Hopp til innhold

Artikkel

Statistikk for HPV-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet

Publisert Oppdatert

Denne siden inneholder oversikt over vaksinasjonsandelen for HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Statistikken blir oppdatert én gang i året.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Denne siden inneholder oversikt over vaksinasjonsandelen for HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Statistikken blir oppdatert én gang i året.


Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet til jenter på 7. klassetrinn fra og med skolestart høsten 2009. Jenter som har fylt 16 år inngår i ordinær dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet som publiseres hver vår på Statistikk for barnevaksinasjon

I tillegg publiseres statistikk for HPV-vaksinasjon i yngre årskull på denne siden, hver høst.

Statistikk for HPV-vaksinasjon oppgis som andel vaksinerte jenter (prosent) blant alle jenter i det aktuelle årskullet (befolkningsgrunnlaget), slik det er oppgitt i Folkeregisteret.

I perioden 2009-2017 ble vaksinen gitt i tre- dose regime. For jenter som fikk tilbud om HPV-vaksine i denne perioden, oppgis andel vaksinerte jenter for første, andre og tredje dose. Fra skoleåret 2017/2018 gis HPV-vaksine som to doser med minst seks måneders mellomrom, og andel vaksinerte oppgis for første og andre dose.

Statistikk for skoleårene 2013–2017

Dekningsstatistikken framstilles på fylkesnivå samt for hele landet. Blant det siste årskullet jenter som har fullført  HPV vaksinasjon i programmet, jenter født i 2005, har 91 prosent fått første dose per 31. august 2018. Andelen som har fått begge dosene er 86 prosent. Disse jentene fikk tilbud om HPV-vaksinering første gang høsten 2017.

For årskullene 2003-2004 ser vi en økning i vaksinasjonsdekning i forhold til dekningsstatistikken som ble publisert høsten 2016. I forbindelse med tilbud om HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 og senere får også jenter som tidligere har takket nei til HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet nå mulighet til å ta vaksinen.

Fra høsten 2018 tilbys HPV vaksine også til gutter i barnevaksinasjonsprogrammet. I løpet av det første skolehalvåret hadde 89% av jentene og 87 % av guttene født i 2006 fått minst en dose HPV vaksine. Dekningsstatistikk for dette årskullet vil bli publisert høsten 2019.

Per 31. august 2018, har 91 prosent av jenter født 2004 fått første dose, 89 prosent har fått første og andre dose og 85 prosent har fått alle 3 dosene. Jenter født 2004 fikk tilbud om HPV vaksinering første gang høsten 2016.

Pr. 31. august 2018, har 89 prosent av jenter født 2003 fått første dose, 88 prosent har fått første og andre dose og 86 prosent har fått alle 3 dosene. Jentene fikk tilbud om HPV-vaksinering første gang høsten 2015.

Oversikt over meldte bivirkninger for HPV-vaksine finner du på Bivirkninger av HPV-vaksine (Statens legemiddelverk)