Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Prosjekter som har fått utlevert data fra Hjerte- og karregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Prosjekter som har fått utlevert data fra Hjerte- og karregisteret

Artikkel

Prosjekter som har fått utlevert data fra Hjerte- og karregisteret

Her er oversikt over prosjekter som har fått utlevert data fra Hjerte- og karregisteret 2015.

Her er oversikt over prosjekter som har fått utlevert data fra Hjerte- og karregisteret 2015.


Innhold på denne siden

2019-prosjekter

2019 – Prosjekter med data fra Hjerte- og karregisteret

 

Oppdragsnummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjektleder

Register

18-0121

Validering av registeringer til Norsk hjertestansregister - en delstudie i RegStans studien

Universitetet i Oslo

Jo Kramer-Johansen

Hjertestansregisteret

19-0127

Kan sosioøkonomiske helseforskjeller forklares med fysisk aktivitet på jobben og i fritiden? Fysisk aktivitet i arbeid og fritid og hjertekarsykdom

NTNU

Steinar Krokstad

Basis

18-0125

Continuity of care and their associations with clinical and patient reported outcomes after percutaneous coronary intervention (PCI)

Haukeland Universitetssykehus

Tone Norekvål

NORIC

19-0128

Revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) og kardiovaskulær risiko i HUNT

NTNU

Vibeke Videm

Basis

19-0131

HUNT-MI: Studiedel på fødselsvekt og kardiovaskulær sykdom

HUNT

Gunn-Helen Moen

Basis

18-0113

Clinical characteristics, mortality and pain tolerance in stable versus unstable presentation of coronary heart disease

Universitetet i Tromsø

Henrik Schirmer

NORIC

18-0114

Differences in mortality between patients referred to coronary angiography with stable angina or unstable angina

Universitetet i Tromsø

Henrik Schirmer

NORIC

19-0138

Epidemiologi, klinisk og radiologisk presentasjon og behandling av cerebrovaskulær sykdom og stroke mimics i en norsk populasjon

Akershus universitetssykehus

Espen Saxhaug Kristoffersen

Hjerneslagregisteret

18-0108

Studier av sammenhengen mellom etterlevelse av sekundær profylakse etter hjerneslag og utvikling av kognitiv svikt

NTNU

Hanne Ellekjær

Hjerneslagregisteret

18-0123

Elektiv koronar angiografi: psykologiske vs medisinske faktorer knyttet til diagnose og prognose

Universitetet i Tromsø

Oddgeir Friborg

NORIC

19-0126

Sammenhenger mellom hundehold og human fysisk og psykisk helse

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Frode Lingaas

Basis

19-0142

NorEx - The Norwegian Trial of Physical Exercise after Myocardial Infarction

NTNU

Kaare Harald Bønaa

Hjerteinfarktregisteret

18-0122

Trombolyse Midt-Vest

St. Olavs Hospital

Tormod Aarlott Digre

Hjerteinfarktregisteret

19-0144

Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE1950)

Vestre Viken HF

Arnljot Tveit

Basis


2018-prosjekter

2018 – Prosjekter med data fra Hjerte- og karregisteret

 

Oppdragsnummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjektleder

Register

17-0078

Behandling og overlevelse ved akutt hjerteinfarkt

Sørlandet sykehus

Sigrun Halvorsen

Basis og

Hjerteinfarktregisteret

17-0096

Faktorer som kan utløse akutte kardiovaskulære hendelser

NTNU

Imre Janszky

Hjerteinfarktregisteret og Hjerneslagregisteret

17-0097

Høysensitiv troponin I i den generelle befolkningen

Universitetet i Oslo

Torbjørn Omland

Basis

18-0119

Kan livskvalitet hos pasienter med hjertesvikt si noe om mortalitet og reinnleggelse?

NTNU

Margrét Hrönn Svavarsdóttir

Hjertesviktregisteret

 

2017-prosjekter

2017 – Prosjekter med data fra Hjerte- og karregisteret

 

Oppdragsnummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjektleder

Register

16-0065

Pasienter med hjerneslag i Norge – funksjonsnivå og selvhjulpenhet tre måneder etter hjerneslaget

NTNU

Bent Indredavik

Hjerneslagregisteret

16-0069

Personalized Activity Intelligence (PAI), sedentary time and cardiovascular disease

NTNU

Ulrik Wisløff

Hjerneslagregisteret

16-0071

Synsproblemer etter oksipitalt hjerneinfarkt - NOR-OCCIP

Stavanger universitetssykehus

Kristin Modalsli Sand

Hjerneslagregisteret

17-0078

Behandling og overlevelse ved akutt hjerteinfarkt

Sørlandet sykehus

Sigrun Halvorsen

Basis og Hjerteinfarktregisteret

17-0086

Betydning av seleksjons-bias i Nor-COAST studien. En case-control studie

NTNU

Torunn Askim

Hjerneslagregisteret

17-0088

Behandling av ST-elevasjonsinfarkt i Helse Midt-Norge. Resultater av trombolytisk behandling versus primær PCI

NTNU

Rune Wiseth

Hjerneslagregisteret

17-0089

An observational study of stroke patients with focus on examinations

Sykehuset innlandet

Ellen Bøhmer

Hjerneslagregisteret

2016-prosjekter

2016 – Prosjekter med data fra Hjerte- og karregisteret

 

Oppdragsnummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjektleder

Register

14-0011

Medikamentbruk og hjerte- og karsykdommer: kobling mellom Hjerte- og karregisteret og Reseptregisteret

FHI

Grace Egeland

Basis

16-0062

Registry of Novel Oral AntiCoagulants and vitamin K-antagonists In Stroke Patients: A multi-center audit addressing intracerebral hemorrhage and acute ischemic stroke in patients treated with oral anticoagulants (NOACISP Acute Registry)

Universitetet i Oslo

Eivind Berge

Hjerneslagregisteret

14-0016

MIDNOR TIA - kartlegging av pasienter med transitorisk iskemisk

NTNU

Bent Indredavik

Basis

2015-prosjekter

2015 – Prosjekter med data fra Hjerte- og karregisteret

 

Oppdragsnummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjektleder

Register

14-0011

Medikamentbruk og hjerte- og karsykdommer: kobling mellom Hjerte- og karregisteret og Reseptregisteret

FHI

Grace Egeland

Basis

14-0016

MIDNOR TIA - kartlegging av pasienter med transitorisk iskemisk

NTNU

Bent Indredavik

Basis

14-0019

Sosiale forhold og helse: En tvillingstudie

FHI

Jennifer R. Harris

Basis

15-0031

Prognostiske faktorer for funksjonsnivå 3 måneder etter et hjerneinfarkt

NTNU

Bent Indredavik

Basis

15-0035

Validering av Norsk hjerteinfarktregister og Norsk pasientregister

NTNU

Kaare Harald Bønaa

Hjerteinfarktregisteret

15-0039

A lifecourse study of physical inactivity and sedentary behaviour in relation to cardiovascular disease risk and mortality: the HUNT Study

NTNU

Børge Moe

Basis

15-0047

Observasjonsstudie for å karakterisere normal bruk og sikkerhet ved behandling med det nye blodfortynnende medikamentet Vorapaxar, basert på data fra norske helseregistre – pilotstudie

Lifandis AS

Christian Jonasson

Basis