Hopp til hovedinnhold

Kontakt biblioteket

Kontaktskjema

|

Oppdatert

Bibliotek for helseforvaltningen og Rusfagsbiblioteket

Bibliotek for helseforvaltningen leverer bibliotektjenester til ansatte i Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Statens helsetilsyn.

Rusfagsbiblioteket er et nasjonalt kompetansebibliotek på rusmiddelspørsmål, og er et tilbud som særlig retter seg mot kommuner og regionale kompetansesentre på rusproblematikk.

Kontakt oss:

  • Telefon: 94 86 33 70
  • Sentralbord: 21 07 70 00
  • E-post: biblioteket@fhi.no
  • Besøksadresse: Marcus Thranes gate 6, 0473 Oslo
  • Postadresse: Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo

For spørsmål som ikke haster:

OBS! Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!  Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen.   

Publisert | Oppdatert