Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Nye, oppdaterte råd ved reise til land med zikavirus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nye, oppdaterte råd ved reise til land med zikavirus

Nyhet

Nye, oppdaterte råd ved reise til land med zikavirus

Risikoen for å bli smittet med zikavirus er nå mindre, også på det amerikanske kontinentet. Gravide anbefales likevel å utsette ikke-nødvendige reiser til områder hvor viruset kan forekomme.

zika aedis aegypti
Foto: CDC/James Gathany

Risikoen for å bli smittet med zikavirus er nå mindre, også på det amerikanske kontinentet. Gravide anbefales likevel å utsette ikke-nødvendige reiser til områder hvor viruset kan forekomme.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

De store utbruddene av zikafeber, som man observerte i mange deler av verden i 2015 og 2016, har avtatt. Undersøkelser har likevel vist at zikavirus kan forekomme som sporadiske tilfeller i uoverskuelig framtid i store deler av det amerikanske kontinentet, Sørøst-Asia og enkelte områder i Afrika og Oseania. 

Norske helsemyndigheter har utarbeidet nye, oppdaterte råd for personer som planlegger å reise til områder med zikavirus. De nye reiserådene er basert på risikovurderinger utført av Verdens helseorganisasjon (WHO) og det europeiske smitteverninstituttet (ECDC).

Gravide og reiser

Zikafeber er for de aller fleste en mild sykdom med feber og utslett, men det er bred vitenskapelig enighet om at gravide som smittes med zikavirus kan overføre viruset til fosteret og forårsake mikrokefali og andre nevrologiske komplikasjoner. Mikrokefali er en nevrologisk tilstand hos nyfødte som innebærer at hodeskallen er liten, som resultat av at hjernen har utviklet seg unormalt i fosterlivet.

Risikoen for at gravide blir smittet med zikaviruset ved reise er lav. Men siden konsekvensene ved smitte kan bli store for fosteret, anbefaler norske helsemyndigheter gravide å utsette ikke-nødvendige reiser til områder hvor zikaviruset kan forkomme. Det anbefales at alle gravide som har vært i områder med zikavirus blir testet ved hjemkomst,  og at de som har vært i zikaområder og som ønsker å bli gravide, tar forholdsregler etter hjemkomst.

De nye anbefalingene om reise til endemiske strøk/områder for zikavirus er på linje med eksisterende anbefalinger for gravide som planlegger reise til områder med malaria. Som zikafeber, kan malaria være skadelig for mor og foster under graviditet. 

Ny landliste

Folkehelseinstituttet vil hver tredje måned oppdatere listen over land hvor zikafeber forekommer. Basert på WHOs risikovurdering opererer Norske helsemyndigheter nå kun med én kategori av land, og man skiller ikke lenger mellom land med økende forekomst og sporadiske tilfeller av zikafeber. Dette betyr at de nye rådene fortsatt omfatter mange populære reisemål som Karibien, Brasil, Thailand, Filippinene og Vietnam.  Med unntak av USA og Argentina, omfatter reiserådene landet som helhet, slik at det ikke er mulig å vurdere graden av risiko i ulike deler av et land.

Testing for zikavirus

Fram til nå har det vært restriksjoner på hvilke indikasjoner for testing av smitte med zikavirus som gjelder.  På grunn av økt testkapasitet der flere helseforetak nå tilbyr antistoffpåvisning for zikavirus, er testindikasjonen nå utvidet.

Testing for zikaviruset er en blodprøve som tas hos fastlegen. Det kan være aktuelt når:

  • personer som har vært i zikaområder utvikler symptomer på zikafeber
  • gravide har oppholdt seg i land med zikavirus eller kvinnen har blitt gravid under oppholdet
  • menn har oppholdt seg i land med zikavirus og har en gravid seksualpartner, og hvor de ikke bruker kondom eller avstår fra seksuell aktivitet under hele graviditeten
  • kvinner eller par har oppholdt seg i zikaområder og planlegger snarlig graviditet og ikke venter med å bli gravid i den anbefalte perioden etter hjemkomst

Prøver i forbindelse med graviditet kan tilbys både til mannen og kvinnen. For å være sikker på prøveresultatet kan testen først tas minst fire uker etter hjemkomst. Kondom bør brukes til testresultat foreligger.

Oppfølging helsetjenesten

Det er utarbeidet oppdaterte råd for helsetjenesten om testing og oppfølging av gravide som har vært i et zikaområde.