Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Om Biobankregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Om Biobankregisteret

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Om Biobankregisteret

Publisert Oppdatert

Biobankregisteret er et lovpålagt, offentlig register som inneholder informasjon om biobanker i Norge. Registeret er i perioden september 2018 til september 2020 gjennomgått og oppdatert. Det er nå mulig å registrere forskningsbiobanker med hjemmel i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser, og ansvarshavende oppfordres til å bekrefte hvilke REK-godkjente biobanker som er aktive og inneholder biologisk materiale.

Biobankvirksomhet.
Biobankvirksomhet.

Biobankregisteret er et lovpålagt, offentlig register som inneholder informasjon om biobanker i Norge. Registeret er i perioden september 2018 til september 2020 gjennomgått og oppdatert. Det er nå mulig å registrere forskningsbiobanker med hjemmel i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser, og ansvarshavende oppfordres til å bekrefte hvilke REK-godkjente biobanker som er aktive og inneholder biologisk materiale.


Folkehelseinstituttet har ansvar for Biobankregisteret, og fører oversikt over alle biobanker som inneholder diagnostikk- og behandlingsbiobanker, REK-godkjente generelle og prosjektspesifikke forskningsbiobanker, og forskningsbiobanker i befolkningsbaserte helseundersøkelser basert på opplysninger som er meldt inn.

Data fra Biobankregisteret kan lastes ned i csv-format (kommaseparerte verdier). De kan også gjenbrukes i andre systemer ved hjelp av API.

Klikk på lenkene for å gå til:

Formål

Formålet med Biobankregisteret er å:

 • føre oversikt over eksisterende biobanker
 • gi informasjon om innhold i biobankene
 • gjøre det enklere å føre kontroll med at virksomheten drives forsvarlig og i samsvar med lovverket
 • øke mulighetene til å utnytte innsamlet biologisk materiale til helsemessige formål

Lover og regler

1. juli 2009 trådte lov 2008-06-20 nr 44: Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) i kraft.

Ansvaret for å godkjenne generelle og spesifikke forskningsbiobanker ble overført fra Helsedirektoratet til REK fra denne dato. Dette betyr at forskningsbiobanker bare skal vurderes av REK, som skal melde alle forskningsbiobanker videre til Biobankregisteret.

Biobanker som inneholder materiale fra diagnostiske prøver og pasientbehandling skal fortsatt meldes direkte til Biobankregisteret, og reguleres av lov 2003-02-21 nr 12: Lov om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven).

Forskningsbiobanker i befolkningsbaserte helseundersøkelser som oppfyller gitte vilkår skal også meldes direkte til Biobankregisteret jfr. FOR-2018-04-27-645: Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser § 2-3.

Oppdatering av Biobankregisteret

Biobankregisteret er i perioden fra september 2018 til september 2020 gjennomgått og oppdatert for å gi bedre oversikt over alle eksisterende samlinger av humant biologisk materiale.

 • Alle typer biobanker kan registreres og oppdateres i Biobankregisteret.
 • Alle registreringsskjema i Biobankregisteret er gjennomgått og oppdaterte, og nye datafelt er lagt til.
 • Det er opprettet registreringsskjema for forskningsbiobanker hjemlet i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser.
 • Eldre forskningsbiobanker etablert før helseforskningsloven trådte i kraft som er bekreftet av institusjonene, er integrerte.
 • Det er åpnet for at ansvarshavende kan redigere informasjon og hjemmelsgrunnlag for en eksisterende forskningsbiobank til en helseundersøkelse som har fått ny hjemmel i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser.

Ansvarshavende oppfordres til å gå gjennom sine samlinger og oppdatere data og biobankstatus jevnlig, og i tråd med institusjonens interne rutiner.

Ansvarshavende må registrere og oppdatere biobankdata i Biobankregisteret

Institusjonene er ansvarlige for å registrere og oppdatere data i Biobankregisteret for

 • Diagnostikk- og behandlingsbiobanker
 • Forskningsbiobanker i befolkningsbaserte helseundersøkelser
 • Institusjonene oppfordres også til å registrere status for innsamling og oppbevaring av biologisk materiale for REK-godkjente forskningsbiobanker*. Dvs om (den prosjektspesifikk) forskningsbiobanken er aktiv, og innsamling av biologisk materiale er startet.
 • Endringssøknader for REK-godkjente forskningsbiobanker meldes til REK (ikke Biobankregisteret) i

REK skal melde data for REK-godkjente forskningsbiobanker til Biobankregisteret

REK er ansvarlig for å melde oppdaterte data for

 • alle forskningsbiobanker med hjemmel i helseforskningsloven til Biobankregisteret

For å kunne ivareta den lovpålagte registeroppgaven for REK-godkjente forskningsbiobanker, er FHI avhengig av å motta oppdatert, strukturert informasjon knyttet til den enkelte forskningsbiobank. FHI kan ikke svare for om dataene er oppdaterte og korrekte.

REK arbeider for å kvalitetssikre oppdaterte biobankdata som skal meldes til Biobankregisteret om forskningsbiobanker med hjemmel i helseforskningsloven. Ta derfor kontakt med REK hvis dere oppdager feil i viste data for generelle eller prosjektspesifikke forskningsbiobanker, slik at data kan korrigeres.

*Bekrefte aktive biobanker som inneholder biologisk materiale

Ved å bekrefte biobankstatus bidrar ansvarshavende til at Biobankregisteret viser hvilke (prosjektspesifikke) forskningsbiobanker som er aktive, ikke bare hvilke prosjekter som er REK-godkjente. Det kan bidra til bedre intern oversikt ved institusjonen, og ha verdi for andre, eksterne interessenter.

REK arbeider for å kvalitetssikre oppdaterte biobankdata som skal meldes til Biobankregisteret om forskningsbiobanker med hjemmel i helseforskningsloven. Ta derfor kontakt med REK hvis dere oppdager feil i viste data for generelle eller prosjektspesifikke forskningsbiobanker, slik at data kan korrigeres.

Logg inn her eller les brukerveiledning for hvordan du logger deg inn, oppdaterer, laster ned data eller bekrefter at forskningsbiobanken inneholder humant biologisk materiale m.m.

Historikk

Faglig gjennomgått og oppdatert etter at Biobankregisteret har fått ny og utvidet funksjonalitet: oktober 2020

Faglig gjennomgått: oktober 2019

Innhold på denne siden