Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Koding og registrering av dødsfall relatert til covid-19 i Dødsårsaksregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Koding og registrering av dødsfall relatert til covid-19 i Dødsårsaksregisteret

Artikkel

Koding og registrering av dødsfall relatert til covid-19 i Dødsårsaksregisteret

WHO har opprettet to ICD-koder for overvåkning av covid-19 pandemien – U07.1 og U07.2. Disse brukes også ved koding av dødsårsak. FHI ønsker at dødsårsak relatert til covid-19 meldes inn elektronisk til Dødsårsaksregisteret.

WHO har opprettet to ICD-koder for overvåkning av covid-19 pandemien – U07.1 og U07.2. Disse brukes også ved koding av dødsårsak. FHI ønsker at dødsårsak relatert til covid-19 meldes inn elektronisk til Dødsårsaksregisteret.


Dødsfall som følge av sykdom med covid-19 er varslingsplikting og skal meldes til FHI sin smittevakt-telefon. Det er tall fra MSIS som nå danner grunnlag for den daglige rapporteringen fra FHI angående covid-19-pandemien.

I tillegg til den lovpålagte varslingsplikten til MSIS, er legen lovpålagt etter Dødsårsaksregisterforskriften § 2-1, å sende melding om dødsårsak til Dødsårsaksregisteret ved FHI, på lik linje som for alle andre dødsfall. Dataene som registreres i Dødsårsaksregisteret bygger på disse dødsmeldingene samt obduksjonsrapporter.

Dødsårsaksregisteret prioriterer nå koding av dødsfall relatert til covid-19, men det tar ofte lang tid før meldingene om dødsårsak mottas hos FHI, så Dødsårsaksregisteret innehar har derfor per i dag ikke oppdaterte tall for covid-19-relaterte dødsfall.

Rask og sikker registrering av covid-19-relaterte dødsfall med elektronisk innmelding

FHI har i løpet av de siste årene i samarbeid med Direktoratet for e-helse og Skatteetaten utarbeidet en elektronisk løsning for melding av dødsfall og dødsårsak. Ved bruk av denne løsningen, mottar Dødsårsaksregisteret melding om dødsårsak kort tid etter at legen har sendt meldingen, i motsetning til ved det papirbaserte systemet, hvor det kan ta flere uker eller måneder før Dødsårsaksregisteret får dødsmeldingen.

Denne elektroniske løsningen vil bidra til at vi raskere får tilgjengelig sikre data over dødeligheten og dødsårsaker i befolkningen, noe som er ekstra viktig nå under pandemien. FHI har sendt ut brev til alle institusjoner om at man ønsker at alle dødsfall relatert til covid-19 meldes inn ved hjelp av den elektroniske løsningen.

WHO har opprettet to nye koder for overvåkning av covid-19

WHO har opprettet to ICD-10-koder (international classification of diseases) for overvåkning av covid-19-sykdom i spesialisthelsetjenesten, som også brukes ved koding av dødsfall;

  • U07.1 ved påvist smitte etter testing
  • U07.2 ved mistanke, men ikke påvist smitte

For hvert dødsfall skal det i Dødsårsaksregisteret velges ut én underliggende dødsårsak, som er den som vises i den offisielle dødsårsaksstatistikken for hver årgang. Denne statistikken over de underliggende dødsårsakene er ment for å overvåke dødsårsaker over tid. FHI er forpliktet til å følge regler fastsatt av WHO for utvelgelse av denne underliggende dødsårsaken og dette gjøres likt i alle land som følger WHO sine regler. 

Om covid-19 blir underliggende dødsårsak avhenger av hvor på dødsmeldingen legen påfører kodene. Det er opp til den enkelte lege å vurdere hvor på dødsmeldingen covid-19 skal føres opp, på lik linje med alle andre dødsårsaker, men WHO har gitt ut en veiledning for registrering av covid-19 som dødsårsak. 

Det kan enkelt hentes ut data over alle dødsfall hvor covid-19 er registrert på dødsmeldingen, enten den er registrert som underliggende eller medvirkende dødsårsak. Grunnet den spesielle situasjonen med covid-19-pandemien, har man i Dødsårsaksregisteret besluttet at man for 2020-årgangen i tillegg til å telle opp dødsfall med covid-19 som underliggende dødsårsak, skal telle opp dødsfall hvor covid-19 er registrert som medvirkende dødsårsak, sånn at man får en oversikt over alle dødsfall relatert til covid-19.