Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helsetjenestens veiledning om sped- og småbarnsernæring - informasjon om amming på ukrainsk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Helsetjenestens veiledning om sped- og småbarnsernæring - informasjon om amming på ukrainsk

Artikkel

Flyktninger fra Ukraina:

Helsetjenestens veiledning om sped- og småbarnsernæring - informasjon om amming på ukrainsk

Kvinner og barn utgjør majoriteten av flyktningene fra Ukraina. I krisesituasjoner har sped- og småbarn den høyeste risikoen for sykdom.

Kvinner og barn utgjør majoriteten av flyktningene fra Ukraina. I krisesituasjoner har sped- og småbarn den høyeste risikoen for sykdom.


Amming i Ukraina

Det er begrenset med data om sped- og småbarnsernæring i Ukraina. Ifølge UNICEF er andelen barn som fullammes de første 6 levemånedene lav, slik at en stor andel får morsmelkerstatning helt eller delvis. UNICEFs Multiple Indicator Cluster Survey fra 2012 kartla praksis i 2012:

 • Kun 5% fikk aldri morsmelk
 • 66% kom til brystet den første timen etter fødselen
 • 20% av spedbarn under 6 måneder ble fullammet
 • 37% ble ammet ved 12 md. alder
 • 22% ble ammet ved 24 md. alder
 • 67% fikk flaske
 • 43% fikk fast føde ved 6-8 md. alder
 • 64% fikk anbefalt antall måltider

En undersøkelse av europeiske lands oppfølging av WHO/UNICEFs Global Strategy on Infant and Young Child Feeding fant at Ukraina de senere år har kommet langt når det gjelder å utarbeide en nasjonal strategi for å øke ammeforekomsten, bl.a. innføring av WHO/UNICEFs Baby-friendly Hospital Standard.

Oppfølging i norsk helsetjeneste – Informasjon om amming og spedbarnsernæring på ukrainsk

Ved ankomst til Norge vil gravide, føde- og barselkvinner, mødre og barn bli fulgt opp av sykehus og helsestasjoner som skal arbeide i tråd med Mor-barn vennlig standard (Ammekyndig helsestasjon).

 • Det må legges til rette for amming og tilbys kvalifisert ammeveiledning. Både kvinner og barn har vært utsatt for store belastninger. Stress kan midlertidig påvirke utdrivingsrefleksen, men vil ikke innvirke på kapasiteten til å produsere melk. Selv hos underernærte kvinner er morsmelken av god kvalitet. Mødre som ammer og gir tillegg av morsmelkerstatning, bør oppmuntres til og tilbys veiledning for å øke sin melkeproduksjon slik at barna kan få mest mulig morsmelk.
 • Når barnet ernæres helt eller delvis med morsmelkerstatning skal det gis veiledning om tilberedning og flaskemating. Tekster og filmer om tilberedning av morsmelkerstatning finnes på engelsk på helsenorge.no.
 • Det skal ikke deles ut gratis prøver av morsmelkerstatning eller flasker.
 • Inntil flyktningene har fått mulighet til å anskaffe det de trenger selv, må de som har behov for det få utdelt nødvendig morsmelkerstatning og utstyr.

Informasjon om amming og spedbarnsernæring på ukrainsk

Olena Kostiuk, PhD, MD, Associate Professor in Department of Neonatology, Shupyk National Healthcare University of Ukraine har delt nyttige lenker med informasjon om amming på ukrainsk:

Booklets:

Informasjon på norsk, engelsk, russisk og polsk

Brosjyren Mat og måltider for spedbarn, utgitt av Helsedirektoratet, gir informasjon om amming, morsmelkerstatning og fast føde. Brosjyren er oversatt til blant annet engelsk, russisk og polsk.

Informasjon om amming er gitt på engelsk på Helsenorge.no/spedbarnsmat.

Ammehjelpen kan tilby veiledning på engelsk og russisk.