Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Næringsavfall»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Næringsavfall

Artikkel

Næringsavfall

Publisert

Denne kategorien avfall omfatter alt avfall fra næringsvirksomhet, bortsett fra farlig avfall.

illustrasjonsbilde av næringsavfall
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Denne kategorien avfall omfatter alt avfall fra næringsvirksomhet, bortsett fra farlig avfall.


Oppsummering

Industrien har fortsatt mest avfall med sine 23 prosent av totalavfallet i Norge, dvs. 11,2 millioner tonn i 2013. Ni av ti avfallstonn fra industrien er produksjonsavfall, og de største mengdene kommer fra produksjon av næringsmidler, metaller, trelast og papir. Mengden industriavfall har gått ned de siste ti årene, og avfallsmengden har avtatt med 12 prosent siden 2003.

Nær tre fjerdedeler av industriavfallet (farlig avfall er da holdt utenom) i 2008 ble sendt til gjenvinning - enten til materialgjenvinning eller forbrenning med energiutnyttelse eller til biologisk behandling (kompostert med eller uten oksygen). Side 1995 har mengden avfall som gjenvinnes økt, mens mengden som deponeres har gått tilbake, men denne nedgangen ser ut til å ha flatet ut i de senere årene.

Næringslivet har ansvar for å levere avfallet sitt til godkjent behandlingsmottak. Se over for referanser for ytterligere informasjon om ordningene.

Helseeffekter

Næringsavfall utgjør i utgangspunktet ikke et direkte helseproblem, men som for annet avfall kan utlekking av lave mengder ikke-nedbrytbare stoffer føre til kontaminering av områder, hvilket kan skade mennesker og miljø på lang sikt. Som for annet avfall kan utilstrekkelig rensing av forbrenningsgasser føre til miljø- og helseproblemer. Det er kommet strengere miljøkrav til forbrenningsanlegg de senere år, og utslipp av miljøforurensninger er dermed blitt redusert. Næringsavfall kan imidlertid ha betydelige negative virkninger ved at det kan være skjemmende. Deponering båndlegger arealer, og dette kommer ofte i konflikt med alternativ utnyttelse av arealer til for eksempel friluftformål.

Avfall med et høyt innhold av tungmetaller som ikke bør gjenvinnes av miljøårsaker, legges i deponi for farlig avfall.