Hopp til innhold

Sykdomspulsen

Overvåking av smittsomme sykdommer (diaré, forkjølelse) basert på konsultasjoner hos fastlege og legevakt. Oppdateres månedlig på lands- og fylkesnivå.

Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Aktuelt

Statistikkbanker