Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Statistikkbanker ved Folkehelseinstituttet

Oversikt over statistikkbanker der du finner tall for flere år, og der du kan lage egne tabeller og figurer.

I statistikkbankene kan du lage diagrammer og tabeller..
I statistikkbankene kan du lage diagrammer og tabeller..

Statistikkbanker med nøkkeltall

I Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbanker, finner du nøkkeltall. Data som inngår hentes fra helseregistre og helseundersøkelser i og utenfor Folkehelseinstituttet, samt fra Statistisk sentralbyrå. Aldersstandardisering gjør at du kan sammenlikne geografiske områder og utvikling over tid.

Folkehelseinstituttet benytter disse statistikkbankene blant annet i utformingen av folkehelseprofiler for kommuner og for diagrammer og tabeller i Folkehelserapporten

Statistikkbanker fra helseregistre

Instituttets øvrige statistikkbanker viser data fra ulike helseregistre.