Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Statistikk

Statistikk for barnevaksinasjon - 2016

Vaksinasjonsstatistikken viser andelen fullvaksinerte barn i et årskull. Tallene presenteres i statistikkbankene og som pdf-dokumenter.

Alle vaksiner som gis i barnevaksinasjonsprogrammet og tilhørende program er meldepliktige til SYSVAK. Folkehelseinstituttet publiserer statistikk for vaksinasjonsdekning hver vår.

Vaksinasjonsdekningen er trolig høyere enn tallene viser

De reelle tallene for vaksinasjonsdekningen lokalt kan være høyere enn det statistikken viser. Folkehelseinstituttet har gjennom dialog med kommunene kartlagt de viktigste årsakene til dette. Tilbakemeldinger fra samtlige av landets fylker viser at tekniske problemer med elektronisk overføring av vaksinasjonsmeldinger fra kommunene til SYSVAK er en utfordring for å få frem reell vaksinasjonsdekning. Andre viktige årsaker som påvirker vaksinasjonsdekningen er manglende etterregistrering av vaksiner som er gitt før ankomst til kommunen, og et oppdatert og tilgjengelig folkeregister.

Vaksinasjonsstatistikk fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK angir hvor mange prosent av barna i et årskull som er fullvaksinert. Det vil si at barna har fått de vaksinene som anbefales i barnevaksinasjonsprogrammet, og at vaksinene er gitt ved riktig alder og med riktig intervall mellom dosene.

Dekningsstatistikken framstilles på fylkesnivå samt for hele landet, for tre aldersgrupper: 2-, 9- og 16-åringer, hver vår.

Oppdaterte tall i statistikkbankene

Norgeshelsa statistikkbank inneholder data for hele landet og for fylkene fra og med år 2000. Kommunehelsa statistikkbank gir tall for enkeltkommuner.

Dekningsstatistikk 2016

Dekningsstatistikk 2015

Dekningsstatistikk 2014

Dekningsstatistikk 2013

Dekningsstatistikk 2012

Dekningsstatistikk 2011

Relaterte saker