Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Publikasjonsliste for Dødsårsaksregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Publikasjonsliste for Dødsårsaksregisteret

Artikkel

Publikasjonsliste for Dødsårsaksregisteret

Oversikt over forskningsartikler der data fra Dødsårsaksregisteret er brukt.

Colourbox.com
Colourbox.com

Oversikt over forskningsartikler der data fra Dødsårsaksregisteret er brukt.


Innhold på denne siden

Forskere og andre kan be om tilgang til statistikk eller data fra Dødsårsaksregisteret og de andre helseregistrene som Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for. Helseregistre er en unik kilde til kunnskap om befolkningens helse, årsaker til sykdom og kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene.

Dette er en oversikt over artikler fra forskning hvor helseregistre er brukt som datakilde, publisert i vitenskapelige tidsskrift. Listene er basert på metodiske søk i internasjonale artikkeldatabaser. De vil kunne være ufullstendige, avhengig av hvordan kildeopplysningene er angitt i artiklene.

For å søke om tilgang til statistikk, data eller biologisk materiale fra helseregistre eller helseundersøkelser som Folkehelseinstituttet forvalter, må du benytte elektronisk søknadsskjema.

2021

Rapporter:

1. Magnus P, Håberg SE. Centre for Fertility and Health - Annual report 2020. Norwegian Institute of Public Health, Centre for Fertility and Health, Oslo, 2021.


2. Arnesen TM, Bjørbæk M, Brekke J-P, Duahle H, Elgersma IH, Eide HN, Ezzati RT, Fevåg J, Flatø M, Fretheim A, Gawad M, Gele AA, Godøy AA, Grøtting MW, Hernæs KH, Hussaini L, Kristoffersen AB, Labberton AS, Lindman AES, Mohammed NSS, Nordstrøm CEG, Qureshi SA, Spilker RACS, Strand BH, Telle KE, Tsige SA, Vinjerui KH.  Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1. Folkehelseinstituttet, Oslo, 2021. Report.


3. Stoltenberg C, Golberg P, Boehlke N, Rolfheim-Bye C, Øgaard T, Vikum E, Fougner S. Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2020. Folkehelseinstituttet, Oslo, 2021. ISBN: 978-82-8406-178-8.


4. Bergsaker MAR. Folkehelserapportens temautgave 2021. Folkehelsen etter covid-19. Pandemiens konsekvenser for ulike grupper i befolkningen. Folkehelseinstituttet, Område for psykisk og fysisk helse, 2021. 


5. Walby FA, Myhre MØ, Astrup H, T. KA. Implementering av Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Oslo, 2021.


6. Walby FA, Astrup H, Myhre MØ, T. KA. Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Årsrapport 2018. Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Oslo, 2021. 


7. Arnesen TM, Berild JD, Heldal E, Mengshoel AT.  Tuberkulose i Norge 2019 og 2020 - med behandlingsresultater for 2018 og 2019 - Årsrapport 2021. Folkehelseinstituttet, Område for smittevern, miljø og helse, Avdeling for smittevern og vaksine, Oslo, 2021.

Avhandlinger, PhD: 14, Master: 8, Bachelor: 1: 

8. Andersen GG. Avkriminalisering av narkotiske stoffer. Thesis [Bachelor]: Høgskulen på Vestlandet; 2021.


9. Blindheim AJ. Bladder cancer from bench to bedside: Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Thesis [PhD]. Trondheim: NTNU Norwegian University of Science and Technology; 2021.


10. Bruun T. Rotavirus infection and vaccination in Norway: Epidemiological studies of infection and intussusception events before and after vaccine introduction. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo; 2021.


11. Burrell LV. Parental death by external causes and psychosocial sequelae in bereaved offspring. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo; 2021.


12. Carlsson M. Temporal trends in intracerebral hemorrhage in a general population. Incidence, risk factors, case fatality and long-term mortality. The Tromsø Study. Thesis [PhD]. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway; 2021.


13. Greve MH. Distribusjon av nalokson nesespray hos Sykepleie på hjul for reversering av overdose - En beskrivelse av pasientgruppen sett opp mot andre utdelingssteder i Oslo. Thesis [Master]. Oslo: Universitetet i Oslo; 2021.


14. Hellesnes R. Testicular cancer survivors in the cisplatin era: Metachronous contralateral testicular cancer, second cancer and causes of death. Thesis [PhD]. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway; 2021.


15. Hjemsæter AJ. The long-term course of patients with substance use disorders and co-occurring mental disorders – A longitudinal cohort study of patients entering specialized treatment for substance use disorders in 1997 and 1998. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo; 2021.


16. Justina E. Oral contraceptive use and risk of mortality among Norwegian women – a prospective study from the NOWAC study. Thesis [Master]. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet; 2021.


17. Leer-Salvesen S, Leer-Salvesen S, Universitetet i B. Timing of anticoagulation and surgery for hip fracture patients : a search for factors influencing outcomes after surgery. Thesis. Bergen, Norway: University of Bergen; 2021.


18. Michalsen VL. Metabolic syndrome, obesity and ethnicity - The SAMINOR Study. Thesis [PhD]. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway; 2021.


19. Ness CL. Uveal Melanoma: Genetic and Epigenetic Characterisation. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo; 2021.


20. Prestgaard EE. Long-term Risk Factors for Stroke in Healthy Men. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo 2021.


21. Ringsaker M, Stensby M. Selvmord etter kontakt med psykisk helsevern blant pasienter uten spesifikk diagnose. Thesis [Master]. Oslo: Universitetet i Oslo; 2021.


22. Shah SF. Effekt av farmasøytintervensjon på kvaliteten av legemiddelbehandlingen hos multimorbide pasienter over 65 år -Effekt vurdert etter START-2/STOPP-2 verktøyet. Thesis [Master]. Oslo: Universitetet i Oslo; 2021.


23. Skille H. Combined effects of cancer and prothrombotic genotypes on the risk of venous thromboembolism. Thesis [PhD]. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway; 2021.


24. Smeland HY-H. Role of integrin α11β1 in breast cancer. Thesis [PhD]. Bergen: The University of Bergen; 2021.


25. Syversen MO. Effekt av farmasøytintervensjon på potensiell uhensiktsmessig forskrivning hos multimorbide pasienter ≤ 65 år. Thesis [Master]. Oslo: Universitetet i Oslo; 2021.


26. Sæbu IA. Diabetes mellitus i Forsvaret – en undersøkelse av omfang og sammenheng med overvekt. Thesis [Master]. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet; 2021.


27. Söderlund IE. Selvmord i trafikken, med og uten kontakt med psykisk helsevern. Thesis [Master]. Oslo: University of Oslo; 2021.


28. Vanem TT. Marfan syndrome in adults: re-investigations in a Norwegian cohort after 10 years. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo; 2021.


29. Yu J. Etiology and early detection of pancreatic cancer. Thesis [PhD]. Göteborg: Karolinska Institutet; 2021.


30. Øglænd IS. Living with Grief: A Qualitative Study of Cancer-bereaved Parents´ Experiences of Helpful and Hindering Factors in the Grieving Process After the Loss of a Child. Thesis [Master]. Trondheim: NTNU; 2021.


31. Aas K. Prostate Cancer without Distant Metastases: Treatment and Mortality in Norway 2001-2016. Thesis [PhD]. Oslo University of Oslo; 2021.

Bøker og bokkapitler

32. Bartoszko A. Treating heroin addiction in Norway: the pharmaceutical other. Abingdon, Oxon,New York, NY: Routledge; 2021.


33. Pigeot I, Tahden M, Zampatis D, Watson DJ, Forssen U, Kollhorst B. Worldwide Availability of Pharmacoepidemiological Databases. In: Sturkenboom M, Schink T, editors. Databases for Pharmacoepidemiological Research. Cham: Springer International Publishing; 2021:15-53.


34. Prami T, Juuti R, Iso-Mustajärvi I. Pharmacoepidemiological Research Data Sources in the Nordic Countries—Administrative Registers in Finland, Sweden, and Norway. In: Sturkenboom M, Schink T, editors. Databases for Pharmacoepidemiological Research. Cham, Denmark: Springer International Publishing; 2021:91-108.

Tidsskriftartikler inkl. review – ferdig publisert 2021 (148):

35. Agardh EE, Allebeck P, Flodin P, Wennberg P, Ramstedt M, Knudsen AK, Overland S, Kinge JM, Tollanes MC, Eikemo TA, Skogen JC, Makela P, Gissler M, Juel K, Moesgaard Iburg K, McGrath JJ, Naghavi M, Vollset SE, Gakidou E, Danielsson AK. GBD 2017. Alcohol-attributed disease burden in four Nordic countries between 2000 and 2017: Are the gender gaps narrowing? A comparison using the Global Burden of Disease, Injury and Risk Factor 2017 study. Drug Alcohol Rev. 2021;40(3):431-42.


36. Alam AU, Karkhaneh M, Attia T, Wu C, Sun HL. All-cause mortality and causes of death in persons with haemophilia: A systematic review and meta-analysis. Haemophilia. 2021;27(6):897-910.


37. Alm-Kruse K, Tjelmeland I, Kongsgård H, Kvåle R, Kramer-Johansen J. Case completeness in the Norwegian Cardiac Arrest Registry. Resusc Plus. 2021;8:100182.


38. Alme KN, Ulvik A, Askim T, Assmus J, Mollnes TE, Naik M, Næss H, Saltvedt I, Ueland PM, Knapskog AB. Neopterin and kynurenic acid as predictors of stroke recurrence and mortality: a multicentre prospective cohort study on biomarkers of inflammation measured three months after ischemic stroke. BMC Neurol. 2021;21(1):476.


39. Amin R, Mittendorfer-Rutz E, Mehlum L, Runeson B, Helgesson M, Tinghög P, Björkenstam E, Holmes EA, Qin P. Does country of resettlement influence the risk of suicide in refugees? A case-control study in Sweden and Norway. Epidemiology and psychiatric sciences. 2021;30:e62.


40. Andersen V, Gurigard VR, Holter JA, Wisborg T. Geographical risk of fatal and non-fatal injuries among adults in Norway. Injury. 2021;52(10):2855-2862.


41. Andreassen BK, Hektoen HH, Axcrona K, Langseth H, Stenehjem JS, Robsahm TE. Prediagnostic Serum-25 Hydroxyvitamin D and Mortality Among Bladder Cancer Patients in the Janus Serum Bank Cohort: Answer to a Short Comment [Response to Letter]. Clin Epidemiol. 2021;13:1061-2.


42. Bech AB, Clausen T, Waal H, Vindenes V, Edvardsen HE, Frost J, Skeie I. Post-mortem toxicological analyses of blood samples from 107 patients receiving opioid agonist treatment: substances detected and pooled opioid and benzodiazepine concentrations. Addiction. 2021;116(4):845-55.


43. Bhatta L, Leivseth L, Mai XM, Henriksen AH, Carslake D, Chen Y, Martinez-Camblor P, Langhammer A, Brumpton BM. Spirometric Classifications of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Severity as Predictive Markers for Clinical Outcomes: The HUNT Study. Am J Respir Crit Care Med. 2021;203(8):1033-37.


44. Bjørnestad EØ, Dhar I, Svingen GFT, Pedersen ER, Svenningsson MM, Tell GS, Ueland PM, Ørn S, Sulo G, Laaksonen R, Nygård O. Trimethyllysine predicts all-cause and cardiovascular mortality in community-dwelling adults and patients with coronary heart disease. European Heart Journal Open. 2021;1(1):oeab007.


45. Blindheim AJ, Fosså SD, Babigumira R, Andreassen BK. The use of reTURB in T1 bladder cancer: a Norwegian population-based study. Scand J Urol. 2021;55(4):268-74.


46. Brancher S, Støer NC, Weiderpass E, Damhuis RAM, Johannesen TB, Botteri E, Strand TE. Metformin use and lung cancer survival: a population-based study in Norway. Br J Cancer. 2021;124(5):1018-25.


47. Brustugun OT, Nilssen Y, Eide IJZ. Epidemiology and outcome of peritoneal and pleural mesothelioma subtypes in Norway. A 20 year nation-wide study. Acta Oncol. 2021;60(10):1250-6.


48. Bugge C, Saether EM, Kristiansen IS. Men receive more end-of-life cancer hospital treatment than women: fact or fiction? Acta Oncol. 2021;60(8):984-91.


49. Bugge C, Sæther EM, Brustugun OT, Kristiansen IS. Societal cost of cancer in Norway -Results of taking a broader cost perspective. Health Policy. 2021;125(8):1100-7.


50. Bukten A, Stavseth MR. Suicide in prison and after release: a 17-year national cohort study. Eur J Epidemiol. 2021;36(10):1075-83.


51. Burrell LV. Psykososiale vansker etter tap av foreldre i barndom og ungdomstid. Suicidologi. 2021;26(3):1-25.


52. Burrell LV, Mehlum L, Qin P. Co-occurrence of psychosocial sequelae in bereaved offspring. J Affect Disord. 2021;283:325-8.


53. Burrell LV, Mehlum L, Qin P. Parental death by external causes and risk of hospital-treated deliberate self-harm in bereaved offspring. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2021;30(4):539-48.


54. Carlsson M, Wilsgaard T, Johnsen SH, Johnsen LH, Løchen ML, Njølstad I, Mathiesen EB. Long-Term Survival, Causes of Death, and Trends in 5-Year Mortality After Intracerebral Hemorrhage: The Tromsø Study. Stroke. 2021;52(12):3883-90.


55. Cesta CE, Segovia Chacón S, Engeland A, Broe A, Damkier P, Furu K, Kieler H, Karlsson P. Use of sildenafil and other phosphodiesterase type 5 inhibitors among pregnant women in Scandinavia. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100(11):2111-8.


56. Chen SLF, Braaten T, Borch KB, Ferrari P, Sandanger TM, Nøst TH. Combined Lifestyle Behaviors and the Incidence of Common Cancer Types in the Norwegian Women and Cancer Study (NOWAC). Clin Epidemiol. 2021;13:721-34.


57. Clarke AE, Pooley N, Marjenberg Z, Langham J, Nicholson L, Langham S, Embleton N, Wang X, Desta B, Barut V, Hammond ER. Risk of malignancy in patients with systemic lupus erythematosus: Systematic review and meta-analysis. Semin Arthritis Rheum. 2021;51(6):1230-41.


58. Clemmensen SB, Harris JR, Mengel-From J, Bonat WH, Frederiksen H, Kaprio J, Hjelmborg JVB. Familial Risk and Heritability of Hematologic Malignancies in the Nordic Twin Study of Cancer. Cancers (Basel). 2021;13(12):3023.


59. Cohen JM, Cesta C, E. , Kjerpeseth L, Leinonen M, K. , Hálfdánarson Ó, Karlstad Ø, Karlsson P, Andersen M, Furu K, Hjellvik V. A common data model for harmonization in the Nordic Pregnancy Drug Safety Studies (NorPreSS). Norsk epidemiologi. 2021;29(1-2):117-23.


60. da Silva M, Laaksonen MA, Lissner L, Weiderpass E, Rylander C. Preventable fractions of cancer incidence attributable to 7-years weight gain in the Norwegian Women and Cancer (NOWAC) study. Sci Rep. 2021;11(1):3800.


61. Dahl H. Norske drapsmenn (og kvinner) 1955-1982: Ragnar Christensens arkiv med norske drapssaker, analysert i antall, kjønn, alder, motiv, metode, relasjon og straffereaksjon. Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. 2021;108(2):360-79.


62. Dalene KE, Tarp J, Selmer RM, Ariansen IKH, Nystad W, Coenen P, Anderssen SA, Steene-Johannessen J, Ekelund U. Occupational physical activity and longevity in working men and women in Norway: a prospective cohort study. Lancet Public Health. 2021;6(6):e386-e95.


63. Damhuis RAM, Senan S, Khakwani A, Harden S, Helland Ȧ, Strand TE. Age-related treatment patterns for stage I NSCLC in three European countries. J Geriatr Oncol. 2021;12(8):1214-9.


64. Degerud E, Høiseth G, Mørland J, Ariansen I, Graff-Iversen S, Ystrom E, Zuccolo L, Tell GS, Næss Ø. Associations of Binge Drinking With the Risks of Ischemic Heart Disease and Stroke: A Study of Pooled Norwegian Health Surveys. Am J Epidemiol. 2021;190(8):1592-603.


65. Edwin TH, Strand BH, Persson K, Engedal K, Selbæk G, Knapskog AB. Trajectories and risk factors of dementia progression: a memory clinic cohort followed up to 3 years from diagnosis. Int Psychogeriatr. 2021;33(8):779-789.


66. Eielsen HP, Vrabel K, Hoffart A, Rø Ø, Rosenvinge JH. The 17-year outcome of 62 adult patients with longstanding eating disorders-A prospective study. Int J Eat Disord. 2021;54(5):841-50.


67. Eng HM, Bie RB, Skjulsvik AJ, Pedersen AG, Alfsen GC. Kvaliteten på medisinske obduksjonsrapporter (The quality of medical autopsy reports). Tidsskr Nor Legeforen. 2021;141(11):1068-73.


68. Falk RS, Mariampillai JE, Prestgaard EE, Heir T, Bodegård J, Robsahm TE, Grundvold I, Skretteberg PT, Engeseth K, Bjornholt JV, Stavem K, Liestøl K, Sandvik L, Thaulow E, Erikssen G, Kjeldsen SE, Gjesdal K, Erikssen JE. The Oslo Ischaemia Study: cohort profile. BMJ Open. 2021;11(10):e049111.


69. Falk RS, Robsahm TE, Paulsen JE, Stocks T, Drake I, Heir T. Fasting serum potassium and long-term mortality in healthy men. BMC Public Health. 2021;21(1):711.


70. Fladseth K, Lindekleiv H, Nielsen C, Øhrn A, Kristensen A, Mannsverk J, Løchen ML, Njølstad I, Wilsgaard T, Mathiesen EB, Stubhaug A, Trovik T, Rotevatn S, Forsdahl S, Schirmer H. Low Pain Tolerance Is Associated With Coronary Angiography, Coronary Artery Disease, and Mortality: The Tromsø Study. J Am Heart Assoc. 2021;10(22):e021291.


71. Fosse RM, Ambugo EA, Moger TA, Hagen TP, Tjerbo T. Does rehabilitation setting influence risk of institutionalization? A register-based study of hip fracture patients in Oslo, Norway. BMC Health Serv Res. 2021;21(1):678.


72. Fylkesnes K, Jakobsen MD, Henriksen NO. The value of general health perception in health equity research: A community-based cohort study of long-term mortality risk (Finnmark cohort study 1987-2017). SSM Popul Health. 2021;15:100848.


73. Gabrhelík R, Handal M, Mravčík V, Nechanská B, Tjagvad C, Thylstrup B, Hesse M, Minařík J, Jarkovský J, Bukten A, Clausen T, Skurtveit S. Opioid maintenance treatment in the Czech Republic, Norway and Denmark: a study protocol of a comparative registry linkage study. BMJ Open. 2021;11(5):e047028.


74. GBD 2019 Adolescent Mortality Collaborators including Juliusson P. Global, regional, and national mortality among young people aged 10-24 years, 1950-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2021;398(10311):1593-618.


75. Gillis RD, Botteri E, Chang A, Ziegler AI, Chung NC, Pon CK, Shackleford DM, Andreassen BK, Halls ML, Baker JG, Sloan EK. Carvedilol blocks neural regulation of breast cancer progression in vivo and is associated with reduced breast cancer mortality in patients. Eur J Cancer. 2021;147:106-16.


76. Gravdal BH, Lonnberg S, Skare GB, Sulo G, Bjorge T. Cervical cancer in women under 30 years of age in Norway: a population-based cohort study. BMC Womens Health. 2021;21(1):110.


77. Grella CE, Ostlie E, Scott CK, Dennis ML, Carnevale J, Watson DP. A scoping review of factors that influence opioid overdose prevention for justice-involved populations. Subst Abuse Treat Prev Policy. 2021;16(1):19.


78. Grytten N, Myhr KM, Celius EG, Benjaminsen E, Kampman MT, Midgard R, Vatne A, Aarseth JH, Riise T, Torkildsen Ø. Incidence of cancer in multiple sclerosis before and after the treatment era- a registry- based cohort study. Mult Scler Relat Disord. 2021;55:103209.


79. Gynnild MN, Hageman SHJ, Dorresteijn JAN, Spigset O, Lydersen S, Wethal T, Saltvedt I, Visseren FLJ, Ellekjær H. Risk Stratification in Patients with Ischemic Stroke and Residual Cardiovascular Risk with Current Secondary Prevention. Clin Epidemiol. 2021;13:813-23.


80. Hallan SI, Øvrehus MA, Bjørneklett R, Aasarød KI, Fogo AB, Ix JH. Hypertensive nephrosclerosis: wider kidney biopsy indications may be needed to improve diagnostics. J Intern Med. 2021;289(1):69-83.


81. Hamm NC, Hamad AF, Wall-Wieler E, Roos LL, Plana-Ripoll O, Lix LM. Multigenerational health research using population-based linked databases: an international review. Int J Popul Data Sci. 2021;6(1):1686.


82. Hamre H, Lassen K. Bedre oversikt over pankreaskreft i Norge. [Better overview of pancreatic cancer in Norway]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2021;141(1):16-7.


83. Hansen BT, Campbell S, Nygård M. Regional differences in cervical cancer incidence and associated risk behaviors among Norwegian women: a population-based study. BMC Cancer. 2021;21(1):935.


84. Haug EB, Markovitz AR, Fraser A, Dalen H, Romundstad PR, Åsvold BO, Rich-Edwards JW, Horn J. The role of cardiovascular risk factors in maternal cardiovascular disease according to offspring birth characteristics in the HUNT study. Sci Rep. 2021;11(1):22981.


85. Hektoen HH, Gislefoss RE, Stenehjem JS, Langseth H, Axcrona K, Mondul AM, Robsahm TE, Andreassen BK. Prediagnostic Serum 25-Hydroxyvitamin D and Mortality Among Bladder Cancer Patients in the Janus Serum Bank Cohort. Clin Epidemiol. 2021;13:801-11.


86. Hellesnes R, Myklebust T, Fosså SD, Bremnes RM, Karlsdottir Á, Kvammen Ø, Tandstad T, Wilsgaard T, Negaard HFS, Haugnes HS. Testicular Cancer in the Cisplatin Era: Causes of Death and Mortality Rates in a Population-Based Cohort. J Clin Oncol. 2021;39(32):3561-73.


87. Ho-Le TT, Nguyen TV, Dahl C, Holvik K, Meyer HE, Stigum H, Solbakken SM, Schei B, Søgaard AJ, Omsland TK. Hip Fracture and Mortality: A Loss of Life Expectancy Interpretation. Letter and Reply. J Bone Miner Res. 2021;36(12):2457-2460.


88. Holt MF, Michelsen AE, Shahini N, Bjørkelund E, Bendz CH, Massey RJ, Schjalm C, Halvorsen B, Broch K, Ueland T, Gullestad L, Nilsson PH, Aukrust P, Mollnes TE, Louwe MC. The Alternative Complement Pathway Is Activated Without a Corresponding Terminal Pathway Activation in Patients With Heart Failure. Front Immunol. 2021;12:800978.


89. Huang J, Lok V, Ngai CH, Chu C, Patel HK, Thoguluva Chandraseka V, Zhang L, Chen P, Wang S, Lao XQ, Tse LA, Xu W, Zheng ZJ, Wong MCS. Disease Burden, Risk Factors, and Recent Trends of Liver Cancer: A Global Country-Level Analysis. Liver Cancer. 2021;10(4):330-45.


90. Hugenschmidt H, Labori KJ, Borgen E, Brunborg C, Schirmer CB, Seeberg LT, Naume B, Wiedswang G. Preoperative CTC-Detection by CellSearch(®) Is Associated with Early Distant Metastasis and Impaired Survival in Resected Pancreatic Cancer. Cancers (Basel). 2021;13(3):485.


91. Husebø GR, Gabazza EC, D'Alessandro Gabazza C, Yasuma T, Toda M, Aanerud M, Nielsen R, Bakke PS, Eagan TML. Coagulation markers as predictors for clinical events in COPD. Respirology. 2021;26(4):342-51.


92. Hustad E, Myklebust T, Gulati S, Aasly JO. Increased Mortality in Young-Onset Parkinson's Disease. J Mov Disord. 2021;14(3):214-20.


93. Høglund RAA, Meyer HE, Stigum H, Torkildsen Ø, Grytten N, Holmøy T, Nakken O. Association of Body Mass Index in Adolescence and Young Adulthood and Long-term Risk of Multiple Sclerosis: A Population-Based Study. Neurology. 2021;97(23):e2253-e61.


94. Høye A, Jacobsen BK, Bramness JG, Nesvåg R, Reichborn-Kjennerud T, Heiberg I. Total and cause-specific mortality in patients with personality disorders: the association between comorbid severe mental illness and substance use disorders. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2021;56(10):1809-19.


95. Idstad M, Rognmo K, Engdahl BL. Childhood Sensorineural Hearing Loss and Divorce in a Large Norwegian Cohort: Results from the HUNT Study. Journal of divorce & remarriage. 2021;62(4):247-57.


96. Indseth T, Grøsland M, Arnesen T, Skyrud K, Kløvstad H, Lamprini V, Telle K, Kjøllesdal M. COVID-19 among immigrants in Norway, notified infections, related hospitalizations and associated mortality: A register-based study. Scand J Public Health. 2021;49(1):48-56.


97. Islam N, Shkolnikov VM, Acosta RJ, Klimkin I, Kawachi I, Irizarry RA, Alicandro G, Khunti K, Yates T, Jdanov DA, White M, Lewington S, Lacey B. Excess deaths associated with covid-19 pandemic in 2020: age and sex disaggregated time series analysis in 29 high income countries. Bmj. 2021;373:n1137.


98. Janszky I, Vardaxis I, Lindqvist BH, Horn JW, Brumpton BM, Strand LB, Bakken IJ, Alsnes IV, Romundstad PR, Ljung R, Mukamal KJ, Sen A. Assessing short-term risk of ischemic stroke in relation to all prescribed medications. Sci Rep. 2021;11(1):21673.


99. Johannesen TB, Smeland S, Aaserud S, Buanes EA, Skog A, Ursin G, Helland Å. COVID-19 in Cancer Patients, Risk Factors for Disease and Adverse Outcome, a Population-Based Study From Norway. Front Oncol. 2021;11:652535.


100. Johnson SC, Cunningham M, Dippenaar IN, Sharara F, Wool EE, Agesa KM, Han C, Miller-Petrie MK, Wilson S, Fuller JE, Balassyano S, Bertolacci GJ, Davis Weaver N, Lopez AD, Murray CJL, Naghavi M. Public health utility of cause of death data: applying empirical algorithms to improve data quality. BMC Med Inform Decis Mak. 2021;21(1):175.


101. Kidd SG, Carm KT, Bogaard M, Olsen LG, Bakken AC, Løvf M, Lothe RA, Axcrona K, Axcrona U, Skotheim RI. High expression of SCHLAP1 in primary prostate cancer is an independent predictor of biochemical recurrence, despite substantial heterogeneity. Neoplasia. 2021;23(6):634-41.


102. Kjerpeseth LJ, Igland J, Selmer R, Ellekjaer H, Tveit A, Berge T, Kalsto SM, Christophersen IE, Myrstad M, Skovlund E, Egeland GM, Tell GS, Ariansen I. Prevalence and incidence rates of atrial fibrillation in Norway 2004-2014. Heart. 2021;107(3):201-7.


103. Kjøllesdal M, Magnusson K. Occupational risk of COVID-19 by country of birth. A register-based study. J Public Health (Oxf). 2021.


104. Kjøllesdal M, Skyrud K, Gele A, Arnesen T, Kløvstad H, Diaz E, Indseth T. The correlation between socioeconomic factors and COVID-19 among immigrants in Norway: a register-based study. Scand J Public Health. 2021:14034948211015860.


105. Kjøllesdal MKR, Carslake D, Smith GD, Shaikh F, Næss Ø. The role of family factors in the association between early adulthood BMI and risk of cardiovascular disease. An intergenerational study of BMI in early adulthood and cardiovascular mortality in parents, aunts and uncles. Int J Obes (Lond). 2021.


106. Kjønås D, Dahle G, Schirmer H, Malm S, Eidet J, Aaberge L, Steigen T, Aakhus S, Busund R, Rösner A. Risk scores for prediction of 30-day mortality after transcatheter aortic valve implantation: Results from a two-center study in Norway. Health Sci Rep. 2021;4(2):e283.


107. Klæstad E, Sawicka JE, Engstrøm MJ, Ytterhus B, Valla M, Bofin AM. ZNF703 gene copy number and protein expression in breast cancer; associations with proliferation, prognosis and luminal subtypes. Breast Cancer Res Treat. 2021;186(1):65-77.


108. Knudsen AKS, Stene-Larsen K, Gustavson K, Hotopf M, Kessler RC, Krokstad S, Skogen JC, Øverland S, Reneflot A. Prevalence of mental disorders, suicidal ideation and suicides in the general population before and during the COVID-19 pandemic in Norway: A population-based repeated cross-sectional analysis. The Lancet Regional Health - Europe. 2021;4:100071.


109. Kristófi R, Bodegard J, Norhammar A, Thuresson M, Nathanson D, Nyström T, Birkeland KI, Eriksson JW. Cardiovascular and Renal Disease Burden in Type 1 Compared With Type 2 Diabetes: A Two-Country Nationwide Observational Study. Diabetes Care. 2021;44(5):1211-8.


110. Krüger K, Kittang BR, Solheim SP, Jansen K. A prospective evaluation of the Flacker-Kiely One Year Mortality Score and the added value of NT-proBNP. Journal of Nursing Education and Practice. 2021;11(2):13-8.


111. Kvaslerud AB, Santic K, Hussain AI, Auensen A, Fiane A, Skulstad H, Aaberge L, Gullestad L, Broch K. Outcomes in asymptomatic, severe aortic stenosis. PLoS One. 2021;16(4):e0249610.


112. Kværner AS, Birkeland E, Bucher-Johannessen C, Vinberg E, Nordby JI, Kangas H, Bemanian V, Ellonen P, Botteri E, Natvig E, Rognes T, Hovig E, Lyle R, Ambur OH, de Vos WM, Bultman S, Hjartåker A, Landberg R, Song M, Blix HS, Ursin G, Randel KR, de Lange T, Hoff G, Holme Ø, Berstad P, Rounge TB. The CRCbiome study: a large prospective cohort study examining the role of lifestyle and the gut microbiome in colorectal cancer screening participants. BMC Cancer. 2021;21(1):930.


113. Körner SK, Dreyer T, Haug ES, Jerlström T, Boström PJ, Gudjonsson S, Jensen JB. Which data are available in central registries on bladder cancer patients in the five Nordic countries. Scand J Urol. 2021;55(2):135-41.


114. Langseth Ø O, Myklebust T, Johannesen TB, Hjertner Ø, Waage A. Patterns of previous and secondary malignancies in patients with multiple myeloma. Eur J Haematol. 2021;106(4):529-36.


115. Laugesen K, Ludvigsson JF, Schmidt M, Gissler M, Valdimarsdottir UA, Lunde A, Sørensen HT. Nordic Health Registry-Based Research: A Review of Health Care Systems and Key Registries. Clin Epidemiol. 2021;13:533-54.


116. Liff MH, Hoff M, Wisloff U, Videm V. Reduced cardiorespiratory fitness is a mediator of excess all-cause mortality in rheumatoid arthritis: the Trøndelag Health Study. RMD Open. 2021;7(1):e001545.


117. Løfblad L, Hov GG, Åsberg A, Videm V. Inflammatory markers and risk of cardiovascular mortality in relation to diabetes status in the HUNT study. Sci Rep. 2021;11(1):15644.


118. Løkken BI, Merom D, Sund ER, Krokstad S, Rangul V. Association of engagement in cultural activities with cause-specific mortality determined through an eight-year follow up: The HUNT Study, Norway. PLoS One. 2021;16(3):e0248332.


119. Løyland B, Hermansen Å, Dahl E, Wahl AK. Differences in income trajectories according to psychological distress and pain: A longitudinal study among Norwegian social assistance recipients. Scand J Public Health. 2021;49(8):865-74.


120. Matre Å O, Van Parys A, Olsen T, Haugsgjerd TR, Baravelli CM, Nygård O, Dierkes J, Lysne V. The Association of Meat Intake With All-Cause Mortality and Acute Myocardial Infarction Is Age-Dependent in Patients With Stable Angina Pectoris. Front Nutr. 2021;8:642612.


121. Melichova D, Nguyen TM, Salte IM, Klaeboe LG, Sjøli B, Karlsen S, Dahlslett T, Leren IS, Edvardsen T, Brunvand H, Haugaa KH. Strain echocardiography improves prediction of arrhythmic events in ischemic and non-ischemic dilated cardiomyopathy. Int J Cardiol. 2021;342:56-62.


122. Meta R, Boldt HB, Kristensen BW, Sahm F, Sjursen W, Torp SH. The Prognostic Value of Methylation Signatures and NF2 Mutations in Atypical Meningiomas. Cancers (Basel). 2021;13(6):1262.


123. Michalsen VL, Wild SH, Kvaløy K, Svartberg J, Melhus M, Broderstad AR. Obesity measures, metabolic health and their association with 15-year all-cause and cardiovascular mortality in the SAMINOR 1 Survey: a population-based cohort study. BMC Cardiovasc Disord. 2021;21(1):510.


124. Midtlyng L, Høiseth G, Luytkis H, Kristoffersen L, Le Nygaard I, Strand MC, Arnestad M, Vevelstad M. Relationship between betahydroxybutyrate (BHB) and acetone concentrations in postmortem blood and cause of death. Forensic Sci Int. 2021;321:110726.


125. Mohamed Ali A, Wasim D, Løland KH, Rotevatn S, Bleie Ø, Saeed S. Protocol: Impact of transcatheter aortic valve implantation on left ventricular function recovery, mass regression and outcome in patients with aortic stenosis: protocol of the TAVI-NOR prospective study. BMJ Open. 2021;11(1):e039961.


126. Moholdt T, Afoakwah C, Scuffham P, McDonald CF, Burrell LM, Stewart S. Excess mortality at Christmas due to cardiovascular disease in the HUNT study prospective population-based cohort in Norway. BMC Public Health. 2021;21(1):549.


127. Moholdt T, Nilsen TIL. Frequency of Boiled Potato Consumption and All-Cause and Cardiovascular Disease Mortality in the Prospective Population-Based HUNT Study. Front Nutr. 2021;8:681365.


128. Monstad IL, Solberg IC, Cvancarova M, Hovde O, Henriksen M, Huppertz-Hauss G, Gunther E, Moum BA, Stray N, Vatn M, Hoie O, Jahnsen J. Outcome of Ulcerative Colitis 20 Years after Diagnosis in a Prospective Population-based Inception Cohort from South-Eastern Norway, the IBSEN Study. J Crohns Colitis. 2021;15(6):969-79.


129. Morgan E, Soerjomataram I, Gavin AT, Rutherford MJ, Gatenby P, Bardot A, Ferlay J, Bucher O, De P, Engholm G, Jackson C, Kozie S, Little A, Møller B, Shack L, Tervonen H, Thursfield V, Vernon S, Walsh PM, Woods RR, Finley C, Merrett N, O'Connell DL, Reynolds JV, Bray F, Arnold M. International trends in oesophageal cancer survival by histological subtype between 1995 and 2014. Gut. 2021;70(2):234-42.


130. Møller B, Jerm MB, Larønningen S, Johannesen TB, Seglem AH, Larsen IK, Myklebust T. The validity of cancer information on death certificates in Norway and the impact of death certificate initiated cases on cancer incidence and survival. Cancer Epidemiol. 2021;75:102023.


131. Ness C, Katta K, Garred Ø, Kumar T, Olstad OK, Petrovski G, Moe MC, Noer A. Integrated differential DNA methylation and gene expression of formalin-fixed paraffin-embedded uveal melanoma specimens identifies genes associated with early metastasis and poor prognosis. Exp Eye Res. 2021;203:108426.

132. Nilsen SM, Asheim A, Carlsen F, Anthun KS, Johnsen LG, Vatten LJ, Bjørngaard JH. High volumes of recent surgical admissions, time to surgery, and 60-day mortality. Bone Joint J. 2021;103-b(2):264-70.


133. Nilssen Y, Brustugun OT, Møller B. Factors associated with emergency-related diagnosis, time to treatment and type of treatment in 5713 lung cancer patients. Eur J Public Health. 2021;31(5):967-74.


134. Nilssen Y, Eriksen MT, Guren MG, Møller B. Factors associated with emergency-onset diagnosis, time to treatment and type of treatment in colorectal cancer patients in Norway. BMC Cancer. 2021;21(1):757.


135. Nome RV, Småstuen MC, Fosså SD, Kiserud CE, Åsvold BO, Bjøro T. Thyroid hypofunction in aging testicular cancer survivors. Acta Oncol. 2021;60(11):1452-8.


136. Norrman E, Petzold M, Gissler M, Spangmose AL, Opdahl S, Henningsen AK, Pinborg A, Tiitinen A, Rosengren A, Romundstad LB, Wennerholm UB, Bergh C. Cardiovascular disease, obesity, and type 2 diabetes in children born after assisted reproductive technology: A population-based cohort study. PLoS Med. 2021;18(9):e1003723.


137. Nyfløt LT, Johansen M, Mulic-Lutvica A, Gissler M, Bødker B, Bremme K, Ellingsen L, Vangen S. The impact of cardiovascular diseases on maternal deaths in the Nordic countries. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100(7):1273-9.


138. Næss EO, Mehlum L, Qin P. Marital status and suicide risk: Temporal effect of marital breakdown and contextual difference by socioeconomic status. SSM Popul Health. 2021;15:100853.


139. Pandey S, Søland TM, Bjerkli IH, Sand LP, Petersen FC, Costea DE, Senguven B, Sapkota D. Combined loss of expression of involucrin and cytokeratin 13 is associated with poor prognosis in squamous cell carcinoma of mobile tongue. Head Neck. 2021;43(11):3374-85.


140. Pazzagli L, Karampelias C, Selmer R, Andersson O, Cesta CE. Investigating the association between prenatal exposure to folic acid and risk of neonatal diabetes/hyperglycemia and type 1 diabetes: A Norwegian register-based study. Pediatr Diabetes. 2021;22(7):969-73.


141. Rabanal KS, Igland J, Tell GS, Jenum AK, Klemsdal TO, Ariansen I, Meyer HE, Selmer RM. Validation of the cardiovascular risk model NORRISK 2 in South Asians and people with diabetes. Scand Cardiovasc J. 2021;55(1):56-62.


142. Raknes G, Strøm MS, Sulo G, Øverland S, Roelants M, Juliusson PB. Lockdown and non-COVID-19 deaths: cause-specific mortality during the first wave of the 2020 pandemic in Norway: a population-based register study. BMJ Open. 2021;11(12):e050525.


143. Rasouli O, Aarseth Bø M, Reinfjell T, Moksnes UK, Eilertsen MB. Protective and risk factors associated with psychological distress in cancer-bereaved parents: A cross-sectional study. Eur J Oncol Nurs. 2021;51:101929.


144. Rastmanesh R. Prediagnostic Serum 25-Hydroxyvitamin D and Mortality Among Bladder Cancer Patients in the Janus Serum Bank Cohort: A Short Comment [Letter]. Clin Epidemiol. 2021;13:893-4.


145. Riise HKR, Igland J, Sulo G, Graue M, Haltbakk J, Tell GS, Iversen MM. Casual blood glucose and subsequent cardiovascular disease and all-cause mortality among 159 731 participants in Cohort of Norway (CONOR). BMJ Open Diabetes Res Care. 2021;9(1):e001928.


146. Risnes K, Bilsteen JF, Brown P, Pulakka A, Andersen AN, Opdahl S, Kajantie E, Sandin S. Mortality Among Young Adults Born Preterm and Early Term in 4 Nordic Nations. JAMA Netw Open. 2021;4(1):e2032779.


147. Rossow I, Amundsen EJ, Samuelsen SO. Socio-economic differences in all-cause mortality in people with alcohol use disorder: a prospective cohort study. Addiction. 2021;116(1):53-9.


148. Røgeberg O, Vedøy TF, Lund KE. Kommentarer til: Øvrevik m.fl. - Tobakksprodukter og skadereduksjon - quo vadis. Kronikk. www.forebygging.no - kunnskapsbase og publiseringskanal for folkehelse og rusforebyggende arbeid. Oslo: Helsedirektoratet; 2021.


149. Røkke O, Heggelund T, Benth JS, Røkke MS, Øvrebø K. Cause of Death and Clinical Predictors of Survival after Curative Resection for Colon Cancer. Journal of Cancer Therapy. 2021;12(4):157-73.


150. Røkke O, Heggelund T, Benth JS, Røkke MS, Øvrebø K. Clinical Predictors for Reduced Long-Term Survival and Cause of Death after Curative Resection for Rectal Cancer. Journal of Cancer Therapy. 2021;12(1):31-46.


151. Saeed M, Tapia G, Ariansen I, Stene LC, Seljeflot I, Tell GS, Skrivarhaug T, Joner G. Serum Galectin-3 and Subsequent Risk of Coronary Heart Disease in Subjects With Childhood-Onset Type 1 Diabetes: A Cohort Study. Diabetes Care. 2021;44(3):810-6.


152. Sigurdardottir FD, Lyngbakken MN, Hveem K, Hrubos Strøm H, Røsjø H, Redline S, Omland T. Insomnia symptoms and subclinical myocardial injury: Data from the Nord-Trøndelag Health (HUNT) study. J Sleep Res. 2021;30(5):e13299.


153. Skille H, Paulsen B, Hveem K, Severinsen MT, Gabrielsen ME, Kristensen SR, Næss IA, Hindberg K, Tjønneland A, Brækkan SK, Hansen JB. Prothrombotic genotypes and risk of venous thromboembolism in occult cancer. Thromb Res. 2021;205:17-23.


154. Slettedal JK, Sandvik L, Ringvold A. Significant lifespan difference between primary open-angle glaucoma and pseudoexfoliation glaucoma. Heliyon. 2021;7(3):e06421.


155. Stavem K, Johannessen A, Nielsen R, Gulsvik A. Respiratory symptoms and respiratory deaths: A multi-cohort study with 45 years observation time. PLoS One. 2021;16(11):e0260416.


156. Steen-Hansen A, Storesund K, Sesseng C. Learning from fire investigations and research – A Norwegian perspective on moving from a reactive to a proactive fire safety management. Fire safety journal. 2021;120:103047.


157. Steiro OT, Tjora HL, Langørgen J, Bjørneklett R, Nygård OK, Skadberg Ø, Bonarjee VVS, Lindahl B, Omland T, Vikenes K, Aakre KM. Clinical risk scores identify more patients at risk for cardiovascular events within 30 days as compared to standard ACS risk criteria: the WESTCOR study. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2021;10(3):287-301.


158. Stenehjem JS, Babigumira R, Hosgood HD, Veierod MB, Samuelsen SO, Bratveit M, Kirkeleit J, Rothman N, Lan Q, Silverman DT, Friesen MC, Robsahm TE, Kjaerheim K, Andreassen BK, Shala NK, Liu FC, Strand LA, Grimsrud TK. Cohort Profile: Norwegian Offshore Petroleum Workers (NOPW) Cohort. Int J Epidemiol. 2021;50(2):398-9.


159. Stenehjem JS, Røise O, Nordseth T, Clausen T, Natvig B, S OS, Eken T, Kristiansen T, Gran JM, Rosseland LA. Injury Prevention and long-term Outcomes following Trauma-the IPOT project: a protocol for prospective nationwide registry-based studies in Norway. BMJ Open. 2021;11(5):e046954.


160. Stolpe S, Kowall B, Stang A. Decline of coronary heart disease mortality is strongly effected by changing patterns of underlying causes of death: an analysis of mortality data from 27 countries of the WHO European region 2000 and 2013. Eur J Epidemiol. 2021;36(1):57-68.


161. Strøm MS, Raknes G, Otterstedt A, Pedersen AG, Juliusson PB. Elektronisk dødsmelding – raskere, enklere, sikrere [Article in Norwegian]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2021;141(2):114-5. 


162. Strømme MF, Mellesdal LS, Bartz-Johannesen C, Kroken RA, Krogenes M, Mehlum L, Johnsen E. Mortality and non-use of antipsychotic drugs after acute admission in schizophrenia: A prospective total-cohort study. Schizophr Res. 2021;235:29-35.


163. Støer NC, Bouche G, Pantziarka P, Sloan EK, Andreassen BK, Botteri E. Use of non-cancer drugs and survival among patients with pancreatic adenocarcinoma: a nationwide registry-based study in Norway. Acta Oncol. 2021;60(9):1146-53.


164. Svendsen K, Krogh HW, Igland J, Tell GS, Mundal LJ, Holven KB, Bogsrud MP, Leren TP, Retterstøl K. 2.5-fold increased risk of recurrent acute myocardial infarction with familial hypercholesterolemia. Atherosclerosis. 2021;319:28-34.


165. Thorkildsen J, Norum OJ, Myklebust TA, Zaikova O. Chondrosarcoma local recurrence in the Cancer Registry of Norway cohort (1990-2013): Patterns and impact. J Surg Oncol. 2021;123(2):510-20.


166. Torgalsbøen BR, Zeiner P, Øie MG. Pre-attention and Working Memory in ADHD: A 25-Year Follow-Up Study. J Atten Disord. 2021;25(7):895-905.


167. Tran L, Greiff G, Wahba A, Pleym H, Videm V. Relative impact of red blood cell transfusion and anaemia on 5-year mortality in cardiac surgery. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2021;32(3):386-94.


168. Tsuruda KM, Hovda T, Bhargava S, Veierod MB, Hofvind S. Survival among women diagnosed with screen-detected or interval breast cancer classified as true, minimal signs, or missed through an informed radiological review. Eur Radiol. 2021;31(5):2677-86.


169. Tverdal A, Høiseth G, Magnus P, Næss Ø, Selmer R, Knudsen GP, Mørland J. Alcohol Consumption, HDL-Cholesterol and Incidence of Colon and Rectal Cancer: A Prospective Cohort Study Including 250,010 Participants. Alcohol Alcohol. 2021;56(6):718-25.


170. Vaksdal HH, Grødeland G. Hvor effektive er covid-19-vaksinene hos eldre? [How effective is the COVID-19 vaccine for older persons?]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2021;141(18):1678-80.


171. Valla M, Opdahl S, Ytterhus B, Bofin AM. DTX3 copy number increase in breast cancer: a study of associations to molecular subtype, proliferation and prognosis. Breast Cancer Res Treat. 2021;187(1):57-67.


172. Valverde JR, Mackenbach J, Bopp M, Brønnum-Hansen H, Deboosere P, Kalediene R, Kovács K, Leinsalu M, Martikainen P, Regidor E, Strand BH, Nusselder W. Determinants of educational inequalities in disability-free life expectancy between ages 35 and 80 in Europe. SSM Popul Health. 2021;13:100740.


173. Varmdal T, Mathiesen EB, Wilsgaard T, Njølstad I, Nyrnes A, Grimsgaard S, Bønaa KH, Mannsverk J, Løchen ML. Validating Acute Myocardial Infarction Diagnoses in National Health Registers for Use as Endpoint in Research: The Tromsø Study. Clin Epidemiol. 2021;13:675-82.


174. Vavik V, Aakre KM, Ringdal Pedersen EK, Tveitevåg Svingen GF, Tell GS, Nygård O, Vikenes K. The association between serum high-sensitivity cardiac troponin T and acute myocardial infarction in patients with suspected chronic coronary syndrome is modified by body mass index. International Journal of Cardiology Cardiovascular Risk and Prevention. 2021;11:200109.


175. Vesela R, Elenjord R, Lehnbom EC, Ofstad EH, Johnsgård T, Zahl-Holmstad B, Risør T, Wisløff T, Røslie L, Filseth OM, Valle PC, Svendsen K, Frøyshov HM, Garcia BH. Integrating the clinical pharmacist into the emergency department interdisciplinary team: a study protocol for a multicentre trial applying a non-randomised stepped-wedge study design. BMJ Open. 2021;11(11):e049645.


176. Wik G, Jortveit J, Sitras V, Døhlen G, Rønnestad AE, Holmstrøm H. Unexpected death in children with severe congenital heart defects in Norway 2004-2016. Arch Dis Child. 2021;106(10):961-6.


177. Wirsing AM, Bjerkli IH, Steigen SE, Rikardsen O, Magnussen SN, Hegge B, Seppola M, Uhlin-Hansen L, Hadler-Olsen E. Validation of Selected Head and Neck Cancer Prognostic Markers from the Pathology Atlas in an Oral Tongue Cancer Cohort. Cancers (Basel). 2021;13(10):2387.


178. Xie SH, Ness-Jensen E, Langseth H, Gislefoss RE, Mattsson F, Lagergren J. Prediagnostic circulating levels of sex hormones and survival in esophageal adenocarcinoma. Int J Cancer. 2021;148(4):905-13.


179. Yanes M, Santoni G, Maret-Ouda J, Markar S, Ness-Jensen E, Kauppila J, Färkkilä M, Lynge E, Pukkala E, Tryggvadóttir L, von Euler-Chelpin M, Lagergren J. Mortality, Reoperation, and Hospital Stay Within 90 Days of Primary and Secondary Antireflux Surgery in a Population-Based Multinational Study. Gastroenterology. 2021;160(7):2283-90.


180. Yin H, Brauer M, Zhang JJ, Cai W, Navrud S, Burnett R, Howard C, Deng Z, Kammen DM, Schellnhuber HJ, Chen K, Kan H, Chen ZM, Chen B, Zhang N, Mi Z, Coffman D, Cohen AJ, Guan D, Zhang Q, Gong P, Liu Z. Population ageing and deaths attributable to ambient PM(2·5) pollution: a global analysis of economic cost. Lancet Planet Health. 2021;5(6):e356-e67.


181. Øien-Ødegaard C, Hauge LJ, Reneflot A. Marital status, educational attainment, and suicide risk: a Norwegian register-based population study. Popul Health Metr. 2021;19(1):33.


182. Øvrevik J, Grimsrud T, K., Becher R, Rukke HV, Vist G, Brinchmann B, Elvsaas IKØ, Alexander J. Tobakksprodukter og skadereduksjon - quo vadis. www.forebygging.no - kunnskapsbase og publiseringskanal for folkehelse og rusforebyggende arbeid. 12. januar ed. Oslo: Helsedirektoratet; 2021. p. 1-13.


183. Aas K, Berge V, Myklebust T, Fosså SD. Comparative Survival Outcomes of High-risk Prostate Cancer Treated with Radical Prostatectomy or Definitive Radiotherapy Regimens. Eur Urol Open Sci. 2021;26:55-63.

Tidsskriftartikler e-publisert 2021, ferdig eller antatt ferdig publisert 2022 (25 stk):
184. Bech AB, Clausen T, Waal H, Delaveris GJM, Skeie I. Organ pathologies detected post-mortem in patients receiving opioid agonist treatment for opioid use disorder: a nation-wide 2-year cross-sectional study. Addiction. 2022.


185. Bofin AM, Ytterhus B, Klæstad E, Valla M. FGFR1 copy number in breast cancer: associations with proliferation, histopathological grade and molecular subtypes. J Clin Pathol. 2022.


186. Burrell LV, Mehlum L, Qin P. Parental death by external causes during childhood and risk of psychiatric disorders in bereaved offspring. Child Adolesc Ment Health. 2022.


187. Christensen IE, Lillegraven S, Mielnik P, Bakland G, Loli L, Sexton J, Uhlig T, Kvien TK, Provan SA. Serious infections in patients with rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis treated with tumour necrosis factor inhibitors: data from register linkage of the NOR-DMARD study. Ann Rheum Dis. 2022.


188. De S, Edwards DM, Dwivedi V, Wang J, Varsally W, Dixon HL, Singh AK, Owuamalam PO, Wright MT, Summers RP, Hossain MN, Price EM, Wojewodzic MW, Falciani F, Hodges NJ, Saponaro M, Tanaka K, Azzalin CM, Baumann P, Hebenstreit D, Brogna S. Genome-wide chromosomal association of Upf1 is linked to Pol II transcription in Schizosaccharomyces pombe. Nucleic Acids Res. 2022;50(1):350-67.


189. Dhar I, Svingen GFT, Olsen T, Lysne V, Bjørnestad E, Ueland PM, Nygård OK. beta-blocker use and risk of all-cause mortality in patients with coronary heart disease: effect modification by serum vitamin A. Eur J Prev Cardiol. 2022;28(17):1897-902.


190. Eiding H, Kongsgaard UE, Olasveengen TM, Heyerdahl F. Interhospital transport of critically ill patients: A prospective observational study of patient and transport characteristics. Acta Anaesthesiol Scand. 2022.


191. Frich PS, Sigstad E, Berstad AE, Holgersen KF, Paulsen TH, Bjøro T, Flinder LI. Long-Term Efficacy of Ethanol Ablation as Treatment of Metastatic Lymph Nodes from Papillary Thyroid Carcinoma. J Clin Endocrinol Metab. 2022.


192. GBD 2019 Cancer Collaboration, Kocarnik JM, Compton K, Dean FE, Fu W, Gaw BL, Harvey JD, Henrikson HJ, Lu D, Pennini A, Xu R, Ababneh E, Abbasi-Kangevari M, Abbastabar H, Abd-Elsalam SM, Abdoli A, Abedi A, Abidi H, Abolhassani H, Adedeji IA, Adnani QES, Advani SM, Afzal MS, Aghaali M, Ahinkorah BO, Ahmad S, Ahmad T, Ahmadi A, Ahmadi S, Ahmed Rashid T, Ahmed Salih Y, Akalu GT, Aklilu A, Akram T, Akunna CJ, Al Hamad H, Alahdab F, Al-Aly Z, Ali S, Alimohamadi Y, Alipour V, Aljunid SM, Alkhayyat M, Almasi-Hashiani A, Almasri NA, Al-Maweri SAA, Almustanyir S, Alonso N, Alvis-Guzman N, Amu H, Anbesu EW, Ancuceanu R, Ansari F, Ansari-Moghaddam A, Antwi MH, Anvari D, Anyasodor AE, Aqeel M, Arabloo J, Arab-Zozani M, Aremu O, Ariffin H, Aripov T, Arshad M, Artaman A, Arulappan J, Asemi Z, Asghari Jafarabadi M, Ashraf T, Atorkey P, Aujayeb A, Ausloos M, Awedew AF, Ayala Quintanilla BP, Ayenew T, Azab MA, Azadnajafabad S, Azari Jafari A, Azarian G, Azzam AY, Badiye AD, Bahadory S, Baig AA, Baker JL, Balakrishnan S, Banach M, Bärnighausen TW, Barone-Adesi F, Barra F, Barrow A, Behzadifar M, Belgaumi UI, Bezabhe WMM, Bezabih YM, Bhagat DS, Bhagavathula AS, Bhardwaj N, Bhardwaj P, Bhaskar S, Bhattacharyya K, Bhojaraja VS, Bibi S, Bijani A, Biondi A, Bisignano C, Bjørge T, Bleyer A, Blyuss O, Bolarinwa OA, Bolla SR, Braithwaite D, Brar A, Brenner H, Bustamante-Teixeira MT, Butt NS, Butt ZA, Caetano Dos Santos FL, Cao Y, Carreras G, Catalá-López F, Cembranel F, Cerin E, Cernigliaro A, Chakinala RC, Chattu SK, Chattu VK, Chaturvedi P, Chimed-Ochir O, Cho DY, Christopher DJ, Chu DT, Chung MT, Conde J, Cortés S, Cortesi PA, Costa VM, Cunha AR, Dadras O, Dagnew AB, Dahlawi SMA, Dai X, Dandona L, Dandona R, Darwesh AM, das Neves J, De la Hoz FP, Demis AB, Denova-Gutiérrez E, Dhamnetiya D, Dhimal ML, Dhimal M, Dianatinasab M, Diaz D, Djalalinia S, Do HP, Doaei S, Dorostkar F, Dos Santos Figueiredo FW, Driscoll TR, Ebrahimi H, Eftekharzadeh S, El Tantawi M, El-Abid H, Elbarazi I, Elhabashy HR, Elhadi M, El-Jaafary SI, Eshrati B, Eskandarieh S, Esmaeilzadeh F, Etemadi A, Ezzikouri S, Faisaluddin M, Faraon EJA, Fares J, Farzadfar F, Feroze AH, Ferrero S, Ferro Desideri L, Filip I, Fischer F, Fisher JL, Foroutan M, Fukumoto T, Gaal PA, Gad MM, Gadanya MA, Gallus S, Gaspar Fonseca M, Getachew Obsa A, Ghafourifard M, Ghashghaee A, Ghith N, Gholamalizadeh M, Gilani SA, Ginindza TG, Gizaw ATT, Glasbey JC, Golechha M, Goleij P, Gomez RS, Gopalani SV, Gorini G, Goudarzi H, Grosso G, Gubari MIM, Guerra MR, Guha A, Gunasekera DS, Gupta B, Gupta VB, Gupta VK, Gutiérrez RA, Hafezi-Nejad N, Haider MR, Haj-Mirzaian A, Halwani R, Hamadeh RR, Hameed S, Hamidi S, Hanif A, Haque S, Harlianto NI, Haro JM, Hasaballah AI, Hassanipour S, Hay RJ, Hay SI, Hayat K, Heidari G, Heidari M, Herrera-Serna BY, Herteliu C, Hezam K, Holla R, Hossain MM, Hossain MBH, Hosseini MS, Hosseini M, Hosseinzadeh M, Hostiuc M, Hostiuc S, Househ M, Hsairi M, Huang J, Hugo FN, Hussain R, Hussein NR, Hwang BF, Iavicoli I, Ibitoye SE, Ida F, Ikuta KS, Ilesanmi OS, Ilic IM, Ilic MD, Irham LM, Islam JY, Islam RM, Islam SMS, Ismail NE, Isola G, Iwagami M, Jacob L, Jain V, Jakovljevic MB, Javaheri T, Jayaram S, Jazayeri SB, Jha RP, Jonas JB, Joo T, Joseph N, Joukar F, Jürisson M, Kabir A, Kahrizi D, Kalankesh LR, Kalhor R, Kaliyadan F, Kalkonde Y, Kamath A, Kameran Al-Salihi N, Kandel H, Kapoor N, Karch A, Kasa AS, Katikireddi SV, Kauppila JH, Kavetskyy T, Kebede SA, Keshavarz P, Keykhaei M, Khader YS, Khalilov R, Khan G, Khan M, Khan MN, Khan MAB, Khang YH, Khater AM, Khayamzadeh M, Kim GR, Kim YJ, Kisa A, Kisa S, Kissimova-Skarbek K, Kopec JA, Koteeswaran R, Koul PA, Koulmane Laxminarayana SL, Koyanagi A, Kucuk Bicer B, Kugbey N, Kumar GA, Kumar N, Kumar N, Kurmi OP, Kutluk T, La Vecchia C, Lami FH, Landires I, Lauriola P, Lee SW, Lee SWH, Lee WC, Lee YH, Leigh J, Leong E, Li J, Li MC, Liu X, Loureiro JA, Lunevicius R, Magdy Abd El Razek M, Majeed A, Makki A, Male S, Malik AA, Mansournia MA, Martini S, Masoumi SZ, Mathur P, McKee M, Mehrotra R, Mendoza W, Menezes RG, Mengesha EW, Mesregah MK, Mestrovic T, Miao Jonasson J, Miazgowski B, Miazgowski T, Michalek IM, Miller TR, Mirzaei H, Mirzaei HR, Misra S, Mithra P, Moghadaszadeh M, Mohammad KA, Mohammad Y, Mohammadi M, Mohammadi SM, Mohammadian-Hafshejani A, Mohammed S, Moka N, Mokdad AH, Molokhia M, Monasta L, Moni MA, Moosavi MA, Moradi Y, Moraga P, Morgado-da-Costa J, Morrison SD, Mosapour A, Mubarik S, Mwanri L, Nagarajan AJ, Nagaraju SP, Nagata C, Naimzada MD, Nangia V, Naqvi AA, Narasimha Swamy S, Ndejjo R, Nduaguba SO, Negoi I, Negru SM, Neupane Kandel S, Nguyen CT, Nguyen HLT, Niazi RK, Nnaji CA, Noor NM, Nuñez-Samudio V, Nzoputam CI, Oancea B, Ochir C, Odukoya OO, Ogbo FA, Olagunju AT, Olakunde BO, Omar E, Omar Bali A, Omonisi AEE, Ong S, Onwujekwe OE, Orru H, Ortega-Altamirano DV, Otstavnov N, Otstavnov SS, Owolabi MO, P AM, Padubidri JR, Pakshir K, Pana A, Panagiotakos D, Panda-Jonas S, Pardhan S, Park EC, Park EK, Pashazadeh Kan F, Patel HK, Patel JR, Pati S, Pattanshetty SM, Paudel U, Pereira DM, Pereira RB, Perianayagam A, Pillay JD, Pirouzpanah S, Pishgar F, Podder I, Postma MJ, Pourjafar H, Prashant A, Preotescu L, Rabiee M, Rabiee N, Radfar A, Radhakrishnan RA, Radhakrishnan V, Rafiee A, Rahim F, Rahimzadeh S, Rahman M, Rahman MA, Rahmani AM, Rajai N, Rajesh A, Rakovac I, Ram P, Ramezanzadeh K, Ranabhat K, Ranasinghe P, Rao CR, Rao SJ, Rawassizadeh R, Razeghinia MS, Renzaho AMN, Rezaei N, Rezaei N, Rezapour A, Roberts TJ, Rodriguez JAB, Rohloff P, Romoli M, Ronfani L, Roshandel G, Rwegerera GM, S M, Sabour S, Saddik B, Saeed U, Sahebkar A, Sahoo H, Salehi S, Salem MR, Salimzadeh H, Samaei M, Samy AM, Sanabria J, Sankararaman S, Santric-Milicevic MM, Sardiwalla Y, Sarveazad A, Sathian B, Sawhney M, Saylan M, Schneider IJC, Sekerija M, Seylani A, Shafaat O, Shaghaghi Z, Shaikh MA, Shamsoddin E, Shannawaz M, Sharma R, Sheikh A, Sheikhbahaei S, Shetty A, Shetty JK, Shetty PH, Shibuya K, Shirkoohi R, Shivakumar KM, Shivarov V, Siabani S, Siddappa Malleshappa SK, Silva DAS, Singh JA, Sintayehu Y, Skryabin VY, Skryabina AA, Soeberg MJ, Sofi-Mahmudi A, Sotoudeh H, Steiropoulos P, Straif K, Subedi R, Sufiyan MB, Sultan I, Sultana S, Sur D, Szerencsés V, Szócska M, Tabarés-Seisdedos R, Tabuchi T, Tadbiri H, Taherkhani A, Takahashi K, Talaat IM, Tan KK, Tat VY, Tedla BAA, Tefera YG, Tehrani-Banihashemi A, Temsah MH, Tesfay FH, Tessema GA, Thapar R, Thavamani A, Thoguluva Chandrasekar V, Thomas N, Tohidinik HR, Touvier M, Tovani-Palone MR, Traini E, Tran BX, Tran KB, Tran MTN, Tripathy JP, Tusa BS, Ullah I, Ullah S, Umapathi KK, Unnikrishnan B, Upadhyay E, Vacante M, Vaezi M, Valadan Tahbaz S, Velazquez DZ, Veroux M, Violante FS, Vlassov V, Vo B, Volovici V, Vu GT, Waheed Y, Wamai RG, Ward P, Wen YF, Westerman R, Winkler AS, Yadav L, Yahyazadeh Jabbari SH, Yang L, Yaya S, Yazie TSY, Yeshaw Y, Yonemoto N, Younis MZ, Yousefi Z, Yu C, Yuce D, Yunusa I, Zadnik V, Zare F, Zastrozhin MS, Zastrozhina A, Zhang J, Zhong C, Zhou L, Zhu C, Ziapour A, Zimmermann IR, Fitzmaurice C, Murray CJL, Force LM. Cancer Incidence, Mortality, Years of Life Lost, Years Lived With Disability, and Disability-Adjusted Life Years for 29 Cancer Groups From 2010 to 2019: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. JAMA Oncol. 2022;8(3):420-44.


193. Graabak G, Grønberg BH, Sandvei MS, Nilssen Y, Halvorsen TO. Thoracic Radiotherapy in Limited-Stage Small-Cell Lung Cancer – a Population-Based Study of Patterns of Care in Norway from 2000 until 2018. JTO clinical and research reports. 2022:100270.


194. Hamfjord J, Myklebust T, Larsen IK, Kure EH, Glimelius B, Guren TK, Tveit KM, Guren MG. Survival Trends of Right- and Left-Sided Colon Cancer across Four Decades: A Norwegian Population-Based Study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2022;31(2):342-51.


195. Hauge T, Førland DT, Johannessen HO, Johnson E. Short- and long-term outcomes in patients operated with total minimally invasive esophagectomy for esophageal cancer. Dis Esophagus. 2022.


196. He JR, Hirst JE, Tikellis G, Phillips GS, Ramakrishnan R, Paltiel O, Ponsonby AL, Klebanoff M, Olsen J, Murphy MFG, Håberg SE, Lemeshow S, Olsen S, Qiu X, Magnus P, Golding J, Ward MH, Wiemels JL, Rahimi K, Linet MS, Dwyer T. Common maternal infections during pregnancy and childhood leukaemia in the offspring: findings from six international birth cohorts. Int J Epidemiol. 2022.


197. Hilvo M, Dhar I, Lääperi M, Lysne V, Sulo G, Tell GS, Jousilahti P, Nygård OK, Brenner H, Schöttker B, Laaksonen R. Primary cardiovascular risk prediction by LDL-cholesterol in Caucasian middle-aged and older adults: a joint analysis of three cohorts. Eur J Prev Cardiol. 2022.


198. Jakobsen J, Veierød MB, Grimsrud TK, Fosså SD, Hammarström B, Kjærheim K. Early detection of prostate cancer in firefighters: a register-based study of prognostic factors and survival. Occup Environ Med. 2022.


199. Kjøllesdal M, Magnusson K. Occupational risk of COVID-19 by country of birth. A register-based study. J Public Health (Oxf). 2022.


200. Kringeland E, Tell GS, Midtbø H, Igland J, Haugsgjerd TR, Gerdts E. Stage 1 hypertension, sex, and acute coronary syndromes during midlife: the Hordaland Health Study. Eur J Prev Cardiol. 2022.


201. Larsen SG, Goscinski MA, Dueland S, Steigen SE, Hofsli E, Torgunrud A, Lund-Iversen M, Dagenborg VJ, Flatmark K, Sorbye H. Impact of KRAS, BRAF and microsatellite instability status after cytoreductive surgery and HIPEC in a national cohort of colorectal peritoneal metastasis patients. Br J Cancer. 2022.


202. Lycke Ellingsen C, Alfsen GC, Braut GS. Forensic autopsies in Norway 1996-2017: A retrospective study of factors associated with deaths undergoing forensic autopsy. Scand J Public Health. 2022:1403494821997208.


203. Lyngbakken MN, Hveem K, Røsjø H, Omland T. Subclinical myocardial injury and risk of COVID-19 in the general population: The Trøndelag Health Study. Letter. Clin Chem. 2022.


204. Mundal LJ, Hovland A, Igland J, Vetrhus M, Veierod MB, Holven KB, Bogsrud MP, Tell GS, Leren TP, Retterstol K. Increased risk of peripheral artery disease in persons with familial hypercholesterolaemia: a prospective registry study. Eur J Prev Cardiol. 2022;28(18):e11-e3.


205. Rogeberg O, Bergsvik D, Clausen T. Opioid overdose deaths and the expansion of opioid agonist treatment: a population-based prospective cohort study. Addiction. 2022;117(5):1363-71.


206. Stikbakke E, Schirmer H, Knutsen T, Støyten M, Wilsgaard T, Giovannucci EL, McTiernan A, Eggen AE, Haugnes HS, Richardsen E, Thune I. Systolic and diastolic blood pressure, prostate cancer risk, treatment, and survival. The PROCA-life study. Cancer Med. 2022;11(4):1005-15.


207. Storeng SH, Øverland S, Skirbekk V, Hopstock LA, Sund ER, Krokstad S, Strand BH. Trends in Disability-Free Life Expectancy (DFLE) from 1995 to 2017 in the older Norwegian population by sex and education: The HUNT Study. Scand J Public Health. 2022.


208. Svedahl ER, Pape K, Austad B, Vie G, Anthun KS, Carlsen F, Bjørngaard JH. Effects of GP characteristics on unplanned hospital admissions and patient safety. A 9-year follow-up of all Norwegian out-of-hours contacts. Fam Pract. 2022.


209. Varmdal T, Løchen ML, Wilsgaard T, Njølstad I, Nyrnes A, Grimsgaard S, Mathiesen EB. Data from national health registers as endpoints for the Tromsø Study: Correctness and completeness of stroke diagnoses. Scand J Public Health. 2022.

2020

Rapporter (12 stk)

1. Gleditsch RF, Thomas MJ, Syse A. Nasjonale befolkningsframskrivinger 2020. Modeller, forutsetninger og resultater. Rapport. Statistisk sentralbyrå, 2020.

2. Holte HH, Dahm KT, Denison E, Hval G, Vist GE. Effekt av tiltak for vektstabilisering etter et tiltak for reduksjon av overvekt blant barn og unge: en systematisk oversikt. Rapport. Folkehelseinstituttet, Oslo, 2020.

3. Magnus P, Håberg SE. Centre for Fertility and Health - Annual report 2019. Norwegian Institute of Public Health, Centre for Fertility and Health, Oslo, 2020. Report.

4. Løkeland-Stai M, Hornæs MT, Tufta JG, Askeland O, Hammer EL, Strøm MS, Pedersen AG, Kvåle R, Slungård GF, Stangenes KM, Øgle MW, Løvlie A, Bakke H, Løwer HL, Simonsen GS, Kran A-MB, Husabø KJ. Driftsrapport 2019 - Helseregistre ved Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet, Norge, 2020.

5. Skogli E, Stokke OM, Vikøren S. Vurdering av tiltak for å redusere samfunnskostnadene knyttet til hjertesvikt. MENON-PUBLIKASJON NR. 37/2020. Rapport. Menon Economics, Oslo, 2020.

6. Skogli E, Stokke OM, Vikøren S, Karttinen E. Samfunnskostnader knyttet til Alzheimers og annen demens. MENON-PUBLIKASJON NR. 64/2020. Rapport. Menon Economics, Oslo, 2020.

7. Sperre Saunes I, Karanikolos M, Sagan A. Norway: health system review. Health Systems in Transition. World Health Organization. Regional Office for Europe, European Observatory on Health Systems and Policies, 2020. Report.: Print ISSN 1817-6119 Web ISSN 1817-6127.

8. Strøm MS, Slungård GF. Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2018. Folkehelseinstituttet, Dødsårsaksregisteret. Bergen, 2020. Report. ISBN elektronisk: 978-82-8406-096-5.

9. Stoltenberg C, Egner I, Boehlke N, Rolfheim-Bye C, Øgaard T, Fougner S. Folkehelseinstituttet – Årsrapport 2019. Folkehelseinstituttet, Oslo, 2020.

10. Stoltenberg C. Helserisiko ved snusbruk. Folkehelseinstituttet, Oslo, 2020. Rapport. ISBN: 978-82-8406-041-5.

11. Walby FA, Myhre MØ, Kildahl AT. Selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2009 til 2017 - En nasjonal registerstudie. Rapport. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Oslo, 2020.

12. Foreløpige tall for covid-19-assosierte dødsfall i Dødsårsaksregisteret. Bergen: Folkehelseinstituttet; 2020


Bøker og bokkapitler (8 stk)

13. Arnes JI, Bongo LA. Chapter 2. The Beauty of Complex Designs. In: Lund E, editor. Advancing Systems Epidemiology in Cancer - Exploring Trajectories of Gene Expression. Oslo: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget); 2020:141-62.

14. Attanoos RL. Malignant Mesothelioma: Asbestos Exposure. In: Anttila S, Boffetta P, editors. Occupational Cancers. Cham: Springer International Publishing; 2020:363-78.

15. Boffetta P, Donato F. Epidemiology of Mesothelioma. In: Anttila S, Boffetta P, editors. Occupational Cancers. Cham: Springer International Publishing; 2020:379-91.

16. Fjukstad B, Shvetsov N, Nøst TH, Bøvelstad H, Halbach T, Holsbø E, Hansen K, Bongo LA. Chapter 3. Reproducible Data Management and Analysis Using R. In: Lund E, editor. Advancing Systems Epidemiology in Cancer - Exploring Trajectories of Gene Expression. Oslo: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget); 2020:141-62.

17. Grimsrud TK, Pukkala E, Weiderpass E. The Use of Register Data in Occupational Cancer Control. In: Anttila S, Boffetta P, editors. Occupational Cancers. Cham: Springer International Publishing; 2020:619-26.

18. Johansson ALV, Stensheim H. Epidemiology of Pregnancy-Associated Breast Cancer. In: Alipour S, Omranipour R, editors. Diseases of the Breast during Pregnancy and Lactation. Cham: Springer International Publishing; 2020:75-9.

19. Lund E, Holden L, Bøvelstad H, Plancade S, Mode N, Günther C-C, Nuel G, Thalabard J-C, Holden M. Chapter 8. A New Statistical Method for Curve Group Analysis of Longitudinal Gene Expression Data Illustrated for Breast Cancer in The NOWAC Postgenome Cohort as a Proof of Principle. In: Lund E, editor. Advancing Systems Epidemiology in Cancer - Exploring Trajectories of Gene Expression. Oslo: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget); 2020:141-62.

20. Lund E, Holden M, Thalabard J-C, Busund L-TR, Snapkov I, Holden L. Chapter 9. Signals of Death—Post-Diagnostic Single Gene Expression Trajectories in Breast Cancer—A Proof of Concept. In: Lund E, editor. Advancing Systems Epidemiology in Cancer - Exploring Trajectories of Gene Expression. Oslo: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget); 2020:141-62.

21. Sachdeva M, Miller I, editors. Obstetric and Gynecologic Nephrology. Switzerland: Springer; 2020.

Avhandlinger, PhD, Master og Bachelor (20 stk)

22. Bjerkli I-H. Prognostic indicators of survival for patients with oral cavity squamous cell carcinoma in Norway. Outcomes in a retrospective, multicenter cohort, with special focus on oral tongue squamous cell carcinoma, 2005-2009. Thesis [PhD]. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway, The Faculty of Health Sciences; 2020.

23. da Silva ME. Weight change and cancer. Thesis [PhD]. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway; 2020.

24. Gagnat AA. Chronic obstructive pulmonary disease and risk of lung cancer. Thesis [PhD]. Bergen: The University of Bergen; 2020.

25. Halland F. Reproductive factors and maternal long-term mortality. Thesis [PhD]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2020.

26. Hansen MS. Aspects of Lung Cancer by Sex. Thesis [PhD]. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway; 2020.

27. Hermansen R. Physical activity, cardiovascular risk factors, and mortality in ethnic groups in the Arctic region of Norway Results from two population-based studies: The Finnmark 3 study 1987-1988 and SAMINOR 1 2003-2004. Thesis [PhD]. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway, Faculty of Health Sciences 2020.

28. Hjertholm E. Hvordan ivaretar kommunene logopedtjenester overfor voksne? Thesis [Master]. Bergen: The University of Bergen; 2020.

29. Kjellstadli C. Dying at home in Norway: Health care service utilization in the final months of life. Thesis [PhD]. Bergen: The University of Bergen; 2020.

30. Knudsen-Baas KM. Glioma-associated epilepsy: and the treatment with antiepileptic drugs. Thesis [PhD]. Bergen: The University of Bergen; 2020.

31. Langseth JM. Veteraners psykiske helse - Forekomst av selvrapporterte PTSD-symptomer blant norske veteraner utsatt for høy – og lavkonfliktseksponering i Libanon perioden 1978 - 1998. Thesis [Master]. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet; 2020.

32. Lenartova A. Chronic lymphocytic leukemia in Norway 1953-2012. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo; 2020.

33. Mirinaviciute G. Infections associated with varicella-zoster virus in Norway: disease burden and healthcare resource utilization. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine; 2020.

34. Olsen T. Lipids, Homocysteine and Vitamin A: Perspectives and new hypotheses from patients with cardiovascular disease. Thesis. Oslo: University of Oslo; 2020.

35. Orumaa M. Time trends of selected HPV-related diseases in Norway and the impact of HPV multi-cohort vaccination using real-world data from population-based registries. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine; 2020.

36. Oyeyemi SO. Lifestyle factors and colorectal cancer: The Norwegian Women and Cancer Study. Thesis [PhD]. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway, Faculty of Health Sciences; 2020.

37. Rist K. Omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation and the risk of fatal myocardial infarction among Norwegian women: a prospective cohort. Thesis [Master]. Tromsø: UiT; 2020.

38. Shaikh F. Intergenerational association between birth weight and cardiovascular disease; a population-based study of offspring, their parents, aunts and uncles. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo; 2020.

39. Siri SRA. Cardiovascular risk factors and incidence of acute myocardial infarction and cerebral stroke in Sami and non-Sami populations — The SAMINOR Study [PhD]. Tromsø: UiT, The Arctic University of Norway; 2020.

40. Søiland NB. Illicit prescription drug abuse and its association with non-fatal overdoses. Thesis [Master]. Oslo: University of Oslo; 2020.

41. Åsberg AN. Migraine and musculoskeletal complaints: the association with mortality. Thesis [PhD]. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Medicine and Health Sciences; 2020.

Tidsskriftartikler og brev (141 stk)

42. Ahmadian L, Salehi F, Bahaadinbeigy K. Application of geographic information systems in maternal health: a scoping review. East Mediterr Health J. 2020;26(11):1403-14.

43. Alne R, Serdarevic N. The Cost of Terrorism: Network Effects and the Economic Impact of Child Loss. SSRN Electronic Journal. 2020:1-51.

44. Arain F, Abraityte A, Bogdanova M, Solberg OG, Michelsen AE, Lekva T, Aakhus S, Holm S, Halvorsen B, Finsen AV, Vinge LE, Nymo S, Espeland T, Ranheim T, Aukrust P, Vaage IJ, Auensen A, Gullestad L, Ueland T. YKL-40 (Chitinase-3-Like Protein 1) Serum Levels in Aortic Stenosis. Circ Heart Fail. 2020;13(10):e006643.

45. Ariansen I, Degerud EMM, Gjesdal K, Tell GS, Næss Ø. Examining the lower range of the association between alcohol intake and risk of incident hospitalization with atrial fibrillation. Int J Cardiol Heart Vasc. 2020;31:100679.

46. Askeland C, Wik E, Finne K, Birkeland E, Arnes JB, Collett K, Knutsvik G, Kruger K, Davidsen B, Aas T, Eide GE, Stefansson IM, Foulkes WD, Akslen LA. Stathmin expression associates with vascular and immune responses in aggressive breast cancer subgroups. Sci Rep. 2020;10(1):2914.

47. Bakken IJ, Ariansen AMS, Knudsen GP, Johansen KI, Vollset SE. The Norwegian Patient Registry and the Norwegian Registry for Primary Health Care: Research potential of two nationwide health-care registries. Scand J Public Health. 2020;48(1):49-55.

48. Baravelli CM, Aarsand AK, Sandberg S, Tollanes MC. Sick leave, disability, and mortality in acute hepatic porphyria: a nationwide cohort study. Orphanet J Rare Dis. 2020;15(1):56.

49. Berge LAM, Andreassen BK, Stenehjem JS, Heir T, Furu K, Juzeniene A, Roscher I, Larsen IK, Green AC, Veierod MB, Robsahm TE. Use of Antidepressants and Risk of Cutaneous Melanoma: A Prospective Registry-Based Case-Control Study. Clin Epidemiol. 2020;12:193-202.

50. Bhatta L, Leivseth L, Carslake D, Langhammer A, Mai XM, Chen Y, Henriksen AH, Brumpton BM. Comparison of pre- and post-bronchodilator lung function as predictors of mortality: The HUNT Study. Respirology. 2020;25(4):401-9.

51. Bhatta L, Leivseth L, Mai XM, Henriksen AH, Carslake D, Chen Y, Langhammer A, Brumpton BM. GOLD Classifications, COPD Hospitalization, and All-Cause Mortality in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: The HUNT Study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2020;15:225-33.

52. Bjerkli IH, Hadler-Olsen E, Nginamau ES, Laurvik H, Soland TM, Costea DE, Uhlin-Hansen L, Steigen SE. A combined histo-score based on tumor differentiation and lymphocytic infiltrate is a robust prognostic marker for mobile tongue cancer. Virchows Arch. 2020;477(6):865-72.

53. Bjerkli IH, Jetlund O, Karevold G, Karlsdottir A, Jaatun E, Uhlin-Hansen L, Rikardsen OG, Hadler-Olsen E, Steigen SE. Characteristics and prognosis of primary treatment-naive oral cavity squamous cell carcinoma in Norway, a descriptive retrospective study. PLoS One. 2020;15(1):e0227738.

54. Bjerkli IH, Laurvik H, Nginamau ES, Soland TM, Costea D, Hov H, Uhlin-Hansen L, Hadler-Olsen E, Steigen SE. Tumor budding score predicts lymph node status in oral tongue squamous cell carcinoma and should be included in the pathology report. PLoS One. 2020;15(9):e0239783.

55. Bjornelv GMW, Edwin B, Fretland AA, Deb P, Aas E. Till death do us part: the effect of marital status on health care utilization and costs at end-of-life. A register study on all colorectal cancer decedents in Norway between 2009 and 2013. BMC Health Serv Res. 2020;20(1):115.

56. Bjornestad EO, Olset H, Dhar I, Loland K, Pedersen EKR, Svingen GFT, Svardal A, Berge RK, Ueland PM, Tell GS, Nilsen DWT, Nordrehaug JE, Nygaard E, Nygard O. Circulating trimethyllysine and risk of acute myocardial infarction in patients with suspected stable coronary heart disease. J Intern Med. 2020;288(4):446-56.

57. Blindheim A, Fosså S, Babigumira R, Myklebust T, Haug E, Arum CJ, Andreassen BK. T1 bladder cancer in Norway: treatment and survival. Scand J Urol. 2020;54(5):370-5.

58. Burrell LV, Mehlum L, Qin P. Educational attainment in offspring bereaved by sudden parental death from external causes: a national cohort study from birth and throughout adulthood. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2020;55(6):779-88.

59. Bütikofer A, Salvanes KG. Disease Control and Inequality Reduction: Evidence from a Tuberculosis Testing and Vaccination Campaign. The Review of economic studies. 2020;87(5):2087-125.

60. Chang CJ, Tu YK, Chen PC, Yang HY. Talc exposure and risk of stomach cancer: Systematic review and meta-analysis of occupational cohort studies. J Formos Med Assoc. 2020;119(4):781-92.

61. Christiansen SG, Reneflot A, Stene-Larsen K, Hauge LJ. Alcohol-related mortality following the loss of a child: a register-based follow-up study from Norway. BMJ Open. 2020;10(6):e038826.

62. Christiansen SG, Reneflot A, Stene-Larsen K, Johan Hauge L. Parental mortality following the loss of a child to a drug-related death. Eur J Public Health. 2020;30(6):1098–102.

63. Degerud E, Høiseth G, Mørland J, Ariansen I, Graff-Iversen S, Ystrom E, Zuccolo L, Næss Ø. Association of coincident self-reported mental health problems and alcohol intake with all-cause and cardiovascular disease mortality: A Norwegian pooled population analysis. PLoS Med. 2020;17(2):e1003030.

64. Doeskeland T, Kvaerner JS. Cancer and Portfolio Choice: Evidence from Norwegian Register Data. SSRN. 2020:1-44.

65. Enerly E, Berger S, Kjaer SK, Sundstrom K, Campbell S, Tryggvadottir L, Munk C, Hortlund M, Thomas Group. Electronic address tgmc, Joshi A, Saah AJ, Nygard M. Use of real-world data for HPV vaccine trial follow-up in the Nordic region. Contemp Clin Trials. 2020;92:105996.

66. Forma L, Aaltonen M, Raitanen J, Anthun KS, Kalseth J. Place of death among older people in Finland and Norway. Scand J Public Health. 2020;48(8):817-24.

67. Fosså SD, Aas K, Müller C, Jerm MB, Tandstad T, Lilleby W, Kvåle R, Gulbrandsen J, Haug E, Myklebust TA. Definitive radiotherapy for prostate cancer in Norway 2006-2015: Temporal trends, performance and survival. Radiother Oncol. 2020;155:33-41.

68. Fritz J, Bjorge T, Nagel G, Manjer J, Engeland A, Haggstrom C, Concin H, Teleka S, Tretli S, Gylling B, Lang A, Stattin P, Stocks T, Ulmer H. The triglyceride-glucose index as a measure of insulin resistance and risk of obesity-related cancers. Int J Epidemiol. 2020;49(1):193-204.

69. Gagnat AA, Gjerdevik M, Lie SA, Gulsvik A, Bakke P, Nielsen R. Acute exacerbations of COPD and risk of lung cancer in COPD patients with and without a history of asthma. Eur Clin Respir J. 2020;7(1):1799540.

70. Garnvik LE, Malmo V, Janszky I, Ellekjaer H, Wisloff U, Loennechen JP, Nes BM. Physical activity, cardiorespiratory fitness, and cardiovascular outcomes in individuals with atrial fibrillation: the HUNT study. Eur Heart J. 2020;41(15):1467-75.

71. GBD 2016 Occupational Carcinogens Collaborators. Global and regional burden of cancer in 2016 arising from occupational exposure to selected carcinogens: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Occup Environ Med. 2020;77(3):151-9.

72. GBD 2017, James SL, Castle CD, Dingels ZV, Fox JT, Hamilton EB, Liu Z, NL SR, Sylte DO, Henry NJ, LeGrand KE, Abdelalim A, Abdoli A, Abdollahpour I, Abdulkader RS, Abedi A, Abosetugn AE, Abushouk AI, Adebayo OM, Agudelo-Botero M, Ahmad T, Ahmed R, Ahmed MB, Eddine Aichour MT, Alahdab F, Alamene GM, Alanezi FM, Alebel A, Alema NM, Alghnam SA, Al-Hajj S, Ali BA, Ali S, Alikhani M, Alinia C, Alipour V, Aljunid SM, Almasi-Hashiani A, Almasri NA, Altirkawi K, Abdeldayem Amer YS, Amini S, Loreche Amit AM, Andrei CL, Ansari-Moghaddam A, CA TA, Yaw Appiah SC, Arabloo J, Arab-Zozani M, Arefi Z, Aremu O, Ariani F, Arora A, Asaad M, Asghari B, Awoke N, Ayala Quintanilla BP, Ayano G, Ayanore MA, Azari S, Azarian G, Badawi A, Badiye AD, Bagli E, Baig AA, Bairwa M, Bakhtiari A, Balachandran A, Banach M, Banerjee SK, Banik PC, Banstola A, Barker-Collo SL, Barnighausen TW, Barrero LH, Barzegar A, Bayati M, Baye BA, Bedi N, Behzadifar M, Bekuma TT, Belete H, Benjet C, Bennett DA, Bensenor IM, Berhe K, Bhardwaj P, Bhat AG, Bhattacharyya K, Bibi S, Bijani A, Bin Sayeed MS, Borges G, Borzi AM, Boufous S, Brazinova A, Briko NI, Budhathoki SS, Car J, Cardenas R, Carvalho F, Castaldelli-Maia JM, Castaneda-Orjuela CA, Castelpietra G, Catala-Lopez F, Cerin E, Chandan JS, Chanie WF, Chattu SK, Chattu VK, Chatziralli I, Chaudhary N, Cho DY, Kabir Chowdhury MA, Chu DT, Colquhoun SM, Constantin MM, Costa VM, Damiani G, Daryani A, Davila-Cervantes CA, Demeke FM, Demis AB, Demoz GT, Demsie DG, Derakhshani A, Deribe K, Desai R, Nasab MD, da Silva DD, Dibaji Forooshani ZS, Doyle KE, Driscoll TR, Dubljanin E, Adema BD, Eagan AW, Eftekhari A, Ehsani-Chimeh E, Sayed Zaki ME, Elemineh DA, El-Jaafary SI, El-Khatib Z, Ellingsen CL, Emamian MH, Endalew DA, Eskandarieh S, Faris PS, Faro A, Farzadfar F, Fatahi Y, Fekadu W, Ferede TY, Fereshtehnejad SM, Fernandes E, Ferrara P, Feyissa GT, Filip I, Fischer F, Folayan MO, Foroutan M, Francis JM, Franklin RC, Fukumoto T, Geberemariyam BS, Gebre AK, Gebremedhin KB, Gebremeskel GG, Gebremichael B, Gedefaw GA, Geta B, Ghafourifard M, Ghamari F, Ghashghaee A, Gholamian A, Gill TK, Goulart AC, Grada A, Grivna M, Mohialdeen Gubari MI, Guimaraes RA, Guo Y, Gupta G, Haagsma JA, Hafezi-Nejad N, Bidgoli HH, Hall BJ, Hamadeh RR, Hamidi S, Haro JM, Hasan MM, Hasanzadeh A, Hassanipour S, Hassankhani H, Hassen HY, Havmoeller R, Hayat K, Hendrie D, Heydarpour F, Hijar M, Ho HC, Hoang CL, Hole MK, Holla R, Hossain N, Hosseinzadeh M, Hostiuc S, Hu G, Ibitoye SE, Ilesanmi OS, Ilic I, Ilic MD, Inbaraj LR, Indriasih E, Naghibi Irvani SS, Shariful Islam SM, Islam MM, Ivers RQ, Jacobsen KH, Jahani MA, Jahanmehr N, Jakovljevic M, Jalilian F, Jayaraman S, Jayatilleke AU, Jha RP, John-Akinola YO, Jonas JB, Joseph N, Joukar F, Jozwiak JJ, Jungari SB, Jurisson M, Kabir A, Kadel R, Kahsay A, Kalankesh LR, Kalhor R, Kamil TA, Kanchan T, Kapoor N, Karami M, Kasaeian A, Kassaye HG, Kavetskyy T, Kebede HK, Keiyoro PN, Kelbore AG, Kelkay B, Khader YS, Khafaie MA, Khalid N, Khalil IA, Khalilov R, Khammarnia M, Khan EA, Khan M, Khanna T, Khazaie H, Shadmani FK, Khundkar R, Kiirithio DN, Kim YE, Kim D, Kim YJ, Kisa A, Kisa S, Komaki H, SK MK, Korshunov VA, Koyanagi A, MU GK, Krishan K, Bicer BK, Kugbey N, Kumar V, Kumar N, Kumar GA, Kumar M, Kumaresh G, Kurmi OP, Kuti O, Vecchia C, Lami FH, Lamichhane P, Lang JJ, Lansingh VC, Laryea DO, Lasrado S, Latifi A, Lauriola P, Leasher JL, Huey Lee SW, Lenjebo TL, Levi M, Li S, Linn S, Liu X, Lopez AD, Lotufo PA, Lunevicius R, Lyons RA, Madadin M, El Razek MMA, Mahotra NB, Majdan M, Majeed A, Malagon-Rojas JN, Maled V, Malekzadeh R, Malta DC, Manafi N, Manafi A, Manda AL, Manjunatha N, Mansour-Ghanaei F, Mansouri B, Mansournia MA, Maravilla JC, March LM, Mason-Jones AJ, Masoumi SZ, Massenburg BB, Maulik PK, Meles GG, Melese A, Melketsedik ZA, PT NM, Mendoza W, Menezes RG, Mengesha MB, Mengesha MM, Meretoja TJ, Meretoja A, Merie HE, Mestrovic T, Miazgowski B, Miazgowski T, Miller TR, Mini GK, Mirica A, Mirrakhimov EM, Mirzaei-Alavijeh M, Mithra P, Moazen B, Moghadaszadeh M, Mohamadi E, Mohammad Y, Mohammad KA, Darwesh AM, Gholi Mezerji NM, Mohammadian-Hafshejani A, Mohammadoo-Khorasani M, Mohammadpourhodki R, Mohammed S, Mohammed JA, Mohebi F, Molokhia M, Monasta L, Moodley Y, Moosazadeh M, Moradi M, Moradi G, Moradi-Lakeh M, Moradpour F, Morawska L, Velasquez IM, Morisaki N, Morrison SD, Mossie TB, Muluneh AG, Murthy S, Musa KI, Mustafa G, Nabhan AF, Nagarajan AJ, Naik G, Naimzada MD, Najafi F, Nangia V, Nascimento BR, Naserbakht M, Nayak V, Ndwandwe DE, Negoi I, Ngunjiri JW, Nguyen CT, Thi Nguyen HL, Nikbakhsh R, Anggraini Ningrum DN, Nnaji CA, Nyasulu PS, Ogbo FA, Oghenetega OB, Oh IH, Okunga EW, Olagunju AT, Olagunju TO, Bali AO, Onwujekwe OE, Asante KO, Orpana HM, Ota E, Otstavnov N, Otstavnov SS, A MP, Padubidri JR, Pakhale S, Pakshir K, Panda-Jonas S, Park EK, Patel SK, Pathak A, Pati S, Patton GC, Paulos K, Peden AE, Filipino Pepito VC, Pereira J, Pham HQ, Phillips MR, Pinheiro M, Polibin RV, Polinder S, Poustchi H, Prakash S, Angga Pribadi DR, Puri P, Syed ZQ, Rabiee M, Rabiee N, Radfar A, Rafay A, Rafiee A, Rafiei A, Rahim F, Rahimi S, Rahimi-Movaghar V, Rahman MA, Rajabpour-Sanati A, Rajati F, Rakovac I, Ranganathan K, Rao SJ, Rashedi V, Rastogi P, Rathi P, Rawaf S, Rawal L, Rawassizadeh R, Renjith V, AM NR, Resnikoff S, Rezapour A, Ribeiro AI, Rickard J, Rios Gonzalez CM, Ronfani L, Roshandel G, Saad AM, Sabde YD, Sabour S, Saddik B, Safari S, Safari-Faramani R, Safarpour H, Safdarian M, Sajadi SM, Salamati P, Salehi F, Zahabi SS, Rashad Salem MR, Salem H, Salman O, Salz I, Samy AM, Sanabria J, Riera LS, Santric Milicevic MM, Sarker AR, Sarveazad A, Sathian B, Sawhney M, Sawyer SM, Saxena S, Sayyah M, Schwebel DC, Seedat S, Senthilkumaran S, Sepanlou SG, Seyedmousavi S, Sha F, Shaahmadi F, Shahabi S, Shaikh MA, Shams-Beyranvand M, Shamsizadeh M, Sharif-Alhoseini M, Sharifi H, Sheikh A, Shigematsu M, Shin JI, Shiri R, Siabani S, Sigfusdottir ID, Singh PK, Singh JA, Sinha DN, Smarandache CG, EU RS, Soheili A, Soleymani B, Soltanian AR, Soriano JB, Sorrie MB, Soyiri IN, Stein DJ, Stokes MA, Sufiyan MB, Rasul Suleria HA, Sykes BL, Tabares-Seisdedos R, Tabb KM, Taddele BW, Tadesse DB, Tamiru AT, Tarigan IU, Tefera YM, Tehrani-Banihashemi A, Tekle MG, Tekulu GH, Tesema AK, Tesfay BE, Thapar R, Tilahune AB, Tlaye KG, Tohidinik HR, Topor-Madry R, Tran BX, Tran KB, Tripathy JP, Tsai AC, Car LT, Ullah S, Ullah I, Umar M, Unnikrishnan B, Upadhyay E, Uthman OA, Valdez PR, Vasankari TJ, Venketasubramanian N, Violante FS, Vlassov V, Waheed Y, Weldesamuel GT, Werdecker A, Wiangkham T, Wolde HF, Woldeyes DH, Wondafrash DZ, Wondmeneh TG, Wondmieneh AB, Wu AM, Yadav R, Yadollahpour A, Yano Y, Yaya S, Yazdi-Feyzabadi V, Yip P, Yisma E, Yonemoto N, Yoon SJ, Youm Y, Younis MZ, Yousefi Z, Yu Y, Yu C, Yusefzadeh H, Moghadam TZ, Zaidi Z, Zaman SB, Zamani M, Zamanian M, Zandian H, Zarei A, Zare F, Zhang ZJ, Zhang Y, Zodpey S, Dandona L, Dandona R, Degenhardt L, Dharmaratne SD, Hay SI, Mokdad AH, Reiner RC, Jr., Sartorius B, Vos T. Global injury morbidity and mortality from 1990 to 2017: results from the Global Burden of Disease Study 2017. Inj Prev. 2020;26(Supp 1):i96-i114.

73. GBD 2017, James SL, Castle CD, Dingels ZV, Fox JT, Hamilton EB, Liu Z, Roberts NLS, Sylte DO, Bertolacci GJ, Cunningham M, Henry NJ, LeGrand KE, Abdelalim A, Abdollahpour I, Abdulkader RS, Abedi A, Abegaz KH, Abosetugn AE, Abushouk AI, Adebayo OM, Adsuar JC, Advani SM, Agudelo-Botero M, Ahmad T, Ahmed MB, Ahmed R, Eddine Aichour MT, Alahdab F, Alanezi FM, Alema NM, Alemu BW, Alghnam SA, Ali BA, Ali S, Alinia C, Alipour V, Aljunid SM, Almasi-Hashiani A, Almasri NA, Altirkawi K, Abdeldayem Amer YS, Andrei CL, Ansari-Moghaddam A, CA TA, Anvari D, Yaw Appiah SC, Arabloo J, Arab-Zozani M, Arefi Z, Aremu O, Ariani F, Arora A, Asaad M, Ayala Quintanilla BP, Ayano G, Ayanore MA, Azarian G, Badawi A, Badiye AD, Baig AA, Bairwa M, Bakhtiari A, Balachandran A, Banach M, Banerjee SK, Banik PC, Banstola A, Barker-Collo SL, Barnighausen TW, Barzegar A, Bayati M, Bazargan-Hejazi S, Bedi N, Behzadifar M, Belete H, Bennett DA, Bensenor IM, Berhe K, Bhagavathula AS, Bhardwaj P, Bhat AG, Bhattacharyya K, Bhutta ZA, Bibi S, Bijani A, Boloor A, Borges G, Borschmann R, Borzi AM, Boufous S, Braithwaite D, Briko NI, Brugha T, Budhathoki SS, Car J, Cardenas R, Carvalho F, Castaldelli-Maia JM, Castaneda-Orjuela CA, Castelpietra G, Catala-Lopez F, Cerin E, Chandan JS, Chapman JR, Chattu VK, Chattu SK, Chatziralli I, Chaudhary N, Cho DY, Choi JJ, Kabir Chowdhury MA, Christopher DJ, Chu DT, Cicuttini FM, Coelho JM, Costa VM, Dahlawi SMA, Daryani A, Davila-Cervantes CA, Leo D, Demeke FM, Demoz GT, Demsie DG, Deribe K, Desai R, Nasab MD, Silva DDD, Dibaji Forooshani ZS, Do HT, Doyle KE, Driscoll TR, Dubljanin E, Adema BD, Eagan AW, Elemineh DA, El-Jaafary SI, El-Khatib Z, Ellingsen CL, Zaki MES, Eskandarieh S, Eyawo O, Faris PS, Faro A, Farzadfar F, Fereshtehnejad SM, Fernandes E, Ferrara P, Fischer F, Folayan MO, Fomenkov AA, Foroutan M, Francis JM, Franklin RC, Fukumoto T, Geberemariyam BS, Gebremariam H, Gebremedhin KB, Gebremeskel LG, Gebremeskel GG, Gebremichael B, Gedefaw GA, Geta B, Getenet AB, Ghafourifard M, Ghamari F, Gheshlagh RG, Gholamian A, Gilani SA, Gill TK, Goudarzian AH, Goulart AC, Grada A, Grivna M, Guimaraes RA, Guo Y, Gupta G, Haagsma JA, Hall BJ, Hamadeh RR, Hamidi S, Handiso DW, Haro JM, Hasanzadeh A, Hassan S, Hassanipour S, Hassankhani H, Hassen HY, Havmoeller R, Hendrie D, Heydarpour F, Hijar M, Ho HC, Hoang CL, Hole MK, Holla R, Hossain N, Hosseinzadeh M, Hostiuc S, Hu G, Ibitoye SE, Ilesanmi OS, Inbaraj LR, Naghibi Irvani SS, Mofizul Islam M, Shariful Islam SM, Ivers RQ, Jahani MA, Jakovljevic M, Jalilian F, Jayaraman S, Jayatilleke AU, Jha RP, John-Akinola YO, Jonas JB, Jones KM, Joseph N, Joukar F, Jozwiak JJ, Jungari SB, Jurisson M, Kabir A, Kahsay A, Kalankesh LR, Kalhor R, Kamil TA, Kanchan T, Kapoor N, Karami M, Kasaeian A, Kassaye HG, Kavetskyy T, Kayode GA, Keiyoro PN, Kelbore AG, Khader YS, Khafaie MA, Khalid N, Khalil IA, Khalilov R, Khan M, Khan EA, Khan J, Khanna T, Khazaei S, Khazaie H, Khundkar R, Kiirithio DN, Kim YE, Kim YJ, Kim D, Kisa S, Kisa A, Komaki H, Kondlahalli SKM, Koolivand A, Korshunov VA, Koyanagi A, Kraemer MUG, Krishan K, Defo BK, Bicer BK, Kugbey N, Kumar N, Kumar M, Kumar V, Kumar N, Kumaresh G, Lami FH, Lansingh VC, Lasrado S, Latifi A, Lauriola P, Vecchia C, Leasher JL, Huey Lee SW, Li S, Liu X, Lopez AD, Lotufo PA, Lyons RA, Machado DB, Madadin M, Abd El Razek MM, Mahotra NB, Majdan M, Majeed A, Maled V, Malta DC, Manafi N, Manafi A, Manda AL, Manjunatha N, Mansour-Ghanaei F, Mansournia MA, Maravilla JC, Mason-Jones AJ, Masoumi SZ, Massenburg BB, Maulik PK, Mehndiratta MM, Melketsedik ZA, Memiah PTN, Mendoza W, Menezes RG, Mengesha MM, Meretoja TJ, Meretoja A, Merie HE, Mestrovic T, Miazgowski B, Miazgowski T, Miller TR, Mini GK, Mirica A, Mirrakhimov EM, Mirzaei-Alavijeh M, Mithra P, Moazen B, Moghadaszadeh M, Mohamadi E, Mohammad Y, Darwesh AM, Mohammadian-Hafshejani A, Mohammadpourhodki R, Mohammed S, Mohammed JA, Mohebi F, Mohseni Bandpei MA, Molokhia M, Monasta L, Moodley Y, Moradi M, Moradi G, Moradi-Lakeh M, Moradzadeh R, Morawska L, Velasquez IM, Morrison SD, Mossie TB, Muluneh AG, Musa KI, Mustafa G, Naderi M, Nagarajan AJ, Naik G, Naimzada MD, Najafi F, Nangia V, Nascimento BR, Naserbakht M, Nayak V, Nazari J, Ndwandwe DE, Negoi I, Ngunjiri JW, Nguyen TH, Nguyen CT, Nguyen DN, Thi Nguyen HL, Nikbakhsh R, Anggraini Ningrum DN, Nnaji CA, Ofori-Asenso R, Ogbo FA, Oghenetega OB, Oh IH, Olagunju AT, Olagunju TO, Bali AO, Onwujekwe OE, Orpana HM, Ota E, Otstavnov N, Otstavnov SS, P AM, Padubidri JR, Pakhale S, Pakshir K, Panda-Jonas S, Park EK, Patel SK, Pathak A, Pati S, Paulos K, Peden AE, Filipino Pepito VC, Pereira J, Phillips MR, Polibin RV, Polinder S, Pourmalek F, Pourshams A, Poustchi H, Prakash S, Angga Pribadi DR, Puri P, Syed ZQ, Rabiee N, Rabiee M, Radfar A, Rafay A, Rafiee A, Rafiei A, Rahim F, Rahimi S, Rahman MA, Rajabpour-Sanati A, Rajati F, Rakovac I, Rao SJ, Rashedi V, Rastogi P, Rathi P, Rawaf S, Rawal L, Rawassizadeh R, Renjith V, Resnikoff S, Rezapour A, Ribeiro AI, Rickard J, Rios Gonzalez CM, Roever L, Ronfani L, Roshandel G, Saddik B, Safarpour H, Safdarian M, Mohammad Sajadi S, Salamati P, Rashad Salem MR, Salem H, Salz I, Samy AM, Sanabria J, Riera LS, Santric Milicevic MM, Sarker AR, Sarveazad A, Sathian B, Sawhney M, Sayyah M, Schwebel DC, Seedat S, Senthilkumaran S, Seyedmousavi S, Sha F, Shaahmadi F, Shahabi S, Shaikh MA, Shams-Beyranvand M, Sheikh A, Shigematsu M, Shin JI, Shiri R, Siabani S, Sigfusdottir ID, Singh JA, Singh PK, Sinha DN, Soheili A, Soriano JB, Sorrie MB, Soyiri IN, Stokes MA, Sufiyan MB, Sykes BL, Tabares-Seisdedos R, Tabb KM, Taddele BW, Tefera YM, Tehrani-Banihashemi A, Tekulu GH, Tesema Tesema AK, Tesfay BE, Thapar R, Titova MV, Tlaye KG, Tohidinik HR, Topor-Madry R, Tran KB, Tran BX, Tripathy JP, Tsai AC, Tsatsakis A, Car LT, Ullah I, Ullah S, Unnikrishnan B, Upadhyay E, Uthman OA, Valdez PR, Vasankari TJ, Veisani Y, Venketasubramanian N, Violante FS, Vlassov V, Waheed Y, Wang YP, Wiangkham T, Wolde HF, Woldeyes DH, Wondmeneh TG, Wondmieneh AB, Wu AM, Wyper GMA, Yadav R, Yadollahpour A, Yano Y, Yaya S, Yazdi-Feyzabadi V, Ye P, Yip P, Yisma E, Yonemoto N, Yoon SJ, Youm Y, Younis MZ, Yousefi Z, Yu C, Yu Y, Moghadam TZ, Zaidi Z, Zaman SB, Zamani M, Zandian H, Zarei F, Zhang ZJ, Zhang Y, Ziapour A, Zodpey S, Dandona R, Dharmaratne SD, Hay SI, Mokdad AH, Pigott DM, Reiner RC, Vos T. Estimating global injuries morbidity and mortality: methods and data used in the Global Burden of Disease 2017 study. Inj Prev. 2020;26(Supp 1):i125-i53.

74. GBD 2017 Oesophageal Cancer Collaborators. The global, regional, and national burden of oesophageal cancer and its attributable risk factors in 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020;5(6):582-97.

75. GBD 2017 Stomach Cancer Collaborators. The global, regional, and national burden of stomach cancer in 195 countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease study 2017. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020;5(1):42-54.

76. GBD 2019 Demographics Collaborators. Global age-sex-specific fertility, mortality, healthy life expectancy (HALE), and population estimates in 204 countries and territories, 1950-2019: a comprehensive demographic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1160-203.

77. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1204-22.

78. Glinianaia SV, Morris JK, Best KE, Santoro M, Coi A, Armaroli A, Rankin J. Long-term survival of children born with congenital anomalies: A systematic review and meta-analysis of population-based studies. PLoS Med. 2020;17(9):e1003356.

79. Godøy A, Huitfeldt I. Regional variation in health care utilization and mortality. J Health Econ. 2020;71:102254.

80. Graue R, Lonnberg S, Skare GB, Saether SMM, Bjorge T. Atypical glandular lesions of the cervix and risk of cervical cancer. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020;99(5):582-90.

81. Grytten J, Skau I, Sørensen R. Who dies early? Education, mortality and causes of death in Norway. Soc Sci Med. 2020;245:112601.

82. Grytten N, Myhr KM, Celius EG, Benjaminsen E, Kampman M, Midgard R, Vatne A, Aarseth JH, Riise T, Torkildsen O. Risk of cancer among multiple sclerosis patients, siblings, and population controls: A prospective cohort study. Mult Scler. 2020;26(12):1569-80.

83. Grøtting MW, Lillebø OS. Health effects of retirement: evidence from survey and register data. Journal of population economics. 2020;33(2):671-704.

84. Gulseth HL, Helland E, Johansen KI, Gravningen K, Eide HN, Haberg SE, Bakken IJ. Dødsfall etter påvist SARS-CoV-2 i Norge. (Deaths after confirmed SARS-CoV-2 in Norway). Tidsskr Nor Legeforen. 2020;140(18):1874-78.

85. Gulsvik A, Bakke PS, Brogger J, Nielsen R, Stavem K. Respiratory symptoms and mortality in four general population cohorts over 45 years. Respir Med. 2020;170:106060.

86. Haggstrom C, Jonsson H, Bjorge T, Nagel G, Manjer J, Ulmer H, Drake I, Ghaderi S, Lang A, Engeland A, Stattin P, Stocks T. Linear age-course effects on the associations between body mass index, triglycerides, and female breast and male liver cancer risk: An internal replication study of 800,000 individuals. Int J Cancer. 2020;146(1):58-67.

87. Haheim LL, Nafstad P, Schwarze PE, Olsen I, Ronningen KS, Thelle DS. Oral health and cardiovascular disease risk factors and mortality of cerebral haemorrhage, cerebral infarction and unspecified stroke in elderly men: A prospective cohort study. Scand J Public Health. 2020;48(7):762-9.

88. Hald EM, Lochen ML, Lappegard J, Ellingsen TS, Mathiesen EB, Wilsgaard T, Njolstad I, Braekkan SK, Hansen JB. Red Cell Distribution Width and Risk of Atrial Fibrillation and Subsequent Thromboembolism: The Tromsø Study. TH Open. 2020;4(3):e280-e7.

89. Hald EM, Lochen ML, Mathiesen EB, Wilsgaard T, Njolstad I, Braekkan SK, Hansen JB. Atrial fibrillation, venous thromboembolism, ischemic stroke, and all-cause mortality: The Tromsø study. Res Pract Thromb Haemost. 2020;4(6):1004-12.

90. Hansen BH, Dalene KE, Ekelund U, Wang Fagerland M, Kolle E, Steene-Johannessen J, Tarp J, Alfred Anderssen S. Step by step: Association of device-measured daily steps with all-cause mortality-A prospective cohort Study. Scand J Med Sci Sports. 2020;30(9):1705-11.

91. Hauge T, Amdal CD, Falk RS, Johannessen HO, Johnson E. Long-term outcome in patients operated with hybrid esophagectomy for esophageal cancer - a cohort study. Acta Oncol. 2020;59(7):859-65.

92. Hauger AV, Bergland A, Holvik K, Emaus N, Strand BH. Can bone mineral density loss in the non-weight bearing distal forearm predict mortality? Bone. 2020;136:115347.

93. Haugsgjerd TR, Egeland GM, Nygård OK, Vinknes KJ, Sulo G, Lysne V, Igland J, Tell GS. Association of dietary vitamin K and risk of coronary heart disease in middle-age adults: the Hordaland Health Study Cohort. BMJ Open. 2020;10(5):e035953.

94. Haukeland JW, Smastuen MC, Palsdatter PP, Ismail M, Konopski Z, Jorgensen KK, Lannerstedt H, Midgard H. Effect of gender on mortality and causes of death in cirrhotic patients with gastroesophageal varices. A retrospective study in Norway. PLoS One. 2020;15(3):e0230263.

95. Heiberg IH, Nesvåg R, Balteskard L, Bramness JG, Hultman CM, Naess Ø, Reichborn-Kjennerud T, Ystrom E, Jacobsen BK, Høye A. Diagnostic tests and treatment procedures performed prior to cardiovascular death in individuals with severe mental illness. Acta Psychiatr Scand. 2020;141(5):439-51.

96. Hjemsæter AJ, Bramness JG, Drake R, Skeie I, Monsbakken B, Benth JŠ, Landheim AS. Levels of mental distress over 18 years after entering treatment for substance use disorders: A longitudinal cohort study. Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift : NAT. 2020;37(4):352-64.

97. Hjermstad MJ, Aass N, Andersen S, Brunelli C, Dajani O, Garresori H, Hamre H, Haukland EC, Holmberg M, Jordal F, Krogstad H, Lundeby T, Lohre ET, Mjaland S, Nordbo A, Paulsen O, Schistad Staff E, Wester T, Kaasa S, Loge JH. PALLiON - PALLiative care Integrated in ONcology: study protocol for a Norwegian national cluster-randomized control trial with a complex intervention of early integration of palliative care. Trials. 2020;21(1):303.

98. Holsbo E, Perduca V, Bongo LA, Lund E, Birmele E. Predicting breast cancer metastasis from whole-blood transcriptomic measurements. BMC Res Notes. 2020;13(1):248.

99. Honigberg MC, Riise HKR, Daltveit AK, Tell GS, Sulo G, Igland J, Klungsøyr K, Scott NS, Wood MJ, Natarajan P, Rich-Edwards JW. Heart Failure in Women With Hypertensive Disorders of Pregnancy: Insights From the Cardiovascular Disease in Norway Project. Hypertension. 2020;76(5):1506-13.

100. Houge IS, Hoff M, Thomas R, Videm V. Mortality is increased in patients with rheumatoid arthritis or diabetes compared to the general population - the Nord-Trondelag Health Study. Sci Rep. 2020;10(1):3593.

101. Hua P, Huang C, Bugeja L, Wayland S, Maple M. A systematic review on the protective factors that reduce suicidality following childhood exposure to external cause parental death, including suicide. Journal of Affective Disorders Reports. 2020;2:100032.

102. Hugenschmidt H, Labori KJ, Brunborg C, Verbeke CS, Seeberg LT, Bendigtsen Schirmer C, Renolen A, Borgen E, Naume B, Wiedswang G. Cytokeratin-positive cells in the bone marrow from patients with pancreatic, periampullary malignancy and benign pancreatic disease show no prognostic information. BMC Cancer. 2020;20(1):1107.

103. Johannessen TR, Vallersnes OM, Halvorsen S, Larstorp ACK, Mdala I, Atar D. Pre-hospital One-Hour Troponin in a Low-Prevalence Population of Acute Coronary Syndrome: OUT-ACS study. Open Heart. 2020;7(2):e001296.

104. Johansen TEB, Zahl PH, Baco E, Bartoletti R, Bonkat G, Bruyere F, Cai T, Cek M, Kulchavenya E, Koves B, Mouraviev V, Pilatz A, Tandogdu Z, Tenke P, Wagenlehner FME. Antibiotic resistance, hospitalizations, and mortality related to prostate biopsy: first report from the Norwegian Patient Registry. World J Urol. 2020;38(1):17-26.

105. Kalseth J, Anthun KS, Forma L. Health care and long-term care costs by age and proximity to death in a publicly funded universal system: A descriptive study of population data. Nordic Journal of Health Economics. 2020;8(1):31-45.

106. Kalseth J, Halvorsen T. Health and care service utilisation and cost over the life-span: a descriptive analysis of population data. BMC Health Serv Res. 2020;20(1):435.

107. Kalseth J, Halvorsen T. Relationship of place of death with care capacity and accessibility: a multilevel population study of system effects on place of death in Norway. BMC Health Serv Res. 2020;20(1):454.

108. Kjellstadli C, Allore H, Husebo BS, Flo E, Sandvik H, Hunskaar S. General practitioners' provision of end-of-life care and associations with dying at home: a registry-based longitudinal study. Fam Pract. 2020;37(3):340-7.

109. Kjollesdal MKR, Ariansen I, Naess OE. Early adulthood weight, subsequent midlife weight change and risk of cardiovascular disease mortality: an analysis of Norwegian cardiovascular surveys. Int J Obes (Lond). 2020;44(2):399-408.

110. Kravdal O, Tverdal A, Grundy E. The association between parity, CVD mortality and CVD risk factors among Norwegian women and men. Eur J Public Health. 2020;30(6):1133-9.

111. Langseth MS, Helseth R, Ritschel V, Hansen CH, Andersen GO, Eritsland J, Halvorsen S, Fagerland MW, Solheim S, Arnesen H, Seljeflot I, Opstad TB. Double-Stranded DNA and NETs Components in Relation to Clinical Outcome After ST-Elevation Myocardial Infarction. Sci Rep. 2020;10(1):5007.

112. Lea M, Mowe M, Molden E, Kvernrod K, Skovlund E, Mathiesen L. Effect of medicines management versus standard care on readmissions in multimorbid patients: a randomised controlled trial. BMJ Open. 2020;10(12):e041558.

113. Leira WS, Bjerkeset O, Reitan SK, Stordal E, Roaldset JO. Characteristics associated with later self-harm hospitalization and/or suicide: A follow-up study of the HUNT-2 cohort, Norway. J Affect Disord. 2020;276:369-79.

114. Lofterod T, Frydenberg H, Flote V, Eggen AE, McTiernan A, Mortensen ES, Akslen LA, Reitan JB, Wilsgaard T, Thune I. Exploring the effects of lifestyle on breast cancer risk, age at diagnosis, and survival: the EBBA-Life study. Breast Cancer Res Treat. 2020;182(1):215-27.

115. Lokken BI, Merom D, Sund ER, Krokstad S, Rangul V. Cultural participation and all-cause mortality, with possible gender differences: an 8-year follow-up in the HUNT Study, Norway. J Epidemiol Community Health. 2020;74(8):624-30.

116. Lorem G, Cook S, Leon DA, Emaus N, Schirmer H. Self-reported health as a predictor of mortality: A cohort study of its relation to other health measurements and observation time. Sci Rep. 2020;10(1):4886.

117. Lund A, Nordrehaug JE, Slettom G, Solvang SH, Pedersen EK, Midttun O, Ulvik A, Ueland PM, Nygard O, Giil LM. Plasma kynurenines and prognosis in patients with heart failure. PLoS One. 2020;15(1):e0227365.

118. Lund Håheim L, Schwarze PE, Thelle DS, Nafstad P, Rønningen KS, Olsen I. Low levels of antibodies for the oral bacterium Tannerella forsythia predict cardiovascular disease mortality in men with myocardial infarction: A prospective cohort study. Med Hypotheses. 2020;138:109575.

119. MacNeil Vroomen JL, Kjellstadli C, Allore HG, van der Steen JT, Husebo B. Reform influences location of death: Interrupted time-series analysis on older adults and persons with dementia. PLoS One. 2020;15(11):e0241132.

120. Mariampillai JE, Liestol K, Kjeldsen SE, Prestgaard EE, Engeseth K, Bodegard J, Berge E, Gjesdal K, Erikssen J, Grundvold I, Skretteberg PT. Exercise Systolic Blood Pressure at Moderate Workload Is Linearly Associated With Coronary Disease Risk in Healthy Men. Hypertension. 2020;75(1):44-50.

121. Mirinaviciute G, Quist-Paulsen E, Brantsaeter AB, Flem E. The burden of herpes zoster disease in Norway. Vaccine. 2020;38(18):3501-7.

122. Mirza Y, Prestgaard EE, Selmer R, Liestol K, Grundvold I, Erikssen JE, Kjeldsen SE, Gjesdal K. Tiårsprediksjon av hjerte- og karsykdom hos friske norske menn basert på NORRISK-2. [Ten-year prediction of cardiovascular disease in healthy Norwegian men, based on NORRISK-2]. Tidsskr Nor Legeforen. 2020;140(12):1240-6.

123. Moholdt T, Skarpsno ES, Moe B, Nilsen TIL. It is never too late to start: adherence to physical activity recommendations for 11-22 years and risk of all-cause and cardiovascular disease mortality. The HUNT Study. Br J Sports Med. 2020:102350.

124. Myhre MO, Kildahl AT, Walby FA. Suicide after contact with substance misuse services: a national registry study. BJPsych Open. 2020;6(3):e45.

125. Nilsen AT, Karlsen C, Bakland G, Watts R, Luqmani R, Koldingsnes W. Increasing incidence and prevalence of ANCA-associated vasculitis in Northern Norway. Rheumatology (Oxford). 2020;59(9):2316-24.

126. Nilsen SM, Bjorngaard JH, Carlsen F, Anthun KS, Johnsen LG, Vatten LJ, Asheim A. Hospitals Discharge Tendency and Risk of Death - An Analysis of 60,000 Norwegian Hip Fracture Patients. Clin Epidemiol. 2020;12:173-82.

127. Nilssen Y, Brustugun OT, Eriksen MT, Haug ES, Naume B, Møller B. Patient and tumour characteristics associated with inclusion in Cancer patient pathways in Norway in 2015-2016. BMC Cancer. 2020;20(1):488.

128. Norekval TM, Allore HG, Bendz B, Bjorvatn C, Borregaard B, Brors G, Deaton C, Falun N, Hadjistavropoulos H, Hansen TB, Igland S, Larsen AI, Palm P, Pettersen TR, Rasmussen TB, Schjott J, Sogaard R, Valaker I, Zwisler AD, Rotevatn S, Investigators C. Rethinking rehabilitation after percutaneous coronary intervention: a protocol of a multicentre cohort study on continuity of care, health literacy, adherence and costs at all care levels (the CONCARD(PCI)). BMJ Open. 2020;10(2):e031995.

129. Opdal IM, Larsen LS, Hopstock LA, Schirmer H, Lorem GF. A prospective study on the effect of self-reported health and leisure time physical activity on mortality among an ageing population: results from the Tromsø study. BMC Public Health. 2020;20(1):575.

130. Ording AG, Christensen LB, Bjorge T, Doody DR, Ekbom A, Glimelius I, Grotmol T, Larfors G, Mueller BA, Smedby KE, Tretli S, Troisi R, Sorensen HT. Birthweight and all-cause mortality after childhood and adolescent leukemia: a cohort of children with leukemia from Denmark, Norway, Sweden, and Washington State. Acta Oncol. 2020;59(8):949-58.

131. Ovrehus MA, Oldereid TS, Dadfar A, Bjorneklett R, Aasarod KI, Fogo AB, Ix JH, Hallan SI. Clinical Phenotypes and Long-term Prognosis in White Patients With Biopsy-Verified Hypertensive Nephrosclerosis. Kidney Int Rep. 2020;5(3):339-47.

132. Pasternak B, Wintzell V, Melbye M, Eliasson B, Svensson AM, Franzen S, Gudbjornsdottir S, Hveem K, Jonasson C, Svanstrom H, Ueda P. Use of sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors and risk of serious renal events: Scandinavian cohort study. BMJ. 2020;369:m1186.

133. Paulsen B, Skille H, Smith EN, Hveem K, Gabrielsen ME, Brækkan SK, Rosendaal FR, Frazer KA, Gran OV, Hansen JB. Fibrinogen gamma gene rs2066865 and risk of cancer-related venous thromboembolism. Haematologica. 2020;105(7):1963-8.

134. Prestgaard E, Mariampillai J, Engeseth K, Erikssen J, Bodegard J, Liestol K, Kjeldsen S, Grundvold I, Berge E. Change in Body Weight and Long-Term Risk of Stroke and Death in Healthy Men. Stroke. 2020;51(5):1435-41.

135. Prestmo A, Hoyen K, Vaaler AE, Torgersen T, Drange OK. Mortality Among Patients Discharged From an Acute Psychiatric Department: A 5-Year Prospective Study. Front Psychiatry. 2020;11:816.

136. Probst C, Kilian C, Sanchez S, Lange S, Rehm J. The role of alcohol use and drinking patterns in socioeconomic inequalities in mortality: a systematic review. Lancet Public Health. 2020;5(6):e324-e32.

137. Provan SA, Lillegraven S, Sexton J, Angel K, Austad C, Haavardsholm EA, Kvien TK, Uhlig T. Trends in all-cause and cardiovascular mortality in patients with incident rheumatoid arthritis: a 20-year follow-up matched case-cohort study. Rheumatology (Oxford). 2020;59(3):505-12.

138. Radaelli F, Fuccio L, Paggi S, Bono CD, Dumonceau JM, Dentali F. What gastroenterologists should know about direct oral anticoagulants. Dig Liver Dis. 2020;52(10):1115-25.

139. Rogne T, Solligard E, Burgess S, Brumpton BM, Paulsen J, Prescott HC, Mohus RM, Gustad LT, Mehl A, Asvold BO, DeWan AT, Damas JK. Body mass index and risk of dying from a bloodstream infection: A Mendelian randomization study. PLoS Med. 2020;17(11):e1003413.

140. Rostami S, Hoff M, Dalen H, Hveem K, Videm V. Genetic risk score associations for myocardial infarction are comparable in persons with and without rheumatoid arthritis: the population-based HUNT study. Sci Rep. 2020;10(1):20416.

141. Sand AM, Danielsen BV, Forland O, Abildsnes E, Rosland JH. Forventet dødsfall i hjemmet – en kvalitativ studie om samarbeid. (Expected deaths at home - a qualitative study of collaboration). Tidsskr Nor Legeforen. 2020;140(10):1012-16.

142. Sebuodegard S, Botteri E, Hofvind S. Breast Cancer Mortality After Implementation of Organized Population-Based Breast Cancer Screening in Norway. J Natl Cancer Inst. 2020;112(8):839-46.

143. Seglem KB, Torvik FA, Roysamb E, Gjerde LC, Magnus P, Reichborn-Kjennerud T, Svedberg P, Orstavik R. A Life Course Study of Genetic and Environmental Influences on Work Incapacity. Twin Res Hum Genet. 2020;23(1):16-22.

144. Shah DC. Longitudinal, long-term evaluation of new-onset atrial fibrillation: the interplay of blood pressure burden over time and gender. Eur Heart J. 2020;41(16):1563-4.

145. Shaikh F, Kjolllesdal MK, Carslake D, Stoltenberg C, Davey Smith G, Naess O. Birthweight in offspring and cardiovascular mortality in their parents, aunts and uncles: a family-based cohort study of 1.35 million births. Int J Epidemiol. 2020;49(1):205-15.

146. Sharashova E, Wilsgaard T, Ball J, Morseth B, Gerdts E, Hopstock LA, Mathiesen EB, Schirmer H, Lochen ML. Long-term blood pressure trajectories and incident atrial fibrillation in women and men: the Tromso Study. Eur Heart J. 2020;41(16):1554-62.

147. Siri SRA, Eliassen BM, Broderstad AR, Melhus M, Michalsen VL, Jacobsen BK, Burchill LJ, Braaten T. Coronary heart disease and stroke in the Sami and non-Sami populations in rural Northern and Mid Norway-the SAMINOR Study. Open Heart. 2020;7(1):e001213.

148. Skille H, Paulsen B, Hveem K, Gabrielsen ME, Brumpton B, Hindberg K, Gran OV, Rosendaal FR, Braekkan SK, Hansen JB. Combined effects of five prothrombotic genotypes and cancer on the risk of a first venous thromboembolic event. J Thromb Haemost. 2020;18(11):2861-9.

149. Skille H, Paulsen B, Hveem K, Gabrielsen ME, Brumpton B, Hindberg K, Gran OV, Rosendaal FR, Brækkan SK, Hansen JB. Genetic variation of platelet glycoprotein VI and the risk of venous thromboembolism. Letter to the Editor. Haematologica. 2020;105(7):e358-e60.

150. Skjefstad K, Solberg O, Glosli H, von der Lippe C, Feragen KB. Life expectancy and cause of death in individuals with haemophilia A and B in Norway, 1986-2018. Eur J Haematol. 2020;105(5):608-15.

151. Skjeie H. Siste reis. (The final journey). Tidsskr Nor Legeforen. 2020;140(10):958.

152. Smeland HY, Askeland C, Wik E, Knutsvik G, Molven A, Edelmann RJ, Reed RK, Warren DJ, Gullberg D, Stuhr L, Akslen LA. Integrin alpha11beta1 is expressed in breast cancer stroma and associates with aggressive tumor phenotypes. J Pathol Clin Res. 2020;6(1):69-82.

153. Stensvold D, Viken H, Steinshamn SL, Dalen H, Stoylen A, Loennechen JP, Reitlo LS, Zisko N, Baekkerud FH, Tari AR, Sandbakk SB, Carlsen T, Ingebrigtsen JE, Lydersen S, Mattsson E, Anderssen SA, Fiatarone Singh MA, Coombes JS, Skogvoll E, Vatten LJ, Helbostad JL, Rognmo O, Wisloff U. Effect of exercise training for five years on all cause mortality in older adults-the Generation 100 study: randomised controlled trial. BMJ. 2020;371:m3485.

154. Storeng SH, Sund ER, Krokstad S. Prevalence, clustering and combined effects of lifestyle behaviours and their association with health after retirement age in a prospective cohort study, the Nord-Trondelag Health Study, Norway. BMC Public Health. 2020;20(1):900.

155. Storeng SH, Vinjerui KH, Sund ER, Krokstad S. Associations between complex multimorbidity, activities of daily living and mortality among older Norwegians. A prospective cohort study: the HUNT Study, Norway. BMC Geriatr. 2020;20(1):21.

156. Strand LA, Martinsen JI, Fadum EA, Borud EK. Temporal trends in the healthy soldier effect in a cohort of Royal Norwegian Navy servicemen followed for 67 years. Occup Environ Med. 2020;77(11):775-81.

157. Sulo G, Igland J, Overland S, Egeland GM, Roth GA, Vollset SE, Tell GS. Heart failure in Norway, 2000-2014: analysing incident, total and readmission rates using data from the Cardiovascular Disease in Norway (CVDNOR) Project. Eur J Heart Fail. 2020;22(2):241-8.

158. Sulo G, Igland J, Øverland S, Sulo E, Kinge JM, Roth GA, Tell GS. Socioeconomic Gradients in Mortality Following HF Hospitalization in a Country With Universal Health Care Coverage. JACC Heart Fail. 2020;8(11):917-27.

159. Sun BZ, Moster D, Harmon QE, Wilcox AJ. Association of Preeclampsia in Term Births With Neurodevelopmental Disorders in Offspring. JAMA Psychiatry. 2020;77(8):823-9.

160. Svenningsson MM, Svingen GFT, Lysne V, Ueland PM, Tell GS, Pedersen ER, Dhar I, Nilsen DW, Nygard O. Transsulfuration metabolites and the association with incident atrial fibrillation - An observational cohort study among Norwegian patients with stable angina pectoris. Int J Cardiol. 2020;317:75-80.

161. Tangen GG, Langballe EM, Strand BH. Subjective memory impairment, instrumental activities of daily living and longitudinal effect on mortality among older adults in a population-based cohort study: The HUNT Study. Scand J Public Health. 2020;48(8):1403494819885234.

162. Thogersen H, Moller B, Asli LM, Bhargava S, Kvale R, Fjellbirkeland L, Robsahm TE, Aaserud S, Babigumira R, Larsen IK. Waiting times and treatment following cancer diagnosis: comparison between immigrants and the Norwegian host population. Acta Oncol. 2020;59(4):376-83.

163. Tjora HL, Steiro OT, Langorgen J, Bjorneklett R, Nygard OK, Skadberg O, Bonarjee VVS, Collinson P, Omland T, Vikenes K, Aakre KM. Cardiac Troponin Assays With Improved Analytical Quality: A Trade-Off Between Enhanced Diagnostic Performance and Reduced Long-Term Prognostic Value. J Am Heart Assoc. 2020;9(23):e017465.

164. Torgersen JGR, Andreassen T, Janbu T. Alle kvinner bør delta i Mammografiprogrammet. [All women should participate in the Norwegian Breast Cancer Screening Programme]. Tidsskr Nor Legeforen. 2020;140(9):874-75.

165. Tran L, Greiff G, Wahba A, Pleym H, Videm V. Limited effect of red blood cell transfusion on long-term mortality among anaemic cardiac surgery patients. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2020;31(3):375-82.

166. Trewin CB, Hjerkind KV, Johansson ALV, Strand BH, Kiserud CE, Ursin G. Socioeconomic inequalities in stage-specific breast cancer incidence: a nationwide registry study of 1.1 million young women in Norway, 2000-2015. Acta Oncol. 2020;59(11):1284-90.

167. Trewin CB, Johansson ALV, Hjerkind KV, Strand BH, Kiserud CE, Ursin G. Stage-specific survival has improved for young breast cancer patients since 2000: but not equally. Breast Cancer Res Treat. 2020;182(2):477-89.

168. Trias-Llimós S, Pennells L, Tverdal A, Kudryavtsev AV, Malyutina S, Hopstock LA, Iakunchykova O, Nikitin Y, Magnus P, Kaptoge S, Di Angelantonio E, Leon DA. Quantifying the contribution of established risk factors to cardiovascular mortality differences between Russia and Norway. Sci Rep. 2020;10(1):20796.

169. Tverdal A, Selmer R, Cohen JM, Thelle DS. Coffee consumption and mortality from cardiovascular diseases and total mortality: Does the brewing method matter? Eur J Prev Cardiol. 2020:2047487320914443.

170. Tylleskar I, Gjersing L, Bjornsen LP, Braarud AC, Heyerdahl F, Dale O, Skulberg AK. Prehospital naloxone administration - what influences choice of dose and route of administration? BMC Emerg Med. 2020;20(1):71.

171. Ulvik M, Bratsberg NS, Nordrum IS, Frost J. Trends in forensic autopsy rates in Central Norway during the period 2007–2017: Can media attention impact autopsy practices? Forensic Science International: Reports. 2020;2:100155.

172. Ursin G, Grimsrud TK, Gulbrandsen J, Jakobsen E, Johannesen TB, Laronningen S, Robsahm TE, Seglem AH, Moller B, Larsen IK. Kreft i Norge. [Cancer in Norway]. Tidsskr Nor Legeforen. 2020;140(17):1724-25.

173. van Draanen J, Tsang C, Mitra S, Karamouzian M, Richardson L. Socioeconomic marginalization and opioid-related overdose: A systematic review. Drug Alcohol Depend. 2020;214:108127.

174. Van Parys A, Lysne V, Svingen GFT, Ueland PM, Dhar I, Oyen J, Dierkes J, Nygard OK. Dietary choline is related to increased risk of acute myocardial infarction in patients with stable angina pectoris. Biochimie. 2020;173:68-75.

175. Vavik V, Pedersen EKR, Svingen GF, Solheim E, Aakre KM, Tell GS, Nygard O, Vikenes K. Systemic Cardiac Troponin T Associated With Incident Atrial Fibrillation Among Patients With Suspected Stable Angina Pectoris. Am J Cardiol. 2020;127:30-5.

176. Vist GE, Grimsrud TK, Valen H, Becher R, Brinchmann BC, Elvsaas I, Alexander J. Er helserisikoen ved snus undervurdert? (Are the health risks of moist oral snuff (snus) underestimated?). Tidsskr Nor Legeforen. 2020;140(9):887-89.

177. Westbye SF. Aldersdiskriminering i koronaens tid. [Age discrimination in the time of corona]. Tidsskr Nor Legeforen. 2020;140(18):1834-35.

178. Wik G, Jortveit J, Sitras V, Dohlen G, Ronnestad AE, Holmstrom H. Severe congenital heart defects: incidence, causes and time trends of preoperative mortality in Norway. Arch Dis Child. 2020;105(8):738-43.

179. Wilsgaard T, Vangen-Lonne AM, Mathiesen E, Lochen ML, Njolstad I, Heiss G, Danaei G. Hypothetical interventions and risk of myocardial infarction in a general population: application of the parametric g-formula in a longitudinal cohort study-the Tromsø Study. BMJ Open. 2020;10(5):e035584.

180. Waatevik M, Frisk B, Real FG, Hardie JA, Bakke P, Nilsen RM, Eagan TM, Johannessen A. One Year Change in 6-Minute Walk Test Outcomes is Associated with COPD Prognosis. COPD. 2020;17(6):662-71.

181. Zielonke N, Gini A, Jansen EEL, Anttila A, Segnan N, Ponti A, Veerus P, de Koning HJ, van Ravesteyn NT, Heijnsdijk EAM, consortium E-T. Evidence for reducing cancer-specific mortality due to screening for breast cancer in Europe: A systematic review. Eur J Cancer. 2020;127:191-206.

182. Aas K, Dorothea Fosså S, Åge Myklebust T, Møller B, Kvåle R, Vlatkovic L, Berge V. Increased curative treatment is associated with decreased prostate cancer-specific and overall mortality in senior adults with high-risk prostate cancer; results from a national registry-based cohort study. Cancer Med. 2020;9(18):6646-57.

2019

Tidsskriftartikler og brev (119 stk) 

Alriksson-Schmidt AI, Ahonen M, Andersen GL, Eggertsdottir G, Haula T, Jahnsen R, Jarl J, Jeglinsky-Kankainen I, Jonsdottir G, Seid AK, Asgeirsdottir TL, Moller-Madsen B, Nordbye-Nielsen K, Saha S, Steskal D, Saaksvuori L, Hagglund G. CP-North: living life in the Nordic countries? A retrospective register research protocol on individuals with cerebral palsy and their parents living in Sweden, Norway, Denmark, Finland and Iceland. BMJ Open. 2019;9(10):e024438.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31575533  http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-024438.  

Ambugo EA, Hagen TP. Effects of introducing a fee for inpatient overstays on the rate of death and readmissions across municipalities in Norway. Soc Sci Med. 2019;230:309-17.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31027865  https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.04.006.  

Arnli MB, Meta R, Lydersen S, Torp SH. HER3 and HER4 are highly expressed in human meningiomas. Pathol Res Pract. 2019;215(10):152551.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31400925  https://doi.org/10.1016/j.prp.2019.152551.  

Baravelli CM, Sandberg S, Aarsand AK, Tollanes MC. Porphyria cutanea tarda increases risk of hepatocellular carcinoma and premature death: a nationwide cohort study. Orphanet J Rare Dis. 2019;14(1):77.  Available om: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30944007  
https://doi.org/10.1186/s13023-019-1051-3.  

Barnung RB, Jareid M, Lukic M, Oyeyemi SO, Rudolfsen JH, Sovershaeva E, Skeie G. High lactose whey cheese consumption and risk of colorectal cancer - The Norwegian Women and Cancer Study. Sci Rep. 2019;9(1):296. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30670795  
https://doi.org/10.1038/s41598-018-36445-6.  

Barra M, Labberton AS, Faiz KW, Lindstrom JC, Ronning OM, Viana J, Dahl FA, Rand K. Stroke incidence in the young: evidence from a Norwegian register study. J Neurol. 2019;266(1):68-84.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30377817 
https://doi.org/10.1007/s00415-018-9102-6.  

Bech AB, Clausen T, Waal H, Saltyte Benth J, Skeie I. Mortality and causes of death among patients with opioid use disorder receiving opioid agonist treatment: a national register study. BMC Health Serv Res. 2019;19(1):440.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31266495  
https://doi.org/10.1186/s12913-019-4282-z.  

Berge HM, Andersen TE, Bahr R. Cardiovascular incidents in male professional football players with negative preparticipation cardiac screening results: an 8-year follow-up. Br J Sports Med. 2019;53(20):1279-84.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30442719  http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2018-099845.  

Berner K, Bruland OS. Prognostic Impact of Proximal Versus Distal Localisation in Extremity Long Bone Osteosarcomas. Anticancer Res. 2019;39(5):2459-66.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31092440  https://doi.org/10.21873/anticanres.13365.  

Berner K, Johannesen TB, Hall KS, Bruland OS. Clinical epidemiology and treatment outcomes of spindle cell non-osteogenic bone sarcomas - A nationwide population-based study. J Bone Oncol. 2019;14:002-2.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30568874  https://doi.org/10.1016/j.jbo.2018.11.002.  

Berntsen S, Soderstrom-Anttila V, Wennerholm UB, Laivuori H, Loft A, Oldereid NB, Romundstad LB, Bergh C, Pinborg A. The health of children conceived by ART: 'the chicken or the egg?'. Hum Reprod Update. 2019;25(2):137-58.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30753453  https://doi.org/10.1093/humupd/dmz001.  

Bjorge T, Haggstrom C, Ghaderi S, Nagel G, Manjer J, Tretli S, Ulmer H, Harlid S, Rosendahl AH, Lang A, Stattin P, Stocks T, Engeland A. BMI and weight changes and risk of obesity-related cancers: a pooled European cohort study. Int J Epidemiol. 2019;48(6):1872-85.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31566221   https://doi.org/10.1093/ije/dyz188.  

Brekke LK, Fevang BS, Diamantopoulos AP, Assmus J, Espero E, Gjesdal CG. Survival and death causes of patients with giant cell arteritis in Western Norway 1972-2012: a retrospective cohort study. Arthritis Res Ther. 2019;21(1):154.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31238961  https://doi.org/10.1186/s13075-019-1945-4.  

Bukten A, Stavseth MR, Clasuen T. From restrictive to more liberal: variations in mortality among patients in opioid maintenance treatment over a 12-year period. BMC Health Serv Res. 2019;19(1):553.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31391048  https://doi.org/10.1186/s12913-019-4382-9.  

Croci I, Coombes JS, Bucher Sandbakk S, Keating SE, Nauman J, Macdonald GA, Wisloff U. Non-alcoholic fatty liver disease: Prevalence and all-cause mortality according to sedentary behaviour and cardiorespiratory fitness. The HUNT Study. Prog Cardiovasc Dis. 2019;62(2):127-34.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30796942  https://doi.org/10.1016/j.pcad.2019.01.005.  

Cutler DM. Life and Death in Norway and the United States. JAMA. 2019;321(19):1877-9.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31083727  https://doi.org/10.1001/jama.2019.4891.  

Dale MTG, Magnus P, Leirgul E, Holmstrom H, Gjessing HK, Brodwall K, Haugen M, Stoltenberg C, Oyen N. Intake of sucrose-sweetened soft beverages during pregnancy and risk of congenital heart defects (CHD) in offspring: a Norwegian pregnancy cohort study. Eur J Epidemiol. 2019;34(4):383-96.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30661159  https://doi.org/10.1007/s10654-019-00480-y.  

Dhar I, Lysne V, Svingen GFT, Ueland PM, Gregory JF, Bonaa KH, Nygard OK. Elevated plasma cystathionine is associated with increased risk of mortality among patients with suspected or established coronary heart disease. Am J Clin Nutr. 2019;109(6):1546-54.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31005968  https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy391  
Dhillon AK, Kremer AE, Kummen M, Boberg KM, Elferink RPO, Karlsen TH, Beuers U, Vesterhus M, Hov JR. Autotaxin activity predicts transplant-free survival in primary sclerosing cholangitis. Sci Rep. 2019;9(1):8450.  Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31186435  https://doi.org/10.1038/s41598-019-44762-7.  

Dillekas H, Rogers MS, Straume O. Are 90% of deaths from cancer caused by metastases? Cancer Med. 2019;8(12):5574-6.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31397113  https://doi.org/10.1002/cam4.2474.  

Dillekas H, Straume O. The link between wound healing and escape from tumor dormancy. Surg Oncol. 2019;28:50-6.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30851911  https://doi.org/10.1002/cam4.2474.  

Egeland GM, Akerkar R, Kvale R, Sulo G, Tell GS, Bakken IJ, Ebbing M. Hospitalised patients with unexplained chest pain: incidence and prognosis. J Intern Med. 2019;286(5):562-72.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31322304  https://doi.org/10.1111/joim.12948.  

Ekeberg O, Hem E. Hvorfor går ikke selvmordsraten ned i Norge? (Why is the suicide rate not declining in Norway?). Tidsskr Nor Laegeforen. 2019;139(11):1038-40.  Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31429253  https://doi.org/10.4045/tidsskr.18.0943.  

Engdahl B, Idstad M, Skirbekk V. Hearing loss, family status and mortality - Findings from the HUNT study, Norway. Soc Sci Med. 2019;220:219-25.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30463047  https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.11.022.  

Eskild A. Mothers who give birth to offspring with low birth weight may have increased risk for cardiovascular death. BMJ Evid Based Med. 2019;24(1):39-40.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30042211  http://dx.doi.org/10.1136/bmjebm-2018-110987

Fossum S, Naess O, Halvorsen S, Tell GS, Vikanes AV. Long-term cardiovascular morbidity following hyperemesis gravidarum: A Norwegian nationwide cohort study. PLoS One. 2019;14(6):e0218051.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31188868  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218051  

GBD 2016 Neurology Collaborators. Global, regional, and national burden of neurological disorders, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2019;18(5):459-80.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30879893 https://doi.org/10.1016/S1474-4422(18)30499-X

GBD 2017 Child and Adolescent Health Collaborators, Reiner RCJ, et. al. Diseases, Injuries, and Risk Factors in Child and Adolescent Health, 1990 to 2017: Findings From the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors 2017 Study. JAMA Pediatr. 2019;173(6):e190337.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31034019 https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2019.0337

GBD 2017 Childhood Cancer Collaborators. The global burden of childhood and adolescent cancer in 2017: an analysis of the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet Oncol. 2019;20(9):1211-25.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31371206 
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30339-0

GBD 2017 Diet Collaborators. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2019;393(10184):1958-72.  Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30954305 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30041-8.

GBD 2017 HIV collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and mortality of HIV, 1980-2017, and forecasts to 2030, for 195 countries and territories: a systematic analysis for the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2017. Lancet HIV. 2019;6(12):e831-e59.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31439534 https://doi.org/10.1016/S2352-3018(19)30196-1

 Gabin JM, Romundstad S, Saltvedt I, Holmen J. Moderately increased albuminuria, chronic kidney disease and incident dementia: the HUNT study. BMC Nephrol. 2019;20(1):261.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31299931  https://doi.org/10.1186/s12882-019-1425-8.  

Gao J, Cheng Q, Duan J, Xu Z, Bai L, Zhang Y, Zhang H, Wang S, Zhang Z, Su H. Ambient temperature, sunlight duration, and suicide: A systematic review and meta-analysis. Sci Total Environ. 2019;646:1021-9.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30235587  https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.098.  

Garen T, Lerang K, Hoffmann-Vold AM, Andersson H, Midtvedt O, Brunborg C, Kilian K, Gudbrandsson B, Gunnarsson R, Norby G, Chaudhary A, Thoen J, Forseth KO, Fresjar K, Forre O, Haugen M, Haga HJ, Gran JT, Gilboe IM, Molberg O, Palm O. Mortality and causes of death across the systemic connective tissue diseases and the primary systemic vasculitides. Rheumatology (Oxford). 2019;58(2):313-20.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30281089  https://doi.org/10.1093/rheumatology/key285.  

Giil LM, Solvang SH, Giil MM, Hellton KH, Skogseth RE, Vik-Mo AO, Hortobagyi T, Aarsland D, Nordrehaug JE. Serum Potassium Is Associated with Cognitive Decline in Patients with Lewy Body Dementia. J Alzheimers Dis. 2019;68(1):239-53.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30775974  https://doi.org/10.3233/JAD-181131.  

Gunnarsson OS, Timpka S. Pregnancy Complication History in 10-Year Cardiovascular Disease Risk Prediction: a Review of Recent Evidence. Current Epidemiology Reports. 2019;6(3):321-8.  Available from: https://doi.org/10.1007/s40471-019-00208-2.  

Hadkhale K, Martinsen JI, Weiderpass E, Kjaerheim K, Sparen P, Tryggvadottir L, Lynge E, Pukkala E. Occupational variation in bladder cancer in Nordic males adjusted with approximated smoking prevalence. Acta Oncol. 2019;58(1):29-37.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30320536  https://doi.org/10.1080/0284186X.2018.1518591.  

Hallan SI, Rifkin DE, Potok OA, Katz R, Langlo KA, Bansal N, Ix JH. Implementing the European Renal Best Practice Guidelines suggests that prediction equations work well to differentiate risk of end-stage renal disease vs. death in older patients with low estimated glomerular filtration rate. Kidney Int. 2019;96(3):728-37.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31301887  https://doi.org/10.1016/j.kint.2019.04.022.  

Hansen MS, Licaj I, Braaten T, Langhammer A, Le Marchand L, Gram IT. Smoking related lung cancer mortality by education and sex in Norway. BMC Cancer. 2019;19(1):1132.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31752755  https://doi.org/10.1186/s12885-019-6330-9.  

Hartmann-Johnsen OJ, Karesen R, Schlichting E, Naume B, Nygard JF. Using clinical cancer registry data for estimation of quality indicators: Results from the Norwegian breast cancer registry. Int J Med Inform. 2019;125:102-9.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30914174  https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2019.03.004.  

Haug EB, Horn J, Markovitz AR, Fraser A, Klykken B, Dalen H, Vatten LJ, Romundstad PR, Rich-Edwards JW, Asvold BO. Association of Conventional Cardiovascular Risk Factors With Cardiovascular Disease After Hypertensive Disorders of Pregnancy: Analysis of the Nord-Trondelag Health Study. JAMA Cardiol. 2019;4(7):628-35.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31188397  https://doi.org/10.1001/jamacardio.2019.1746

Heiberg IH, Jacobsen BK, Balteskard L, Bramness JG, Naess O, Ystrom E, Reichborn-Kjennerud T, Hultman CM, Nesvag R, Hoye A. Undiagnosed cardiovascular disease prior to cardiovascular death in individuals with severe mental illness. Acta Psychiatr Scand. 2019;139(6):558-71.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30844079 https://doi.org/10.1111/acps.13017.  

Hermansen R, Jacobsen BK, Lochen ML, Morseth B. Leisure time and occupational physical activity, resting heart rate and mortality in the Arctic region of Norway: The Finnmark Study. Eur J Prev Cardiol. 2019;26(15):1636-44.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31109185  https://doi.org/10.1177/2047487319848205.  

Hjemsæter AJ, Bramness JG, Drake R, Skeie I, Monsbakken B, Benth JŠ, Landheim ASJBP. Mortality, cause of death and risk factors in patients with alcohol use disorder alone or poly-substance use disorders: a 19-year prospective cohort study. BMC Psychiatry. 2019;19(1):101.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30922325  https://doi.org/10.1186/s12888-019-2077-8.  

Holter JA, Wisborg T. Increased risk of fatal paediatric injuries in rural Northern Norway. Acta Anaesthesiol Scand. 2019;63(8):1089-94.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31074013  https://doi.org/10.1111/aas.13384.  

Hovland A, Mundal LJ, Igland J, Veierod MB, Holven KB, Bogsrud MP, Tell GS, Leren TP, Retterstol K. Risk of Ischemic Stroke and Total Cerebrovascular Disease in Familial Hypercholesterolemia. Stroke. 2019;50:172-74.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30580708  https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.118.023456.

Jorde R, Wilsgaard T, Grimnes G. Polymorphisms in the vitamin D system and mortality - The Tromso study. J Steroid Biochem Mol Biol. 2019;195:105481.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31541730  https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2019.105481.  

Jortveit J, Halvorsen S, Kaldal A, Pripp AH, Govatsmark RES, Langorgen J. Unsatisfactory risk factor control and high rate of new cardiovascular events in patients with myocardial infarction and prior coronary artery disease. BMC Cardiovasc Disord. 2019;19(1):71.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30922234  https://doi.org/10.1186/s12872-019-1062-y.  

Kauppila JH, Tao W, Santoni G, von Euler-Chelpin M, Lynge E, Tryggvadottir L, Ness-Jensen E, Romundstad P, Pukkala E, Lagergren J. Effects of Obesity Surgery on Overall and Disease-Specific Mortality in a 5-Country Population-Based Study. Gastroenterology. 2019;157(1):119-27.e1.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30940524  https://doi.org/10.1053/j.gastro.2019.03.048.  

Kildahl AT. Kartleggingssystemet implementeres – nå skal klinikere i alle helseforetak registrere selvmord elektronisk. Suicidologi. 2019;24(1):40-1.  Available from: http://dx.doi.org/10.5617/suicidologi.7032.  

Kinge JM, Modalsli JH, Overland S, Gjessing HK, Tollanes MC, Knudsen AK, Skirbekk V, Strand BH, Haberg SE, Vollset SE. Association of Household Income With Life Expectancy and Cause-Specific Mortality in Norway, 2005-2015. JAMA. 2019;321(19):1916-25.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31083722  https://doi.org/10.1001/jama.2019.4329.  

Kjellstadli C, Han L, Allore H, Flo E, Husebo BS, Hunskaar S. Associations between home deaths and end-of-life nursing care trajectories for community-dwelling people: a population-based registry study. BMC Health Serv Res. 2019;19(1):698.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31615500  https://doi.org/10.1186/s12913-019-4536-9.  

Kjerpeseth LJ, Selmer R, Ariansen I, Karlstad O, Ellekjaer H, Skovlund E. Comparative effectiveness of warfarin, dabigatran, rivaroxaban and apixaban in non-valvular atrial fibrillation: A nationwide pharmacoepidemiological study. PLoS One. 2019;14(8):e0221500.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31449560  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221500.  

Kjollesdal M, Degerud E, Naess O. The association between obesity and cardiovascular disease mortality in different strata of socioeconomic position: evidence from pooled Norwegian health surveys. Eur J Public Health. 2019;29(6):1160-6.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31412125  https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz141.  

Kraby MR, Opdahl S, Russnes HG, Bofin AM. Microvessel density in breast cancer: the impact of field area on prognostic informativeness. J Clin Pathol. 2019;72(4):304-10.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30630872  http://dx.doi.org/10.1136/jclinpath-2018-205536

Krogh HW, Svendsen K, Igland J, Mundal LJ, Holven KB, Bogsrud MP, Leren TP, Retterstol K. Lower risk of smoking-related cancer in individuals with familial hypercholesterolemia compared with controls: a prospective matched cohort study. Sci Rep. 2019;9(1):19273.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31848411  https://doi.org/10.1038/s41598-019-55682-x.  

Kvakkestad KM, Gran JM, Eritsland J, Holst Hansen C, Fossum E, Andersen GO, Halvorsen S. Long-Term Survival after Invasive or Conservative Strategy in Elderly Patients with non-ST-Elevation Myocardial Infarction: A Prospective Cohort Study. Cardiology. 2019;144(3-4):79-89.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31689705  https://doi.org/10.1159/000503442.  

Kvale R, Myklebust TA, Fossa SD, Aas K, Ekanger C, Helle SI, Honore A, Moller B. Impact of positive surgical margins on secondary treatment, palliative radiotherapy and prostate cancer-specific mortality. A population-based study of 13 198 patients. Prostate. 2019;79(16):1852-60.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31566779  https://doi.org/10.1002/pros.23911.  

Kvammen O, Myklebust TA, Solberg A, Moller B, Klepp OH, Fossa SD, Tandstad T. Causes of inferior relative survival after testicular germ cell tumor diagnosed 1953-2015: A population-based prospective cohort study. PLoS One. 2019;14(12):e0225942.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31851716  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225942

Le LAK, Johannessen A, Hardie JA, Johansen OE, Gulsvik A, Vikse BE, Bakke P. Prevalence and prognostic ability of the GOLD 2017 classification compared to the GOLD 2011 classification in a Norwegian COPD cohort. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2019;14:1639-55.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31413559  https://doi.org/10.2147/COPD.S194019.  

Lenartova A, Randen U, Johannesen TB, Tjonnfjord GE. Richter syndrome epidemiology in a large population based chronic lymphocytic leukemia cohort from Norway. Cancer Epidemiol. 2019;60:128-33.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30986631  https://doi.org/10.1016/j.canep.2019.04.002.  

Letnes JM, Dalen H, Vesterbekkmo EK, Wisloff U, Nes BM. Peak oxygen uptake and incident coronary heart disease in a healthy population: the HUNT Fitness Study. Eur Heart J. 2019;40(20):1633-9.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30496487  https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy708.  

Lovato N, Lack L. Insomnia and mortality: A meta-analysis. Sleep Med Rev. 2019;43:71-83.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30529432  https://doi.org/10.1016/j.smrv.2018.10.004.  

Lunde A, Tell GS, Pedersen AB, Scheike TH, Apalset EM, Ehrenstein V, Sorensen HT. The Role of Comorbidity in Mortality After Hip Fracture: A Nationwide Norwegian Study of 38,126 Women With Hip Fracture Matched to a General-Population Comparison Cohort. Am J Epidemiol. 2019;188(2):398-407.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30407488  https://doi.org/10.1093/aje/kwy251.  

Lyngbakken MN, Rosjo H, Holmen OL, Dalen H, Hveem K, Omland T. Temporal Changes in Cardiac Troponin I Are Associated with Risk of Cardiovascular Events in the General Population: The Nord-Trondelag Health Study. Clin Chem. 2019;65(7):871-81.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30996050  https://doi.org/10.1373/clinchem.2018.301069.  

Magyari M, Sorensen PS. The changing course of multiple sclerosis: rising incidence, change in geographic distribution, disease course, and prognosis. Curr Opin Neurol. 2019;32(3):320-6.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30925518  http://dx.doi.org/10.1097/WCO.0000000000000695

Mariampillai JE, Prestgaard EE, Kjeldsen SE, Liestol K, Engeseth K, Erikssen J, Bodegard J, Berge E, Grundvold I, Skretteberg PT. SBP above 180 mmHg at moderate exercise workload increases coronary heart disease risk in healthy men during 28-year follow-up. J Hypertens. 2019;37(5):949-55.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30325341  https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000001959.  

Markovitz AR, Stuart JJ, Horn J, Williams PL, Rimm EB, Missmer SA, Tanz LJ, Haug EB, Fraser A, Timpka S, Klykken B, Dalen H, Romundstad PR, Rich-Edwards JW, Asvold BO. Does pregnancy complication history improve cardiovascular disease risk prediction? Findings from the HUNT study in Norway. Eur Heart J. 2019;40(14):1113-20.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30596987  https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy863.  

Markussen H, Lehmann S, Nilsen RM, Natvig GK. Health-related quality of life as predictor for mortality in patients treated with long-term mechanical ventilation. BMC Pulm Med. 2019;19(1):13.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30635052  https://doi.org/10.1186/s12890-018-0768-4.  

Micek A, Gniadek A, Kawalec P, Brzostek T. Coffee consumption and colorectal cancer risk: a dose-response meta-analysis on prospective cohort studies. Int J Food Sci Nutr. 2019;70(8):986-1006.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30922134  https://www.tandfonline.com/loi/iijf20.  

Muller TB, Vik A, Romundstad PR, Sandvei MS. Risk Factors for Unruptured Intracranial Aneurysms and Subarachnoid Hemorrhage in a Prospective Population-Based Study. Stroke. 2019;50(10):2952-5.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31370767  https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.119.025951.

Mundal LJ, Hovland A, Igland J, Veierod MB, Holven KB, Bogsrud MP, Tell GS, Leren TP, Retterstol K. Association of Low-Density Lipoprotein Cholesterol With Risk of Aortic Valve Stenosis in Familial Hypercholesterolemia. JAMA Cardiol. 2019;4(11):1156-9.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31617858  https://doi.org/10.1001/jamacardio.2019.3903.   

Munkhaugen J, Ruddox V, Halvorsen S, Dammen T, Fagerland MW, Hernaes KH, Vethe NT, Prescott E, Jensen SE, Rodevand O, Jortveit J, Bendz B, Schirmer H, Kober L, Botker HE, Larsen AI, Vikenes K, Steigen T, Wiseth R, Pedersen T, Edvardsen T, Otterstad JE, Atar D. Betablocker Treatment After acute Myocardial Infarction in revascularized patients without reduced left ventricular ejection fraction (BETAMI): Rationale and design of a prospective, randomized, open, blinded end point study. Am Heart J. 2019;208:37-46.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30530121  https://doi.org/10.1016/j.ahj.2018.10.005.  

Naghavi M, GBD Self-Harm Collaborators. Global, regional, and national burden of suicide mortality 1990 to 2016: systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Bmj. 2019;364:l94.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31339847 https://doi.org/10.1136/bmj.l94

Nilssen Y, Brustugun OT, Tandberg Eriksen M, Gulbrandsen J, Skaaheim Haug E, Naume B, Moller B. Decreasing waiting time for treatment before and during implementation of cancer patient pathways in Norway. Cancer Epidemiol. 2019;61:59-69.  Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31153048  https://doi.org/10.1016/j.canep.2019.05.004.  

Nordic Burden of Disease Collaborators, Knudsen AK, Allebeck P, Tollånes MC, Skogen JC, Iburg KM, McGrath JJ, Juel K, Agardh EE, Ärnlöv J, Bjørge T, Carrero JJ, Cederroth CR, Eggen AE, El-Khatib Z, Ellingsen CL, Fereshtehnejad S-M, Gissler M, Hadkhale K, Havmoeller R, Johansson L, Juliusson PB, Kiadaliri AA, Kisa S, Kisa A, Lallukka T, Mekonnen T, Meretoja TJ, Meretoja A, Naghavi M, Neupane S, Nguyen TT, Petzold M, Plana-Ripoll O, Shiri R, Sigurvinsdottir R, Skirbekk V, Skou ST, Sigfusdottir ID, Steiner TJ, Sulo G, Clement Truelsen T, Vasankari TJ, Weiderpass E, Vollset SE, Vos T, Øverland S. Life expectancy and disease burden in the Nordic countries: results from the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2017. Lancet Public Health. 2019;4(12):e658-e69.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31759894   https://doi.org/10.1016/S2468-2667(19)30224-5.  

Nordstoga AL, Zotcheva E, Svedahl ER, Nilsen TIL, Skarpsno ES. Long-term changes in body weight and physical activity in relation to all-cause and cardiovascular mortality: the HUNT study. Int J Behav Nutr Phys Act. 2019;16(1):45.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31109336  https://doi.org/10.1186/s12966-019-0809-2.  

Nyronning LA, Stenman M, Hultgren R, Albrektsen G, Videm V, Mattsson E. Symptoms of Depression and Risk of Abdominal Aortic Aneurysm: A HUNT Study. J Am Heart Assoc. 2019;8(21):e012535.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31642357  https://doi.org/10.1161/JAHA.119.012535.  

Nyronning LA, Videm V, Romundstad PR, Hultgren R, Mattsson E. Female sex hormones and risk of incident abdominal aortic aneurysm in Norwegian women in the HUNT study. J Vasc Surg. 2019;70(5):1436-45 e2.  Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31248762  https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.02.032.  

Ofstad AP, Sommer C, Birkeland KI, Bjorgaas MR, Gran JM, Gulseth HL, Johansen OE. Comparison of the associations between non-traditional and traditional indices of adiposity and cardiovascular mortality: an observational study of one million person-years of follow-up. Int J Obes (Lond). 2019;43(5):1082-92.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30926954   https://doi.org/10.1038/s41366-019-0353-9.  

Oien-Odegaard C, Reneflot A, Hauge LJ. Use of primary healthcare services prior to suicide in Norway: a descriptive comparison of immigrants and the majority population. BMC Health Serv Res. 2019;19(1):508.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31331323   https://doi.org/10.1186/s12913-019-4246-3.  

Olsen M, Vik A, Lund Nilsen TI, Uleberg O, Moen KG, Fredriksli O, Lien E, Finnanger TG, Skandsen T. Incidence and mortality of moderate and severe traumatic brain injury in children: A ten year population-based cohort study in Norway. Eur J Paediatr Neurol. 2019;23(3):500-6.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30879962  https://doi.org/10.1016/j.ejpn.2019.01.009.  

Oyen N, Olsen SF, Basit S, Leirgul E, Strom M, Carstensen L, Granstrom C, Tell GS, Magnus P, Vollset SE, Wohlfahrt J, Melbye M. Association Between Maternal Folic Acid Supplementation and Congenital Heart Defects in Offspring in Birth Cohorts From Denmark and Norway. J Am Heart Assoc. 2019;8(6):e011615.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30857459  https://doi.org/10.1161/JAHA.118.011615.  

Oyeyemi SO, Braaten T, Skeie G, Borch KB. Competing mortality risks analysis of prediagnostic lifestyle and dietary factors in colorectal cancer survival: the Norwegian Women and Cancer Study. BMJ Open Gastroenterol. 2019;6(1):e000338.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31749978  http://dx.doi.org/10.1136/bmjgast-2019-000338.  

Pasternak B, Ueda P, Eliasson B, Svensson AM, Franzen S, Gudbjornsdottir S, Hveem K, Jonasson C, Wintzell V, Melbye M, Svanstrom H. Use of sodium glucose cotransporter 2 inhibitors and risk of major cardiovascular events and heart failure: Scandinavian register based cohort study. BMJ Open. 2019;366:l4772.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31467044   https://doi.org/10.1136/bmj.l4772

Prestgaard E, Mariampillai J, Engeseth K, Erikssen J, Bodegard J, Liestol K, Gjesdal K, Kjeldsen S, Grundvold I, Berge E. Change in Cardiorespiratory Fitness and Risk of Stroke and Death. Stroke. 2019;50:155-61.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30580727  https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.118.021798.

Provan SA, Lillegraven S, Sexton J, Angel K, Austad C, Haavardsholm EA, Kvien TK, Uhlig T. Trends in all-cause and cardiovascular mortality in patients with incident rheumatoid arthritis: a 20-year follow-up matched case-cohort study. Rheumatology (Oxford). 2019.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31504942  https://doi.org/10.1093/rheumatology/kez371.  

Puaschitz NG, Assmus J, Strand E, Karlsson T, Vinknes KJ, Lysne V, Drevon CA, Tell GS, Dierkes J, Nygard O. Adherence to the Healthy Nordic Food Index and the incidence of acute myocardial infarction and mortality among patients with stable angina pectoris. J Hum Nutr Diet. 2019;32(1):86-97.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30091209   https://doi.org/10.1111/jhn.12592.  

Raina P, Gilsing A, Freisling H, van den Heuvel E, Sohel N, Jenab M, Ferrari P, Tjonneland A, Benetou V, Picavet S, Eriksson S, Schottker B, Brenner H, Saum KU, Perna L, Wilsgaard T, Trichopoulou A, Boffetta P, Griffith LE. The Combined Effect of Cancer and Cardiometabolic Conditions on the Mortality Burden in Older Adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2019;74(3):366-72.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29562321  https://doi.org/10.1093/gerona/gly053.  

Rand K, Dahl FA, Viana J, Ronning OM, Faiz KW, Barra M. Fewer ischemic strokes, despite an ageing population: stroke models from observed incidence in Norway 2010-2015. BMC Health Serv Res. 2019;19(1):705. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31619227   https://doi.org/10.1186/s12913-019-4538-7.  

Reneflot A, Kaspersen SL, Hauge LJ, Kalseth J. Use of prescription medication prior to suicide in Norway. BMC Health Serv Res. 2019;19(1):215. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30947722 https://doi.org/10.1186/s12913-019-4009-1.  

Riise HKR, Sulo G, Tell GS, Igland J, Egeland G, Nygard O, Selmer R, Iversen AC, Daltveit AK. Hypertensive pregnancy disorders increase the risk of maternal cardiovascular disease after adjustment for cardiovascular risk factors. Int J Cardiol. 2019;282:81-7.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30773269  https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2019.01.097.  

Robsahm TE, Heir T, Sandvik L, Prestgaard E, Tretli S, Erikssen JE, Falk RS. Changes in midlife fitness, body mass index, and smoking influence cancer incidence and mortality: A prospective cohort study in men. Cancer Med. 2019;8(10):4875-82.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31270954  https://doi.org/10.1002/cam4.2383.  

Robsahm TE, Tretli S, Torjesen PA, Babigumira R, Schwartz GG. Serum 25-hydroxyvitamin D levels predict cancer survival: a prospective cohort with measurements prior to and at the time of cancer diagnosis. Clin Epidemiol. 2019;11:695-705.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31496824  https://doi.org/10.2147/CLEP.S207230.  

Rogne T, Nordseth T, Marhaug G, Berg EM, Tromsdal A, Saether O, Gisvold S, Hatlen P, Hogan H, Solligard E. Rate of avoidable deaths in a Norwegian hospital trust as judged by retrospective chart review. BMJ Qual Saf. 2019;28(1):49-55.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30026281  http://dx.doi.org/10.1136/bmjqs-2018-008053.  

Sen A, Vardaxis I, Lindqvist BH, Brumpton BM, Strand LB, Bakken IJ, Vatten LJ, Romundstad PR, Ljung R, Mukamal KJ, Janszky I. Systematic assessment of prescribed medications and short-term risk of myocardial infarction - a pharmacopeia-wide association study from Norway and Sweden. Sci Rep. 2019;9(1):8257.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31164670   https://doi.org/10.1038/s41598-019-44641-1.  

Shen Q, Lu H, Xie D, Wang H, Zhao Q, Xu Y. Association between suicide and multiple sclerosis: An updated meta-analysis. Mult Scler Relat Disord. 2019;34:83-90.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31233959  https://doi.org/10.1016/j.msard.2019.06.012.  

Shigdel R, Dalen H, Sui X, Lavie CJ, Wisloff U, Ernstsen L. Cardiorespiratory Fitness and the Risk of First Acute Myocardial Infarction: The HUNT Study. J Am Heart Assoc. 2019;8(9):e010293.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30991880  https://doi.org/10.1161/JAHA.118.010293.  

Sivertsen B, Rakil H, Munkvik E, Lonning KJ. Cohort profile: the SHoT-study, a national health and well-being survey of Norwegian university students. BMJ Open. 2019;9(1):e025200.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30670525  http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-025200.  

Skytthe A, Harris JR, Czene K, Mucci L, Adami HO, Christensen K, Hjelmborg J, Holm NV, Nilsen TS, Kaprio J, Pukkala E. Cancer Incidence and Mortality in 260,000 Nordic Twins With 30,000 Prospective Cancers. Twin Res Hum Genet. 2019;22(2):1-9.  Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31020942  https://doi.org/10.1017/thg.2019.10.  

Solberg S, Nilssen Y, Brustugun OT, Grimsrud TK, Haram PM, Helbekkmo N, Helland A, Hjelde HH, Jakobsen B, Moller B, Petersen M, Strand TE, Wahl SGF, Aanerud M, Fjellbirkeland L. Increase in curative treatment and survival of lung cancer in Norway 2001-2016. Eur J Epidemiol. 2019;34(10):951-5.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31313073  https://doi.org/10.1007/s10654-019-00536-z.  

Stylidis M, Sharashova E, Wilsgaard T, Leon DA, Heggelund G, Rosner A, Njolstad I, Lochen ML, Schirmer H. Left atrial diameter, left ventricle filling indices, and association with all-cause mortality: Results from the population-based Tromso Study. Echocardiography. 2019;36(3):439-50.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30693559  https://doi.org/10.1111/echo.14270.  

Sulo G, Igland J, Sulo E, Overland S, Egeland GM, Vollset SE, Tell GS. Mortality following first-time hospitalisation with acute myocardial infarction in Norway, 2001-2014: Time trends, underlying causes and place of death. Int J Cardiol. 2019;294:6-12.  Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31387821  https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2019.07.084.  

Sun YQ, Burgess S, Staley JR, Wood AM, Bell S, Kaptoge SK, Guo Q, Bolton TR, Mason AM, Butterworth AS, Di Angelantonio E, Vie GA, Bjorngaard JH, Kinge JM, Chen Y, Mai XM. Body mass index and all cause mortality in HUNT and UK Biobank studies: linear and non-linear mendelian randomisation analyses. BMJ. 2019;364:l1042.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30957776  https://doi.org/10.1136/bmj.l1042.  

Swanson JO, Moger TA. Comparisons of readmissions and mortality based on post-discharge ambulatory follow-up services received by stroke patients discharged home: a register-based study. BMC Health Serv Res. 2019;19(1):4.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30611279  https://doi.org/10.1186/s12913-018-3809-z.  

Syse A, Soneji SS, Andrew AS, Tretli S, Baili P, Bynum JPW. Short-term survival after colorectal cancer in a screened versus unscreened population. Scand J Public Health. 2019;47(5):528-37.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29360010  https://doi.org/10.1177/1403494817744394.  

Tang F, Mehlum L, Mehlum IS, Qin P. Physical illness leading to absence from work and the risk of subsequent suicide: a national register-based study. Eur J Public Health. 2019;29(6):1073-8.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31168583  https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz101.  

Tari AR, Nauman J, Zisko N, Skjellegrind HK, Bosnes I, Bergh S, Stensvold D, Selbaek G, Wisloff U. Temporal changes in cardiorespiratory fitness and risk of dementia incidence and mortality: a population-based prospective cohort study. Lancet Public Health. 2019;4(11):e565-e74.  Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31677775  https://doi.org/10.1016/S2468-2667(19)30183-5.  

Tevik K, Selbaek G, Engedal K, Seim A, Krokstad S, Helvik AS. Mortality in older adults with frequent alcohol consumption and use of drugs with addiction potential - The Nord Trondelag Health Study 2006-2008 (HUNT3), Norway, a population-based study. PLoS One. 2019;14(4):e0214813.  Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30990815  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214813.  

Thoresen M. Spurious interaction as a result of categorisation. BMC Med Res Methodol. 2019;19(1):28.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30732587  https://doi.org/10.1186/s12874-019-0667-2

Tjora HL, Steiro OT, Langorgen J, Bjorneklett R, Nygard OK, Renstrom R, Skadberg O, Bonarjee VVS, Lindahl B, Collinson P, Omland T, Vikenes K, Aakre KM. Aiming toWards Evidence baSed inTerpretation of Cardiac biOmarkers in patients pResenting with chest pain-the WESTCOR study: study design. Scand Cardiovasc J. 2019;53(5):280-5. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31216908  https://doi.org/10.1080/14017431.2019.1634280

Uleberg O, Pape K, Kristiansen T, Romundstad PR, Klepstad P. Population-based analysis of the impact of trauma on longer-term functional outcomes. Br J Surg. 2019;106(1):65-73.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30221344  https://doi.org/10.1002/bjs.10965

Van Der Wel KA, Ostergren O, Lundberg O, Korhonen K, Martikainen P, Andersen AN, Urhoj SK. A gold mine, but still no Klondike: Nordic register data in health inequalities research. Scand J Public Health. 2019;47(6):618-30.  Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31291822  https://doi.org/10.1177/1403494819858046

Van Parys A, Lysne V, Svingen GFT, Ueland PM, Dhar I, Oyen J, Dierkes J, Nygard OK. Dietary choline is related to increased risk of acute myocardial infarction in patients with stable angina pectoris. Biochimie. 2019.  Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31707100  https://doi.org/10.1016/j.biochi.2019.11.001

Vegsund HK, Reinfjell T, Moksnes UK, Wallin AE, Hjemdal O, Eilertsen MB. Resilience as a predictive factor towards a healthy adjustment to grief after the loss of a child to cancer. PLoS One. 2019;14(3):e0214138.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30897157  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214138.  

Vie GA, Wootton RE, Bjorngaard JH, Asvold BO, Taylor AE, Gabrielsen ME, Davey Smith G, Romundstad PR, Munafo MR. The effect of smoking intensity on all-cause and cause-specific mortality - a Mendelian randomisation analysis. Int J Epidemiol. 2019;48(5):1438-46.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31074779  https://doi.org/10.1093/ije/dyz081

Vie TL, Hufthammer KO, Meland E, Breidablik HJ. Self-rated health (SRH) in young people and causes of death and mortality in young adulthood. A prospective registry-based Norwegian HUNT-study. SSM Popul Health. 2019;7:100364.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30723772  https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2019.100364.  

Wang KH, Hendrickson ZM, Brandt CA, Nunez-Smith M. The relationship between non-permanent migration and non-communicable chronic disease outcomes for cancer, heart disease and diabetes - a systematic review. BMC Public Health. 2019;19(1):405.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30987618  https://doi.org/10.1186/s12889-019-6646-z

Zelinkova V, Brazinova A, Taylor MS, Rusnak M, Plancikova D, Melichova J, Majdan M. Location of traumatic brain injury-related deaths: epidemiological analysis of 11 European countries. Brain Inj. 2019;33(7):830-5.  Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31007078  https://doi.org/10.1080/02699052.2019.1605622

Rapporter, bøker, bokkapitler og annet (13stk) 

Folkehelsemeldinga: gode liv i eit trygt samfunn. Meld. St. 19 (2018–2019). In: Helsedepartementet, editor. Oslo: Departementenes servicesenter; 2019. Available from: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/.  

Nasjonal overdosestrategi 2019-2022: Javisst kan du bli rusfri - men først må du overleve. In: omsorgsdepartementet H-o, editor. Oslo: Helsedirektoratet; 2019. Available from: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-overdosestrategi-2019-2022/id2636987/.  

Ti store folkehelseutfordringer i Norge. Hva sier analyse av sykdomsbyrde? FHI notat. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2019. p. 1-26. Available from: https://www.fhi.no/publ/2019/ti-store-folkehelseutfordringer-i-norge.-hva-sier-analyse-av-sykdomsbyrde/

Baldersheim M-L. Driftsrapport 2018 – Dødsårsaksregisteret. Folkehelseinstituttet, Område, for Helsedata og digitalisering. Bergen, 2019. Report. Available from: https://www.fhi.no/publ/2019/driftsrapport-2018--dodsarsaksregisteret/.  

Basso C, Rizzo S, CThiene G. Cardiovascular causes of sudden cardiac death in athletes. In: Pelliccia A, Heidbuchel H, Corrado D, Börjesson M, Sharma S, editors. The ESC Textbook of Sports Cardiology. Oxford: Oxford University Press; 2019:309-20. Available from: https://oxfordmedicine.com/view/10.1093/med/9780198779742.001.0001/med-9780198779742-part-16

Drezner JA, Harmon KG. Incidence of sudden cardiac death in athletes. In: Pelliccia A, Heidbuchel H, Corrado D, Börjesson M, Sharma S, editors. The ESC Textbook of Sports Cardiology. Oxford: Oxford University Press; 2019:299-308. Available from: 
https://oxfordmedicine.com/view/10.1093/med/9780198779742.001.0001/med-9780198779742-part-16.  

Kvaerner JS. Intergenerational Altruism: Estimates Based on News About Expected Mortality. Tilburg University: SSRN (September 16); 2019. p. 1-43. Available from: https://ssrn.com/abstract=2985465 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2985465.   

Ohm E, Madsen C, Alver K. Skadebildet i Norge. Fordeling etter utvalgte temaområder. Folkehelseinstituttet, Oslo, 2019. Report.: ISBN 978-82-8092-911-1 elektronisk utgave. Available from: https://www.fhi.no/publ/2019/skadebildet-i-norge.-fordeling-etter-utvalgte-temaomrader/.  

Stangenes K. (Ansvarlig redaktør), Askeland OM, Juliusson PB. Fødselsnytt Nr. 1 2019. Bergen: Nasjonalt folkehelseinstitutt, Medisinsk fødselsregister; 2019. Available from: Fødselsnytt.  

Stoltenberg C. Helserisiko ved snusbruk. [Health risks from snus use. Norwegian Institute of Public Health]. Folkehelseinstituttet, Oslo, 2019. Report. Available from: https://www.fhi.no/publ/2019/helserisiko-ved-snusbruk/

Stokke OM, Stormo LK, Skogli E. Hjertesvikt i Norge – omfang og samfunnskostnader Menon Economics, Oslo, 2019. Report. Available from: https://www.menon.no/wp-content/uploads/2019-41-Hovedtrekkene-innenfor-hjertesvikt-i-Norge.pdf.  

Strøm MS, Forland G, Westby G. Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2017. Folkehelseinstituttet, Dødsårsaksregisteret. Bergen, 2019. Report.: ISBN: 978-82-8406-006-4 Available from: https://www.fhi.no/publ/2019/dodsfall-i-norge-blant-ikke-bosatte-2017/

Strøm MS, Otterstedt Å, Pedersen AG, Juliusson PB. Ny digital dødsmelding er klar til bruk. Utposten. 2019;48(6):22-3.  Available from: https://www.utposten.no/i/2019/6/m-884. 

Walby FA, Myhre MØ, T. KA. Project Draft - The Norwegian Surveillance System for Suicide in Mental Health and Substance Misuse Services. Oslo: University of Oslo, National Centre for Suicide Research and Prevention; 2019. p. 1-6. Available from: https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/centres/nssf/norwegian-surveillance-system/.  

Doktoravhandlinger, Masteroppgaver og studentoppgaver (Bachelor) (22 stk)  

Baravelli CM. Clinical long-term consequences of acute hepatic porphyria and porphyria cutanea tarda. Thesis [PhD]. Bergen: The University of Bergen, Department for Global Health and Primary Health Care; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/1956/21153  

Braseth SMR. Body mass indeks hos menn i alderen 17-19 år og risiko for død av ischemisk hjertesykdom. En prospektiv kohortstudie bestående av 43 024 norske menn. Thesis [Master]. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet; 2019. Available from: https://hdl.handle.net/10037/15720  

Daae VR. Analysis of road traffic fatalities in Norway in 2017 with comparison to Croatia. Thesis [Master]. National and University Library in Zagreb: University of Split, School of Medicine; 2019. Available from: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:171:094428.  

Engeseth K. Long-term predictors of cardiovascular disease (CVD) and CVD related mortality in healthy middle-aged Norwegian men. Thesis [PhD]. Oslo: Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet; 2019. Available from: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-71545  

Fossum S. Long-term cardiovascular risk in women with a history of hyperemesis gravidarum. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine; 2019. Available from: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-74856  

Fredriksen BN, Ernstsen L. Er det en sammenheng mellom kroppsmasseindeks og mild kognitiv svikt hos eldre (70-76 år), resultat fra Generasjon 100, Thesis [Master]. Trondheim: NTNU, Institutt for klinisk og molekylær medisin; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11250/2618115  

Hartmann-Johnsen OJ. Breast-conserving therapy is better than mastectomy: based on registry data from Norway. Thesis [PhD]. Oslo: Faculty of Medicine, University of Oslo; 2019. Available from: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-73714  

Heiberg IH. Mortality, substance use disorder and cardiovascular health care in persons with severe mental illness: descriptive, subject level and site-specific analyses. Thesis [PhD]. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway, Faculty of Health Sciences, 2019. Available from: https://hdl.handle.net/10037/16284.  

Kjerpeseth LJ. Oral anticoagulation for stroke prevention in atrial fibrillation: data from the Norwegian Prescription Database, the Norwegian Patient Registry and the Norwegian Cause of Death Registry. Thesis [PhD]. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Medicine and Health Sciences, Department of Public Health and Nursing; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11250/2618072.  

Kraby MR. Tumor vasculature in subtypes of breast cancer [PhD]. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Faculty of Medicine and Health Sciences, Department of Clinical and Molecular Medicine; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11250/2606672.  

Kvistad KH, Jakobsen I. Snus, røyking og mortalitet. En prospektiv kohortstudie av mortalitetsrisiko hos snusere i et utvalg av Forsvarets ansatte. Thesis [Master]. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet; 2019. Available from: https://hdl.handle.net/10037/15736.  

Lea M. Towards safer drug therapy and improved clinical outcomes in elderly and multimorbid patients, Thesis [PhD]. Oslo, Norway: School of Pharmacy, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo; 2019. Available from: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-72823.  

Mannsverk JT. The epidemiology of myocardial infarction: trends in incidence, risk factors, severity, treatment and outcomes of myocardial infarction in a general population. Thesis [PhD]. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway, Faculty of Health Sciences, Department of Community Medicine; 2019. Available from: https://hdl.handle.net/10037/17042.  

Nusr S, Kvaløy J. Competing risk analysis of Norwegian mortality. Thesis [Master]. Stavanger: University of Stavanger, Department of Mathematics and Natural Science, Norway; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11250/2623878.  

Rabanal KS. Cardiovascular disease and ethnicity: focus on the high risk and CVD among South Asians living in Norway and New Zealand. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine, Institute of Health and Society; 2019. Available from: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-70056.  

Roman FJO. Behandling av pre-eklampsi. En sammenlikning av aktuelle guidelines. Studentoppgave. Oslo: Universitet i Oslo, Det medisinske fakultet; 2019. Available from: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-71283.  

Skjold G. A study of the incidence and mortality hazard rate of myocardial infarction in Tromsø. Thesis [Master]. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway, Faculty of Science and Technology, Department of Mathematics and Statistics; 2019. Available from: https://hdl.handle.net/10037/16090.  

Småbrekke B. Shared risk factors for arterial cardiovascular diseases and venous thromboembolism. Thesis [PhD]. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway, Faculty of Health Sciences, Department of Clinical Medicine; 2019. https://munin.uit.no/handle/10037/15580

Svanstrøm C. Comorbidity among patients admitted to the Department of Surgery, Hammerfest Hospital. Thesis [Master]. Tromsø: The Arctic University of Norway, UiT, Faculty of Health Sciences; 2019. Available from: https://hdl.handle.net/10037/15752.  

Tao W. Cancer after bariatric surgery: risk and prognosis. Thesis [PhD]. Stockholm: Karolinska Institutet, Department of Molecular Medicine and Surgery; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/10616/46828.  

Tesfay YT. Bayesian analysis of the occurrence of myocardial infarction in the LGM framework. Thesis [Master]. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway, Faculty of science and technology; 2019. Available from: https://hdl.handle.net/10037/16086.  

Thøgersen H. Immigrants in Norway with cancer: stage at diagnosis, treatment and survival. Oslo: Faculty of Medicine, University of Oslo; 2019. Available from: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-70848

2018

Tidsskriftartikler og brev (94 stk)

Asberg AN, Hagen K, Stovner LJ, Heuch I, Zwart JA, Winsvold BS. Do incident musculoskeletal complaints influence mortality? The Nord-Trondelag Health study. PLoS One. 2018;13(9):e0203925.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30265708 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203925.

Asli LM, Myklebust TA, Kvaloy SO, Jetne V, Moller B, Levernes SG, Johannesen TB. Factors influencing access to palliative radiotherapy: a Norwegian population-based study. Acta Oncol. 2018;57(9):1250-8.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29706109 
https://doi.org/10.1080/0284186X.2018.1468087

Bateman BT, Heide-Jorgensen U, Einarsdottir K, Engeland A, Furu K, Gissler M, Hernandez-Diaz S, Kieler H, Lahesmaa-Korpinen AM, Mogun H, Norgaard M, Reutfors J, Selmer R, Huybrechts KF, Zoega H. Beta-Blocker Use in Pregnancy and the Risk for Congenital Malformations: An International Cohort Study. Ann Intern Med. 2018;169(10):665-73.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30326014  https://doi.org/10.7326/M18-0338  

Beisland C, Johannesen TB, Reisaeter LAR, Hjelle KM. Real-life use of diagnostic biopsies before treatment of kidney cancer: results from a Norwegian population-based study. Scand J Urol. 2018;52(1):38-44.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29249179 
https://doi.org/10.1080/21681805.2017.1385032.

Blix K, Gran OV, Severinsen MT, Cannegieter SC, Jensvoll H, Overvad K, Hammerstrom J, Tjonneland A, Naess IA, Braekkan SK, Rosendaal FR, Kristensen SR, Hansen JB. Impact of time since diagnosis and mortality rate on cancer-associated venous thromboembolism: the Scandinavian Thrombosis and Cancer (STAC) cohort. J Thromb Haemost. 2018;16(7):1327-35.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29691978  https://doi.org/10.1111/jth.14130.

Bretthauer M, Goderstad JM, Loberg M, Emilsson L, Ye W, Adami HO, Kalager M. Uterine morcellation and survival in uterine sarcomas. Eur J Cancer. 2018;101:62-8.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30025231  https://doi.org/10.1016/j.ejca.2018.06.007.

Brodwall K, Greve G, Leirgul E, Klungsoyr K, Holmstrom H, Vollset SE, Oyen N. The five-year survival of children with Down syndrome in Norway 1994-2009 differed by associated congenital heart defects and extracardiac malformations. Acta Paediatr. 2018;107(5):845-53.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29341296  https://doi.org/10.1111/apa.14223.

Brustugun OT, Gronberg BH, Fjellbirkeland L, Helbekkmo N, Aanerud M, Grimsrud TK, Helland A, Moller B, Nilssen Y, Strand TE, Solberg SK. Substantial nation-wide improvement in lung cancer relative survival in Norway from 2000 to 2016. Lung Cancer. 2018;122:138-45.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30032822  https://doi.org/10.1016/j.lungcan.2018.06.003.

Burrell LV, Mehlum L, Qin P. Sudden parental death from external causes and risk of suicide in the bereaved offspring: A national study. J Psychiatr Res. 2018;96:49-56.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28965005 https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2017.09.023.

Busund M, Bugge NS, Braaten T, Waaseth M, Rylander C, Lund E. Progestin-only and combined oral contraceptives and receptor-defined premenopausal breast cancer risk: The Norwegian Women and Cancer Study. Int J Cancer. 2018;142(11):2293-302.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29349773  https://doi.org/10.1002/ijc.31266.

Carlsen T, Salvesen O, Sui X, Lavie CJ, Blair SN, Wisloff U, Ernstsen L. Long-term Changes in Depressive Symptoms and Estimated Cardiorespiratory Fitness and Risk of All-Cause Mortality: The Nord-Trondelag Health Study. Mayo Clin Proc. 2018;93(8):1054-64.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29625728  https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2018.01.015.

da Silva M, Weiderpass E, Licaj I, Lissner L, Rylander C. Excess body weight, weight gain and obesity-related cancer risk in women in Norway: the Norwegian Women and Cancer study. Br J Cancer. 2018;119(5):646-56.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30202086 
https://doi.org/10.1038/s41416-018-0240-5.

Degerud E, Ariansen I, Ystrom E, Graff-Iversen S, Hoiseth G, Morland J, Davey Smith G, Naess O. Life course socioeconomic position, alcohol drinking patterns in midlife, and cardiovascular mortality: Analysis of Norwegian population-based health surveys. PLoS Med. 2018;15(1):e1002476.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29293492 
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002476.

Degerud E, Nygard O, de Vogel S, Hoff R, Svingen GFT, Pedersen ER, Nilsen DWT, Nordrehaug JE, Midttun O, Ueland PM, Dierkes J. Plasma 25-Hydroxyvitamin D and Mortality in Patients With Suspected Stable Angina Pectoris. J Clin Endocrinol Metab. 2018;103(3):1161-70.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29325121  https://doi.org/10.1210/jc.2017-02328.

Del Risco Kollerud R, Blaasaas KG, Claussen B, Nafstad P, Cannon-Albright LA, Ruud E, Wesenberg F, Naess O. Family history of cancer and the risk of childhood solid tumours: a Norwegian nationwide register-based cohort study. Br J Cancer. 2018;118(6):905-12.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29462129  https://doi.org/10.1038/bjc.2017.493.

Dhar I, Svingen GFT, Ueland PM, Lysne V, Svenningsson MM, Tell GS, Nygard OK. Plasma Cystathionine and Risk of Incident Stroke in Patients With Suspected Stable Angina Pectoris. J Am Heart Assoc. 2018;7(17):e008824.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30371177  https://doi.org/10.1161/JAHA.118.008824.

Ellingsen CL, Ebbing M, Alfsen GC, Vollset SE. Injury death certificates without specification of the circumstances leading to the fatal injury - the Norwegian Cause of Death Registry 2005-2014. Popul Health Metr. 2018;16(1):20.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30583729 
https://doi.org/10.1186/s12963-018-0176-2.

Farioli A, Straif K, Brandi G, Curti S, Kjaerheim K, Martinsen JI, Sparen P, Tryggvadottir L, Weiderpass E, Biasco G, Violante FS, Mattioli S, Pukkala E. Occupational exposure to asbestos and risk of cholangiocarcinoma: a population-based case-control study in four Nordic countries. Occup Environ Med. 2018;75(3):191-8.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29133597 
http://dx.doi.org/10.1136/oemed-2017-104603

Gibbs C, Thalamus J, Heldal K, Holla OL, Haugaa KH, Hysing J. Predictors of mortality in high-risk patients with QT prolongation in a community hospital. Europace. 2018;20(FI1):f99-f107.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29036623 https://doi.org/10.1093/europace/eux286.

Gislefoss RE, Stenehjem JS, Hektoen HH, Andreassen BK, Langseth H, Axcrona K, Weiderpass E, Mondul A, Robsahm TE. Vitamin D, obesity and leptin in relation to bladder cancer incidence and survival: prospective protocol study. BMJ Open. 2018;8(3):e019309.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29602840 http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2017-019309.

Gjersing L, Bretteville-Jensen AL. Patterns of substance use and mortality risk in a cohort of 'hard-to-reach' polysubstance users. Addiction. 2018;113(4):729-39.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28987019 https://doi.org/10.1111/add.14053.

Hansen BT, Campbell S, Nygard M. Long-term incidence trends of HPV-related cancers, and cases preventable by HPV vaccination: a registry-based study in Norway. BMJ Open. 2018;8(2):e019005.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29476028 http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2017-019005.

Hansen BT, Orumaa M, Lie AK, Brennhovd B, Nygard M. Trends in incidence, mortality and survival of penile squamous cell carcinoma in Norway 1956-2015. Int J Cancer. 2018;142(8):1586-93.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29205336 https://doi.org/10.1002/ijc.31194.

Hansen CH, Ritschel V, Andersen GO, Halvorsen S, Eritsland J, Arnesen H, Seljeflot I. Markers of Thrombin Generation Are Associated With Long-Term Clinical Outcome in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Clin Appl Thromb Hemost. 2018;24(7):1088-94.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29695176 https://doi.org/10.1177/1076029618764847.

Hauge LJ, Stene-Larsen K, Grimholt TK, Oien-Odegaard C, Reneflot A. Use of primary health care services prior to suicide in the Norwegian population 2006-2015. BMC Health Serv Res. 2018;18(1):619.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30089524 https://doi.org/10.1186/s12913-018-3419-9.

Hauger AV, Bergland A, Holvik K, Stahle A, Emaus N, Strand BH. Osteoporosis and osteopenia in the distal forearm predict all-cause mortality independent of grip strength: 22-year follow-up in the population-based Tromso Study. Osteoporos Int. 2018;29(11):2447-56.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30094609  https://doi.org/10.1007/s00198-018-4653-z.

Heiberg IH, Jacobsen BK, Nesvag R, Bramness JG, Reichborn-Kjennerud T, Naess O, Ystrom E, Hultman CM, Hoye A. Total and cause-specific standardized mortality ratios in patients with schizophrenia and/or substance use disorder. PLoS One. 2018;13(8):e0202028.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30138449  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202028.

Hjelle KM, Johannesen TB, Bostad L, Reisæter LAR, Beisland C. National Norwegian Practice Patterns for Surgical Treatment of Kidney Cancer Tumors ≤7 cm: Adherence to Changes in Guidelines May Improve Overall Survival. European Urology Oncology. 2018;1(3):252-61.  Available from: https://doi.org/10.1016/j.euo.2018.04.001.

Holme O, Loberg M, Kalager M, Bretthauer M, Hernan MA, Aas E, Eide TJ, Skovlund E, Lekven J, Schneede J, Tveit KM, Vatn M, Ursin G, Hoff G. Long-Term Effectiveness of Sigmoidoscopy Screening on Colorectal Cancer Incidence and Mortality in Women and Men: A Randomized Trial. Ann Intern Med. 2018;168(11):775-82.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29710125 
https://annals.org/aim/fullarticle/2679355.

Hussain AI, Auensen A, Brunborg C, Beitnes JO, Gullestad L, Pettersen KI. Age-dependent morbidity and mortality outcomes after surgical aortic valve replacement. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2018;27(5):650-6.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29746650 
https://doi.org/10.1093/icvts/ivy154.

Jareid M, Thalabard JC, Aarflot M, Bovelstad HM, Lund E, Braaten T. Levonorgestrel-releasing intrauterine system use is associated with a decreased risk of ovarian and endometrial cancer, without increased risk of breast cancer. Results from the NOWAC Study. Gynecol Oncol. 2018;149(1):127-32.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29482839 https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2018.02.006.

Jodal HC, Loberg M, Holme O, Adami HO, Bretthauer M, Emilsson L, Ransohoff DF, Hoff G, Kalager M. Mortality From Postscreening (Interval) Colorectal Cancers Is Comparable to That From Cancer in Unscreened Patients-A Randomized Sigmoidoscopy Trial. Gastroenterology. 2018;155(6):1787-94.e3.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30165051 
https://doi.org/10.1053/j.gastro.2018.08.035

Jortveit J, Klcovansky J, Dohlen G, Eskedal L, Birkeland S, Holmstrom H. Out-of-hospital sudden cardiac arrest in children with congenital heart defects. Arch Dis Child. 2018;103(1):57-60.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28838970  http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2017-312621.

Jortveit J, Klcovansky J, Eskedal L, Birkeland S, Dohlen G, Holmstrom H. Endocarditis in children and adolescents with congenital heart defects: a Norwegian nationwide register-based cohort study. Arch Dis Child. 2018;103(7):670-4.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29510997 
http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2017-313917

Katuwal S, Martinsen JI, Kjaerheim K, Sparen P, Tryggvadottir L, Lynge E, Weiderpass E, Pukkala E. Occupational variation in the risk of female breast cancer in the Nordic countries. Cancer Causes Control. 2018;29(11):1027-38.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30151565  https://doi.org/10.1007/s10552-018-1076-2

Kieffer SK, Croci I, Wisloff U, Nauman J. Temporal Changes in a Novel Metric of Physical Activity Tracking (Personal Activity Intelligence) and Mortality: The HUNT Study, Norway. Prog Cardiovasc Dis. 2018.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30227185 
https://doi.org/10.1016/j.pcad.2018.09.002

Kieffer SK, Zisko N, Coombes JS, Nauman J, Wisloff U. Personal Activity Intelligence and Mortality in Patients with Cardiovascular Disease: The HUNT Study. Mayo Clin Proc. 2018;93(9):1191-201.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30193673 https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2018.03.029.

Kjellstadli C, Husebo BS, Sandvik H, Flo E, Hunskaar S. Comparing unplanned and potentially planned home deaths: a population-based cross-sectional study. BMC Palliat Care. 2018;17(1):69.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29720154 https://doi.org/10.1186/s12904-018-0323-3.

Kjollesdal MKR, Smith GD, Ariansen I, Kinge JM, Degerud E, Naess O. The association between BMI and mortality using early adulthood BMI as an instrumental variable for midlife BMI. Sci Rep. 2018;8(1):11499.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30065250  http://www.nature.com/articles/s41598-018-29089-z.

Knudsen-Baas KM, Johannesen TB, Myklebust TA, Aarseth JH, Owe JF, Gilhus NE, Storstein AM. Antiepileptic and psychiatric medication in a nationwide cohort of patients with glioma WHO grade II-IV. J Neurooncol. 2018;140(3):739-48.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30471051  https://doi.org/10.1007/s11060-018-03007-9.

Kosiborod M, Birkeland KI, Cavender MA, Fu AZ, Wilding JP, Khunti K, Holl RW, Norhammar A, Jorgensen ME, Wittbrodt ET, Thuresson M, Bodegard J, Hammar N, Fenici P. Rates of myocardial infarction and stroke in patients initiating treatment with SGLT2-inhibitors versus other glucose-lowering agents in real-world clinical practice: Results from the CVD-REAL study. Diabetes Obes Metab. 2018;20(8):1983-7.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29569378  https://doi.org/10.1111/dom.13299.

Kraby MR, Valla M, Opdahl S, Haugen OA, Sawicka JE, Engstrom MJ, Bofin AM. The prognostic value of androgen receptors in breast cancer subtypes. Breast Cancer Res Treat. 2018;172(2):283-96.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30109519  https://doi.org/10.1007/s10549-018-4904-x.

Kvakkestad KM, Sandvik L, Andersen GO, Sunde K, Halvorsen S. Long-term survival in patients with acute myocardial infarction and out-of-hospital cardiac arrest: A prospective cohort study. Resuscitation. 2018;122(1):41-7.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29155294  https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2017.11.047.

Langholz PL, Strand BH, Cook S, Hopstock LA. Frailty phenotype and its association with all-cause mortality in community-dwelling Norwegian women and men aged 70 years and older: The Tromso Study 2001-2016. Geriatr Gerontol Int. 2018;18(8):1200-5.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29808951  https://doi.org/10.1111/ggi.13447  

Loffeler S, Halland A, Weedon-Fekjaer H, Nikitenko A, Ellingsen CL, Haug ES. High Norwegian prostate cancer mortality: evidence of over-reporting. Scand J Urol. 2018;52(2):122-8.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29325479  https://doi.org/10.1080/21681805.2017.1421260.  

Lofterod T, Mortensen ES, Nalwoga H, Wilsgaard T, Frydenberg H, Risberg T, Eggen AE, McTiernan A, Aziz S, Wist EA, Stensvold A, Reitan JB, Akslen LA, Thune I. Impact of pre-diagnostic triglycerides and HDL-cholesterol on breast cancer recurrence and survival by breast cancer subtypes. BMC Cancer. 2018;18(1):654.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29902993  https://doi.org/10.1186/s12885-018-4568-2.

Lorant V, de Gelder R, Kapadia D, Borrell C, Kalediene R, Kovacs K, Leinsalu M, Martikainen P, Menvielle G, Regidor E, Rodriguez-Sanz M, Wojtyniak B, Strand BH, Bopp M, Mackenbach JP. Socioeconomic inequalities in suicide in Europe: the widening gap. Br J Psychiatry. 2018;212(6):356-61.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29786492  https://doi.org/10.1192/bjp.2017.32.

Lund E, Nakamura A, Snapkov I, Thalabard JC, Olsen KS, Holden L, Holden M. Each pregnancy linearly changes immune gene expression in the blood of healthy women compared with breast cancer patients. Clin Epidemiol. 2018;10:931-40.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30123005  https://doi.org/10.2147/CLEP.S163208.

Lund E, Nakamura A, Thalabard JC. No overdiagnosis in the Norwegian Breast Cancer Screening Program estimated by combining record linkage and questionnaire information in the Norwegian Women and Cancer study. Eur J Cancer. 2018;89:102-12.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29245077  https://doi.org/10.1016/j.ejca.2017.11.003.

Lundblad MW, Jacobsen BK. Is age at menarche associated with total mortality? The Tromso Study. Int J Womens Health. 2018;10:203-9.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29750056  https://doi.org/10.2147/IJWH.S158706  

Mjelva OR, Svingen GFT, Pedersen EKR, Seifert R, Kvaloy JT, Midttun O, Ueland PM, Nordrehaug JE, Nygard O, Nilsen DWT. Fibrinogen and Neopterin Is Associated with Future Myocardial Infarction and Total Mortality in Patients with Stable Coronary Artery Disease. Thromb Haemost. 2018;118(4):778-90.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29458232 https://doi.org/10.1055/s-0038-1629912.

Morken NH, Halland F, DeRoo LA, Wilcox AJ, Skjaerven R. Offspring birthweight by gestational age and parental cardiovascular mortality: a population-based cohort study. BJOG. 2018;125(3):336-41.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2816520  https://doi.org/10.1111/1471-0528.14522.

Mundal LJ, Igland J, Veierod MB, Holven KB, Ose L, Selmer RM, Wisloff T, Kristiansen IS, Tell GS, Leren TP, Retterstol K. Impact of age on excess risk of coronary heart disease in patients with familial hypercholesterolaemia. Heart. 2018;104(19):1600-7.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29622598 http://dx.doi.org/10.1136/heartjnl-2017-312706.

Nakken O, Lindstrom JC, Holmoy T. Sex ratio in multiple sclerosis mortality over 65 years; an age-period-cohort analysis in Norway. J Neurol. 2018.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29564602  https://doi.org/10.1007/s00415-018-8832-9.

Nakken O, Lindstrom JC, Tysnes OB, Holmoy T. Assessing amyotrophic lateral sclerosis prevalence in Norway from 2009 to 2015 from compulsory nationwide health registers. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2018;19(3-4):303-10.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29271248 https://doi.org/10.1080/21678421.2017.1418004.

Ness-Jensen E, Gottlieb-Vedi E, Wahlin K, Lagergren J. All-cause and cancer-specific mortality in GORD in a population-based cohort study (the HUNT study). Gut. 2018;67(2):209-15.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27789657 http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2016-312514.

Ocak G, Noordzij M, Rookmaaker MB, Cases A, Couchoud C, Heaf JG, Jarraya F, De Meester J, Groothoff JW, Waldum-Grevbo BE, Palsson R, Resic H, Remon C, Finne P, Stendahl M, Verhaar MC, Massy ZA, Dekker FW, Jager KJ. Mortality due to bleeding, myocardial infarction and stroke in dialysis patients. J Thromb Haemost. 2018;16(10):1953-63.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30063819  https://doi.org/10.1111/jth.14254.

Ohrn AM, Schirmer H, Njolstad I, Mathiesen EB, Eggen AE, Lochen ML, Wilsgaard T, Lindekleiv H. Electrocardiographic unrecognized myocardial infarction does not improve prediction of cardiovascular events beyond traditional risk factors. The Tromso Study. Eur J Prev Cardiol. 2018;25(1):78-86.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29048217 https://doi.org/10.1177/2047487317736826.

Persson F, Nystrom T, Jorgensen ME, Carstensen B, Gulseth HL, Thuresson M, Fenici P, Nathanson D, Eriksson JW, Norhammar A, Bodegard J, Birkeland KI. Dapagliflozin is associated with lower risk of cardiovascular events and all-cause mortality in people with type 2 diabetes (CVD-REAL Nordic) when compared with dipeptidyl peptidase-4 inhibitor therapy: A multinational observational study. Diabetes Obes Metab. 2018;20(2):344-51.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28771923  https://doi.org/10.1111/dom.13077.

Petrie KJ, Pressman SD, Pennebaker JW, Overland S, Tell GS, Sivertsen B. Which Aspects of Positive Affect Are Related to Mortality? Results From a General Population Longitudinal Study. Ann Behav Med. 2018;52(7):571-81.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29860364 
https://doi.org/10.1093/abm/kax018.

Prestgaard E, Hodnesdal C, Engeseth K, Erikssen J, Bodegard J, Liestol K, Gjesdal K, Kjeldsen SE, Grundvold I, Berge E. Long-term predictors of stroke in healthy middle-aged men. Int J Stroke. 2018;13(3):292-300.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28929941
https://doi.org/10.1177/1747493017730760.

Pukkala E, Engholm G, Hojsgaard Schmidt LK, Storm H, Khan S, Lambe M, Pettersson D, Olafsdottir E, Tryggvadottir L, Hakanen T, Malila N, Virtanen A, Johannesen TB, Laronningen S, Ursin G. Nordic Cancer Registries - an overview of their procedures and data comparability. Acta Oncol. 2018;57(4):1-16.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29226751 
https://doi.org/10.1080/0284186X.2017.1407039.

Puzo Q, Mehlum L, Qin P. Rates and characteristics of suicide by immigration background in Norway. PLoS One. 2018;13(9):e0205035.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30265720  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205035.

Puzo Q, Mehlum L, Qin P. Socio-economic status and risk for suicide by immigration background in Norway: A register-based national study. J Psychiatr Res. 2018;100:99-106.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29501935  https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2018.02.019.

Renninger M, Lochen ML, Ekelund U, Hopstock LA, Jorgensen L, Mathiesen EB, Njolstad I, Schirmer H, Wilsgaard T, Morseth B. The independent and joint associations of physical activity and body mass index with myocardial infarction: The Tromso Study. Prev Med. 2018;116:94-8.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30218724 https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2018.09.005.

Riise HKR, Sulo G, Tell GS, Igland J, Nygard O, Iversen AC, Daltveit AK. Association Between Gestational Hypertension and Risk of Cardiovascular Disease Among 617 589 Norwegian Women. J Am Heart Assoc. 2018;7(10).  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29755034 https://doi.org/10.1161/JAHA.117.008337.

Robsahm TE, Helsing P, Nilssen Y, Vos L, Rizvi SMH, Akslen LA, Veierod MB. High mortality due to cutaneous melanoma in Norway: a study of prognostic factors in a nationwide cancer registry. Clin Epidemiol. 2018;10:537-48.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29780262  https://doi.org/10.2147/CLEP.S151246.

Shaikh F, Kjollesdal MK, Naess O. Offspring birth weight and cardiovascular mortality among parents: the role of cardiovascular risk factors. J Dev Orig Health Dis. 2018;9(3):351-7.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29444737  https://doi.org/10.1017/S2040174418000065.

Sigurdardottir FD, Lyngbakken MN, Holmen OL, Dalen H, Hveem K, Rosjo H, Omland T. Relative Prognostic Value of Cardiac Troponin I and C-Reactive Protein in the General Population (from the Nord-Trondelag Health [HUNT] Study). Am J Cardiol. 2018;121(8):949-55.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29496193  https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2018.01.004.

Slettedal JK, Sandvik L, Ringvold A. Lifespan reduction due to neoplasia is nullified by pseudoexfoliation syndrome. Heliyon. 2018;4(10):e00832.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30302411  https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00832.

Solberg OK, Filkukova P, Frich JC, Feragen KJB. Age at Death and Causes of Death in Patients with Huntington Disease in Norway in 1986-2015. J Huntingtons Dis. 2018;7(1):77-86.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29480207  https://doi.org/10.3233/JHD-170270.

Sorli K, Thorvaldsen SM, Hatlen P. Use of Inhaled Corticosteroids and the Risk of Lung Cancer, the HUNT Study. Lung. 2018;196(2):179-84.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29427221  https://doi.org/10.1007/s00408-018-0092-z.

Steigedal TS, Toraskar J, Redvers RP, Valla M, Magnussen SN, Bofin AM, Opdahl S, Lundgren S, Eckhardt BL, Lamar JM, Doherty J, Hynes RO, Anderson RL, Svineng G. Nephronectin is Correlated with Poor Prognosis in Breast Cancer and Promotes Metastasis via its Integrin-Binding Motifs. Neoplasia. 2018;20(4):387-400.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29539586  https://doi.org/10.1016/j.neo.2018.02.008.

Strand BH, Knapskog AB, Persson K, Edwin TH, Amland R, Mjorud M, Bjertness E, Engedal K, Selbaek G. Survival and years of life lost in various aetiologies of dementia, mild cognitive impairment (MCI) and subjective cognitive decline (SCD) in Norway. PLoS One. 2018;13(9):e0204436.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30240425  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204436.  

Svingen GFT, Zuo H, Ueland PM, Seifert R, Loland KH, Pedersen ER, Schuster PM, Karlsson T, Tell GS, Schartum-Hansen H, Olset H, Svenningsson M, Strand E, Nilsen DW, Nordrehaug JE, Dhar I, Nygard O. Increased plasma trimethylamine-N-oxide is associated with incident atrial fibrillation. Int J Cardiol. 2018;267:100-6.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29957250  https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.04.128.

Talibov M, Sormunen J, Hansen J, Kjaerheim K, Martinsen JI, Sparen P, Tryggvadottir L, Weiderpass E, Pukkala E. Benzene exposure at workplace and risk of colorectal cancer in four Nordic countries. Cancer Epidemiol. 2018;55:156-61.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29980027  https://doi.org/10.1016/j.canep.2018.06.011.

Thingstad P, Askim T, Beyer MK, Brathen G, Ellekjaer H, Ihle-Hansen H, Knapskog AB, Lydersen S, Munthe-Kaas R, Naess H, Pendlebury ST, Seljeseth YM, Saltvedt I. The Norwegian Cognitive impairment after stroke study (Nor-COAST): study protocol of a multicentre, prospective cohort study. BMC Neurol. 2018;18(1):193.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30477436  https://doi.org/10.1186/s12883-018-1198-x.

Thogersen H, Moller B, Robsahm TE, Babigumira R, Aaserud S, Larsen IK. Differences in cancer survival between immigrants in Norway and the host population. Int J Cancer. 2018;143(12):3097-105.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29987865 https://doi.org/10.1002/ijc.31729.

Tran L, Greiff G, Pleym H, Wahba A, Stenseth R, Videm V. Transfusion of red blood cells in coronary surgery: is there an effect on long-term mortality when adjusting for risk factors and postoperative complications? Eur J Cardiothorac Surg. 2018;53(5):1068-74.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29228313  https://doi.org/10.1093/ejcts/ezx431.

Troisi R, Bjorge T, Gissler M, Grotmol T, Kitahara CM, Myrtveit Saether SM, Ording AG, Skold C, Sorensen HT, Trabert B, Glimelius I. The role of pregnancy, perinatal factors and hormones in maternal cancer risk: a review of the evidence. J Intern Med. 2018;283(5):430-45.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29476569  https://doi.org/10.1111/joim.12747.

Tverdal A, Skurtveit S, Selmer R, Myhre R, Thelle D. Coffee and wine consumption is associated with reduced mortality from alcoholic liver disease: follow-up of 219,279 Norwegian men and women aged 30-67 years. Ann Epidemiol. 2018;28(11):753-8.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30241792  https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2018.08.010.

Vanem TT, Geiran OR, Krohg-Sorensen K, Roe C, Paus B, Rand-Hendriksen S. Survival, causes of death, and cardiovascular events in patients with Marfan syndrome. Mol Genet Genomic Med. 2018;6(6):1114-23.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30393980  https://doi.org/10.1002/mgg3.489.

Veierod MB, Page CM, Aaserud S, Bassarova A, Jacobsen KD, Helsing P, Robsahm TE. Melanoma staging: Varying precision and terminal digit clustering in Breslow thickness data is evident in a population-based study. J Am Acad Dermatol. 2018;79(1):118-25.e1.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29580861  https://doi.org/10.1016/j.jaad.2018.03.023.

Vie TL, Hufthammer KO, Holmen TL, Meland E, Breidablik HJ. Is self-rated health in adolescence a predictor of prescribed medication in adulthood? Findings from the Nord Trondelag Health Study and the Norwegian Prescription Database. SSM Popul Health. 2018;4:144-52.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29349283  https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2017.11.010.

Wu P, Gulati M, Kwok CS, Wong CW, Narain A, O'Brien S, Chew-Graham CA, Verma G, Kadam UT, Mamas MA. Preterm Delivery and Future Risk of Maternal Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Heart Assoc. 2018;7(2):e007809.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29335319  https://doi.org/10.1161/JAHA.117.007809.

Xie SH, Ness-Jensen E, Medefelt N, Lagergren J. Assessing the feasibility of targeted screening for esophageal adenocarcinoma based on individual risk assessment in a population-based cohort study in Norway (The HUNT Study). Am J Gastroenterol. 2018;113(6):829-35.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29748563  https://doi.org/10.1038/s41395-018-0069-9.

Ylonen O, Jyrkkio S, Pukkala E, Syvanen K, Bostrom PJ. Time trends and occupational variation in the incidence of testicular cancer in the Nordic countries. BJU Int. 2018;122(3):384-93.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29460991  https://doi.org/10.1111/bju.14148.

Zahl PH, Lund E, Nakamura A, Thalabard JC. Letter and author's reply on EJC paper: 'No overdiagnosis in the Norwegian Breast Cancer Screening Program estimated by combining record linkage and questionnaire information in the Norwegian Women and Cancer study'. Eur J Cancer. 2018;97:49-52.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29759654 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29759655.

Zamora-Ros R, Beraud V, Franceschi S, Cayssials V, Tsilidis KK, Boutron-Ruault MC, Weiderpass E, Overvad K, Tjonneland A, Eriksen AK, Bonnet F, Affret A, Katzke V, Kuhn T, Boeing H, Trichopoulou A, Valanou E, Karakatsani A, Masala G, Grioni S, Santucci de Magistris M, Tumino R, Ricceri F, Skeie G, Parr CL, Merino S, Salamanca-Fernandez E, Chirlaque MD, Ardanaz E, Amiano P, Almquist M, Drake I, Hennings J, Sandstrom M, Bueno-de-Mesquita HBA, Peeters PH, Khaw KT, Wareham NJ, Schmidt JA, Perez-Cornago A, Aune D, Riboli E, Slimani N, Scalbert A, Romieu I, Agudo A, Rinaldi S. Consumption of fruits, vegetables and fruit juices and differentiated thyroid carcinoma risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) study. Int J Cancer. 2018;142(3):449-59.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28688112  https://doi.org/10.1002/ijc.30880.

Zotcheva E, Selbaek G, Bjertness E, Ernstsen L, Strand BH. Leisure-Time Physical Activity Is Associated With Reduced Risk of Dementia-Related Mortality in Adults With and Without Psychological Distress: The Cohort of Norway. Front Aging Neurosci. 2018;10:151.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29887800  https://doi.org/10.3389/fnagi.2018.00151.

Zuo H, Nygard O, Ueland PM, Vollset SE, Svingen GFT, Pedersen ER, Midttun O, Meyer K, Nordrehaug JE, Nilsen DWT, Tell GS. Association of plasma neopterin with risk of an inpatient hospital diagnosis of atrial fibrillation: results from two prospective cohort studies. J Intern Med. 2018;283(6):578-87.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29573355  https://doi.org/10.1111/joim.12748.

Zuo H, Nygard O, Vollset SE, Ueland PM, Ulvik A, Midttun O, Meyer K, Igland J, Sulo G, Tell GS. Smoking, plasma cotinine and risk of atrial fibrillation: the Hordaland Health Study. J Intern Med. 2018;283(1):73-82.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28940460 
https://doi.org/10.1111/joim.12689.

Zuo H, Svingen GFT, Tell GS, Ueland PM, Vollset SE, Pedersen ER, Ulvik A, Meyer K, Nordrehaug JE, Nilsen DWT, Bonaa KH, Nygard O. Plasma Concentrations and Dietary Intakes of Choline and Betaine in Association With Atrial Fibrillation Risk: Results From 3 Prospective Cohorts With Different Health Profiles. J Am Heart Assoc. 2018;7(8):e008190.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29650710  https://doi.org/10.1161/JAHA.117.008190.

Zuo H, Tell GS, Ueland PM, Nygard O, Vollset SE, Midttun O, Meyer K, Ulvik A. The Par index, an indicator reflecting altered vitamin B-6 homeostasis, is associated with long-term risk of stroke in the general population: the Hordaland Health Study (HUSK). Am J Clin Nutr. 2018;107(1):105-12.  Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29381795  https://doi.org/10.1093/ajcn/nqx012.

 

Doktoravhandlinger, Masteroppgaver og studentoppgaver (Bachelor) (4 stk)

Fjalstad JW. Antibiotic therapy for neonatal sepsis: studies on epidemiology, gentamicin safety, and early adverse effects of antibiotics. Thesis [PhD]. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/10037/13362.  

Jensen S. Selvmord i Norge 1996-2015: geografisk variasjon og obduksjonsfrekvens. Thesis [Master]. Oslo: Universitetet i Oslo; 2018. Available from: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-64705.

Lukic M. Coffee and cancer: the Norwegian women and cancer study/Northern Sweden health and disease study. Thesis [PhD]. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway, Faculty of Health Sciences; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/10037/14112.

Sriskandarajah S. ANCA-associated glomerulonephritis. Prognostic factors and outcome in a Norwegian cohort. Thesis [PhD]. Bergen: The University of Bergen; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/1956/17494.

 

Rapporter, bøker, bokkapitler og annet (12 stk)

Ellingsen CL, Westby G. Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2016. Nasjonalt folkehelseinstitutt, Bergen, 2018. Report. Available from: https://www.fhi.no/publ/2018/dodsfall-i-norge-blant-ikke-bosatte--2016/.

Årlig driftsrapport for Dødsårsaksregisteret 2017. Folkehelseinstituttet, Bergen, 2018. Report. Available from: https://www.fhi.no/publ/2018/arlig-driftsrapport-for-dodsarsaksregisteret/.

Kvåle R, Forland G, Bakken I, Nguyen TT, Akerkar R, Dyngeland J, Egeland G, Tell GS, Altreuther M, Bjørnstad J, Bønaa KH, Fjærtoft H, Geiran O, Govatsmark RE, Grundtvig M, Hovland S, Indredavik B, Kramer-Johansen J, Rotevatn S, Saltnes T, Slind Kjøl E, Steen T, Tjelmeland I, Ebbing M.  Hjerte- og karregisteret: Rapport for 2012–2016. Folkehelseinstituttet, Bergen, 2018. Report.: ISBN (elektronisk): 978-82-8082-911-5. Available from: https://www.fhi.no/publ/2018/hjerte--og-karregisteret-rapport-for-20122016/.

Folkehelserapporten - kortversjon: Helsetilstanden i Norge 2018. Rapport 05/2018. Folkehelseinstituttet, Oslo, 2018. Report.: 978-82-8082-920-7 (elektronisk). Available from: https://www.fhi.no/publ/2018/fhr-2018/  https://www.fhi.no/nettpub/hin/.

Stoltenberg C, Egner I, Rolfheim-Bye C, Boehlke N.  Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2017. Folkehelseinstituttet, Oslo, 2018. Report.: ISBN (elektronisk): 978-82-8082-913-9. Available from: https://www.fhi.no/publ/2018/folkehelseinstituttet---arsrapport-2017/.

Brustad M. Sami Health – a Summary of Published Results of Population Studies in Norway 2018/11.  Sami Statistics Speak - Numbers and Commentary. Alta: Sami University of Applied Sciences; 2018. Available from: http://samilogutmuitalit.no/sites/default/files/publications/3sami_health.pdf 
http://samilogutmuitalit.no/nb/node/4074.

Health at a Glance: Europe: State of Health in the EU Cycle. OECD/EU, Paris, 2018. Report.: ISBN 978-92-64-30335-5 (PDF). Available from: https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en.  

Keilman N, Pham DQ, Syse A. Mortality shifts and mortality compression. The case of Norway, 1900-2060. Working paper. Discussion papers No 884. Oslo: Statistics Norway, Research department; 2018. p. 1-22. Available from: http://hdl.handle.net/11250/2571220.

Kvaerner J. How Strong Are Bequest Motives? Oslo: SSRN; 2018. p. 1-54. Available from: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2985465.   

Larsen IK, Møller B, Johannesen TB, Robsahm TE, Grimsrud TK, Larønningen S, Jakobsen E, Ursin G. Cancer in Norway 2017 - Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway. Cancer Registry of Norway, Oslo, 2018. Report. 

Løkken BI, Rangul V, Merom D, Ekholm O, Krokstad S, Sund ER. Are Playing Instruments, Singing or Participating in Theatre Good for Population Health? Associations with Self-Rated Health and All-Cause Mortality in the HUNT3 Study (2006–2008), Norway. In: Bonde LO, Theorell T, editors. Music and Public Health: A Nordic Perspective. Cham: Springer International Publishing; 2018:33-54. Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-76240-1_3.

Walby FA, Myhre MØ, Kildahl AT.  1910 døde pasienter: Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2008 til 2015 – en nasjonal registerstudie. UiO, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging Oslo, 2018. Report. Available from: https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/kartleggingssystemet/.

2017

Tidsskriftartikler og brev (119 stk.)

Aas K, Axcrona K, Kvale R, Moller B, Myklebust TA, Axcrona U, Berge V, Fossa SD. Ten-year Mortality in Men With Nonmetastatic Prostate Cancer in Norway. Urology. 2017;110:140-7.  

Akerkar R, Ebbing M, Sulo G, Ariansen I, Igland J, Tell GS, Egeland GM. Educational inequalities in mortality of patients with atrial fibrillation in Norway. Scand Cardiovasc J. 2017;51(2):82-7. 

Albrektsen G, Heuch I, Lochen ML, Thelle DS, Wilsgaard T, Njolstad I, Bonaa KH. Risk of incident myocardial infarction by gender: Interactions with serum lipids, blood pressure and smoking. The Tromso Study 1979-2012. Atherosclerosis. 2017;261:52-9.

Albrektsen G, Heuch I, Lochen ML, Thelle DS, Wilsgaard T, Njolstad I, Bonaa KH. Data on gender contrasts in the risk of incident myocardial infarction by age. The Tromso Study 1979-2012. Data Brief. 2017;13:779-84.  

Amundsen EJ. Lack of overlap and large discrepancies in the characteristics of the deceased in two sources of drug death. A linkage study of the Cause of Death and the Police Registries in Norway 2007-2009. Int J Drug Policy. 2017;41:74-9.  

Andreassen BK, Myklebust TA, Haug ES. Crude mortality and loss of life expectancy of patients diagnosed with urothelial carcinoma of the urinary bladder in Norway. Scand J Urol. 2017;51(1):38-43. 

Asli LM, Johannesen TB, Myklebust TA, Moller B, Eriksen MT, Guren MG. Preoperative chemoradiotherapy for rectal cancer and impact on outcomes - A population-based study. Radiother Oncol. 2017;123(3):446-53.  

Auensen A, Hussain AI, Bendz B, Aaberge L, Falk RS, Walle-Hansen MM, Bye J, Andreassen J, Beitnes JO, Rein KA, Pettersen KI, Gullestad L. Morbidity outcomes after surgical aortic valve replacement. Open Heart. 2017;4(1):e000588. 

Auensen A, Hussain AI, Falk RS, Walle-Hansen MM, Bye J, Pettersen KI, Aukrust P, Ueland T, Gullestad LL. Associations of brain-natriuretic peptide, high-sensitive troponin T, and high-sensitive C-reactive protein with outcomes in severe aortic stenosis. PLoS One. 2017;12(6):e0179304. 

Aziz S, Wik E, Knutsvik G, Klingen TA, Chen Y, Davidsen B, Aas H, Aas T, Akslen LA. Extra-nodal extension is a significant prognostic factor in lymph node positive breast cancer. PLoS One. 2017;12(2):e0171853. 

Barzenje DA, Holte H, Fossa A, Ghanima W, Liestol K, Delabie J, Kolstad A. Long-term outcome for patients with early stage marginal zone lymphoma and mantle cell lymphoma. Leuk Lymphoma. 2017;58(3):623-32. 

Beisland C, Johannesen TB, Klepp O, Axcrona U, Torgersen KM, Kowalski J, Solli O, Sandin R, Oldenburg J. Overall survival in renal cell carcinoma after introduction of targeted therapies: a Norwegian population-based study. Onco Targets Ther. 2017;10:371-85. 

Berge C, Hagen AI, Myhre HO, Dahl T. Preoperative White Blood Cell Count in Patients with Abdominal Aortic Aneurysms and Its Relation to Survival following Surgery. Ann Vasc Surg. 2017;41:127-34. 

Bergland A, Jorgensen L, Emaus N, Strand BH. Mobility as a predictor of all-cause mortality in older men and women: 11.8 year follow-up in the Tromso study. BMC Health Serv Res. 2017;17(1):22. 

Berstad P, Botteri E, Larsen IK, Loberg M, Kalager M, Holme O, Bretthauer M, Hoff G. Lifestyle changes at middle age and mortality: a population-based prospective cohort study. J Epidemiol Community Health. 2017;71(1):59-66.  

Birkeland KI, Jorgensen ME, Carstensen B, Persson F, Gulseth HL, Thuresson M, Fenici P, Nathanson D, Nystrom T, Eriksson JW, Bodegard J, Norhammar A. Cardiovascular mortality and morbidity in patients with type 2 diabetes following initiation of sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors versus other glucose-lowering drugs (CVD-REAL Nordic): a multinational observational analysis. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017;5(9):709-17. 

Bjornestad EO, Borsholm RA, Svingen GFT, Pedersen ER, Seifert R, Midttun O, Ueland PM, Tell GS, Bonaa KH, Nygard O. Neopterin as an Effect Modifier of the Cardiovascular Risk Predicted by Total Homocysteine: A Prospective 2-Cohort Study. J Am Heart Assoc. 2017;6(11). 

Bjorngaard JH, Vie GA, Krokstad S, Janszky I, Romundstad PR, Vatten LJ. Cardiovascular mortality - Comparing risk factor associations within couples and in the total population - The HUNT Study. Int J Cardiol. 2017;232:127-33.  

Botteri E, Stoer NC, Sakshaug S, Graff-Iversen S, Vangen S, Hofvind S, de Lange T, Bagnardi V, Ursin G, Weiderpass E. Menopausal hormone therapy and colorectal cancer: a linkage between nationwide registries in Norway. BMJ Open. 2017;7(11):e017639.  

Brodwall K, Greve G, Leirgul E, Tell GS, Vollset SE, Oyen N. Recurrence of congenital heart defects among siblings-a nationwide study. Am J Med Genet A. 2017;173(6):1575-85. 

Brunes A, Flanders WD, Augestad LB. Self-reported visual impairment, physical activity and all-cause mortality: The HUNT Study. Scand J Public Health. 2017;45(1):33-41. 

Bukten A, Stavseth MR, Skurtveit S, Tverdal A, Strang J, Clausen T. High risk of overdose death following release from prison: variations in mortality during a 15-year observation period. Addiction. 2017;112(8):1432-9.  

Chiva-Blanch G, Bratseth V, Ritschel V, Andersen GO, Halvorsen S, Eritsland J, Arnesen H, Badimon L, Seljeflot I. Monocyte-derived circulating microparticles (CD14(+), CD14(+)/CD11b(+) and CD14(+)/CD142(+)) are related to long-term prognosis for cardiovascular mortality in STEMI patients. Int J Cardiol. 2017;227:876-81. 

de Gelder R, Menvielle G, Costa G, Kovacs K, Martikainen P, Strand BH, Mackenbach JP. Long-term trends of inequalities in mortality in 6 European countries. Int J Public Health. 2017;62(1):127-41. 

Del Risco Kollerud R, Blaasaas KG, Claussen B, Oftedal B, Naess O. The risk of cancer in the offspring and parental length of life. Cancer Epidemiol. 2017;48:8-15. 

Dolejs J, Maresova P. Onset of mortality increase with age and age trajectories of mortality from all diseases in the four Nordic countries. Clin Interv Aging. 2017;12:161-73. 

Ebbing M. Helsedata - enklere og sikrere tilgang. (Health data - simpler and safer access). Tidsskr Nor Laegeforen. 2017;137(17).  

Ellis KL, Pang J, Watts GF. Registries, codifications and cardiovascular outcomes in familial hypercholesterolaemia. Eur J Prev Cardiol. 2017;24(2):133-6.  

Emilsson L, Loberg M, Bretthauer M, Holme O, Fall K, Jodal HC, Adami HO, Kalager M. Colorectal cancer death after adenoma removal in Scandinavia. Scand J Gastroenterol. 2017;52(12):1377-84. 

Engstrom MJ, Valla M, Bofin AM. Basal markers and prognosis in luminal breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2017;163(2):207-17.  

Fadum EA, Fonnebo V, Borud EK. Presence of minor and major mental health impairment in adolescence and death from suicide and unintentional injuries/accidents in men: a national longitudinal cohort study. J Epidemiol Community Health. 2017;71(1):19-24.  

Floeystad HK, Holm A, Sandvik L, Vestrheim DF, Brandsæter B, Berild D. Increased long-term mortality after survival of invasive pneumococcal disease: a population-based study. Infect Dis (Lond). 2017;49(5):365-72.  

Fosse R, Ryberg W, Carlsson MK, Hammer J. Predictors of suicide in the patient population admitted to a locked-door psychiatric acute ward. PLoS One. 2017;12(3):e0173958. 

Fossum S, Vikanes AV, Naess O, Vos L, Grotmol T, Halvorsen S. Hyperemesis gravidarum and long-term mortality: a population-based cohort study. BJOG. 2017;124(7):1080-7. 

Fredheim OM, Brelin S, Hjermstad MJ, Loge JH, Aass N, Johannesen TB, Skurtveit S. Prescriptions of analgesics during complete disease trajectories in patients who are diagnosed with and die from cancer within the five-year period 2005-2009. Eur J Pain. 2017;21(3):530-40. 

Gagnum V, Stene LC, Jenssen TG, Berteussen LM, Sandvik L, Joner G, Njolstad PR, Skrivarhaug T. Causes of death in childhood-onset Type 1 diabetes: long-term follow-up. Diabet Med. 2017;34(1):56-63. 

Gagnum V, Stene LC, Leivestad T, Joner G, Skrivarhaug T. Long-term Mortality and End-Stage Renal Disease in a Type 1 Diabetes Population Diagnosed at Age 15-29 Years in Norway. Diabetes Care. 2017;40(1):38-45.  

GBD 2015 Healthcare Access and Quality Collaborators. Healthcare Access and Quality Index based on mortality from causes amenable to personal health care in 195 countries and territories, 1990-2015: a novel analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2017;390(10091):231-66.  

Gibbs C, Thalamus J, Heldal K, Holla OL, Haugaa KH, Hysing J. Predictors of mortality in high-risk patients with QT prolongation in a community hospital. Europace. 2017.  

Gjelsvik B, Heyerdahl F, Holmes J, Lunn D, Hawton K. Is There a Relationship between Suicidal Intent and Lethality in Deliberate Self-Poisoning? Suicide Life Threat Behav. 2017;47(2):205-16. 

Gjersing L, Jonassen K, Skurtveit S, Bramness J, Clausen T. Emergency service use is common in the year before death among drug users who die from an overdose. Journal of Substance Use. 2017;22(3):331-6. 

Global Burden of Disease Cancer Collaboration, Fitzmaurice C, Allen C, Barber RM, Barregard L, Bhutta ZA, Brenner H, Dicker DJ, Chimed-Orchir O, Dandona R, Dandona L, Fleming T, Forouzanfar MH, Hancock J, Hay RJ et al. Global, Regional, and National Cancer Incidence, Mortality, Years of Life Lost, Years Lived With Disability, and Disability-Adjusted Life-years for 32 Cancer Groups, 1990 to 2015: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study. JAMA Oncol. 2017;3(4):524-48. 

Global Burden of Disease Child Adolescent Health Collaboration, Kassebaum N, Kyu HH, Zoeckler L, Olsen HE, Thomas K, Pinho C, Bhutta ZA, Dandona L, Ferrari A, Ghiwot TT, Hay SI, Kinfu Y, Liang X, Lopez A, Malta DC et al. Child and Adolescent Health From 1990 to 2015: Findings From the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors 2015 Study. JAMA Pediatr. 2017;171(6):573-92. 

Grunseit AC, Chau JY, Rangul V, Holmen TL, Bauman A. Patterns of sitting and mortality in the Nord-Trondelag health study (HUNT). Int J Behav Nutr Phys Act. 2017;14(1):8.  

Gunnes MW, Lie RT, Bjorge T, Ghaderi S, Syse A, Ruud E, Wesenberg F, Moster D. Suicide and violent deaths in survivors of cancer in childhood, adolescence and young adulthood-A national cohort study. Int J Cancer. 2017;140(3):575-80.  

Gunter MJ, Murphy N, Cross AJ, Dossus L, Dartois L, Fagherazzi G, Kaaks R, Kuhn T, Boeing H, Aleksandrova K, Tjonneland A, Olsen A, Overvad K, Larsen SC, Redondo Cornejo ML, Agudo A, Sanchez Perez MJ, Altzibar JM, Navarro C, Ardanaz E, Khaw KT, Butterworth A, Bradbury KE, Trichopoulou A, Lagiou P, Trichopoulos D, Palli D, Grioni S, Vineis P, Panico S, Tumino R, Bueno-de-Mesquita B, Siersema P, Leenders M, Beulens JWJ, Uiterwaal CU, Wallstrom P, Nilsson LM, Landberg R, Weiderpass E, Skeie G, Braaten T, Brennan P, Licaj I, Muller DC, Sinha R, Wareham N, Riboli E. Coffee Drinking and Mortality in 10 European Countries: A Multinational Cohort Study. Ann Intern Med. 2017;167(4):236-47. 

Haaland VO, Bjorkholt M, Freuchen A, Ness E, Walby FA. Selvmord, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Agder 2004-13. (Suicides, mental health care and interdisciplinary specialised addiction services in the Agder counties 2004-13). Tidsskr Nor Laegeforen. 2017;137(18). 

Hansen BT, Orumaa M, Lie AK, Brennhovd B, Nygard M. Trends in incidence, mortality and survival of penile squamous cell carcinoma in Norway 1956-2015. Int J Cancer. 2017. 

Hartmann-Johnsen OJ, Karesen R, Schlichting E, Nygard JF. Better survival after breast-conserving therapy compared to mastectomy when axillary node status is positive in early-stage breast cancer: a registry-based follow-up study of 6387 Norwegian women participating in screening, primarily operated between 1998 and 2009. World J Surg Oncol. 2017;15(1):118.  

Henriksen HB, Raeder H, Bohn SK, Paur I, Kvaerner AS, Billington SA, Eriksen MT, Wiedsvang G, Erlund I, Faerden A, Veierod MB, Zucknick M, Smeland S, Blomhoff R. The Norwegian dietary guidelines and colorectal cancer survival (CRC-NORDIET) study: a food-based multicentre randomized controlled trial. BMC Cancer. 2017;17(1):83.  

Hjelle KM, Johannesen TB, Beisland C. Postoperative 30-day Mortality Rates for Kidney Cancer Are Dependent on Hospital Surgical Volume: Results from a Norwegian Population-based Study. Eur Urol Focus. 2017;3(2-3):300-7.  

Hovde O, Hoivik ML, Henriksen M, Solberg IC, Smastuen MC, Moum BA. Malignancies in Patients with Inflammatory Bowel Disease: Results from 20 Years of Follow-up in the IBSEN Study. J Crohns Colitis. 2017;11(5):571-7.  

Hovland A, Mundal LJ, Igland J, Veierod MB, Holven KB, Bogsrud MP, Tell GS, Leren TP, Retterstol K. Increased risk of heart failure and atrial fibrillation in heterozygous familial hypercholesterolemia. Atherosclerosis. 2017;266:69-73.  

Husebo GR, Gronseth R, Lerner L, Gyuris J, Hardie JA, Bakke PS, Eagan TM. Growth differentiation factor-15 is a predictor of important disease outcomes in patients with COPD. Eur Respir J. 2017;49(3).  

Jareid M, Licaj I, Standahl Olsen K, Lund E, Bovelstad HM. Does an epidemiological comparison support a common cellular lineage for similar subtypes of postmenopausal uterine and ovarian carcinoma? The Norwegian Women and Cancer Study. Int J Cancer. 2017;141(6):1181-9. 

Kalseth J, Theisen OM. Trends in place of death: The role of demographic and epidemiological shifts in end-of-life care policy. Palliat Med. 2017;31(10):964-74. 

Karlsen T, Nauman J, Dalen H, Langhammer A, Wisloff U. The Combined Association of Skeletal Muscle Strength and Physical Activity on Mortality in Older Women: The HUNT2 Study. Mayo Clin Proc. 2017;92(5):710-8. 

Kinge JM, Saelensminde K, Dieleman J, Vollset SE, Norheim OF. Economic losses and burden of disease by medical conditions in Norway. Health Policy. 2017;121(6):691-8. 

Kjollesdal MKR, Ariansen I, Mortensen LH, Naess O. The importance of early life family factors in the association between cardiovascular risk factors and early cardiovascular mortality. Open Heart. 2017;4(2):e000608.  

Knoop ST, Skrede S, Langeland N, Flaatten HK. Epidemiology and impact on all-cause mortality of sepsis in Norwegian hospitals: A national retrospective study. PLoS One. 2017;12(11):e0187990. 

Kopperstad O, Skogen JC, Sivertsen B, Tell GS, Saether SM. Physical activity is independently associated with reduced mortality: 15-years follow-up of the Hordaland Health Study (HUSK). PLoS One. 2017;12(3):e0172932.  

Krokstad S, Ding D, Grunseit AC, Sund ER, Holmen TL, Rangul V, Bauman A. Multiple lifestyle behaviours and mortality, findings from a large population-based Norwegian cohort study - The HUNT Study. BMC Public Health. 2017;17(1):58.  

Kummen M, Vesterhus M, Troseid M, Moum B, Svardal A, Boberg KM, Aukrust P, Karlsen TH, Berge RK, Hov JR. Elevated trimethylamine-N-oxide (TMAO) is associated with poor prognosis in primary sclerosing cholangitis patients with normal liver function. United European Gastroenterol J. 2017;5(4):532-41. 

Kvakkestad KM, Wang Fagerland M, Eritsland J, Halvorsen S. Gender differences in all-cause, cardiovascular and cancer mortality during long-term follow-up after acute myocardial infarction; a prospective cohort study. BMC Cardiovasc Disord. 2017;17(1):75.  

Kvale R, Myklebust TA, Engholm G, Heinavaara S, Wist E, Moller B. Prostate and breast cancer in four Nordic countries: A comparison of incidence and mortality trends across countries and age groups 1975-2013. Int J Cancer. 2017;141(11):2228-42.  

Leer-Salvesen S, Dybvik E, Dahl OE, Gjertsen JE, Engesæter LB. Postoperative start compared to preoperative start of low-molecular-weight heparin increases mortality in patients with femoral neck fractures. Acta Orthop. 2017;88(1):48-54.  

Lenz H, Norby GO, Dahl V, Ranheim TE, Haagensen RE. Five-year mortality in patients treated for severe community-acquired pneumonia - a retrospective study. Acta Anaesthesiol Scand. 2017;61(4):418-26. 

Lochen ML, Gram IT, Mannsverk J, Mathiesen EB, Njolstad I, Schirmer H, Wilsgaard T, Jacobsen BK. Association of occasional smoking with total mortality in the population-based Tromso study, 2001-2015. BMJ Open. 2017;7(12):e019107. 

Lorem GF, Schirmer H, Emaus N. What is the impact of underweight on self-reported health trajectories and mortality rates: a cohort study. Health Qual Life Outcomes. 2017;15(1):191. 

Lunde HB, Assmus J, Kjell-Morten M, Bo L, Grytten N. Survival and cause of death in multiple sclerosis: a 60-year longitudinal population study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017. 

Meijerink H, White RA, Lovlie A, de Blasio BF, Dalgard O, Amundsen EJ, Melum E, Klovstad H. Modelling the burden of hepatitis C infection among people who inject drugs in Norway, 1973-2030. BMC Infect Dis. 2017;17(1):541.  

Meltzer-Gunnes CJ, Smastuen MC, Kristensen GB, Trope CG, Lie AK, Vistad I. Vulvar carcinoma in Norway: A 50-year perspective on trends in incidence, treatment and survival. Gynecol Oncol. 2017;145(3):543-8. 

Mirinaviciute G, Kristensen E, Nakstad B, Flem E. Varicella-related Primary Healthcare Visits, Hospitalisations and Mortality in Norway, 2008-2014. Pediatr Infect Dis J. 2017;36(11):1032-8. 

Mjones PG, Nordrum IS, Qvigstad G, Sordal O, Rian LL, Waldum HL. Expression of erythropoietin and neuroendocrine markers in clear cell renal cell carcinoma. Apmis. 2017;125(3):213-22. 

Moholdt T, Lavie CJ, Nauman J. Interaction of Physical Activity and Body Mass Index on Mortality in Coronary Heart Disease: Data from the Nord-Trondelag Health Study. Am J Med. 2017;130(8):949-57. 

Mundal L, Igland J, Ose L, Holven KB, Veierod MB, Leren TP, Retterstol K. Cardiovascular disease mortality in patients with genetically verified familial hypercholesterolemia in Norway during 1992-2013. Eur J Prev Cardiol. 2017;24(2):137-44.  

Naess O, Mortensen LH, Vikanes A, Smith GD. Offspring sex and parental health and mortality. Sci Rep. 2017;7(1):5285.  

Naicker K, Johnson JA, Skogen JC, Manuel D, Overland S, Sivertsen B, Colman I. Type 2 Diabetes and Comorbid Symptoms of Depression and Anxiety: Longitudinal Associations With Mortality Risk. Diabetes Care. 2017;40(3):352-8. 

Nauman J, Nes BM, Lavie CJ, Jackson AS, Sui X, Coombes JS, Blair SN, Wisloff U. Prediction of Cardiovascular Mortality by Estimated Cardiorespiratory Fitness Independent of Traditional Risk Factors: The HUNT Study. Mayo Clin Proc. 2017;92(2):218-27.  

Nes BM, Gutvik CR, Lavie CJ, Nauman J, Wisloff U. Personalized Activity Intelligence (PAI) for Prevention of Cardiovascular Disease and Promotion of Physical Activity. Am J Med. 2017;130(3):328-36. 

Norby GE, Mjoen G, Bjorneklett R, Vikse BE, Holdaas H, Svarstad E, Aasarod K. Outcome in biopsy-proven Lupus nephritis: Evaluation of biopsies from the Norwegian Kidney Biopsy Registry. Lupus. 2017;26(8):881-5.  

Ofstad AP, Ulimoen GR, Orvik E, Birkeland KI, Gullestad LL, Fagerland MW, Johansen OE. Long-term follow-up of a hospital-based, multi-intervention programme in type 2 diabetes mellitus: impact on cardiovascular events and death. J Int Med Res. 2017;45(5):1535-52.  

Olsen T, Vinknes KJ, Svingen GFT, Pedersen ER, Tell GS, Blomhoff R, Drevon CA, Ueland PM, Midttun O, Refsum H, Nygard OK. Cardiovascular disease risk associated with serum apolipoprotein B is modified by serum vitamin A. Atherosclerosis. 2017;265:325-30.  

Osthus IBO, Lydersen S, Dalen H, Nauman J, Wisloff U. Association of Telomere Length With Myocardial Infarction: A Prospective Cohort From the Population Based HUNT 2 Study. Prog Cardiovasc Dis. 2017;59(6):649-55.  

Park KR, Lee CG, Tseng YD, Liao JJ, Reddy S, Bruera E, Yennurajalingam S. Palliative radiation therapy in the last 30 days of life: A systematic review. Radiother Oncol. 2017;125(2):193-9. 

Prestgaard E, Hodnesdal C, Engeseth K, Erikssen J, Bodegard J, Liestol K, Gjesdal K, Kjeldsen SE, Grundvold I, Berge E. Long-term predictors of stroke in healthy middle-aged men. Int J Stroke. 2017:1747493017730760. 

Provan SA, Olsen IC, Austad C, Haugeberg G, Kvien TK, Uhlig T. Calcium supplementation and inflammation increase mortality in rheumatoid arthritis: A 15-year cohort study in 609 patients from the Oslo Rheumatoid Arthritis Register. Semin Arthritis Rheum. 2017;46(4):411-7. 

Rabanal KS, Meyer HE, Tell GS, Igland J, Pylypchuk R, Mehta S, Kumar B, Jenum AK, Selmer RM, Jackson R. Can traditional risk factors explain the higher risk of cardiovascular disease in South Asians compared to Europeans in Norway and New Zealand? Two cohort studies. BMJ Open. 2017;7(12):e016819.  

Riise HK, Sulo G, Tell GS, Igland J, Nygard O, Vollset SE, Iversen AC, Austgulen R, Daltveit AK. Incident Coronary Heart Disease After Preeclampsia: Role of Reduced Fetal Growth, Preterm Delivery, and Parity. J Am Heart Assoc. 2017;6(3):e004158.  

Rinde LB, Smabrekke B, Hald EM, Brodin EE, Njolstad I, Mathiesen EB, Lochen ML, Wilsgaard T, Braekkan SK, Vik A, Hansen JB. Myocardial infarction and future risk of cancer in the general population-the Tromso Study. Eur J Epidemiol. 2017;32(3):193-201.  

Ritschel V, Shetelig C, Seljeflot I, Limalanathan S, Hoffmann P, Halvorsen S, Arnesen H, Eritsland J, Andersen GO. Evaluation of circulating levels of CCN2/connective tissue growth factor in patients with ST-elevation myocardial infarction. Sci Rep. 2017;7(1):11945.  

Rizvi SMH, Aagnes B, Holdaas H, Gude E, Boberg KM, Bjortuft O, Helsing P, Leivestad T, Moller B, Gjersvik P. Long-term Change in the Risk of Skin Cancer After Organ Transplantation: A Population-Based Nationwide Cohort Study. JAMA Dermatol. 2017;153(12):1270-7. 

Roaldsnes C, Holst R, Frederiksen H, Ghanima W. Myeloproliferative neoplasms: trends in incidence, prevalence and survival in Norway. Eur J Haematol. 2017;98(1):85-93.

Robsahm TE, Falk RS, Heir T, Sandvik L, Vos L, Erikssen J, Tretli S. Cardiorespiratory fitness and risk of site-specific cancers: a long-term prospective cohort study. Cancer Med. 2017;6(4):865-73. 

Roth GA, Johnson C, Abajobir A, Abd-Allah F, Abera SF, Abyu G, Ahmed M, Aksut B, Alam T, Alam K, Alla F et al. Global, Regional, and National Burden of Cardiovascular Diseases for 10 Causes, 1990 to 2015. J Am Coll Cardiol. 2017;70(1):1-25.  

Saeheim A, Hestetun I, Mork E, Nrugham L, Mehlum L. A 12-year National Study of Suicide by Jumping From Bridges in Norway. Arch Suicide Res. 2017;21(4):568-76. 

Safiri S, Ayubi E, Bjorngaard JH, Vie GA, Janszky I, Vatten LJ. Comments on cardiovascular mortality - Comparing risk factor associations within couples and in the total population - The HUNT study. Letter and Reply. Int J Cardiol. 2017;242:7.  

Schwartz GG, Tretli S, Vos L, Robsahm TE. Prediagnostic serum calcium and albumin and ovarian cancer: A nested case-control study in the Norwegian Janus Serum Bank Cohort. Cancer Epidemiol. 2017;49:225-30. 

Selmer R, Igland J, Ariansen I, Tverdal A, Njolstad I, Furu K, Tell GS, Klemsdal TO. NORRISK 2: A Norwegian risk model for acute cerebral stroke and myocardial infarction. Eur J Prev Cardiol. 2017;24(7):773-82. 

Skyrud KD, Myklebust TA, Bray F, Eriksen MT, de Lange T, Larsen IK, Moller B. How Many Deaths from Colorectal Cancer Can Be Prevented by 2030? A Scenario-Based Quantification of Risk Factor Modification, Screening, and Treatment in Norway. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2017;26(9):1420-6. 

Sriskandarajah S, Bostad L, Myklebust TA, Moller B, Skrede S, Bjorneklett R. Cancer in ANCA-Associated Glomerulonephritis: A Registry-Based Cohort Study. International Journal of Nephrology. 2017:8. 

Stenehjem JS, Grimsrud TK, Rees JR, Vos L, Babigumira R, Veierod MB, Robsahm TE. A protocol for prospective studies of 25-hydroxyvitamin D, leptin and body mass index in relation to cutaneous melanoma incidence and survival. BMJ Open. 2017;7(6):e014829.

Strand BH, Wills AK, Langballe EM, Rosness TA, Engedal K, Bjertness E. Weight Change in Midlife and Risk of Mortality From Dementia up to 35 Years Later. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2017;72(6):855-60. 

Strand E, Pedersen ER, Svingen GF, Olsen T, Bjorndal B, Karlsson T, Dierkes J, Njolstad PR, Mellgren G, Tell GS, Berge RK, Svardal A, Nygard O. Serum Acylcarnitines and Risk of Cardiovascular Death and Acute Myocardial Infarction in Patients With Stable Angina Pectoris. J Am Heart Assoc. 2017;6(2).  

Strand LA, Martinsen JI, Fadum EA, Borud EK. External-cause mortality among 21 609 Norwegian male military peacekeepers deployed to Lebanon between 1978 and 1998. Occup Environ Med. 2017;74(8):573-7. 

Sulo E, Nygard O, Vollset SE, Igland J, Ebbing M, Ostbye T, Jorgensen T, Sulo G, Tell GS. Time Trends and Educational Inequalities in Out-of-Hospital Coronary Deaths in Norway 1995-2009: A Cardiovascular Disease in Norway (CVDNOR) Project. J Am Heart Assoc. 2017;6(2):e005236.  

Sulo G, Igland J, Nygard O, Vollset SE, Ebbing M, Poulter N, Egeland GM, Cerqueira C, Jorgensen T, Tell GS. Prognostic Impact of In-Hospital and Post-discharge Heart Failure in Patients With Acute Myocardial Infarction: A Nationwide Analysis Using Data From the Cardiovascular Disease in Norway (CVDNOR) Project. J Am Heart Assoc. 2017;6(3):e005277.  

Tao W, Artama M, von Euler-Chelpin M, Konings P, Ljung R, Lynge E, Olafsdottir GH, Pukkala E, Romundstad P, Tryggvadottir L, Wahlin K, Lagergren J. Data Resource Profile: The Nordic Obesity Surgery Cohort (NordOSCo). Int J Epidemiol. 2017;46(5):1367-g.  

Thomas B, Matsushita K, Abate KH, Al-Aly Z, Arnlov J, Asayama K, Atkins R, Badawi A, Ballew SH, Banerjee A et al. Global Cardiovascular and Renal Outcomes of Reduced GFR. J Am Soc Nephrol. 2017;28(7):2167-79.  

Tollefsen IM, Hem E, Ekeberg O, Zahl PH, Helweg-Larsen K. Differing Procedures for Recording Mortality Statistics in Scandinavia. Crisis. 2017;38(2):123-30.  

Trewin CB, Strand BH, Weedon-Fekjaer H, Ursin G. Changing patterns of breast cancer incidence and mortality by education level over four decades in Norway, 1971-2009. Eur J Public Health. 2017;27(1):160-6. 

Tøllefsen I. Selvmordsstatistikkens pålitelighet i Skandinavia – en retrospektiv gjennomgang av 1800 dødsfall. Suicidology. 2017;22(2):26-33. 

Vangen S, Bodker B, Ellingsen L, Saltvedt S, Gissler M, Geirsson RT, Nyflot LT. Maternal deaths in the Nordic countries. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017;96(9):1112-9. 

Vangen-Lonne AM, Wilsgaard T, Johnsen SH, Lochen ML, Njolstad I, Mathiesen EB. Declining Incidence of Ischemic Stroke: What Is the Impact of Changing Risk Factors? The Tromso Study 1995 to 2012. Stroke. 2017;48(3):544-50.  

Varughese RK, Skjulsvik AJ, Torp SH. Prognostic value of survivin and DNA topoisomerase IIalpha in diffuse and anaplastic astrocytomas. Pathol Res Pract. 2017;213(4):339-47. 

Vatne K, Stensvold A, Myklebust TA, Moller B, Svindland A, Kvale R, Fossa SD. Pre- and post-prostatectomy variables associated with pelvic post-operative radiotherapy in prostate cancer patients: a national registry-based study. Acta Oncol. 2017;56(10):1295-301.  

Walby FA, Kildahl AT, Caruso G, Myhre MØ. Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Bakgrunn, utviklingsprosess og formål. Suicidologi. 2017;22(3):28-33.  

Wergeland E, Gjertsen F, Vos L, Grimsrud TK. Cause-specific mortality and cancer morbidity in 390 male workers exposed to high purity talc, a six-decade follow-up. Am J Ind Med. 2017;60(9):821-30. 

Winther TL, Torp SH. Significance of the Extent of Resection in Modern Neurosurgical Practice of World Health Organization Grade I Meningiomas. World Neurosurg. 2017;99:104-10. 

Doktoravhandlinger, masteroppgaver og studentoppgaver (Bachelor) (12 stk.)

Bjørneby IH, Herneshagen ES. Mitt hjem er min borg - vi er alle konger eller dronninger i vårt hjem. Studentoppgave (Bachelor). My home is my castle - we are all kings or queens in our home Campus Elverum, avd Kongsvinger: Høgskolen i Innlandet, Avdeling for folkehelsefag; 2017. 

Brunes A. Physical activity, mental health and mortality among individuals with visual impairment: the HUNT Study. Thesis [PhD]. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, ; 2017. 

Båtstad HS, Sivertsen MN. Cigarette smoking and pancreatic cancer risk in 83 500 Norwegian men and women. Thesis [Master]. Tromsø: the Arctic University of Norway, UiT; 2017. 

Cameron MG. Palliative pelvic radiotherapy of symptomatic prostate and rectal cancers. Oslo: Universitetet i Oslo; 2017. 

Debik JB. Using Ensemble Methods to Improve the Performance of Prediction - Statistical Analysis of a Myocardial Infarction Data Set from the HUNT Study. Thesis [Master]: NTNU; 2017. 

Gagnum V. Mortality, causes of death and end-stage renal disease in type 1 diabetes. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo 2017. Available from: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-58440

Haaland GS. Investigations of the cancer therapeutic and protective effects of warfarin-mediated inhibition of the receptor tyrosine kinase AXL. Thesis [PhD]. Bergen: University of Bergen; 2017. 

Hagir LA, Molde AI. Hva har skjedd? Hva gjør dere? Hvem har skylden? Krisekommunikasjon i 

Skrunes R. Hereditary renal disease in the Norwegian population, with a focus on Fabry disease. Thesis [PhD]. Bergen: University of Bergen; 2017. 

Suhrke P. The incidence and treatment of breast cancer in Norway over three decades: the relationship between mammography, hormone therapy use and overdiagnosis. Thesis [PhD]. Oslo: Universitetet i Oslo; 2017.

Vangen-Lønne AM. Ischemic stroke in a general population: time trends in incidence, case fatality and the impact of changing risk factors: the Tromsø Study. Thesis [PhD]. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway; 2017. 

Velle-Forbord T. Circulating microRNAs as predictive biomarkers of myocardial infarction – the HUNT study. Thesis [Master]. Trondheim: NTNU; 2017. 

Rapporter, bøker og annet (13 stk.)

Drug related deaths in the Nordic countries: Revision of the statistical definition. Nomesco, Copenhagen, 2017. Report.: ISBN: 978-87-89702-94-8. 

Health Statistics for the Nordic Countries 2017. 1 ed. Nomesco EG, editor. Copenhagen: NOMESCO-NOSOSCO; 2017. 

Health and health care of the elderly in the Nordic Countries: From a statistical perspective. Nomesco, Copenhagen, 2017. Report.: ISBN: 978–87-89702-90-5. 

Kvalitet og pasientsikkerhet - 2016. Meld. St. 6 (2017-2018). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2017. 

Brandt L, Ebbing M, Hagen E, Eide HN, Stensland E. Kartlegging av variabler i nasjonale helseregistre, Folkehelseinstituttet, Nasjonalt helseregisterprosjekt og «Health Registries for Research». Folkehelseinstituttet, Oslo, 2017. Report.: ISBN (elektronisk): 978-82-8082-838-5. 

Cai Y, Hodgson S, Blangiardo M, Gulliver J, Morley D, Vienneau D, De Hoogh K, Key T, Hveem K, Elliott P, Hansell A. Road traffic noise and incident cardiovascular disease: a joint analysis of HUNT, EPIC-Oxford and UK Biobank. Conference paper in ICBEN 2017 Proceedings. London: International Commission on Biological Effects of Noise; 2017. 

Huseby BM. SAMDATA kommune. Helsedirektoratet, Helsedirektoratet. Oslo, 2017. Report.: Rapport IS-2575. 

Kjelvik J. Diagnosestatistikk for kommunale helse- og omsorgstjenester. Tema: Demenssykdom. Data fra IPLOS-registeret. Helsedirektoratet, Helsedirektoratet. Oslo, 2017. Report.: Rapport IS-0600. 

Knudsen AK, Tollånes MC, Haaland ØA, Kinge JM, Skirbekk V, Vollset SE. Sykdomsbyrde i Norge 2015. Resultater fra Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2015 (GBD 2015). Folkehelseinstituttet, Oslo, 2017. Report.: ISBN: 978-82-8082-840-8. 

Larsen IK, Møller B, Johannesen TB, Larønningen S, Robsahm TE, Grimsrud TK, Ursin G.  Cancer in Norway 2016 - Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway. Cancer Registry of Norway, Oslo, 2017. Report. 

Saunes IS, Hansen TM, Tomic O, Lindahl AK.  Helse i Norge – 2017: Kommentarrapport til OECDs sammenligning av helse i ulike land. Norwegian Institute of Public Health, Oslo, 2017. Report.: ISBN: 978-82-8082-883-5.

Sesseng C, Storesund K, Steen-Hansen A. Analysis of fatal fires in Norway in the 2005 – 2014 period. (Also in Norwegian). RISE Fire Research, Trondheim, 2017. Report.: RISE report A17 2017;6:1-2. 

Stoltenberg C, Rolfheim-Bye C, Heyerdahl BT, Egner I. Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2016 Folkehelseinstituttet, Oslo, 2017. Report. 

2016

Alle publikasjoner (49 stk.)

Asberg, A. N., Stovner, L. J., Zwart, J. A., Winsvold, B. S., Heuch, I., & Hagen, K. (2016a). Chronic musculoskeletal complaints as a predictor of mortality-The HUNT study. Pain, 157(7), 1443-1447. 

Asberg, A. N., Stovner, L. J., Zwart, J. A., Winsvold, B. S., Heuch, I., & Hagen, K. (2016b). Migraine as a predictor of mortality: The HUNT study. Cephalalgia, 36(4), 351-357. 

Berg, E. (2016). Ambiguous indifference - fatal overdoses among marginalised drug users after discharge from inpatient treatment. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 33(2), 189-213. 

Chang, S. S., Bjorngaard, J. H., Tsai, M. K., Bjerkeset, O., Wen, C. P., Yip, P. S. F., . . . Gunnell, D. (2016). Heart rate and suicide: findings from two cohorts of 533 000 Taiwanese and 75 000 Norwegian adults. Acta Psychiatrica Scandinavica, 133(4), 277-288. 

Chikani, V., Brophy, M., Vossbrink, A., Blust, R. N., Benkertl, M., Salvino, C., . . . Martinez, R. (2016). Racial/Ethnic Disparities in Rates of Traumatic injury in Arizona, 2011-2012. Public Health Reports, 131(5), 704-710.

DeRoo, L., Skjaerven, R., Wilcox, A., Klungsoyr, K., Wikstrom, A. K., Morken, N. H., & Cnattingius, S. (2016). Placental abruption and long-term maternal cardiovascular disease mortality: a population-based registry study in Norway and Sweden. European Journal of Epidemiology, 31(5), 501-511. 

Engeseth, K., Hodnesdal, C., Grundvold, I., Liestol, K., Gjesdal, K., Erikssen, G., . . . Skretteberg, P. T. (2016). Heart rate reserve predicts cardiovascular death among physically unfit but otherwise healthy middle-aged men: a 35-year follow-up study. European Journal of Preventive Cardiology, 23(1), 59-66. 

Engeseth, K., Hodnesdal, C., Grundvold, I., Liestol, K., Gjesdal, K., Kjeldsen, S. E., . . . Skretteberg, P. T. (2016). Temporal reduction in chronotropic index predicts risk of cardiovascular death among healthy middle-aged men: A 28-year follow-up study. Journal of the American Heart Association, 5(12), e004555. 

Fossum, S., Vikanes, A., Naess, O., Vos, L., Grotmol, T., & Halvorsen, S. (2016). Hyperemesis gravidarum and long-term mortality: A population-based cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology., Dec 15 [Epub ahead of print]

Fredheim, O. M., Brelin, S., Hjermstad, M. J., Loge, J. H., Aass, N., Johannesen, T. B., & Skurtveit, S. (2016). Prescriptions of analgesics during complete disease trajectories in patients who are diagnosed with and die from cancer within the five-year period 2005-2009. European Journal of Pain, Oct 14 [Epub ahead of print]

Gelder, R., Menvielle, G., Costa, G., Kovacs, K., Martikainen, P., Strand, B. H., & Mackenbach, J. P. (2016). Long-term trends of inequalities in mortality in 6 European countries. International Journal of Public Health, Dec 9 [Epub ahead of print]

Gjersing, L., Jonassen, K., Skurtveit, S., Bramness, J., & Clausen, T. (2016). Emergency service use is common in the year before death among drug users who die from an overdose. Journal of Substance Use, Sep 03 [Epub ahead of print]

Halvorsen, S., Jortveit, J., Hasvold, P., Thuresson, M., & Oie, E. (2016). Initiation of and long-term adherence to secondary preventive drugs after acute myocardial infarction. BMC Cardiovascular Disorders, 16, 115. 

Heir, T., Falk, R. S., Robsahm, T. E., Sandvik, L., Erikssen, J., & Tretli, S. (2016). Cholesterol and prostate cancer risk: a long-term prospective cohort study. BMC Cancer, 16, 643. 

Herland, T., Apalset, E. M., Eide, G. E., Tell, G. S., & Lehmann, S. (2016). Airflow limitation as a risk factor for low bone mineral density and hip fracture. European Clinical Respiratory Journal, 3, 32214. 

Hofvind, S., Holen, A., Roman, M., Sebuodegard, S., Puig-Vives, M., & Akslen, L. (2016). Mode of detection: an independent prognostic factor for women with breast cancer. Journal of Medical Screening, 23(2), 89-97. 

Holter, J. C., Ueland, T., Jenum, P. A., Muller, F., Brunborg, C., Froland, S. S., . . . Heggelund, L. (2016). Risk factors for long-term mortality after hospitalisation for community-acquired pneumonia: a 5-year prospective follow-up study. PloS One, 11(2), e0148741. 

Holter, J. C., Ueland, T., Norseth, J., Brunborg, C., Froland, S. S., Husebye, E., . . . Heggelund, L. (2016). Vitamin D status and long-term mortality in community-acquired pneumonia: Secondary data analysis from a prospective cohort. PloS One, 11(7), e0158536. 

Hovde, O., Hoivik, M. L., Henriksen, M., Solberg, I. C., Smastuen, M. C., & Moum, B. A. (2016). Malignancies in patients with inflammatory bowel disease: Results from 20 years of follow-up in the IBSEN study.[Erratum appears in J Crohns Colitis. 2016 Dec 30;:; PMID: 28039308]. Journal of Crohn's & colitis, Oct 31 [epub ahead of print]

Hovde, O., Smastuen, M. C., Hoivik, M. L., Bernklev, T., Huppertz-Hauss, G., Hoie, O., . . . Moum, B. A. (2016). Mortality and Causes of Death in Ulcerative Colitis: Results from 20 Years of Follow-up in the IBSEN Study. Inflammatory Bowel Diseases, 22(1), 141-145. 

Hoye, A., Nesvag, R., Reichborn-Kjennerud, T., & Jacobsen, B. K. (2016). Sex differences in mortality among patients admitted with affective disorders in North Norway: a 33-year prospective register study. Bipolar Disorders, 18(3), 272-281. 

Jortveit, J., Eskedal, L., Hirth, A., Fomina, T., Dohlen, G., Hagemo, P., . . . Holmstrom, H. (2016). Sudden unexpected death in children with congenital heart defects. European Heart Journal, 37(7), 621-626. 

Jortveit, J., Leirgul, E., Eskedal, L., Greve, G., Fomina, T., Dohlen, G., . . . Holmstrom, H. (2016). Mortality and complications in 3495 children with isolated ventricular septal defects. Archives of Disease in Childhood, 101(9), 808-813.

Jortveit, J., Oyen, N., Leirgul, E., Fomina, T., Tell, G. S., Vollset, S. E., . . . Holmstrom, H. (2016). Trends in Mortality of Congenital Heart Defects. Congenital Heart Disease, 11(2), 160-168. 

Kjollesdal, M., Ariansen, I., Mortensen, L., Davey Smith, G., & Naess, O. (2016). Educational differences in cardiovascular mortality: The role of shared family factors and cardiovascular risk factors. Scandinavian Journal of Public Health, 44(8), 744-750. 

Kvakkestad, K. M., Abdelnoor, M., Claussen, P. A., Eritsland, J., Fossum, E., & Halvorsen, S. (2016). Long-term survival in octogenarians and older patients with ST-elevation myocardial infarction in the era of primary angioplasty: A prospective cohort study. European Heart Journal Acute Cardiovascular Care, 5(3), 243-252. 

Kvammen, O., Myklebust, T. A., Solberg, A., Moller, B., Klepp, O. H., Fossa, S. D., & Tandstad, T. (2016). Long-term Relative Survival after Diagnosis of Testicular Germ Cell Tumor. Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, 25(5), 773-779. 

Lallukka, T., Podlipskyte, A., Sivertsen, B., Andruskiene, J., Varoneckas, G., Lahelma, E., . . . Rahkonen, O. (2016). Insomnia symptoms and mortality: a register-linked study among women and men from Finland, Norway and Lithuania. Journal of Sleep Research, 25(1), 96-103. 

Laugsand, L. E., Janszky, I., Vatten, L. J., Dalen, H., Midthjell, K., Grill, V., & Carlsson, S. (2016). Autoimmune diabetes in adults and risk of myocardial infarction: the HUNT study in Norway. Journal of Internal Medicine, 280(5), 518-531. 

Nakken, O., Lindstrom, J. C., Tysnes, O. B., & Holmoy, T. (2016). Mortality trends of amyotrophic lateral sclerosis in Norway 1951-2014: an age-period-cohort study. Journal of Neurology, 263(12), 2378-2385.

Ness-Jensen, E., Gottlieb-Vedi, E., Wahlin, K., & Lagergren, J. (2016). All-cause and cancer-specific mortality in GORD in a population-based cohort study (the HUNT study). Gut., Oct 27 [Epub ahead of print]

Nguipdop-Djomo, P., Heldal, E., Rodrigues, L. C., Abubakar, I., & Mangtani, P. (2016). Duration of BCG protection against tuberculosis and change in effectiveness with time since vaccination in Norway: a retrospective population-based cohort study. Lancet Infectious Diseases, 16(2), 219-226. 

Pedersen, W., & Bakken, A. (2016). Urban landscapes of adolescent substance use. Acta Sociologica, 59(2), 131-150. 

Provan, S. A., Olsen, I. C., Austad, C., Haugeberg, G., Kvien, T. K., & Uhlig, T. (2016). Calcium supplementation and inflammation increase mortality in rheumatoid arthritis: A 15-year cohort study in 609 patients from the Oslo Rheumatoid Arthritis Register. Seminars in Arthritis and Rheumatism., Jul 26 [Epub ahead of print]

Puzo, Q., Qin, P., & Mehlum, L. (2016). Long-term trends of suicide by choice of method in Norway: a joinpoint regression analysis of data from 1969 to 2012. BMC Public Health, 16, 255. 

Risnes, K. R., Pape, K., Bjorngaard, J. H., Moster, D., Bracken, M. B., & Romundstad, P. R. (2016). Premature adult death in individuals born preterm: A sibling comparison in a prospective nationwide follow-up study. PloS One, 11(11), e0165051. 

Rosness, T. A., Engedal, K., Bjertness, E., & Strand, B. H. (2016). Association Between Random Measured Glucose Levels in Middle and Old Age and Risk of Dementia-Related Death. Journal of the American Geriatrics Society, 64(1), 156-161. 

Rosness, T. A., Strand, B. H., Bergem, A. L. M., Nafstad, P., Langballe, E. M., Engedal, K., . . . Bjertness, E. (2016). Association of psychological distress late in life and dementia-related mortality. Aging & Mental Health, 20(6), 603-610. 

Saeheim, A., Hestetun, I., Mork, E., Nrugham, L., & Mehlum, L. (2016). A 12-year National Study of Suicide by Jumping From Bridges in Norway. Archives of Suicide Research, Jun 16 [epub ahead of print]

Sindicic, M., Gomercic, T., Kusak, J., Slijepcevic, V., Huber, D., & Frkovic, A. (2016). Mortality in the Eurasian lynx population in Croatia over the course of 40 years. Mammalian Biology, 81(3), 290-294. 

Skrunes, R., Svarstad, E., Reisaeter, A. V., Marti, H. P., & Vikse, B. E. (2016). End stage renal disease predicts increased risk of death in first degree relatives in the Norwegian population. PloS One, 11(11), e0165026. 

Smeland, K. B., Kiserud, C. E., Lauritzsen, G. F., Blystad, A. K., Fagerli, U. M., Falk, R. S., . . . Holte, H. (2016). A national study on conditional survival, excess mortality and second cancer after high dose therapy with autologous stem cell transplantation for non-Hodgkin lymphoma. British Journal of Haematology, 173(3), 432-443. 

Strand, B. H., Wills, A. K., Langballe, E. M., Rosness, T. A., Engedal, K., & Bjertness, E. (2016). Weight Change in Midlife and Risk of Mortality From Dementia up to 35 Years Later. Journals of Gerontology Series A Biological Sciences & Medical Sciences, 10, 10. 

Tollefsen, I. M., Hem, E., Ekeberg, O., Zahl, P.-H., & Helweg-Larsen, K. (2016). Differing Procedures for Recording Mortality Statistics in Scandinavia. Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention, Sep 23 [epub ahead of print]

Tollefsen, I. M., Thiblin, I., Helweg-Larsen, K., Hem, E., Kastrup, M., Nyberg, U., . . . Ekeberg, O. (2016). Accidents and undetermined deaths: re-evaluation of nationwide samples from the Scandinavian countries. BMC Public Health, 16, 449. 

Vallersnes, O. M., Jacobsen, D., Ekeberg, O., & Brekke, M. (2016). Outpatient treatment of acute poisoning by substances of abuse: a prospective observational cohort study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 24, 76. 

Varmdal, T., Bakken, I. J., Janszky, I., Wethal, T., Ellekjaer, H., Rohweder, G., . . . Bonaa, K. H. (2016). Comparison of the validity of stroke diagnoses in a medical quality register and an administrative health register. Scandinavian Journal of Public Health, 44(2), 143-149. 

Wergeland, E., Gjertsen, F., & Lund, J. (2016). Inadequate surveillance of fatal occupational injuries in Norwegian land based activities. [Norwegian]. [Mangelfull overvaking av skadedødsfall i Norsk landbasert arbeidsliv.]. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 117-123. 

Zuo, H., Ueland, P. M., Ulvik, A., Eussen, S., Vollset, S. E., Nygard, O., . . . Tell, G. S. (2016). 9 Plasma Biomarkers of Inflammation, the Kynurenine Pathway, and Risks of All-Cause, Cancer, and Cardiovascular Disease Mortality. American Journal of Epidemiology, 183(4), 249-258. 

2015

Alle publikasjoner (34 stk.)

Amundsen, E. J. (2015). Drug-related causes of death: Socioeconomic and demographic characteristics of the deceased. Scandinavian Journal of Public Health, 43(6), 571-579.

Ariansen, I., Graff-Iversen, S., Stigum, H., Strand, B. H., Wills, A. K., & Naess, O. (2015). Do repeated risk factor measurements influence the impact of education on cardiovascular mortality? Heart, 101(23), 1889-1894.

Ariansen, I., Mortensen, L., Igland, J., Tell, G. S., Tambs, K., Graff-Iversen, S., . . . Naess, O. (2015). The educational gradient in coronary heart disease: the association with cognition in a cohort of 57,279 male conscripts. Journal of Epidemiology and Community Health, 69(4), 322-329.

Asberg, A. N., Stovner, L. J., Zwart, J. A., Winsvold, B. S., Heuch, I., & Hagen, K. (2015). Migraine as a predictor of mortality: The HUNT study. Cephalalgia, 36(4), 351-357.

Bakken, I. J., Ellingsen, C. L., Pedersen, A. G., Leistad, L., Kinge, J. M., Ebbing, M., & Vollset, S. E. (2015). Comparison of data from the Cause of Death Registry and the Norwegian Patient Register. Tidsskrift for den Norske Laegeforening, 135(21), 1949-1953.

Bjorngaard, J. H., Carslake, D., Nilsen, T. I. L., Linthorst, A. C. E., Smith, G. D., Gunnell, D., & Romundstad, P. R. (2015). Association of Body Mass Index with Depression, Anxiety and Suicide-An Instrumental Variable Analysis of the HUNT Study. PloS One, 10(7), 15.

Bohk, C., Rau, R., & Cohen, J. E. (2015). Taylor's power law in human mortality. Demographic Research, 33, 589-610.

Borch, K. B., Braaten, T., Lund, E., & Weiderpass, E. (2015). Physical activity before and after breast cancer diagnosis and survival - the Norwegian women and cancer cohort study. BMC Cancer, 15, 10.

Bosch de Basea, M., Pearce, M. S., Kesminiene, A., Bernier, M. O., Dabin, J., Engels, H., . . . Cardis, E. (2015). EPI-CT: design, challenges and epidemiological methods of an international study on cancer risk after paediatric and young adult CT. Journal of Radiological Protection, 35(3), 611-628.

Chau, J. Y., Grunseit, A., Midthjell, K., Holmen, J., Holmen, T. L., Bauman, A. E., & Van der Ploeg, H. P. (2015). Sedentary behaviour and risk of mortality from all-causes and cardiometabolic diseases in adults: evidence from the HUNT3 population cohort. British Journal of Sports Medicine, 49(11), 737-742.

Dobloug, G. C., Garen, T., Brunborg, C., Gran, J. T., & Molberg, O. (2015). Survival and cancer risk in an unselected and complete Norwegian idiopathic inflammatory myopathy cohort. Seminars in Arthritis and Rheumatism, 45(3), 301-308.

Egeland, G. M., Igland, J., Sulo, G., Nygard, O., Ebbing, M., & Tell, G. S. (2015). Non-fasting triglycerides predict incident acute myocardial infarction among those with favourable HDL-cholesterol: Cohort Norway. European Journal of Preventive Cardiology, 22(7), 872-881.

Fatttore, G., Numerato, D., Peltola, M., Banks, H., Graziani, R., Heijink, R., . . . Euro, H. S. G. (2015). Variations and Determinants of Mortality and Length of Stay of Very Low Birth Weight and Very Low for Gestational Age Infants in Seven European Countries. Health Economics, 24 Suppl 2, 65-87.

Fiska, B. S., Ariansen, I., Graff-Iversen, S., Tell, G. S., Egeland, G. M., & Naess, O. (2015). Family history of premature myocardial infarction, life course socioeconomic position and coronary heart disease mortality - A Cohort of Norway (CONOR) study. International Journal of Cardiology, 190, 302-307.

Gjersing, L., & Bretteville-Jensen, A. L. (2015). Are overdoses treated by ambulance services an opportunity for additional interventions? A prospective cohort study. Addiction, 110(11), 1767-1774.

Gulsvik, A. K., Henriksen, A. H., Svendsen, E., Humerfelt, S., & Gulsvik, A. (2015). Validity of the European short list of respiratory diseases: a 40-year autopsy study. European Respiratory Journal, 45(4), 953-961.

Hagen, T. P., Hakkinen, U., Iversen, T., Klitkou, S. T., Moger, T. A., & Eurohope Study, G. (2015). Socio-economic Inequality in the Use of Procedures and Mortality Among AMI Patients: Quantifying the Effects Along Different Paths. Health Economics, 24, 102-115.

Irgens, A., Djurhuus, R., & Gronning, M. (2015). Mortality among retired offshore divers in Norway. International Maritime Health, 66(2), 93-96.

Kinge, J. M., Vallejo-Torres, L., & Morris, S. (2015). Income related inequalities in avoidable mortality in Norway: A population-based study using data from 1994-2011. Health Policy, 119(7), 889-898.

Knoop, T., Vagane, A. M., Vikse, B. E., Svarstad, E., Magnusdottir, B. T., Leh, S., . . . Bjorneklett, R. (2015). Addition of eGFR and Age Improves the Prognostic Absolute Renal Risk-Model in 1,134 Norwegian Patients with IgA Nephropathy. American Journal of Nephrology, 41(3), 210-219.

Kraus, L., Osthus, S., Amundsen, E. J., Piontek, D., Harkonen, J., Legleye, S., . . . Torronen, J. (2015). Changes in mortality due to major alcohol-related diseases in four Nordic countries, France and Germany between 1980 and 2009: a comparative age-period-cohort analysis. Addiction, 110(9), 1443-1452.

Moe, B., Augestad, L. B., Flanders, W. D., Dalen, H., & Nilsen, T. I. (2015). The adverse association of diabetes with risk of first acute myocardial infarction is modified by physical activity and body mass index: prospective data from the HUNT Study, Norway. Diabetologia, 58(1), 59-66.

Moe, B., Midthjell, K., & Nilsen, T. I. (2015). Glycaemic control in people with diabetes influences the beneficial role of physical activity on cardiovascular mortality. Prospective data from the HUNT Study, Norway. Primary Care Diabetes, 9(6), 451-457.

Neutel, C. I., & Johansen, H. L. (2015). Association between hypnotics use and increased mortality: causation or confounding? European Journal of Clinical Pharmacology, 71(5), 637-642.

Rabanal, K. S., Selmer, R. M., Igland, J., Tell, G. S., & Meyer, H. E. (2015). Ethnic inequalities in acute myocardial infarction and stroke rates in Norway 1994-2009: a nationwide cohort study (CVDNOR). BMC Public Health, 15, 1073.

Rich-Edwards, J. W., Klungsoyr, K., Wilcox, A. J., & Skjaerven, R. (2015). Duration of pregnancy, even at term, predicts long-term risk of coronary heart disease and stroke mortality in women: a population-based study. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 213(4), 518.e511-518.

Roislien, J., Lossius, H. M., & Kristiansen, T. (2015). Does transport time help explain the high trauma mortality rates in rural areas? New and traditional predictors assessed by new and traditional statistical methods. Injury Prevention, 21(6), 367-373.

Sivertsen, B., Madsen, I. E. H., Salo, P., Tell, G. S., & Overland, S. (2015). Use of Sleep Medications and Mortality: The Hordaland Health Study. Drugs - Real World Outcomes, 2(2), 123-128.

Sriskandarajah, S., Aasarod, K., Skrede, S., Knoop, T., Reisaeter, A. V., & Bjorneklett, R. (2015). Improved prognosis in Norwegian patients with glomerulonephritis associated with anti-neutrophil cytoplasmic antibodies. Nephrology Dialysis Transplantation, 30 Suppl 1, i67-75.

Tollefsen, I. M., Helweg-Larsen, K., Thiblin, I., Hem, E., Kastrup, M. C., Nyberg, U., . . . Ekeberg, O. (2015). Are suicide deaths under-reported? Nationwide re-evaluations of 1800 deaths in Scandinavia. Bmj Open, 5(11), 11.

van Hedel, K., Avendano, M., Berkman, L. F., Bopp, M., Deboosere, P., Lundberg, O., . . . Mackenbach, J. P. (2015). The contribution of national disparities to international differences in mortality between the United States and 7 European countries. American Journal of Public Health, 105(4), e112-119.

Van Hedel, K., Van Lenthe, F. J., Avendano, M., Bopp, M., Esnaola, S., Kovacs, K., . . . Mackenbach, J. P. (2015). Marital status, labour force activity and mortality: a study in the USA and six European countries. Scandinavian Journal of Public Health, 43(5), 469-480.

Vold, M. L., Aasebo, U., Wilsgaard, T., & Melbye, H. (2015). Low oxygen saturation and mortality in an adult cohort: the Tromso study. BMC Pulmonary Medicine, 15, 9.

Wilsgaard, T., Loehr, L. R., Mathiesen, E. B., Lochen, M. L., Bonaa, K. H., Njolstad, I., & Heiss, G. (2015). Cardiovascular health and the modifiable burden of incident myocardial infarction: the Tromso Study. BMC Public Health, 15, 8.

2013–2014

Alle publikasjoner (60 stk.)

Ajdacic-Gross, V., Tschopp, A., Schmid, M., Bopp, M., & Gutzwiller, F. (2013). Missed epidemics and missing links: International birth cohort trends in multiple sclerosis. European Journal of Neurology, 20(3), 440-447.

Alfsen, G. C. (2013). Medical autopsies after deaths outside hospital. Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke, 133(7), 756-759.

Backer-Grondahl, T., Moen, B. H., Sundstrom, S. H., & Torp, S. H. (2014). Histopathology and prognosis in human meningiomas. Apmis, 122(9), 856-866.

Bakke, H. K., Dehli, T., & Wisborg, T. (2014). Fatal injury caused by low-energy trauma - a 10-year rural cohort. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 58(6), 726-732.

Bakke, H. K., Hansen, I. S., Bendixen, A. B., Morild, I., Lilleng, P. K., & Wisborg, T. (2013). Fatal injury as a function of rurality - a tale of two Norwegian counties. Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation & Emergency Medicine, 21, 8.

Bernard, J. P., Havnes, I., Slordal, L., Waal, H., Morland, J., & Khiabani, H. Z. (2013). Methadone-related deaths in Norway. Forensic Science International, 224(1-3), 111-116.

Bjerkaas, E., Parajuli, R., Engeland, A., Maskarinec, G., Weiderpass, E., & Gram, I. T. (2014). The association between lifetime smoking exposure and breast cancer mortality - results from a Norwegian cohort. Cancer Medicine, 3(5), 1448-1457.

Brelin, S., Loge, J. H., Skurtveit, S., Johannesen, T. B., Aass, N., Ottesen, S., & Hjermstad, M. J. (2013). Antidepressants to cancer patients during the last year of life-a population-based study. Psycho-Oncology, 22(3), 506-514.

Carlsen, F., Grytten, J., & Eskild, A. (2013). Changes in fetal and neonatal mortality during 40 years by offspring sex: a national registry-based study in Norway. BMC Pregnancy and Childbirth, 13, 7.

Carlsen, F., Grytten, J., & Eskild, A. (2014). Maternal education and risk of offspring death: Changing patterns from 16 weeks of gestation until one year after birth. European Journal of Public Health, 24(1), 157-162.

Devold, H. M., Sogaard, A. J., Tverdal, A., Falch, J. A., Furu, K., & Meyer, H. E. (2013). Hip fracture and other predictors of anti-osteoporosis drug use in Norway. Osteoporosis International, 24(4), 1225-1233.

Erik Laugsand, L., Strand, L. B., Vatten, L. J., Janszky, I., & Bjorngaard, J. H. (2014). Insomnia symptoms and risk for unintentional fatal injuries-The HUNT study. Sleep, 37(11), 1777-1786C.

Fagerhaug, T. N., Forsmo, S., Jacobsen, G. W., Midthjell, K., Andersen, L. F., & Nilsen, T. I. L. (2013). A prospective population-based cohort study of lactation and cardiovascular disease mortality: the HUNT study. BMC public health, 13(1070).

Fromm, A., Thomassen, L., Naess, H., Meijer, R., Eide, G. E., Krakenes, J., . . . Waje-Andreassen, U. (2013). The Norwegian Stroke in the Young Study (NOR-SYS): Rationale and design. BMC Neurology, 13, 89.

Ghaderi, S., Lie, R. T., Moster, D., Ruud, E., Syse, A., Wesenberg, F., & Bjorge, T. (2013). "Cancer in childhood, adolescence, and young adults: A population-based study of changes in risk of cancer death during four decades in Norway": Erratum. Cancer Causes & Control, 24(12), 2253-2256.

Gibbons, C. L., Mangen, M. J., Plass, D., Havelaar, A. H., Brooke, R. J., Kramarz, P., . . . Burden of Communicable diseases in Europe, c. (2014). Measuring underreporting and under-ascertainment in infectious disease datasets: a comparison of methods. BMC public health, 14, 147.

Gjersing, L., & Bretteville-Jensen, A. L. (2014). Gender differences in mortality and risk factors in a 13-year cohort study of street-recruited injecting drug users. BMC public health, 14, 440.

Gjersing, L., Jonassen, K. V., Biong, S., Ravndal, E., Waal, H., Bramness, J. G., & Clausen, T. (2013). Diversity in causes and characteristics of drug-induced deaths in an urban setting. Scandinavian journal of public health, 41(2), 119-125.

Gran, J. M., Kacelnik, O., Grjibovski, A. M., Aavitsland, P., & Iversen, B. G. (2013). Counting pandemic deaths: Comparing reported numbers of deaths from influenza A(H1N1)pdm09 with estimated excess mortality. Influenza and other Respiratory Viruses, 7(6), 1370-1379.

Green, A., Ramey, D. R., Emneus, M., Iachina, M., Stavem, K., Bolin, K., . . . Pedersen, T. R. (2014). Incidence of cancer and mortality in patients from the Simvastatin and Ezetimibe in Aortic Stenosis (SEAS) trial. American Journal of Cardiology, 114(10), 1518-1522.

Gustad, L. T., Laugsand, L. E., Janszky, I., Dalen, H., & Bjerkeset, O. (2014a). Symptoms of anxiety and depression and risk of acute myocardial infarction: The HUNT 2 study. European Heart Journal, 35(21), 1394-1403.

Gustad, L. T., Laugsand, L. E., Janszky, I., Dalen, H., & Bjerkeset, O. (2014b). Symptoms of anxiety and depression and risk of heart failure: The HUNT Study. European Journal of Heart Failure, 16(8), 861-870.

Haavaldsen, C., Samuelsen, S. O., & Eskild, A. (2013). Fetal death and placental weight/birthweight ratio: a population study. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 92(5), 583-590.

Hatlen, P., Langhammer, A., Carlsen, S. M., Salvesen, O., & Amundsen, T. (2014). Self-reported cardiovascular disease and the risk of lung cancer, the HUNT study. Journal of Thoracic Oncology: Official Publication of the International Association for the Study of Lung Cancer, 9(7), 940-946.

Hoffmann-Vold, A. M., Molberg, O., Midtvedt, O., Garen, T., & Gran, J. T. (2013). Survival and causes of death in an unselected and complete cohort of Norwegian patients with systemic sclerosis. Journal of Rheumatology, 40(7), 1127-1133.

Horwich, A., Fossa, S. D., Huddart, R., Dearnaley, D. P., Stenning, S., Aresu, M., . . . Hall, E. (2014). Second cancer risk and mortality in men treated with radiotherapy for stage i seminoma. British Journal of Cancer, 110(1), 256-263.

Hovde, O., Kempski-Monstad, I., Smastuen, M. C., Solberg, I. C., Henriksen, M., Jahnsen, J., . . . Moum, B. A. (2014). Mortality and causes of death in Crohn's disease: Results from 20 years of follow-up in the IBSEN study. Gut, 63(5), 771-775.

Hoye, A., Jacobsen, B. K., & Hansen, V. (2013). Sex differences in mortality of admitted patients with personality disorders in North Norway--a prospective register study. BMC Psychiatry, 13, 317.

Irgens, A., Troland, K., Thorsen, E., & Gronning, M. (2013). Mortality among professional divers in Norway. Occupational Medicine, 63(8), 537-543.

Johannessen, A., Skorge, T. D., Bottai, M., Grydeland, T. B., Nilsen, R. M., Coxson, H., . . . Bakke, P. (2013). Mortality by level of emphysema and airway wall thickness. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 187(6), 602-608.

Knoop, T., Vikse, B. E., Svarstad, E., Leh, S., Reisaeter, A. V., & Bjorneklett, R. (2013). Mortality in patients with IgA nephropathy. American Journal of Kidney Diseases, 62(5), 883-890.

Kravdal, H. (2014). Widening educational differences in cancer survival in Norway. European Journal of Public Health, 24(2), 270-275.

Kristiansen, T., Lossius, H. M., Rehn, M., Kristensen, P., Gravseth, H. M., Roislien, J., & Soreide, K. (2014). Epidemiology of trauma: A population-based study of geographical risk factors for injury deaths in the working-age population of Norway. Injury, 45(1), 23-30.

Laugsand, L. E., Strand, L. B., Platou, C., Vatten, L. J., & Janszky, I. (2014). Insomnia and the risk of incident heart failure: A population study. European Heart Journal, 35(21), 1382-1393.

Laugsand, L. E., Strand, L. B., Vatten, L. J., Janszky, I., & Bjorngaard, J. H. (2014). Insomnia symptoms and risk for unintentional fatal injuries-The HUNT Study. Sleep: Journal of Sleep and Sleep Disorders Research, 37(11), 1777-1786.

Leirgul, E., Fomina, T., Brodwall, K., Greve, G., Holmstrom, H., Vollset, S. E., . . . Oyen, N. (2014). Birth prevalence of congenital heart defects in Norway 1994-2009 - A nationwide study. American Heart Journal, 168(6), 956-964.

Loberg, M., Kalager, M., Holme, O., Hoff, G., Adami, H. O., & Bretthauer, M. (2014). Long-Term Colorectal-Cancer Mortality after Adenoma Removal. New England Journal of Medicine, 371(9), 799-807.

Melberg, H. O., Godager, G., & Gregersen, F. A. (2013). Hospital expenses towards the end of life. Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke, 133(8), 841-844.

Moe, B., Augestad, L. B., Flanders, W. D., Dalen, H., & Nilsen, T. I. L. (2014). The adverse association of diabetes with risk of first acute myocardial infarction is modified by physical activity and body mass index: prospective data from the HUNT Study, Norway. Diabetologia, 58(1), 59-66.

Moe, B., Augestad, L. B., & Nilsen, T. I. (2013). Diabetes severity and the role of leisure time physical exercise on cardiovascular mortality: the Nord-Trondelag Health study (HUNT), Norway. Cardiovascular diabetology, 12, 83.

Moe, B., Eilertsen, E., & Nilsen, T. I. L. (2013). The combined effect of leisure-time physical activity and diabetes on cardiovascular mortality. Diabetes Care, 36(3), 690-695.

Moe, B., Mork, P. J., Holtermann, A., & Nilsen, T. I. L. (2013). Occupational physical activity, metabolic syndrome and risk of death from all causes and cardiovascular disease in the HUNT 2 cohort study. Occupational and Environmental Medicine, 70(2), 86-90.

Mundal, L., Sarancic, M., Ose, L., Iversen, P. O., Borgan, J. K., Veierod, M. B., . . . Retterstol, K. (2014). Mortality among patients with familial hypercholesterolemia: a registry-based study in Norway, 1992-2010. Journal of the American Heart Association, 3(6), e001236.

Natland Fagerhaug, T., Forsmo, S., Jacobsen, G. W., Midthjell, K., Andersen, L. F., & Ivar Lund Nilsen, T. (2013). A prospective population-based cohort study of lactation and cardiovascular disease mortality: the HUNT study. BMC public health, 13, 1070.

Nitter, A. K., & Forseth, K. T. (2013). Mortality rate and causes of death in women with self-reported musculoskeletal pain: Results from a 17-year follow-up study. Scandinavian Journal of Pain, 4(2), 86-92.

Olsson, L., Grill, V., Midthjell, K., Ahlbom, A., Anderssonc, T., & Carlsson, S. (2013). Mortality in adult-onset autoimmune diabetes is associated with poor glycemic control: Results from the HUNT study. Diabetes Care, 36(12), 3971-3978.

Popham, F., Dibben, C., & Bambra, C. (2013). Are health inequalities really not the smallest in the Nordic welfare states? A comparison of mortality inequality in 37 countries. Journal of Epidemiology and Community Health, 67(5), 412-418.

Ronning, O. (2013). Very long-term mortality after ischemic stroke: Predictors of cardiovascular death. Acta Neurologica Scandinavica, 127(Suppl 196), 69-72.

Sengoelge, M., Hasselberg, M., Ormandy, D., & Laflamme, L. (2014). Housing, income inequality and child injury mortality in Europe: a cross-sectional study. Child: Care, Health and Development, 40(2), 283-291.

Sivertsen, B., Pallesen, S., Glozier, N., Bjorvatn, B., Salo, P., Tell, G. S., . . . Overland, S. (2014). Midlife insomnia and subsequent mortality: the Hordaland health study. BMC public health, 14, 10.

Strand, B. H., Langballe, E. M., Hjellvik, V., Handal, M., Naess, O., Knudsen, G. P., . . . Bjertness, E. (2013). Midlife vascular risk factors and their association with dementia deaths: Results from a Norwegian prospective study followed up for 35 years. Journal of the Neurological Sciences, 324(1-2), 124-130.

Strand, B. H., Langballe, E. M., Rosness, T. A., Bergem, A. L. M., Engedal, K., Nafstad, P., . . . Bjertness, E. (2014). Age, education and dementia related deaths. The Norwegian counties study and the Cohort of Norway. Journal of the Neurological Sciences Jul, (Pagination), No Pagination Specified.

Sundh, K. J., Henningsen, A. K. A., Kallen, K., Bergh, C., Romundstad, L. B., Gissler, M., . . . Wennerholm, U. B. (2014). Cancer in children and young adults born after assisted reproductive technology: A Nordic cohort study from the Committee of Nordic ART and Safety (CoNARTaS). Human Reproduction, 29(9), 2050-2057.

Thorslund, M., Wastesson, J. W., Agahi, N., Lagergren, M., & Parker, M. G. (2013). The rise and fall of women's advantage: A comparison of national trends in life expectancy at age 65 years. European Journal of Ageing, 10(4), 271-277.

Tronnes, H., Wilcox, A. J., Markestad, T., Tollanes, M. C., Lie, R. T., & Moster, D. (2014). Associations of Maternal Atopic Diseases with Adverse Pregnancy Outcomes: a National Cohort Study. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 28(6), 489-497.

Tverdal, A. (2014). Calculation of risk for the development of acute myocardial infarction in the normal population based on long-term follow-up studies: Smokers compared with non-smokers. European Journal of Preventive Cardiology, 6(5), 287-291.

Vangen, S., Ellingsen, L., Andersgaard, A. B., Jacobsen, A. F., Lorentzen, B., Nyflot, L. T., . . . Oian, P. (2014). Maternal deaths in Norway 2005-2009. Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke, 134(8), 836-839.

Viner, R. M., Hargreaves, D. S., Coffey, C., Patton, G. C., & Wolfe, I. (2014). Deaths in young people aged 0-24 years in the UK compared with the EU15+ countries, 1970-2008: Analysis of the WHO Mortality Database. The Lancet, 384(9946), 882-892.

Wik, H. S., Jacobsen, A. F., Fagerland, M. W., Sandvik, L., & Sandset, P. M. (2013). Long-term mortality and incidence of cancer after pregnancy-related venous thrombosis: Results of a population-based cohort study. Thrombosis Research, 131(6), 497-501.

Znaor, A., Lortet-Tieulent, J., Jemal, A., & Bray, F. (2014). International variations and trends in testicular cancer incidence and mortality. European Urology, 65(6), 1095-1106.