Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bivirkninger av hårfargeprodukter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bivirkninger av hårfargeprodukter

Artikkel

Bivirkninger av hårfargeprodukter

Hårfargeprodukter kan gi en rekke ulike bivirkninger. Allergi er det som hyppigst blir rapportert.

Foto: colourbox.com.
Foto: colourbox.com.

Hårfargeprodukter kan gi en rekke ulike bivirkninger. Allergi er det som hyppigst blir rapportert.


Hvor mange bruker hårfargeprodukter?

Rundt 18 prosent av mennene og 75 prosent av kvinnene har farget håret, viser en dansk undersøkelse. Det vil si at store deler av befolkningen blir utsatt for kjemikaliene som finnes i hårfargeprodukter. Mange av stoffene som brukes i slike produkter er vist å være allergifremkallende.

Hva består hårfarge av?

Et stort antall kjemikaler benyttes i hårfarger. Det finnes to hovedkategorier av hårfarge basert på den kjemiske sammensetningen:

  • oksidative - permanente hårfarger
  • adderende - semipermanente/midlertidige hårfarger

Oksidative/permanente hårfarger

Ved permanent hårfarging er produktene tilsatt stoffer som kan åpne opp hårstråene slik at fargestoffene kan trenge inn i hårstrået. På denne måten vil fargeendringene holde seg mer eller mindre til håret vokser ut igjen.

Permanent hårfarge inneholder de tre hovedkomponentene aromatiske aminer (fargestoffer), en koblingsagent og en oksidant, og prosessen kan deles inn i tre trinn:

  1. Oksidering av fargestoffet
  2. Koblingsreaksjon mellom det oksiderte fargestoffet og koblingsagenten
  3. Videre oksidering av produktet i trinn 2 hvor den endelige fargen oppstår 

Når hårfargen tilsettes, vil ammoniakk åpne skjellaget slik at fargestoffene trenger inn i hårstråene. Koblingsreaksjonen mellom fargestoffet og koblingsagenten gjør at fargestoffet blir større og dermed ikke vaskes så lett ut av håret igjen.

Vanlig brukte fargestoffer er parafenylendiamin (PPD) og paratoluendiamin (PTD). Dette er stoffer som er kategorisert som henholdsvis ekstremt og svært allergifremkallende. Mye brukte koblingsagenter er resorcinol og naftoler (naphtols).

Adderende/semipermanente hårfarger

Fargestoffene som brukes i produkter for midlertidig hårfarging trenger kun delvis inn i hårstråene eller de fester seg på utsiden. Slik hårfarge vil etter hvert bli vasket ut. Selv om disse produktene ikke er oksiderende, kan de allikevel inneholde veldig små mengder oksidanter.

Eksempler på adderende produkter er glansvask og sjampo, hårgelé, spray og lignende produkter som er tilsatt farge.

Hvilke bivirkninger kan hårfarge gi?

Hårfargeprodukter kan gi en rekke ulike bivirkninger, men allergi er det som hyppigst blir rapportert.

Kontaktdermatitt

Kontaktdermatitt er en allergisk reaksjon. Symptomene er oftest eksem, rødhet, blemmedannelse og kløe i hårkanten, ansiktet og på halsen. Disse symptomene opptrer ett til to døgn etter hårfargingen. Forbrukeren kan også få hevelse, spesielt i pannen og rundt øynene. Den allergiske reaksjonen kan vedvare fra rundt en uke til flere måneder etter hårfargingen. Tilfeller av anafylaksi (en akutt og livstruende reaksjon) er også rapportert.

EUs vitenskapskomité har vurdert 46 av de stoffene som kan benyttes i hårfarger. Av disse ble 27 stoffer definert som allergifremkallende. En videre undersøkelse viste at 10 av disse 27 stoffene var ekstremt, 13 sterkt og 4 moderat allergifremkallende. Da en stor andel av befolkningen farger håret regelmessig vil forbrukere kunne utvikle allergi mot ett eller flere av disse stoffene.

I flere tilfeller av hårfargeallergi har forbrukerne ved tidligere anledninger tatt hennatatovering (midlertidig tatovering). Henna er et planteuttrekk som gir en svak farge, men som holder dårlig. Andre fargestoffer blandes derfor inn for å gi bedre fargeegenskaper. Ett av stoffene som ofte tilsettes er PPD. Blandingen kalles da sort henna. Dersom man skal farge håret bør man derfor unngå å bruke midlertidig tatovering i form av sort henna.

Kontakturtikaria

Symptomene på kontakturtikaria kan være kløe og lokaliserte områder med hevelse og rødhet (wheal-and-flare) der det kosmetiske produktet ble påført men også generalisert urtikaria (hevelse hvor som helst på kroppen) og anafylaksi. Symptomene kan oppstå kun få minutter etter eksponering for produktet, og forsvinner som oftest relativt raskt (i løpet av noen timer).

Konserveringsmidler og stoffer tilsatt for å forsterke hårfargen er de ingrediensene som mest sannsynlig forårsaker kontakturtikaria, men PPD kan også gi en slik reaksjon.

Kreft

Det er en rekke studier som har undersøkt om det er en sammenheng mellom hårfarging og utvikling av kreft, men få av disse studiene viser en slik sammenheng. Risikoen for å utvikle kreft synes å være høyest hos de som startet å farge håret før 1980. Tidlig på 1980-tallet begynte mange av hårfargeprodusentene å fjerne ingredienser som kunne være kreftfremkallende.

Hvordan unngå bivirkninger

Den sikreste (og eneste) måten å unngå bivirkninger ovenfor hårfarger er å la være å farge håret. Dersom man allikevel velger å farge håret bør man:

  • Unngå midlertidig tatovering med sort henna (se ovenfor)
  • La være å farge håret dersom man har fått utslett (rødhet, kløe, sårdannelse) etter tidligere farging av håret, øyevipper og øyebryn, samt etter sort hennatatovering

Har man opplevd å få utslett etter å ha farget håret, øyevipper eller øyebryn, eller etter påføring av sort henna, bør man oppsøke lege og få en allergiutredning før man igjen bruker hårfargeprodukter.

Historikk

Faglig gjennomsyn oktober 2019