Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om Biobankregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Om Biobankregisteret

Artikkel

Om Biobankregisteret

Publisert Oppdatert

Biobankregisteret er et lovpålagt, offentlig register som inneholder informasjon om biobanker i Norge. Registeret er i perioden september 2018 til september 2020 gjennomgått og oppdatert. Forskningsbiobanker som ble opprettet før helseforskningsloven trådte i kraft 1.7.2009 og som er bekreftet, er inkludert i Biobankregisteret. Også forskningsbiobanker med hjemmel i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser kan nå registreres i Biobankregisteret.

Biobankvirksomhet.
Biobankvirksomhet.

Biobankregisteret er et lovpålagt, offentlig register som inneholder informasjon om biobanker i Norge. Registeret er i perioden september 2018 til september 2020 gjennomgått og oppdatert. Forskningsbiobanker som ble opprettet før helseforskningsloven trådte i kraft 1.7.2009 og som er bekreftet, er inkludert i Biobankregisteret. Også forskningsbiobanker med hjemmel i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser kan nå registreres i Biobankregisteret.


Innhold på denne siden

Folkehelseinstituttet har ansvar for Biobankregisteret, og fører oversikt over alle biobanker i Norge. Biobankregisteret inneholder opplysninger om diagnostikk- og behandlingsbiobanker, REK-godkjente generelle og prosjektspesifikke forskningsbiobanker, og forskningsbiobanker i befolkningsbaserte helseundersøkelser basert på data som er meldt inn.

Data fra Biobankregisteret kan lastes ned i csv-format (kommaseparerte verdier). De kan også gjenbrukes i andre systemer ved hjelp av API.

Klikk på lenkene for å gå til:

Formål

Formålet med Biobankregisteret er å:

 • føre oversikt over eksisterende biobanker
 • gi informasjon om innhold i biobankene
 • gjøre det enklere å føre kontroll med at virksomheten drives forsvarlig og i samsvar med lovverket
 • øke mulighetene til å utnytte innsamlet biologisk materiale til helsemessige formål

Lover og regler

1. juli 2009 trådte lov 2008-06-20 nr 44: Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) i kraft, og ansvaret for å godkjenne generelle og spesifikke forskningsbiobanker ble overført fra Helsedirektoratet til REK. Det betyr at de heretter bare skal vurderes av REK som skal melde alle godkjente forskningsbiobanker videre til Biobankregisteret.

Biobanker som inneholder materiale fra diagnostiske prøver og pasientbehandling skal fortsatt meldes direkte til Biobankregisteret, og reguleres av lov 2003-02-21 nr 12: Lov om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven).

Forskningsbiobanker i befolkningsbaserte helseundersøkelser som oppfyller gitte vilkår skal også meldes direkte til Biobankregisteret jfr. FOR-2018-04-27-645: Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser § 2-3.

Oppdatering av Biobankregisteret

Biobankregisteret er i perioden fra september 2018 til september 2020 gjennomgått og oppdatert for å gi bedre oversikt over alle eksisterende samlinger av humant biologisk materiale.

 • Alle typer biobanker kan registreres og oppdateres i Biobankregisteret
 • Alle registreringsskjema og visninger i Biobankregisteret er gjennomgått og oppdatert
 • Nytt registreringsskjema for forskningsbiobanker hjemlet i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser er opprettet
 • Eldre forskningsbiobanker opprettet før helseforskningsloven trådte i kraft 1.7.2009 som er bekreftet av institusjonene, er inkludert i Biobankregisteret
 • Det er åpnet for at ansvarshavende kan legge til flere data om forskningsbiobankene i Biobankregisteret. Hjemmelsgrunnlaget kan også endres hvis forskningsbiobanken har ny hjemmel i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser.

Ansvarshavende må registrere og oppdatere biobankdata i Biobankregisteret

Institusjonene er ansvarlige for å registrere og oppdatere data i Biobankregisteret for

 • Diagnostikk- og behandlingsbiobanker
 • Forskningsbiobanker i befolkningsbaserte helseundersøkelser
  • Ansvarshavende for en REK-godkjent forskningsbiobank som allerede er registrert i Biobankregisteret, men som har fått ny hjemmel i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser, registrerer endringen og oppdaterte data for forskningsbiobanken i Biobankregisteret.
  • Nye forskningsbiobanker hjemlet i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser registreres i registreringsskjemaet «Ny biobank i befolkningsbasert helseundersøkelse»
 • Endringssøknader for REK-godkjente forskningsbiobanker meldes til REK i REK-portalen.

Ansvarshavende oppfordres til å

 • registrere status for innsamling og oppbevaring av biologisk materiale for REK-godkjente forskningsbiobanker*, dvs bekrefte om (den prosjektspesifikke) forskningsbiobanken er aktiv, og innsamling av biologisk materiale er startet
 • gå gjennom sine samlinger og oppdatere data og biobankstatus jevnlig, og i tråd med institusjonens interne rutiner.

REK skal melde data for REK-godkjente forskningsbiobanker til Biobankregisteret

REK er ansvarlig for å melde oppdaterte data for

 • alle forskningsbiobanker med hjemmel i helseforskningsloven til Biobankregisteret

For å kunne ivareta den lovpålagte registeroppgaven for REK-godkjente forskningsbiobanker, er FHI avhengig av å motta oppdatert, strukturert informasjon knyttet til den enkelte forskningsbiobank. 

REK arbeider for å kvalitetssikre oppdaterte biobankdata som skal meldes til Biobankregisteret om forskningsbiobanker med hjemmel i helseforskningsloven. Ta kontakt med REK hvis dere oppdager feil i viste data for generelle eller prosjektspesifikke forskningsbiobanker, slik at data kan korrigeres.

Bekrefte aktive biobanker som inneholder biologisk materiale

Ved å bekrefte biobankstatus bidrar ansvarshavende til at Biobankregisteret viser hvilke (prosjektspesifikke) forskningsbiobanker som er aktive, ikke bare hvilke prosjekter som er REK-godkjente. Det kan bidra til bedre intern oversikt ved institusjonen, men også ha verdi for andre, eksterne interessenter.

Logg inn her eller les brukerveiledning for hvordan du logger deg inn, oppdaterer eller laster ned data.

Historikk

Faglig gjennomgått og oppdatert etter at Biobankregisteret har fått ny og utvidet funksjonalitet: oktober 2020

Faglig gjennomgått: oktober 2019