Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «NORM»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • NORM

Artikkel

NORM

NORM – Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober – drives av Universitetssykehuset Nord-Norge i nært samarbeid med landets medisinsk-mikrobiologiske avdelinger. Det er mulig å søke om tilgang til data fra registeret. Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig.

Illustrasjonsfoto av bakterier
Colourbox.com

NORM – Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober – drives av Universitetssykehuset Nord-Norge i nært samarbeid med landets medisinsk-mikrobiologiske avdelinger. Det er mulig å søke om tilgang til data fra registeret. Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig.


 NORM er et nasjonalt helseregister fastsatt ved kgl.res. 14. november 2003 med hjemmel i Lov av 18. mai 2001 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (Jfr. Helseregisterloven).

Det er fastsatt nærmere bestemmelser for NORM i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkningssystem for resistens hos bakterier, sopp og virus (Resistensregisterforskriften)

Formålet med NORM

  • Innsamle og behandle data om mikrobeisolaters resistens mot antibiotika for å kartlegge forekomst og utbredelse av resistens mot antibiotika og belyse endringer over tid
  • Drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om årsaker til mikrobers utvikling av resistens mot antibiotika, med den hensikt å fremme og utvikle kvaliteten i forebyggende tiltak mot antibiotikaresistens og helsehjelp som tilbys og ytes mot infeksjonssykdommer
  • Bidra til å skaffe grunnlag for å gi befolkningen og lokal, regional og sentral helseforvaltning og helsetjeneste råd og informasjon om tiltak som kan forebygge utvikling av resistens mot antimikrobielle midler
  • Gi norske myndigheter grunnlag for å bidra til internasjonal statistikk på nærmere avgrensede områder

Tilgang til data

Folkehelseinstituttet (FHI) er databehandlingsansvarlig for NORM. Avdeling for mikrobiologi og smittevern ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er databehandler. Forholdet mellom FHI og UNN er regulert i en egen databehandleravtale. 

UNN har ansvar for drift av registeret og rapportering av resultatene i samråd med Fagrådet for NORM som er sammensatt av leverandører og brukere av data i registeret.

NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (Universitetssykehuset i Nord-Norge).

Fra 2004 er NORM ansvarlig for norsk deltagelse i Det europeiske overvåkingssystemet for antibiotikaresistens (EARSS, fra 2010 EARS-Net).

NORM-VET

NORM-VET ble etablert i 2000 som en del av regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens. Systemet overvåker antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler, og dataene danner grunnlag for å beskrive sammenheng mellom bruk av antimikrobielle midler og forekomst av resistens. Data benyttes også til risikovurderinger.

NORM og NORM-VET utgir en felles årsrapport. Rapportene gir i tillegg til resistensdata også en oversikt over forbruket av antibakterielle midler til mennesker og dyr. Rapportene brukes også til å formidle data fra relevante prosjekter.

Rapporter