Hopp til innhold

Veileder

Nytt koronavirus (coronavirus) – fakta, råd og tiltak

Samlet informasjon om det nye koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Sidene oppdateres fortløpende.

Veileder_korona.png

Samlet informasjon om det nye koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Sidene oppdateres fortløpende.

Søk i publikasjonen

Fakta og kunnskap om covid-19

 1. Fakta om viruset og sykdommen (covid-19)

 2. Fakta om covid-19-utbruddet

 3. Fakta om smitteverntiltak ved covid-19-utbruddet

Råd og informasjon til befolkningen

 1. Råd og informasjon til befolkningen

 2. Råd og informasjon til risikogrupper

 3. Råd og informasjon for gravide og ammende

 4. Råd og informasjon for barn og ungdom

 5. Smittevernråd ved reise

 6. Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på ulike språk

 7. Brosjyre om litt, mye eller helt avstand på ulike språk

Råd til personer som har luftveissymptomer, er smittet eller har vært utsatt for smitte

 1. Råd til personer som er i hjemmekarantene

 2. Råd til pasienter som er i hjemmeisolering

 3. Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19

 4. Brosjyre og video om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk

Råd og informasjon til helsepersonell

 1. Definisjon av nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19

 2. Melding og varsling

 3. Testing og diagnostikk for nytt koronavirus

 4. Serologi og hurtigtester

 5. Tiltak i primærhelsetjenesten

 6. Sykehjem og smittevern

 7. Tiltak i spesialisthelsetjenesten

 8. Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og smittevern

 9. Kontaktsporing og oppfølging av kontakter

 10. Hjemmekarantene og hjemmeisolering

 11. Opphevelse av isolasjon

 12. Informasjon til mikrobiologiske laboratorier

 13. Råd til tannhelsetjenesten

 14. Illustrasjoner, informasjonsskriv og skjemaer for helsetjenesten

 15. Personlig beskyttelsesutstyr ved covid-19, inkludert råd om utvidet bruk og gjenbruk

 16. Huskeliste når pasient eller ansatt bekreftes syk med covid-19

Råd og informasjon til andre sektorer og yrkesgrupper

 1. Arrangementer og samlinger

 2. Råd til flyplasser og andre innreisepunkter

 3. Informasjon til skoler, skolefritidsording og barnehager

 4. Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter

 5. Råd til begravelsesbyråer og gravferdsetater for håndtering av døde med covid-19

 6. Råd til spesifikke sektorer

 7. Rutinemessig bruk av hansker for butikkansatte og kunder er ikke anbefalt

 8. Produksjon av beskyttelsesutstyr til bruk i helsetjenesten

 9. Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten

Om koronaveilederen

 1. Siste oppdateringer i koronaveilederen