Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Elektronisk laboratoriemelding til MSIS og laboratoriedatabasen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Elektronisk laboratoriemelding til MSIS og laboratoriedatabasen

Artikkel

Elektronisk laboratoriemelding til MSIS og laboratoriedatabasen

Her finner du informasjon om elektronisk laboratoriemelding til MSIS og laboratoriedatabasen.

Her finner du informasjon om elektronisk laboratoriemelding til MSIS og laboratoriedatabasen.


Innhold på denne siden

Hva skal meldes til MSIS

Det er bare påviste meldingspliktige funn av sykdommer listet opp i vedlegg 1 i MSIS-forskriften som skal sendes til MSIS-registeret (HER 103979). Unntak er influensa og genital klamydia, som bare skal meldes til MSIS-labdatabasen. HPV som forårsaker kreft og forstadier til kreft har eget meldingssystem og omfattes ikke av det som står på denne siden.

Hva skal meldes til MSIS-labdatabasen

Alle mikrobiologiske svarrapporter skal sendes i kopi til MSIS-labdatabasen, inkludert alle påviste meldingspliktige funn.

Meldingsformat og kodeverk

 • Meldingsformat: XML svarrapport via Norsk Helsenett til meldingsmottak hos FHI
  • For spørsmål vedrørende meldingsstandard, ta kontakt med:
 • krav til ebXML
 • XML Svarrapport 1.3 eller 1.4 skal validere korrekt på https://samsvar.nhn.no/validering/xml
  • For spørsmål vedrørende validering av melding, ta kontakt med:
 • Anbefaling om bruk av Norsk laboratoriekodeverk
  • For spørsmål vedrørende Norsk laboratoriekodeverk, ta kontakt med:

Testmeldinger

 • Stage (test) for labdatabasen er HER 140170 til
 • Stage (test) for MSIS er HER 103979 til
 • For bistand om testgjennomføring eller teknisk testoppsett i Helsenettet, ta kontakt med NHN Kundesenter:  
  • Det er viktig at dere beskriver følgende før innmelding til kundesenter@nhn.no
   1. Beskriv problemet konkret. Hva er forventet løsning?
   2. Hvilket miljø ønskes det bistand på (prod/test/qa-miljø)?
   3. Validerer XML korrekt på https://samsvar.nhn.no/validering/xml
   4. Hvilken kommunikasjonspart sender dere FRA (HER-ID nivå 2 og navn)
   5. Hvilken kommunikasjonspart sender dere TIL (HER-ID nivå 2 og navn)
   6. Hva er avsenders edi-adresse
   7. Hva er mottakers edi-adresse

Hurtigtester

Antigen hurtigtester levert av Abbott eller Roche kan rapporteres på NLK-kode NPU59390 Us-SARS-relatert koronavirus (inkl. SARS-CoV-2) antigen og med prøvemateriale NX -Nasopharynxsekret eller NS – Nesesekret - alt etter hvilket materiale som er benyttet.

NAT hurtigmetode (PCR eller lignende) kan rapporteres på NLK-kode NPU59097 Us-SARS-CoV-2 RNA og med prøvemateriale NX -Nasopharynxsekret eller HNX - Hals+nasopharynxsekret - alt etter hvilket materiale som er benyttet. Instrumenter som benyttes til denne metodikken må være CE-IVD-godkjent.

Anbefalte resultatverdier er:

 • Påvist
 • Ikke påvist
 • Inkonklusiv

Positive covid-19-antigen svar skal rapporteres til MSIS (HER 103979). Alle skal rapporteres til Laboratoriedatabasen (HER 140170).

Eksempelfiler hurtigtest er publisert på sarepta.ehelse.no:

Se for øvrig laboratoriekodeverket: Norsk laboratoriekodeverk (NLK)

Hvis din EPJ-leverandør ikke kan sende inn XML-svarmelding til FHI, kan nasjonal løsning for innrapportering av svar på hurtigtester benyttes. Informasjon om dette finnes på hurtigtestportalen hos Norsk Helsenett.

NB: Resultater på selvtester skal ikke rapporteres inn til MSIS, verken av privatpersoner eller helsepersonell.

Ta kontakt med for mer informasjon og ved oppstart av test.

Krav til resultater på antigen hurtigtest i koronasertifikat 

Dersom hurtigtestresultatet skal kunne benyttes i et EU-godkjent koronasertifikat, er det obligatorisk å oppgi leverandør (produsent) og navnet på testen. 

Dette er derfor informasjon som må sendes med prøvesvaret til MSIS labdatabase. 

Produsent og navn på testen må sendes som en analysekommentar (<ResultItem><Comment>) med følgende format: 

HurtigtestProdusentStart DeviceId: [ID] Produsent: [Produsentnavn] Navn: [Testnavn] HurtigtestProdusentSlutt

DeviceID hentes fra EU’s liste over godkjente tester kolonne In JRC database Device ID #).

Produsentnavn og testnavn må være likt hver gang, og skrives slik det oppgis på pakningsvedlegget. Det bør ikke være mulig for bruker å skrive inn testinformasjon som fritekst, men enten ligge som fast tekst på alle tester, eller så må bruker kunne velge ut fra en liste. Dette for å unngå at det blir skrevet på forskjellige måter. 

De mest vanlige testene som benyttes i Norge er: 

DeviceId Produsent 

Navn

1232 Abbott Rapid Diagnostics  Panbio TM COVID-19 Ag Rapid Test 
1604 Roche (SD BIOSENSOR) 

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test 

Det er kun tester som står på EUs liste over godkjente tester som skal meldes slik. 

Dersom testen som benyttes ikke er på denne listen, skal resultat heller ikke meldes til MSIS Labdatabasen. 

Ta kontakt med for mer informasjon eller ved spørsmål.

Ved feilsituasjoner

 • Ved feil i meldingsflyt (manglende applikasjonskvittering), meld sak til .
  • Oppgi følgende:
   • Beskriv problemet konkret. Hva er forventet løsning?
   • Hvilket miljø ønskes det bistand på (prod/test/qa-miljø)?
   • Hvilken kommunikasjonspart sender dere FRA (HER-ID nivå 2 og navn)
   • Hvilken kommunikasjonspart sender dere TIL (HER-ID nivå 2 og navn)

  • Ved behov for endring/sletting av meldinger og lignende ta kontakt med hhv og/eller

Historikk

25.10.2022: Fjernet lenke til Svar_Hurtigtest_Covid-19_antigen_v1-3.xml fordi den ikke er aktuell lenger.

06.07.2021: Lagt til "eller NS – Nesesekret - alt etter hvilket materiale som er benyttet." i første avsnitt under delen om hurtigtester.

28.06.2021: 28.06.2021: Lagt inn ny lenke her: Informasjon om dette finnes på hurtigtestprotalen hos Norsk Helsenett (https://www.nhn.no/samhandlingsplattform/andre-tjenester/hurtigtestportalen )