Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Håndhygiene og hostevaner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Håndhygiene og hostevaner

Håndhygiene og hostevaner – råd og informasjon til befolkningen

Håndhygiene og gode hostevaner er viktige smitteverntiltak som bidrar til å forebygge smitte mellom personer.

Illustrasjon koronavirus

Håndhygiene og gode hostevaner er viktige smitteverntiltak som bidrar til å forebygge smitte mellom personer.


Hvordan forebygge smitte?

Smittsomme sykdommer har ulike smitteveier. For luftveissykdommer som Covid-19 og influensa er smitte fra luftveiene ved innånding av dråper med smittestoff, samt sprut av dråper med smittestoff direkte på slimhinnene i øyne, munn eller nese, vanlige smittemåter. I tillegg spiller kontaktsmitte en rolle, men det er en mindre vanlig smittemåte enn innånding og deponering. For andre smittsomme sykdommer, som omgangssyke, antas direkte og indirekte kontaktsmitte å ha større betydning for smittespredningen.

Les mer om smittemåter ved SARS-CoV-2, influensa og omgangssyke:

Det er fortsatt en pågående covid-19 pandemi og det er også høysesong for mange andre smittsomme virus som kan ha stor innvirkning på helse og belastningen på helsetjenesten, som influensa, RS-virus og omgangssyke. Befolkningen oppfordres derfor til å følge de generelle smittevernrådene for å begrense smitte.

 • Syke skal holde seg hjemme
 • Ved symptomer forenelig med covid-19 skal man ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede. 
 • Holde avstand der det er mulig
 • God håndhygiene
 • Gode hostevaner 

Håndhygiene

Håndhygiene forebygger kontaktsmitte. Kontaktsmitte kan foregå både via direkte kontakt med en smittsom person (som klemming og håndhilsning) eller indirekte ved at dråper med smittestoff overføres til overflater som blir forurenset og videre via hendene til inngangsporter som slimhinner i nese, munn og øyne. Korrekt utført håndhygiene reduserer risikoen for både direkte og indirekte kontaktsmitte. 

Når bør håndhygiene utføres?

 • Før man lager og spiser mat 
 • Etter toalettbesøk
 • Etter kontakt med kroppsvæsker (for eksempel etter å ha pusset nesen, hostet i hendene eller skiftet bleier) 
 • Ved synlig skitne hender 
 • Etter kontakt med en som er syk

Det kan også være hensiktsmessig å utføre håndhygiene etter å ha berørt kontaktpunkter på steder mange ferdes, spesielt i perioder med mye sykdom som influensa og omgangssyke.  

Såpe og vann er førstevalget, alkoholbasert hånddesinfeksjon et godt alternativ

Både håndvask og alkoholbasert hånddesinfeksjon er gode og effektive metoder for håndhygiene. 

Alkoholbasert hånddesinfeksjon har redusert effekt i mange av situasjonene hvor det er behov for håndhygiene, som når hendene er våte, synlig skitne eller tilgriset med organisk materiale som matrester og kroppsvæsker. Man har også begrenset erfaring med utbredt bruk av hånddesinfeksjon blant barn og unge. Håndvask med såpe og vann er derfor anbefalt metode utenfor helsetjenesten.

Alkoholbasert hånddesinfeksjon er et godt alternativ til håndvask når hendene er tørre og ikke synlig tilgriset og såpe og vann ikke er tilgjengelig.

For å oppnå tilfredsstillende effekt er det avgjørende å følge produsentens anbefalinger for mengde hånddesinfeksjonsmiddel og virketid.

Det er ikke behov for å utføre både håndvask og hånddesinfeksjon. En av delene holder.

Effektiv håndvask trinn for trinn:

illustrasjon håndvask

Effektiv hånddesinfeksjon trinn for trinn:

illustrasjon hånddesinfeksjon

Valg av midler til hånddesinfeksjon

Det er viktig at produktene som benyttes både er effektive, trygge og hudvennlige.

Folkehelseinstituttet anbefaler, som WHO og CDC, primært alkoholbasert hånddesinfeksjon, basert på etanol eller Isopropanol. Alkoholkonsentrasjonen bør være mellom 70-90 prosent v/v.

Hånddesinfeksjonsmidler må overholde kravene i biocidregelverket. Les mer på Miljødirektoratets side om krav til desinfeksjonsmidler i Norge.

Det finnes også hånddesinfeksjonsmidler med andre virkestoffer enn alkohol på markedet. For å kunne selges i Norge må produktene, som alkoholbasert hånddesinfeksjon, være tillatt for salg i henhold til kravene i Biocidforskriften. De må kunne vise dokumentert effekt i henhold til ES-NS-1500. Man har så langt begrenset erfaring med den kliniske bruken av disse produktene.

Hvordan tørke hendene etter håndvask?

Du kan tørke hendene ved å bruke engangs papirhåndklær eller lufttørkere. Dersom man velger lufttørkere er det viktig at disse holdes rene. Vi anbefaler lufttørkere som er formet slik at vann ikke kan samles i bunnen og blåses ut ved bruk.

Tekstilhåndklær kan brukes i private hjem, og skiftes regelmessig.

Lufttørkere bør ikke brukes i helseinstitusjoner. Les mer om tørking av hendene i:

Hvordan forebygge tørre og såre hender?

Tiltak for å forebygge tørr og sår hud på hendene som følge av hyppig håndhygiene:

 • Bruk hudvennlige såper (parfymefri, pH <5,5) og håndpapir av god kvalitet for å minske uttørking av hender. I private hjem er rene håndklær et godt alternativ.
 • Vask hendene i lunkent vann, ikke varmt vann. 
 • Fukt hendene før du tar på såpen. 
 • Skyll hendene grundig etter vask slik at all såpe forsvinner. 
 • Klapptørk hendene til de er helt tørre, unngå å gni hardt med papiret/håndkle.
 • Tørr og sår hud kan forebygges ved bruk av håndkrem. Smør hendene ved behov (for eksempel etter håndvask).

Se også Folkehelseinstituttets håndhygieneveileder:

Film om hudvennlig håndvask på flere språk

Se animasjonsfilm på flere språk fra Psoriasis- og eksemforbundet (PEF). Filmen har til hensikt å fremme hudvennlig håndvask under koronapandemien. 

Filmene er på disse språkene:

Smitteoverføring via hender med hansker skjer på samme måte som for hender uten hansker. Derfor anbefaler vi ikke rutinemessig bruk av engangshansker.

Forsiktighetsregler ved bruk av hånddesinfeksjon

 • Vær oppmerksom på at alkoholholdig hånddesinfeksjon er brennbar væske. Den bør derfor ikke lagres eller brukes ved høye temperaturer eller i nærheten av åpen flamme.
 • Hendene må være helt tørre etter bruk av alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel før du utfører aktiviteter som kan innebære kontakt med varme, gnister, eller åpen ild (normal tørketid er 20-30 sekunder). Det er rapportert om tilfeller hvor det er oppstått brannskader som følge av at hender fuktet med hånddesinfeksjon har tatt fyr ved nærkontakt med åpne flammer, som for eksempel ved å tenne på stearinlys eller å fyre i ovn/peis.
 • Hendene må også være tørre før du berører gjenstander i omgivelsene på grunn av risiko for statisk elektrisitet. Gnister kan oppstå. Det er rapportert om tilfeller hvor personer med hender fuktet med alkoholbasert hånddesinfeksjon har kommet i kontakt med metallgjenstand, og gnister har oppstått.
 • Hånddesinfeksjon kan føre til skader ved inntak eller hvis du får det i øynene. Sikkerheten ved bruk og plassering må derfor spesielt vurderes i områder hvor barn, psykisk syke, mentalt reduserte eller andre grupper med økt risiko for utilsiktet inntak ferdes.
 • Gjelder særlig små barn: Små barn kan få alkoholforgiftning ved inntak av mindre mengder alkoholholdig hånddesinfeksjonsmiddel. Det er derfor viktig at det alltid blir oppbevart forsvarlig og utenfor rekkevidde for barn, og at barn kun benytter hånddesinfeksjon under oppsyn av årvåkne voksne. Det er imidlertid ingen grunn til å være bekymret hvis barnet spiser med eller slikker hendene etter å ha brukt middelet da alkoholen raskt fordamper på huden.
 • For bedrifter eller andre som oppbevarer alkoholholdig hånddesinfeksjon i større kvanta er det viktig å være bevisst på trygg oppbevaring etter gjeldende lovverk (Forskrift om håndtering av farlig stoff) og anbefalinger. I DSBs temaveiledning om oppbevaring om farlig stoff finnes det en liste over forhold som kan være relevant å ta hensyn til.

Om forsiktighetsregler ved bruk av hånddesinfeksjon i:

Hostevaner

Gode hostevaner er avgjørende for å begrense smitte fra luftveien hos en som er smittet med covid-19 eller andre luftveisagens.  

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Prøv å hoste/nyse i et papirtørkle (som du kaster etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.
 • Utfør håndhygiene (fortrinnsvis med såpe og vann) etter all kontakt med luftveissekret eller gjenstander som kan være forurenset med dette.

Munnbind i befolkningen

Personer med nyoppståtte luftveissymptomer som føler seg syke bør holde seg hjemme til formen er god. Dersom man allikevel må oppsøke lokaler hvor mange ferdes eller ha nærkontakt med personer i risikogrupper, bør munnbind benyttes.

Les mer i artikkelen:

Risikogrupper og uvaksinerte anbefales å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.

Se mer om hvem som nå er definert som risikogrupper i artikkelen:

Informasjon for privatpersoner

Folkehelseinstituttet skal gi råd til helsetjenesten, kommuner og myndigheter, derfor har vi dessverre ikke kapasitet til svare på spørsmål fra privatpersoner. Du finner mer informasjon om korona på vår temaside og på helsenorge.no. Har du likevel behov for å komme i kontakt med oss bruk kontaktskjema (krever elektronisk ID).

Historikk

06.12.2022: Endret ordlyd i avsnitt om munnbind

03.03.2022: Språklige endringer.

07.12.2021: Endringer under hvordan forebygge smitte, når du bør utføre håndhygiene og avsnittet om at såpe og vann er førstevalget.

26.11.2021: Språklige justeringer.

30.09.2021: Satt inn bilde og språklige endring av tekst innledningsvis. Fjernet avsnitt om klesvask.

24.09.2021: Gjelder fra 25.09.21, 16:00: Omtale av avstandskrav er tatt ut av artikkelen. Råd om hånd- og hostehygiene er uendret.

04.08.2021: Har forkortet tekst og gjort språklige endringer

04.03.2021: Fjernet setningen «I forbindelse med covid-19-epidemien er det gitt midlertidig reduksjon i kravene til alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler som selges i Norge.» i avsnittet i avsnittet/tekstboksen Valg av desinfeksjonsmidler.

17.12.2020: Flyttet tekst om forsiktighetsregler ved bruk av hånddesinfeksjon fra tekstboks til eget kapittel i artikkelen. 

08.12.2020: Oppdatert med animasjonsfilm på flere språk fra Psoriasis- og eksemforbundet (PEF). Filmen har til hensikt å fremme hudvennlig håndvask under koronapandemien.

27.10.2020: Små språklige endringer og omformulering av råd rundt bruk av hånddesinfeksjon med andre virkestoffer enn alkohol.

29.09.2020: Endret ordlyd i overskrift om når man skal vaske hendene og i avsnitt om bruk av munnbind i områder med høyt smittepress.

25.09.2020: Revidert avsnitt om munnbind. Fjernet avsnitt om rengjøring.

26.08.2020: Lagt inn punkt om at munnbind skal alltid ha den fargede siden ut.

19.08.2020: Lagt til at håndhygiene utføres før og etter at man tar på munnboind.

14.08.2020: Oppdatert avsnittet "Bruk av munnbind og tøymunnbind" med lenke til WHO sine informasjonssider om munnbind, damt illustrasjon av korrekt bruk av medisinsk munnbind. Oppdatert avsnittet "Folkehelseinstituttets anbefalinger" og "Råd til dem som benytter munnbind og tøymunnbind"

11.08.2020: Endret definisjonen av  "tøymunnbind" fra "hjemmelagde eller fabrikkproduserte tøymunnbind av tekstiler eller annet materiale" til "hjemmelagde eller fabrikkproduserte tøymunnbind av tekstiler eller andre vaskbare stoff".  

07.08.2020: Begrepet "ansiktsmaske" er erstattet med begrepet "tøymunnbind". Lagt til en lenke til en europeisk standart for tøymunnbind

31.07.2020: Oppdatert kunnskapsgrunnlaget om bruk av munnbind, med blant annet henvisning til siste råd og anbefalinger fra WHO og ECDC. Vi har også publisert to illustrasjoner/plakater om hvordan de som må bruke munnbind eller ansiktsmaske, eller ønsker å bruke det, skal bruke det på en riktig måte.

11.06.2020: Nytt avsnitt om hvordan man tørke hendene.

27.05.2020: Omarbeidet tekst med råd om håndhygiene. Lagt til avsnitt om valg av hånddesinfeksjonsmiddel.

22.05.2020: Oppdatert punktet om klesvask og rengjøring i hjemmet

19.05.2020: Oppdatert punktet om klesvask og rengjøring i hjemmet

21.04.2020: Oppdatert informasjon om bruk av ikke-medisinske ansiktsmasker og oppdatering av kunnskapsgrunnlag. 

05.04.2020, kl 18:15: Endret "Dersom personer uten symptomer til tross for..." til "Dersom man til tross for anbefalingene velger å bruke munnbind, er følgende forhold viktig". Endringen er gjort for at rådet til befolkningen om ikke å bruke munnbind skal bli tydeligere.

05.04.2020: Lagt inn presisering om at FHI ikke anbefaler bruk av munnbind til befolkningen. 

05.04.2020: Ny tittel på artikkelen og nytt avsnitt om bruk av munnbind