Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Praktiske råd om bruk av gapahuk og lavvoer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Praktiske råd om bruk av gapahuk og lavvoer

Artikkel

Praktiske råd om bruk av gapahuk og lavvoer for barnehager og skolefritidsordninger

Mange naturbarnehager benytter gapahuk eller lavvoer med åpent ildsted. Det er viktig å vektlegge de positive sidene med å la barna få oppleve tradisjonelt friluftsliv, men det må tas hensyn til at noen kan oppleve plager av bålfyring. Enkelte med astma vil kunne få astmaanfall. Vi anbefaler å installere ovn eller ildsted med eget pipeløp.

barn som griller pølse inne i lavvo

Mange naturbarnehager benytter gapahuk eller lavvoer med åpent ildsted. Det er viktig å vektlegge de positive sidene med å la barna få oppleve tradisjonelt friluftsliv, men det må tas hensyn til at noen kan oppleve plager av bålfyring. Enkelte med astma vil kunne få astmaanfall. Vi anbefaler å installere ovn eller ildsted med eget pipeløp.


I en del naturbarnehager benyttes gapahuk eller lavvoer med åpent ildsted i barnas uteaktiviteter. Folkehelseinstituttet er blitt forespurt om å vurdere helserisiko forbundet med opphold på slike steder.

Hvor mye røykforurensning utsettes barna for?

Det konkrete omfanget av bruken av gapahuker eller lavvoer er ikke kjent, og heller ikke hvor lenge barna oppholder seg i slikt miljø. I gapahuken vil barna ofte sitte i en halvsirkel rundt bålet som er i åpningen mens i lavvoen vil barna sitte rundt bålet som er under røykåpningen. Hvor mye røykforurensning barna utsettes for vil variere med vindretning og trekk. Sannsynligvis blir det en del røyk spesielt i forbindelse med opptenning av ildstedet.

Det foreligger ikke måledata som angir et generelt nivå av røykforurensning under slike forhold, men det er rimelig å anta at forurensningsnivåene vil kunne ligge over det man normalt finner i boliger med peiser eller ovner. Det kan derfor antas at barna utsettes for tidvis relativt høye konsentrasjoner av partikkelforurensning.

Fra utviklingsland foreligger det etter hvert mye data om sammenheng mellom bruk av åpne ildsteder til matlaging innendørs og uønskede effekter på luftveiene. Oppholdstiden i slike høyeksponerte rom i utviklingsland vil imidlertid ikke bare være mange timer i døgnet, men også gjennom store deler av livet, spesielt for kvinner og barn. En kan ikke utelukke at røykforurensningen i en gapahuk kan komme opp i tilsvarende nivåer i kortere perioder, men tiden barn og personalet i barnehager eksponeres for slike røyknivåer vil være klart kortere enn i eksemplet fra utviklingsland der det brukes åpne ildsteder uten pipeavtrekk og i lukkede rom.

Relativt lav helserisiko ved kortvarig opphold

Vi mener at helserisikoen ved kortvarig opphold i gapahuk eller lavvo er relativt lav selv om enkeltpersoner kan være mer følsomme for røykforurensing enn andre. Noen barn og voksne med astma vil kunne oppleve at astmaanfall utløses. Individer med hjerte/kar lidelser eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) eller cystisk fibrose er også generelt mer mottagelige. Både forurensningsnivå og oppholdstid er viktige faktorer for forverring av mulige helseplager og eventuell utvikling av helseplager.    

Behov for ovn med eget pipeløp?

Det er viktig å vektlegge de positive sidene knyttet til å la barna få oppleve tradisjonelt friluftsliv i den samlede vurderingen. Imidlertid må man også ta hensyn og finne praktiske løsninger der hvor barn eller personale opplever plager forbundet med opphold ved bålet. Videre vil daglig opphold i gapahuk eller lavvo med bålbrenning gjennom høst, vinter og vårsesong kunne medføre en høyere grad av eksponering enn det som er ønskelig. Ved utstrakt oppholdstid i gapahuk eller lavvo med åpen ild er det vår anbefaling at man installerer en ovn med eget pipeløp. Hvis slike tiltak ikke gir tilfredsstillende forhold, må ytterligere tiltak vurderes i de enkelte tilfeller.