Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Statistikk for HPV-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet

Denne siden inneholder oversikt over vaksinasjonsandelen for HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Statistikken blir normalt oppdatert én gang i året. For 2017 er publiseringen imidlertid utsatt til våren 2019.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) ble innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i 7. klassetrinn fra og med skolestart høsten 2009. Statistikk for HPV-vaksinasjon oppgis som andel vaksinerte jenter for de årskullene som har blitt tilbudt vaksinen som 12-åringer. Andelen oppgis i prosent vaksinerte av antall jenter i de ulike årskullene som er oppgitt i Folkeregisteret.

Jenter som har fylt 16 år inngår i ordinær dekningsstatistikk som publiseres hver vår. Statistikk for de yngre årskullene jenter som tilbys HPV-vaksine publiseres på denne siden, hver høst. Vaksinen gis som tre doser i løpet av en periode på 6-12 måneder, og andel vaksinerte jenter oppgis for henholdsvis første, andre og tredje dose. Fra skoleåret 2017/2018 gis HPV-vaksine som to doser med minst seks måneders mellomrom.

Statistikk for skoleåret 2017 utsatt

Rapportering av HPV-vaksinasjonsdekning for barnevaksinasjonsprogrammet 2017 er utsatt til våren 2019. Bakgrunnen for dette er redusert kapasitet ved Folkehelseinstituttet til å kvalitetssikre dataene i vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Frem mot neste publisering vil Folkehelseinstituttet prioritere kvalitetssikring på alle nivåer.

Det har vært marginale endringer i vaksinasjonsdekning de siste årene, og utviklingen har gått i positiv retning for alle vaksiner i programmet. Statistikken for 2016 gir derfor trolig et godt bilde av situasjonen for 2017.

Statistikk for skoleårene 2013 – 2016

Dekningsstatistikken framstilles på fylkesnivå samt for hele landet. Blant det siste årskullet jenter som er tilbudt HPV vaksine i programmet, jenter født i 2004, har 89 % fått første dose per august 2017. Andelen som har fått minst 2 doser er 88 % og 83 % har foreløpig fått alle tre dosene. Jentene fikk tilbud om HPV-vaksinering første gang høsten 2016.

For årskullene 2001-2003 ser vi en økning i vaksinasjonsdekning i forhold til dekningsstatistikken som ble publisert høsten 2016. I forbindelse med tilbud om HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 og senere får også jenter som tidligere har takket nei til HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet nå mulighet til å ta vaksinen. Om lag 1200 jenter født 2001-2003 har benyttet seg av dette og fått en eller flere doser HPV-vaksine i løpet av høsten 2016 / våren 2017. Dette forklarer den observerte økningen i vaksinasjonsdekningen for disse årskullene.   

Pr. 31. august 2017, har 88 % av jenter født 2003 fått første dose, 87 % har fått første og andre dose 85 % har fått alle 3 dosene. Jentene fikk tilbud om HPV-vaksinering første gang høsten 2015.

For jenter født 2002 har 89 % har fått første og andre dose 87 %, og 84 % har fått alle 3 dosene. Jentene fikk tilbud om HPV-vaksinering første gang høsten 2014.

For jenter født 2001, som fikk tilbud om HPV-vaksinering første gang høsten 2013, har 88 % fått første dose og 87 % har også fått første og andre dose og 84 % har fått alle 3 dosene.

 Oversikt over meldte bivirkninger for HPV-vaksine finner du her: