Hopp til innhold

Veileder

Nytt koronavirus (coronavirus) – fakta, råd og tiltak

Samlet informasjon om det nye koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Sidene oppdateres fortløpende.

Veileder_korona.png

Samlet informasjon om det nye koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Sidene oppdateres fortløpende.

Søk i publikasjonen

Fakta og kunnskap om covid-19

 1. Viruset, smittemåtar og sjukdom

 2. Utbrudd og pandemi

 3. Smitteverntiltak for befolkning og helsetjenesten

Råd og informasjon til befolkningen

 1. Råd og informasjon til befolkningen

 2. Personer som er i hjemmekarantene

 3. Pasienter som er i hjemmeisolering

 4. Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19

 5. Risikogrupper

 6. Gravide og ammende

 7. Barn og ungdom

 8. Reise og smittevern

Brosjyrer og videoer om koronavirus på ulike språk

 1. Generell informasjon om koronavirus

 2. Litt, mye eller helt avstand

 3. Hjemmekarantene og isolasjon

Råd og informasjon til helsepersonell

 1. Primærhelsetjenesten

 2. Spesialisthelsetjenesten

 3. Sykehjem

 4. Helse- og omsorgstjenester for hjemmeboende

 5. Tannhelsetjenesten

 6. Beskyttelsesutstyr - utvidet bruk

 7. Testkriterier

 8. Prøvetaking

 9. Informasjon til mikrobiologiske laboratorier

 10. Serologi og hurtigtester

 11. Melding og varsling

 12. Definisjon av nærkontakter

 13. Kontaktsporing og oppfølging

 14. Hjemmekarantene og hjemmeisolering

 15. Opphevelse av isolasjon

 16. Transport via pasientreiser/drosjer

 17. Huskeliste når pasient eller ansatt bekreftes syk med covid-19

 18. Illustrasjoner, informasjonsskriv og skjemaer for helsetjenesten

Råd og informasjon til andre sektorer og yrkesgrupper

 1. Arrangementer og samlinger

 2. Flyplasser og andre innreisepunkter

 3. Skoler, skolefritidsording og barnehager

 4. Arbeidsplasser, høyskoler og universiteter

 5. Begravelsesbyråer og gravferdsetater

 6. Varehandel, drosje, politi, håndverkere, anleggsvirksomhet og andre sektorer

 7. Bruk av engangshansker for kunder og ansatte

 8. Produksjon av beskyttelsesutstyr

 9. Rengjøring og desinfeksjon

Om koronaveilederen

 1. Siste oppdateringer i koronaveilederen