Hopp til innhold

Artikkel

Behandling av hodelus

Publisert Oppdatert

Hodelus kan bekjempes med lusemiddel, ved kjemming eller ved å barbere håret. Vanlig hårvask dreper ikke lus eller luseegg.

Lusemiddel, lusekam, barbermaskin
Hodelus kan bekjempes med lusemiddel, kjemming med lusekam eller ved å barbere håret kortere enn 0,5 cm. FHI - Heidi Lindstedt

Hodelus kan bekjempes med lusemiddel, ved kjemming eller ved å barbere håret. Vanlig hårvask dreper ikke lus eller luseegg.


Lusemiddel

Bare den som har lus skal behandles med lusemidler fordi det alltid er en liten fare for bivirkninger. Midler til behandling av hodelus blir delt i to kategorier: medisinsk utstyr og legemidler. For alle lusemidler er det viktig å følge pakningsvedlegget nøye. Hvis andre i familien eller omgangskretsen har lus, skal disse behandles samtidig for å hindre gjensmitte. Kontroller håret ukentlig i tre uker etter siste behandling.

Av lusemidler klassifisert som medisinsk utstyr har vi produkter med følgende grupper av virkestoffer: dimetikon (Linicin 15 min Solution, NYDA og Hedrin) og planteoljer. Dimetikon er et silikonpreparat som rent mekanisk tar livet av lusene. Det finnes dokumentasjon på at dimetikonprodukter har god effekt på hodelus, og disse anbefales derfor framfor planteoljer der effekten er mindre godt dokumentert.

I Norge selges ett legemiddel. Midlet inneholder permetrin (Nix). De senere årene har det blitt rapportert om stor grad av resistens hos hodelus mot dette, slik at midlet vil kunne være lite effektivt.

Ingen av de nevnte midlene dreper alle eggene, og behandlingen må derfor gjentas etter 8-10 dager.

For legemidler skal det finnes vitenskapelig dokumentasjon både for effekt og mulige bivirkninger. Medisinsk utstyr skal være CE-merket for å kunne selges i Norge. Et av kravene for CE-merking er at produsenten skal ha klinisk dokumentasjon som beviser at utstyret har den effekt produsenten påstår det skal ha, og utstyret skal ikke ha bivirkninger utover de som måtte være oppgitt.

Kjemming

Lusekam kan brukes til å bekjempe lus. Kjemmingen må utføres systematisk og grundig hver dag eller annenhver dag i 12-14 dager. Ved kjemming med lusekam skal håret være vått og gjerne tilsatt balsam for å lette greingen. Et håndkle bør plasseres over skuldrene for å fange opp lus og egg som faller ned. Håndkledet og kammen må vaskes ved 60 ºC eller fryses ned i minst fire timer for å drepe lus og egg. Kontroller håret ukentlig i tre uker etter siste behandlingsdag.

I artikkelen Hvordan smitter hodelus og hvordan oppdager man at man har blitt smittet? kan du under avsnittet «Hvordan oppdage hodelus?», lese mer om kjemming med lusekam.

Ved kjemming av tørt hår blir håret og kammen statisk elektrisk, og små lus kan fyke fra kammen og tilbake i håret. De store lusene flytter seg raskere i tørt enn i vått hår og kan krype inn i hårpartier som nylig er gredd. Under kjemmingen kan lus ramle fra kammen ned på personens skuldre, og muligens krype opp i håret igjen. Det er derfor viktig å ha et håndkle over skuldrene slik at lusene kan oppdages og fjernes.

Det finnes også et spesielt varmluftapparat som kan brukes til kjemming, der lusene tørker ut under behandlingen. Apparatet er ikke for hjemmebruk.

Barbering

Ved en hårlengde på under 0,5 cm vil lusene ikke kunne overleve. Barbering kan, særlig for små barn, være et godt behandlingsalternativ. Vær oppmerksom på at lus vil kravle rundt i det avklipte håret etter barbering. Noen lus vil også forsøke å holde seg fast i hårstubber på hodet. Bruk en lusekam for å fjerne disse.

Behandling av gjenstander

Det finnes en viss mulighet for at lus kan spres med kammer og børster, og vask eller frysing av disse bør gjennomføres dersom det er hodelus i husstanden. Kammer og børster bør fryses ved -20 ºC i minst 4 timer eller vaskes ved 60 ºC.

Det er ikke nødvendig med rengjøring av klær, møbler og huset selv om noen i husstanden har hodelus .

Etter en lusebekjempelse kan eventuelt sengetøy vaskes for å fjerne gamle lus og avføring fra lusene.

Denne filmen viser hvordan du oppdager og fjerner lus:

Referanser

Folkehelseinstituttet utførte i 2008 to undersøkelser om hodelus som resulterte i fire vitenskapelige publikasjoner. Mye av informasjonen vi gir om hodelus på disse nettsidene, baserer seg på resultater fra undersøkelsene. De fire publikasjonene er:

 

Hopp til innhold