Hopp til innhold

Artikkel

Beskrivelse av dødsfall som inngår i gruppen "ulykker og voldsom død"

Publisert Oppdatert

Europeisk kortkode 58 omfatter alle voldsomme dødsfall, dvs der døden er et resultat av ytre årsaker slik som skader og forgiftninger utløst av ulykker, villet egenskade (selvmord) eller drap.

Europeisk kortkode 58 omfatter alle voldsomme dødsfall, dvs der døden er et resultat av ytre årsaker slik som skader og forgiftninger utløst av ulykker, villet egenskade (selvmord) eller drap.


Tabell 36 Voldsomme dødsfall samlet

Voldsomme dødsfall omfatter:

 • Ulykker (tabell 37)
 • Selvmord (tabell 41)
 • Drap (tabell 42)

I tillegg kommer noen andre ytre årsaker som ikke er tatt med (krigsskader, skader ved kirurgisk behandling m.m.) 

Tabell 37 Ulykker samlet

Ulykker omfatter:

 • Transportulykker (tabell 38)
 • Fallulykker (tabell 39)
 • Forgiftningsulykker (tabell 40)
 • Andre ulykker (ikke egen tabell) Eksempelvis: Brann, drukning, naturkatastrofer, kontakt med giftige planter, insekter.

Tabell 38 Transportulykker

Transportulykker omfatter:

 • Fotgjenger skadd i transportulykke
 • Fører/passasjer av moped, motorsykkel, bil, buss m.m. skadd i transportulykke
 • Andre transportulykker på land
 • Transportulykker på sjøen
 • Transportulykker i luften og i rommet

Tabell 39 Fallulykker

Fallulykker består av:

 • Alle typer fallulykker, herunder fall etter sammenstøt mellom gående, fall fra seng,  lekeapparat, stige, stillas, bygning, tre, fjell og i sjø med annen skade enn drukning, som f eks skade ved stuping, vannski, osv 

Tabell 40 Forgiftningsulykker

Forgiftningsulykker består av forgiftning, etsing og annen påvirkning av giftige substanser som følge av ulykke

 • Ulykke som fører til inntak av og eksponering for legemidler, narkotiske substanser, alkohol, gasser, pesticider, kjemikalier og andre giftige substanser
 • Overdose av legemiddel ved ulykke, galt legemiddel tatt ved en misforståelse, legemiddel tatt i vanvare
 • Forgiftning når det ikke er spesifisert om det skyldes en ulykke eller om det er gjort for å skade

Dersom slike stoffer er brukt for å begå selvmord, mord, for å skade seg selv eller andre blir dette ikke registrert som forgiftningsulykke.

Tabell 41 Selvmord, villet egenskade

Selvmord kan inndeles etter dødsmåte, slik som forgiftning, hengning, drukning, skyting, brann, skarpe gjenstander, hopp osv. 

Tabell 42 Drap

Drap omfatter skade påført med vilje av en annen person med den hensikt å skade eller drepe, med hvilken som helst fremgangsmåte. 

Tabell 43 Veitrafikkulykker

Veitrafikkulykker inngår i transportulykker (tabell 38) og omfatter alle dødsulykker som har skjedd på offentlig eller privat vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig trafikk. I en ulykke må som regel minst ett kjøretøy ha vært innblandet. Som kjøretøy er regnet sivile og militære motorkjøretøyer, skinnegående kjøretøyer og ikke-motordrevne kjøretøyer (sykkel, kjelke og lignende).

Tabell 44 Brann

Dødsfall ved brann inngår i Ulykker samlet (tabell 37) og omfatter:

 • Påvirkning fra ukontrollert brann i bygning, sammenrasning, rammet av gjenstand, hopp fra bygning, brann i/av inventar, møbler, osv
 • Skogbrann, brann forårsaket av lynnedslag, påvirkning fra kontrollert brann i ovn, peis, bål, antenning av bensin, parafin, nattøy, tekstiler, smykker, påvirkning fra uspesifisert røyk, brann og flammer
 • Brenning og forbrenning uten nærmere spesifisering 

Tabell 45 Drukning

Dødsfall ved drukning kan inngå både ved sjøtransportulykker (inngår i tabell 38) og ved andre ulykker. Følgende omfattes:

 • Død ved drukning etter fall eller hopp fra fartøy (også til eller fra land)
 • Drukning i badekar, svømmebasseng, i vann, sjø, hav

 

 

Om artikkelen / endringshistorikk