Hopp til hovedinnhold

Kontaktinformasjon for ATHLETE Ung og Miljø

Kontaktskjema

|

Oppdatert

Dersom du har spørsmål til studien, kan du kontakte oss på e-post: ungogmiljo@fhi.no eller ringe/sende SMS til tlf. 902 57 397.

Kontaktinformasjon til de som jobber i ATHLETE Ung og Miljø:

Forskningssykepleier: Torunn Ramsem Strand 
E-post: torunnramsem.strand@fhi.no 

Forskningssykepleier: Roqaya Dawood 
Epost: roqaya.dawood@fhi.no 

Prosjektkoordinator: Jorunn Evandt 
E-post: jorunn.evandt@fhi.no

Prosjektleder: Kristine Bjerve Gützkow 
E-post: kristinebjerve.gutzkow@fhi.no 
 

OBS! Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!  Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen.   

Publisert | Oppdatert