Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Parabener i kosmetikk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Parabener i kosmetikk

Artikkel

Parabener i kosmetikk

Folkehelseinstituttet mottar stadig spørsmål om parabener i kosmetikk og matvarer. Det finnes en god del forskning på området. Europakommisjonens vitenskapelige komité på kosmetikkområdet de siste årene har kommet med flere vurderinger av bruken av parabener i kosmetiske produkter.

Shampoflasker, kosmetikk, krem
Foto: Colourbox.com

Folkehelseinstituttet mottar stadig spørsmål om parabener i kosmetikk og matvarer. Det finnes en god del forskning på området. Europakommisjonens vitenskapelige komité på kosmetikkområdet de siste årene har kommet med flere vurderinger av bruken av parabener i kosmetiske produkter.


Innhold på denne siden

Hva er parabener?

Parabener er betegnelsen på en gruppe stoffer som i mange tiår er blitt brukt som konserveringsmidler i kosmetikk og kroppspleieprodukter, legemidler og næringsmidler. Det brukes som regel en blanding av ulike parabener for å oppnå tilstrekkelig konserverende effekt.

Parabener som er tillatt brukt i kosmetiske produkter er metylparaben, etylparaben, propylparaben og butylparaben.
Disse stoffene brukes i svært liten grad i næringsmidler fordi de kan sette smak på maten. Men brukes derimot ofte i kosmetiske produkter på grunn av gode konserverende egenskaper.

Svake hormonhermere

En av de største bekymringene ved bruken av parabener i kosmetiske produkter, og da spesielt butylparaben og propylparaben, er stoffenes evne til å påvirke hormonsystemet. De har evnen til å binde seg til cellenes østrogenreseptorer, og på en slik måte kunne gi de samme effektene som naturlige østrogener (kvinnelige kjønnshormoner).

Flere studier viser imidlertid at parabenene er meget svake hormonhermere. De er mellom tusen og en million gang mindre virksomme enn naturlige østrogener.
Sammenheng mellom brystkreft og bruk av parabener under armene
De siste årene er det publisert enkelte studier som ser på mulige sammenhenger mellom bruken av parabener i kosmetikk brukt i armhulen og utvikling av brystkreft.

Europakommisjonens vitenskapelige komité på kosmetikkområdet (SCCS) vurderte både i 2005 (SCCP/0874/05) og 2010 (SCCS/1348/10) studiene på parabener og brystkreft. De konkluderte med at det ikke foreligger nok data til å påvise en sammenheng mellom utvikling av brystkreft og kosmetiske produkter brukt i armhulen.

Allergi og parabener

En studie fra IVDK (Information Network of Departments of Dermatology) gjennomgikk alle resultatene fra lappetester utført i Tyskland, Sveits og Østerrike i perioden 1996-2009. Ved en lappetest plastres små lapper med teststoff på ryggen til pasienten og huden tildekkes. Plasteret fjernes etter 48 timer og huden undersøkes for rødhet/utslett.

Blant de rundt 121 000 pasientene som ble testet mot en blanding av ulike parabener, fikk kun 1,3 % av pasientene en reaksjon hvorav kun 266 pasienter (0,2 %) hadde en sterk reaksjon. Disse resultatene tyder på at parabener i meget liten grad fører til allergi.

Kosmetiske produkter og parabener

Europakommisjonens vitenskapelige komité på kosmetikkområdet har publisert flere vurderinger av bruken av parabener i kosmetiske produkter (SCCS/1348/10, SCCS/1446/11, SCCS/1514/13).

De mener at bruken av butylparaben og propylparaben er trygt for forbrukerne så lenge den totale mengden ikke overskrider 0,14 % i det endelige produktet. Blandinger av propyl-, butyl-, metyl- og etylparaben skal ikke overstige 0,8 %, samtidig som totalinnholdet av butyl- og propylparaben ikke skal overstige 0,14 %. Høsten 2014 fastsatte derfor EU at disse grenseverdiene skal være gjeldende for parabener.

SCCS mener at det er manglende informasjon om mulige negative helseeffekter ved bruk av butyl- og propylparaben i «leave-on»-produkter til bleieområdet hos barn under tre år, og det er derfor vedtatt at butyl- og propylparaben ikke skal brukes i slike produkter («leave-on»: produkter som ikke skal skylles av).
Det amerikanske FDA (U.S. Food & Drug Administration) gjennomgår jevnlig nye studier på parabener og helseeffekter. I 2018 publiserte de på sin nettside at de ikke har funnet informasjon som viser at parabener i kosmetiske produkter har noen effekt på menneskers helse.

Er vi innenfor de trygge grensene?

Ettersom parabener brukes i flere typer kosmetiske produkter, er det en stor mulighet for at du bruker mer enn ett produkt om dagen som inneholder disse stoffene. Dette er det imidlertid tatt høyde for når grenseverdiene er bestemt, så du kan være sikker på at du holder deg innenfor de trygge grensene.

Alternative kosmetiske produkter

Omtrent alle kosmetiske produkter er tilsatt et eller annet konserveringsmiddel. Uten konserveringsmidler er det nemlig meget stor mulighet for oppvekst av bakterier i produktet.

Konserveringsmidler er én av de ingrediensene i kosmetiske produkter som hyppigst gir bivirkninger, men sammenliknet med de stoffene som er vanlig å bruke, gir parabener få bivirkninger. Kosmetiske produkter som inneholder andre konserveringsmidler enn parabener, er dermed ikke nødvendigvis tryggere i bruk.