Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «FHI deltar i et stort europeisk forskningssamarbeid for å forbedre risikovurderingen av kjemikalier»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • FHI deltar i et stort europeisk forskningssamarbeid for å forbedre risikovurderingen av kjemikalier

Artikkel

FHI deltar i et stort europeisk forskningssamarbeid for å forbedre risikovurderingen av kjemikalier

Folkehelseinstituttet deltar i EUs nye forskningspartnerskap om kjemisk risikovurdering, kalt PARC.

FHI  deltar i PARC, EUs nye forskningspartnerskap om kjemisk risikovurdering.
FHI deltar i PARC, EUs nye forskningspartnerskap om kjemisk risikovurdering.

Folkehelseinstituttet deltar i EUs nye forskningspartnerskap om kjemisk risikovurdering, kalt PARC.


PARC er et initiativ fra EU som ble lansert i Paris 11. mai 2022.  PARC står for Europeisk partnerskap for vurdering av risiko fra kjemikalier. Målet er å utvide kunnskapen om kjemiske stoffer for bedre å beskytte menneskers helse og miljø. Det antas at PARC vil være en viktig byggestein mot EUs ambisjon om et miljø fritt for forurensninger.

Et sentralt mål for PARC er å fremme europeisk samarbeid, fremme forskning, øke kunnskapen om kjemisk risikovurdering og å gi opplæring i relevante metodiske ferdigheter. Resultatene vil bidra til å lansere europeiske og nasjonale strategier for å redusere risikoen som farlige kjemikalier utgjør for helse og miljø.

PARC vil også bidra til å redusere dyreforsøk og implementere strategier for neste generasjons risikovurdering.

Programmet har et samlet finansieringsvolum på 400 millioner euro for de neste syv årene.

FHI har en ledende rolle

Folkehelseinstituttet har en ledende rolle i PARC, og koordinerer de åtte andre norske instituttene og universitetene som er partnere i PARC.

FHI er involvert i oppgaver på følgende mål:

  • Forbedre forbrukerhelsebeskyttelsen ved å lukke datahull ved å foreta risikovurdering av potensielt farlige stoffer.
  • Utvikle og forbedre innovative og prediktive metoder som direkte bidrar til identifisering av kjemiske farer, risikovurdering og regulering av disse stoffene.
  • Forbedre risikovurderingskonsepter for å beskytte menneskers helse for bivirkninger av kjemikalier.
  • Videreutvikling av testmetoder som kan brukes som et alternativ til dyreforsøk. FHI vil spesielt arbeide innen immuntoksikologi og utviklingsnevrotoksisitet.
  • Etablering av EU-omfattende bærekraftig menneskelig biomonitorering i videreføring av European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU).
  • Videreutvikling av eksisterende overvåkingsprogrammer for å vurdere menneskelig eksponering for flere stoffgrupper og blandinger.
  • Systematisk etablering av overvåkingsresultater som virkemiddel for ny eller fornyet autorisasjon av farlige stoffer.
  • Utvikling av innovative analysemetoder for å påvise miljøgifter ved lave konsentrasjoner.

Som et multinasjonalt europeisk prosjekt involverer PARC 200 institusjoner fra 28 land og 3 EU-myndigheter. Partnerskapet koordineres av ANSES , den franske myndigheten for mattrygghet, miljøvern og arbeidshelse. Den er designet for å støtte EUs kjemikaliestrategi og "European Green Deal", som tar sikte på å redusere stoffer som er skadelige for helse eller miljø betydelig. Halvparten av PARCs finansiering gis av EU gjennom Horisont Europa, det europeiske rammeprogrammet for forskning og innovasjon. Den andre halvparten er levert av de respektive partnerlandene.

Som forskningspartnerskap bygger PARC på strukturer og funn fra tidligere europeiske prosjekter, inkludert HBM4EU, EuroMix, og klyngen for dyrefri sikkerhetsvurdering av kjemikalier (ASPIS). FHI er eller var partner i alle disse prosjektene.