Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Det internasjonale helsereglementet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Det internasjonale helsereglementet

Artikkel

Hva er det internasjonale helsereglementet (IHR 2005)

Det internasjonale helsereglementet (IHR 2005) dreier seg om regler for varsling av og vern mot internasjonale helsetrusler, særlig epidemier. Folkehelseinstituttet er kontaktpunkt for WHOs varsling om helsetrusler etter IHR-reglene, og vi bistår flere andre land med å bygge kapasitet og kompetanse til å følge opp reglene.

to paragraftegn
Illustrasjonsfoto. Colourbox.com

Det internasjonale helsereglementet (IHR 2005) dreier seg om regler for varsling av og vern mot internasjonale helsetrusler, særlig epidemier. Folkehelseinstituttet er kontaktpunkt for WHOs varsling om helsetrusler etter IHR-reglene, og vi bistår flere andre land med å bygge kapasitet og kompetanse til å følge opp reglene.


WHO vedtok i 2005 et nytt internasjonalt helsereglement, på engelsk International Health Regulations (IHR). Formålet er å forebygge og motvirke internasjonal spredning av smittsomme sykdommer og å sikre en internasjonal koordinert oppfølging. IHR erstattet et tidligere helsereglement fra 1969.

Reglementet stiller krav om innsamling og deling av informasjon med WHO og med andre land. I Norge er det etablert et nasjonalt IHR-kontaktpunkt ved Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet er ansvarlig både for varsling og for å kartlegge forekomst av smittsomme sykdommer. Det er også opprettet et norsk IHR-forum som skal implementere og følge opp det internasjonale helsereglementet i Norge. Dette forumet består av representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Mattilsynet og Statens strålevern. Forumets sekretariat er hos Folkehelseinstituttet.

Internasjonal folkehelsekrise

Etter det internasjonale helsereglementet kan WHOs generaldirektør erklære en internasjonal folkehelsekrise (PHEIC) dersom en situasjon utgjør en folkehelsetrussel mot andre land og situasjonen kan fordre koordinering av tiltak. Generaldirektøren baserer sin vurdering på råd fra en særskilt oppnevnt komité av eksperter på det aktuelle smittevernområdet (Emergency Committee).

Fire internasjonale folkehelsekriser er blitt erklært siden det nye IHR-reglementet kom i 2005:

  • April 2009:  Influensa A (H1N1)-pandemien 
  • Mai 2014:  Poliomyelitt-situasjonen i mange land 
  • August 2014: Ebolautbruddet i Vest-Afrika 
  • Februar 2016 : Opphopningen av fosterskaden mikrokefali og andre nevrologiske tilstander i Brasil i 2015–2016 og Fransk Polynesia i 2014 sett i sammenheng med utbrudd av zikafeber i de samme områdene.

Høyinntektsland oppfordres til å samarbeide med lavinntektsland 

Helsereglementets paragraf nr 44 oppfordrer høyinntektsland til å samarbeide med lav-inntektsland slik at alle kan oppfylle kravene i IHR. Det betyr at hvert enkelt land skal ha kapasitet til å oppdage og identifisere sykdomsutbrudd og hendelser som kan true folkehelsen, og respondere i god tid med tilfredsstillende beredskapskompetanse.

Siden høsten 2013 har Folkehelseinstituttet jobbet for å etablere samarbeid innen global helseberedskap, både nasjonalt og internasjonalt. Det skjer gjennom et eget helseberedskapsprogram.

Les mer om det internasjonale helsereglementet på nettsidene til Verdens helseorganisasjon