Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sykehjem: Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk, NOIS-PIAH»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sykehjem: Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk, NOIS-PIAH

Artikkel

Sykehjem: Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk, NOIS-PIAH

Informasjon til helsepersonell om hva som overvåkes, når og hvordan undersøkelsene skal gjennomføres, datainnlevering og resultatrapporter (PIAHnett).

Informasjon til helsepersonell om hva som overvåkes, når og hvordan undersøkelsene skal gjennomføres, datainnlevering og resultatrapporter (PIAHnett).


Innhold på denne siden

Alle sykehjem er pålagt å delta i de nasjonale prevalensundersøkelsene av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i henhold til Forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften). 

Prevalensundersøkelser i sykehjem i 2023

Tabell 1. Oversikt 2023

Undersøkelsestidspunkt

Innleveringsfrist

Uke 19, 8.−12. mai 

9. juni

Uke 44, 30. oktober−3. november

1. desember

Prevalensundersøkelsene skal gjennomføres den dagen i angitte uker hvor sykehjemslegen er til stede.

Datainnlevering og resultatrapporter (PIAHnett)

Data fra prevalensundersøkelsene skal leveres til Folkehelseinstituttet ved hjelp av vårt internettbaserte dataverktøy, PIAHnett. Det er kun helsepersonell (registrert i HPR-registeret) som får tilgang til PIAHnett, og pålogging krever enten MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

Logg inn i PIAHnett

 

For å få tilgang til mer enn ett sykehjem i PIAHnett, må du henvende deg til Folkehelseinstituttet. Slik utvidet tilgang er begrenset til helsepersonell med tjenstlige behov, for eksempel sykehjemsleger med ansvar for mer enn et sykehjem. Utvidet tilgang kan fås ved å sende en e-post til prevalens@fhi.no og oppgi:

  • Navn, tittel/funksjon og arbeidssted
  • Hvilke sykehjem du ønsker tilgang til, samt fylke og kommune disse ligger

I PIAHnett har helsepersonell også tilgang til resultatrapporter fra eget sykehjem, samlede resultater fra sykehjem i egen kommune, eget fylke og nasjonalt.

Nasjonale resultater fra prevalensundersøkelsene i sykehjem finner du i:

Dette registreres i undersøkelsene

Prevalensundersøkelsene består av to deler, én hvor noen utvalgte helsetjenesteassosierte infeksjoner registreres og én hvor all systemisk bruk av antibiotika registreres. 

I sykehjem registreres følgende typer helsetjenesteassosierte infeksjoner:

  • Symptomatiske urinveisinfeksjoner både hos beboere med og uten urinveiskateter
  • Nedre luftveisinfeksjoner
  • Infeksjoner i operasjonsområder (overflatiske og dype postoperative sårinfeksjoner - inkludert postoperative infeksjoner i organ/hulrom)
  • Hudinfeksjoner

I antibiotikadelen av undersøkelsen registreres all systemisk bruk (ikke bare bruk knyttet til de fire typene helsetjenesteassosierte infeksjoner). Antibiotika er definert som:

  • Antibakterielle medikamenter, inkludert metenamin
  • Antimykotika
  • Enkeltmedikamentene vankomycin, fidaksomicin, metronidazol og rifampicin 

Registreringsmal

En fullstendig beskrivelse av prevalensundersøkelsene i sykehjem finnes i:

Registreringsmalen inneholder skjema for registrering av helsetjenesteassosierte infeksjoner (vedlegg 2) og antibiotikabruk (vedlegg 3) til bruk på avdelingene. For å gjøre det enkelt å skrive ut og redigere skjemaene for lokal bruk, er disse publisert i Word-format nedenfor.

Definisjoner - enhetlig registrering

For at forekomsten av infeksjoner skal kunne sammenlignes over tid og mellom sykehjem, må overvåkingen være enhetlig. Alle sykehjem skal derfor benytte samme definisjon av helsetjenesteassosierte infeksjoner og av de ulike typene helsetjenesteassosierte infeksjoner (kasusdefinisjoner) som registreres. 

Fra 2015 skal de såkalte McGeer-kriteriene benyttes. De er utarbeidet for bruk i langtidsinstitusjoner, inkludert sykehjem. McGeer-kriteriene inneholder ikke egne definisjoner for postoperative infeksjoner i operasjonsområder. Denne infeksjonstypen skal derfor diagnostiseres i henhold til kasusdefinisjonen fra European Centre for Disease Prevention and Control.

Frem til 2015 ble det (med unntak av definisjonen for hudinfeksjon) benyttet forenklede og modifiserte utgaver av definisjoner utarbeidet av Centers for Disease Control and Prevention i USA i prevalensundersøkelsene i sykehjem.