Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva er migrasjonshelse?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Hva er migrasjonshelse?

Artikkel

Hva er migrasjonshelse?

Migrasjonshelse er et fagfelt som omfatter utdanning, forskning og praksis som fokuserer på forholdet mellom migrasjon og helse.

To unge gutter og én eldre kvinne ute i naturen
Foto: Joe Urrutia

Migrasjonshelse er et fagfelt som omfatter utdanning, forskning og praksis som fokuserer på forholdet mellom migrasjon og helse.


Fagfeltet handler om kunnskap om hvordan migrasjonsprosesser og migrantbakgrunn kan påvirke helsetilstand og forekomst av sykdom, og tilgang til og kvalitet på helsetjenester.

Fagfeltet er utpreget tverrfaglig med utøvere fra en rekke helse- og samfunnsfagsdisipliner. Betydningen av feltet har vokst som en følge av at innvandrerandelen av Norges befolkning har økt betydelig de siste 20 årene.

Migrasjonshelse og betydning for folkehelsearbeid

Kunnskaper fra fagfeltet kommer til nytte i utformingen av og utøvelsen av helsetjenester og samfunnsplanlegging. God oversikt og kunnskap om migrasjonshelse er avgjørende for samfunnets evne til å ivareta gode helse og pasientsikkerhet for hele befolkningen inkludert de som har flyttet fra andre land. 

Sentrale spørsmål i fagfeltet migrasjonshelse

 • Hva skjer med helsa til dem som flytter fra et land til et annet?
 • Hvordan påvirker migrasjonsprosesser helsetilstand og forekomst av sykdom?
 • Hva skjer i møte mellom innvandrere og helsetjenestene?
 • Hvordan er tilgang til og kvalitet på helsetjenester for innvandrere og deres etterkommere?
 • Hvordan sikre gode og likeverdige helsetjenester for innvandrere og deres etterkommere?
 • Hva er årsakene til ulik helseforekomster mellom ulike etniske grupper?
 • Hvordan sikre gode helse for flyktninger?
 • Hvordan tilpasse helsetjenester til innvandrere og deres etterkommere?
 • Hvordan bygge opp kompetanse i helsetjenestene?

Sentrale fagområder i fagfeltet migrasjonshelse

Det er et fagfelt i utvikling som spenner over mange ulike temaer og involverer fagfolk fra flere ulike disipliner. Hvorav de mest sentrale er

 • Folkehelse
 • Epidemiologi
 • Medisin
 • Psykologi
 • Sosiologi
 • Sosialantropologi
 • Kommunikasjon
 • Etikk

Sentrale aktører i fagfeltet migrasjonshelse

Fagfeltet får stadig flere aktører både nasjonalt og internasjonalt. Sentrale aktører kommer både fra forskning, undervisning, forvaltning og frivillig sektor. Eksempler er:

 • Overnasjonalt: WHO, IOM, EU
 • NAKMI, Folkehelseinstituttet
 • Usher Institute, University of Edinburgh
 • The Danish Research Centre for Migration, Ethnicity and Health (MESU)
 • EUPHA, section on Migrant and ethnic minority health
 • UiB

Beslektede fagfelt

 • Sosiale ulikheter i helse
 • Global helse
 • Smittevern
 • Folkehelse
 • Helsekommunikasjon
 • Likeverdige helsetjenester
 • Diskriminering
 • Urbefolkningshelse
 • Samfunnsmedisin

Historikk

Fagfeltet Migrasjonshelsefeltet har sitt utspring i interesse for medisinske forhold i andre land. Faghistorisk kan vi noe forenklet trekke en linje fra tropemedisin til internasjonal helse og migrasjonshelse. Et annet utviklingsspor frem mot migrasjonshelse er behovet for bedre folkehelsedata i multietniske land med tidlig høy innvandring, som USA og Storbritannia.