til befolkningen om ikke å bruke munnbind skal bli tydeligere.

05.04.2020: Lagt inn presisering om at FHI ikke anbefaler bruk av munnbind til befolkningen. 

05.04.2020: Ny tittel på artikkelen og nytt avsnitt om bruk av munnbind