Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Koding og registrering av dødsfall relatert til covid-19 i Dødsårsaksregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Koding og registrering av dødsfall relatert til covid-19 i Dødsårsaksregisteret

Artikkel

Koding og registrering av dødsfall relatert til covid-19 i Dødsårsaksregisteret

WHO har opprettet fire ICD-koder for overvåkning av covid-19 pandemien – U07.1, U07.2, U09.9 og U10.9. Disse brukes også ved koding av dødsårsak. Dødsårsak relatert til covid-19 meldes inn via elektronisk dødsmelding til FHI.

WHO har opprettet fire ICD-koder for overvåkning av covid-19 pandemien – U07.1, U07.2, U09.9 og U10.9. Disse brukes også ved koding av dødsårsak. Dødsårsak relatert til covid-19 meldes inn via elektronisk dødsmelding til FHI.


Dødsfall som følge av sykdom med covid-19 skal meldes inn via elektronisk dødsmelding til FHI.

I perioden 12.03.2020 til 27.01.2022 var covid-19 dødsfall varslingspliktige til MSIS. Fra og med 28.01.2022 er denne varslingsplikten opphørt. Eneste kilde til covid-19 dødsfall er nå Dødsårsaksregisteret.

Legen lovpålagt etter Dødsårsaksregisterforskriften § 2-1, å sende melding om dødsårsak til Dødsårsaksregisteret ved FHI. Det er per 1.1.2022 obligatorisk å bruke elektronisk meldeformat (Dødsårsaksregisterforskriften §2-2). Dataene som registreres i Dødsårsaksregisteret bygger på disse dødsmeldingene samt obduksjonsrapporter.

WHO har opprettet fire nye koder for overvåkning av covid-19

WHO har opprettet fire ICD-10-koder (international classification of diseases) for overvåkning av covid-19-sykdom i spesialisthelsetjenesten, som også brukes ved koding av dødsfall;

  • U07.1 Covid-19 med påvist smitte etter testing
  • U07.2 Covid-19 mistanke, men uten påvist smitte
  • U09.9 Postinfeksiøs tilstand etter covid-19
  • U10.9 Multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med covid-19

For hvert dødsfall skal det i Dødsårsaksregisteret velges ut én underliggende dødsårsak. For hvert dødsfall skal det velges ut én underliggende dødsårsak. Folkehelseinstituttet er forpliktet til å følge regler fastsatt av WHO for utvelgelsen av denne underliggende dødsårsaken. Dette gjøres likt i alle land som følger WHO sine regler.

Alle andre sykdommer/tilstander på dødsmeldingen blir også registrert i Dødsårsaksregisteret, så hvis covid-19 ikke blir kodet som underliggende dødsårsak, blir den kodet som medvirkende dødsårsak. Om covid-19 blir underliggende dødsårsak avhenger av hvor på dødsmeldingen legen påfører kodene. Dette er opp til den enkelte lege å vurdere. Etter de nåværende reglene fra WHO blir covid-19 som oftest underliggende dødsårsak, hvis den blir påført i del 1 av dødsmeldingen, mens den som oftest ikke blir det hvis den står i del 2, men det avhenger blant annet av hvilke andre diagnoser som står på dødsmeldingen.

I den samlede statistikken for dødsårsaker over hele Norges befolkning kan hvert dødsfall kun forekomme én gang. I denne statistikken vises den underliggende dødsårsaken. Formålet med denne statistikken er å overvåke dødsårsakstrender over tid, det vil si å se på endringer gjennom forskjellige tidsperioder.

Etter retningslinjer fra WHO skal man i overvåkningen av covid-19 assosierte dødsfall telle alle dødsfall hvor covid-19 har bidratt som dødsårsak, uavhengig av hvor mye. Det offisielle tallet for covid-19 assosierte dødsfall som oppgis i ukerapportene er det samlede tallet for dødsfall med Covid-19 som underliggende dødsårsak og som medvirkende dødsårsak. Ca. 9 av 10 er registrert med covid-19 som viktigste dødsårsak (underliggende dødsårsak).