Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om Biobankregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Om Biobankregisteret

Artikkel

Om Biobankregisteret

Biobankregisteret er et lovpålagt, offentlig register som inneholder informasjon om biobanker i Norge. Registeret er i perioden september 2018 til september 2020 gjennomgått og oppdatert.

Biobankvirksomhet.
Biobankvirksomhet.

Biobankregisteret er et lovpålagt, offentlig register som inneholder informasjon om biobanker i Norge. Registeret er i perioden september 2018 til september 2020 gjennomgått og oppdatert.


Innhold på denne siden

Folkehelseinstituttet har ansvar for Biobankregisteret som viser alle innmeldte biobanker i Norge. Biobankregisteret inneholder opplysninger om diagnostikk- og behandlingsbiobanker, REK-godkjente generelle og prosjektspesifikke forskningsbiobanker, og forskningsbiobanker i befolkningsbaserte helseundersøkelser.

Data fra Biobankregisteret kan lastes ned i csv-format (kommaseparerte verdier). De kan også gjenbrukes i andre systemer ved hjelp av API.

Klikk på lenkene for å gå til:

Formål

Formålet med Biobankregisteret er å:

 • føre en oversikt over eksisterende biobanker
 • gi informasjon om innhold i biobankene
 • gjøre det enklere å føre kontroll med at virksomheten drives forsvarlig og i samsvar med lovverket
 • øke mulighetene til å utnytte innsamlet biologisk materiale til helsemessige formål

Lover og regler

1. juli 2009 trådte lov 2008-06-20 nr 44: Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) i kraft, og ansvaret for å godkjenne generelle og spesifikke forskningsbiobanker ble overført fra Helsedirektoratet til REK. Det betyr at de heretter bare skal vurderes av REK som skal melde alle godkjente forskningsbiobanker videre til Biobankregisteret.

Biobanker som inneholder materiale fra diagnostiske prøver og pasientbehandling skal fortsatt meldes direkte til Biobankregisteret, og reguleres av lov 2003-02-21 nr 12: Lov om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven).

Forskningsbiobanker i befolkningsbaserte helseundersøkelser som oppfyller gitte vilkår skal også meldes direkte til Biobankregisteret jfr. FOR-2018-04-27-645: Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser § 2-3.

Oppdatering av Biobankregisteret

Biobankregisteret er i perioden fra september 2018 til september 2020 gjennomgått for å gi bedre oversikt over alle biologiske prøvesamlinger.

 • Alle typer biobanker kan registreres og oppdateres
 • Alle registreringsskjema og visninger er gjennomgått og oppdatert
 • Nytt registreringsskjema for forskningsbiobanker hjemlet i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser er opprettet
 • Eldre forskningsbiobanker opprettet før helseforskningsloven trådte i kraft 1.7.2009 og som er bekreftet av institusjonene, er inkludert i Biobankregisteret
 • Det er åpnet for at ansvarshavende kan legge til flere data i Biobankregisteret også om forskningsbiobankene 
 • Hjemmelsgrunnlaget for forskningsbiobanker med ny hjemmel i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser endres i Biobankregisteret

Ansvarshavende må registrere og oppdatere biobankdata i Biobankregisteret

Institusjonene er ansvarlige for å registrere og oppdatere data på www.biobankregisteret.no  for:

 • Diagnostikk- og behandlingsbiobanker
 • Forskningsbiobanker i befolkningsbaserte helseundersøkelser
 • REK-godkjent forskningsbiobank som allerede er registrert i Biobankregisteret, men som har fått ny hjemmel i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser.
  • Merk at hjemmelsgrunnlaget endres i den eksisterende biobankoppføringen i stedet for å opprette en ny. Dette er viktig for å unngå dobbeltregistreringer.
 • Nye forskningsbiobanker hjemlet i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser registreres i registreringsskjemaet «Ny biobank i befolkningsbasert helseundersøkelse»
 • Endringssøknader for REK-godkjente forskningsbiobanker meldes til REK i REK-portalen.

Ansvarshavende oppfordres til å

 • gå gjennom sine samlinger og oppdatere data og biobankstatus jevnlig, og i tråd med institusjonens interne rutiner
 • registrere status for innsamling og oppbevaring av biologisk materiale for REK-godkjente forskningsbiobanker, dvs. å bekrefte om innsamling av biologisk materiale er startet

Ved å bekrefte biobankstatus bidrar ansvarshavende til at Biobankregisteret også viser hvilke prosjektspesifikke forskningsbiobanker som er aktive – ikke bare hvilke prosjekter som er REK-godkjente. Det kan bidra til bedre intern oversikt ved institusjonen, men også ha verdi for eksterne interessenter.

REK skal melde data for REK-godkjente forskningsbiobanker.

REK er ansvarlig for å melde alle forskningsbiobanker med hjemmel i helseforskningsloven til Biobankregisteret

For å kunne ivareta den lovpålagte registeroppgaven også for REK-godkjente forskningsbiobanker, er FHI avhengig av å motta oppdatert, strukturert informasjon knyttet til den enkelte forskningsbiobank. FHI kan ikke svare for om dataene er oppdaterte og korrekte.

Ta kontakt med REK hvis dere oppdager feil i data for generelle eller prosjektspesifikke forskningsbiobanker, eller endringsmeld avvik i REK-portalen.

Forskningsbiobanker som skal videreføres etter reglene i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser, trenger ikke lenger forhåndsgodkjenning av REK, og oppdateres av ansvarshavende på Biobankregisteret nettside.

Historikk

Faglig gjennomgått og oppdatert etter at Biobankregisteret har fått ny og utvidet funksjonalitet: oktober 2020

Faglig gjennomgått: oktober 2019