Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Behandling av hodelus

Hodelus kan bekjempes med lusemiddel, ved kjemming eller ved å barbere håret. Vanlig hårvask dreper ikke lus eller luseegg.

kjemming hodelus
Det er viktig å sjekke barna for hodelus ofte, slik at smitte raskt kan oppdages og spredning unngås. FHI - Anne Lene Solbakken

Hopp til innhold

Kammer, børster og hodeplagg bør fryses ved -20 ºC i minst 4 timer eller vaskes ved 60 ºC.

Det er ikke nødvendig med rengjøring av hus og møbler.

Etter en lusebekjempelse kan eventuelt sengetøy vaskes for å fjerne gamle lus, hudrester og avføring fra lusene.

Denne filmen viser hvordan du oppdager og fjerner lus:

Lusemiddel

Bare den som har lus skal behandles med lusemidler fordi det alltid er en liten fare for bivirkninger. Midler til behandling av hodelus blir delt i to kategorier: medisinsk utstyr og legemidler. For alle lusemidler er det viktig å følge bruksanvisningen nøye. Hvis andre i familien eller omgangskretsen har lus, skal disse behandles samtidig for å hindre gjensmitte. Kontroller håret, gjerne daglig, i tre uker etter siste behandling.

Av lusemidler klassifisert som medisinsk utstyr har vi produkter med følgende grupper av virkestoffer: dimetikon (Linicin Solution, NYDA og Hedrin) og planteoljer. Dimetikon er et silikonpreparat som rent mekanisk tar livet av lusene. Det finnes dokumentasjon på at dimetikonprodukter har god effekt på hodelus, mens effekten av planteoljer er mindre godt dokumentert.

I Norge er et legemiddel med virkestoffet malation (Prioderm) godkjent. Også et legemiddel som inneholder permetrin (Nix) er godkjent, men de senere årene har det fra mange land blitt rapportert om resistens hos hodelus mot dette. I Norge synes også resistens mot permetrin å være utbredt, mens produkter med malation ser ut til å ha bedre effekt selv om det internasjonalt også er rapportert om resistens mot malationprodukter. Blant legemidlene anbefales derfor bruk av virkestoffet malation fremfor permetrin.

Midler som inneholder malation kan benyttes av barn over 2 år og voksne, men anbefales ikke til gravide. Midler med permetrin kan også benyttes av gravide og barn under 2 år. Til barn under 6 måneder skal permetrin kun benyttes i samråd med lege. Ingen av de nevnte midlene dreper alle eggene, og behandlingen må derfor gjentas etter 8-10 dager. Malation og permetrin virker som nervegifter på lusene.

For alle legemidler skal det finnes vitenskapelig dokumentasjon både for effekt og mulige bivirkninger. Medisinsk utstyr skal være CE-merket for å kunne selges i Norge. Et av kravene for CE-merking er at produsenten skal ha klinisk doku-mentasjon som beviser at utstyret har den effekt produsenten påstår det skal ha, og utstyret skal ikke ha bivirkninger utover de som måtte være oppgitt.

Kjemming

Lusekam kan brukes til å bekjempe lus. Kjemmingen må utføres systematisk og grundig hver dag eller annenhver dag i 12-14 dager. Metoden er best egnet på barn med kort eller mellomlangt, rett eller bølget hår. Ved kjemming med lusekam skal håret være vått og gjerne tilsatt balsam for å lette greingen. Et håndkle bør plasseres over skuldrene for å fange opp lus og egg som faller ned. Håndkledet og kammen må vaskes ved 60 ºC eller fryses ned i minst fire timer for å drepe lus og egg. Kontroller håret, gjerne daglig, i tre uker etter siste behandlingsdag.

Ved kjemming av tørt hår blir håret og kammen statisk elektriske, og små lus kan fyke fra kammen og tilbake i håret. De store lusene flytter seg raskere i tørt enn i vått hår og kan krype inn i hårpartier som nylig er gredd. Under kjemmingen ramler de store lusene fra kammen og ned på personens skuldre, og kan krype opp i håret igjen. Det er derfor viktig å ha et håndkle over skuldrene slik at lusene kan oppdages og fjernes.

Barbering

Ved en hårlengde på under 0,5 cm vil lusene ikke kunne overleve. Barbering kan, særlig for små barn, være et godt behandlingsalternativ. Vær oppmerksom på at lus vil kravle rundt i det avklipte håret etter barbering. Noen lus vil også forsøke å holde seg fast i hårstubber på hodet. Bruk en lusekam for å fjerne disse.

Relaterte saker

Eksterne lenker