Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Slik bruker du statistikkbankene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Slik bruker du statistikkbankene

Artikkel

Slik bruker du Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbank

I statistikkbankene kan du lage egne tabeller, diagrammer og kart. Kommunehelsa statistikkbank inneholder tall på kommune- og bydelsnivå, mens Norgeshelsa statistikkbank inneholder tall på fylkes- og landsnivå.

Statistikkbanker.jpg

I statistikkbankene kan du lage egne tabeller, diagrammer og kart. Kommunehelsa statistikkbank inneholder tall på kommune- og bydelsnivå, mens Norgeshelsa statistikkbank inneholder tall på fylkes- og landsnivå.


Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbank gir deg statistikk om befolkning, oppvekst og levekår, miljø, skader, helserelatert atferd og helsetilstand. 

Bruk Google Chrome, Firefox eller andre nettlesere enn Explorer for statistikkbankene. 

Folkehelseprofilene og oppvekstprofilene bygger på statistikkbankene. I folkehelseprofilene og i oppvekstprofilene presenteres utvalge nøkkelindikatorer, i statistikkbankene finner du disse og i tillegg mange andre indikatorer. 

Video med brukerveiledning 

Se Heidi Lyshol, Folkehelseinstituttet, fortelle hvordan du bruker Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbank. Foredraget varer cirka 9 minutter og er publisert i samarbeid mellom OsloMet og Folkehelseinstituttet.

Venstremenyen

I venstremenyen i statistikkbankene finner du oversikt over alle de tilgjengelige indikatorene eller statistikktema. De er organisert under de samme temaområdene som i folkehelseprofilene; om befolkningen, oppvekst og levekår, miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand. 

Når du ser på statistikk for et tema kan du også finne:

  • ulike aldersgrupper og kjønn  
  • tall bakover i tid 

Du kan lage egne tabeller, diagrammer og kart, eksempel i figur 1: 

statbank-illustrasjon.jpg

Informasjon om datakilden

Dersom du ønsker mer informasjon om indikatoren, for eksempel hvordan dataene er samlet inn og hva som er kilden, klikker du på fanen «Definisjoner» øverst i skjermbildet. Her kan du også lese en begrunnelse for hvorfor indikatoren er viktig i folkehelsesammenheng. Figur 2 viser skjermbilde fra statistikkbanken:

Illustrasjon
Folkehelseinstituttet

Løpende oppdateringer 

Begge statistikkbankene oppdateres løpende etter hvert som nye data foreligger. Se oversikt over når tabellene i statistikkbankene sist ble oppdatert.

Hvorfor er det to statistikkbanker? 

Det er to statistikkbanker som er knyttet til folkehelseprofilene, Norgeshelsa statistikkbank og Kommunehelsa statistikkbank. 

Man kan lure på hvorfor det er nødvendig med to ulike statistikkbanker. Grunnen til dette er at de to statistikkbankene er tilpasset ulike geografiske nivåer. 

Kommunehelsa inneholder kommune- og bydelsstatistikk og er grunnlag for folkehelseprofiler og oppvekstprofiler for kommuner og bydeler. 

Statistikken er derfor tilpasset disse nivåene. Det er blant annet gjort en del grep for at også små kommuner skal få tall. Det innebærer at statistikken ofte presenteres som gjennomsnitt over flere år, såkalt glidende gjennomsnitt og det er som regel delt inn i grove aldersgrupper. 

Oppvekstprofilene er kun knyttet til Kommunehelsa statistikkbank.  

Norgeshelsa statistikkbank inneholder statistikk på lands-, helseregion- og fylkesnivå og er grunnlaget for folkehelseprofiler for fylker. 

På disse geografiske områdene er tallgrunnlaget større og det gir flere muligheter for å presentere mer detaljert statistikk. Her presenteres stort sett statistikken som årlige tall, ikke som gjennomsnitt over flere år, og det er fordelt på finere aldersgrupper. I tillegg vises resultater fra undersøkelser som kun er tilgjengelig på lands- og fylkesnivå i denne statistikkbanken. Det kan for eksempel være resultater fra helse- og levekårsundersøkelsen til SSB og andre utvalgsundersøkelser. I Norgeshelsa vises også statistikk som kun er tilgjengelig på landsnivå.

Begge statistikkbankene er imidlertid bygd opp på akkurat samme måte og med de samme funksjonene.

Figur 3 nedenfor viser dataflyt til og fra Kommunehelsa statistikkbank. 

figur dataflyt kommunehelsa statistikkbank
Data hentes fra ulike sentrale helseregistre, Statistisk sentralbyrå og andre datakilder. Deretter behandles tallene og vises i Kommunehelsa statistikkbank. Herfra kan data hentes til folkehelseprofiler for kommuner og bydeler..