Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Veileder for SYSVAK-nett»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Veileder for SYSVAK-nett

Artikkel

Veileder for SYSVAK-nett

SYSVAK er et landsdekkende, elektronisk vaksinasjonsregister, hvor alle vaksinasjoner skal rapporteres til registeret. SYSVAK-nett er et alternativ for de helsevirksomheter som ikke har elektronisk pasientjournal med SYSVAK-kommunikasjon.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

SYSVAK er et landsdekkende, elektronisk vaksinasjonsregister, hvor alle vaksinasjoner skal rapporteres til registeret. SYSVAK-nett er et alternativ for de helsevirksomheter som ikke har elektronisk pasientjournal med SYSVAK-kommunikasjon.


Innhold på denne siden

Praktisk registrering i SYSVAK-nett 

Hva er SYSVAK-nett

Skjermbilde Veileder.PNG

SYSVAK-nett er en webløsning for å registrere alle vaksinasjoner, samt søke opp vaksinasjonsstatus for den enkelte. SYSVAK-nett er et alternativ for de helsevirksomheter som ikke har elektronisk pasientjournal med SYSVAK-kommunikasjon.

Webløsningen kan brukes på PC tilkoplet norsk helsenett. SYSVAK-nett er et alternativ for de helsevirksomheter som ikke har elektronisk pasientjournal med SYSVAK-kommunikasjon. For de som allerede har en slik EPJ-løsning skal de fortsette å bruke denne.

Tilgang til SYSVAK-nett  

Helsepersonell som kan logge inn med HelseID, og som ikke har tilgang til EPJ med SYSVAK kommunikasjon må:  

 • kunne logge inn med eID  
 • ha gyldig norsk autorisasjon som lege, sykepleier, helsesykepleier, reseptarfarmasøyt, provisorfarmasøyt, apotektekniker, vernepleier, radiograf og helsesekretær og ha gyldig HPR-nummer
 • benytte PC tilkoblet Norsk Helsenett

Journalføring 

Bruk av SYSVAK-nett er ikke en erstatning for journalføring. Vaksinasjon er journalpliktige opplysninger og viktig ved vaksinering. Dersom vaksinatør benytter SYSVAK-nett må de i tillegg journalføre opplysningene i egnet pasientjournalsystem.

Krav til elektronisk registrering i SYSVAK 

Elektronisk registrering av vaksinasjoner i SYSVAK er viktig for å oppnå formålet med registeret, og er den eneste måten for å få inn tidsriktige opplysninger på. Dette er helt essensielt, både for enkeltindivid og vaksinatører, for smittevernovervåkning og beredskap. Krav til elektronisk registrering av vaksiner ble vedtatt i statsråd 4.desember 2020.

Ivaretakelse av meldeplikten

Alle vaksinasjoner er meldepliktige til SYSVAK, og skal registreres uten krav om samtykke (jmf. SYSVAK-registerforskriften § 2-1). Helsepersonell skal ved vaksinasjon opplyse om registrering av vaksinasjon i SYSVAK, og at registrering er meldepliktig.

Pålogging med HelseID 

HelseID er en felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren. HelseID gjør oppslag i helsepersonellregisteret (HPR) som forespør tilgang til en tjeneste, samt kobler sammen informasjon om helsepersonell med helsevirksomheten de jobber i. Den legger til rette for enklere pålogging for helsepersonell, og styrket informasjonssikkerhet ved digital samhandling i sektoren. HelseID tilbyr funksjonalitet for autentisering (bekrefte identitet), samt sikring av systemkommunikasjon. Innloggingen krever sikkerhetsnivå 4.

Helsepersonell trenger ikke å foreta seg noe spesielt for å ta i bruk tjenesten, utover å ha tilgang på en elektronisk identitet (eID) utstedt av en identitetstilbyder som HelseID støtter. Slik eID kan være fremskaffet privat eller via arbeidsgiver og er f.eks. BankID eller BuyPass kort.

Virksomheten må ha en retningslinje for bruk av eID, og bruk må tilrettelegges for ansatte som skal registrere vaksinasjon i SYSVAK-nett. Slik eID kan være fremskaffet privat eller via arbeidsgiver, og bør fremkomme i retningslinjen.

Personvern og informasjonssikkerhet 

SYSVAK-nett inneholder personsensitive opplysninger. Vaksinasjonsopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lover og forskrifter i helsetjenesten. Brukere av SYSVAK-nett plikter å overholde lovbestemt taushetsplikt, jf. helsepersonelloven §§ 21 flg. og SYSVAK-registerforskriften § 4-1. Forsvarlig håndtering og oppbevaring av pasientopplysninger er en forutsetning for å etterleve den lovbestemte taushetsplikten, som også gjelder etter arbeidets slutt.

Det er ikke tillatt å søke opp personer uten at det foreligger tjenstlig behov. Alle søk og registeringer logges på brukers navn, og logg vil etterhvert bli synlig i innsynsløsningen på helsenorge.no for den registrerte. 

Korrigering av feilregistrerte opplysninger   

Kun feilregistrerte opplysninger som er registrert i SYSVAK-nett, kan slettes via SYSVAK-nett. Du kan slette registreringer som andre har registrert, men da bør dette avklares med vedkommende som har registrert feil først. Vær varsom når du sletter, slik at du ikke sletter korrekte registreringer.

Det er ikke mulig å endre en registrering. Du må først slette, og deretter registrere vaksinen på ny med riktige opplysninger.

Se i Brukermanual om hvordan du utfører sletting i SYSVAK-nett.

Feilmeldinger

Feilmeldinger i SYSVAK-nett: 

 • Jeg får ikke logget meg inn i SYSVAK-nett
 • Feil fødselsnummer 
 • Obligatoriske felt må fylles ut ved registrering
 • Jeg ble logget ut av løsningen under en registrering, ble vaksinasjonen registrert?
 • Årsak til vaksinering for sesonginfluensavaksine eller covid-19 vaksine er ukjent
 • Får ikke kontakt med Folkeregisteret 

For informasjon om håndtering av feilmeldinger, se Brukermanual fra SYSVAK-nett.

Teknisk informasjoog teknisk tilrettelegging i egen virksomhet

PC må være tilknyttet Norsk helsenett, og det kan være nødvendig for lokal IT å gjøre noen konfigureringer som f.eks. portåpninger.  

Lokal IT-avdeling eller -personale må gå gjennom følgende punkter for at virksomheten skal få tilgang til løsningen:  

 • Nettlesere: Sjekke at virksomheten benytter nettlesere som støttes av løsningen.  
 • Klokketid: Sørge for at lokal klokke viser rett tid (synkroniser mot ntp.nhn.no ved Helsenett-tilkobling). 
 • Etablere tilgang til løsningens komponenter ved å gjennomføre alternativ 1 (proxy) eller alternativ 2 (brannmur og DNS). Dette er beskrevet i Teknisk informasjon SYSVAK-nett.
 • Må informere bestiller om at løsningen er klar, og på hvilken måte brukerne kan nå løsningen via Helsenettet på https://SYSVAKnett.fhi.no  som for eksempel via ikon eller nettleser. 
 • Mer utfyllende informasjon om teknisk tilrettelegging finner dere under Teknisk informasjon for SYSVAK-nett

Vanlige spørsmål 

Kontaktinformasjon 

Tekniske spørsmål:  

 • Kontakt først lokal IT-support vedrørende problemer med tilgang til løsningen eller eID 

 • Kontakt SYSVAK dersom lokal IT ikke kan hjelpe: sysvak@fhi.no

Innføringen og/eller uavklarte rutiner: 

 • Ansvarlig for smittevern og vaksinasjon lokalt  

Ikke send personsensitive opplysninger per e-post!  

Lover og forskrifter