Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Klamydiastatistikk 2016»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Klamydiastatistikk 2016

Nyhet

Klamydiastatistikk 2016

I 2016 ble det diagnostisert 26 108 tilfeller av klamydia i Norge. 19 tilfeller var en variant av klamydiabakterien kalt lymfogranuloma venerum (LGV). Bruk av kondom forebygger smitte.

Colourbox.com
Colourbox.com

I 2016 ble det diagnostisert 26 108 tilfeller av klamydia i Norge. 19 tilfeller var en variant av klamydiabakterien kalt lymfogranuloma venerum (LGV). Bruk av kondom forebygger smitte.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Klamydiastatistikken i Norge for 2016 viser at:

  • Flest klamydiatilfeller diagnostiseres i aldersgruppen 20-24 år, både hos kvinner og menn. Den rapporterte forekomsten av klamydia var høyest i Oslo og Troms, sett i forhold til folketallet.
  • Antall undersøkte for klamydia var 352 683 for hele landet. Det er en økning på 7,9 prosent sammenlignet med 2015, og er det høyeste antall testede siden 1995.

  • Det ble diagnostisert 26 108 tilfeller av klamydia i Norge. Dette utgjorde 7,4 prosent av de undersøkte. Andelen positive for klamydia blant de undersøkte har gått ned de siste årene.

Som tidligere år var 60 prosent av de diagnostiserte i 2015 kvinner, og aldersgruppene under 25 år utgjorde 66 prosent av alle tilfellene.

– Flere kvinner enn menn tester seg for klamydia. Derfor diagnostiseres det også flere kvinner, sier avdelingsdirektør Hilde Kløvstad i avdeling for tuberkulose, blod- og seksuell smitte på Folkehelseinstituttet.

Figur 1. Antall diagnostiserte tilfeller av klamydia per 100 000 innbyggere i Norge meldt MSIS 1990-2016

Diagnostiserte klamydiatilfeller 1990-2016.jpg

Klamydia smitter ved ubeskyttet sex og er i dag den mest vanlige seksuelt overførbare bakterielle infeksjonen i Norge.

Sykdommen kan behandles med antibiotika. Ubehandlede infeksjoner kan hos et fåtall medføre komplikasjoner som bekkeninfeksjon, svangerskap utenfor livmoren, infertilitet og kroniske underlivssmerter. Det er ikke kjent hvor stor risikoen er for komplikasjoner som følge av ubehandlet klamydia.

19 tilfeller av lymfogranuloma venerum (LGV)

LGV er en seksuelt overførbar infeksjon som skyldes smitte med en annen serotype av klamydiabakterien enn den vanlige klamydiainfeksjonen.

I de rapporterte klamydiatallene for i 2016, var det 19 tilfeller av LGV i Norge. Siden 2013 har det blitt meldt mellom 13 og 26 og tilfeller årlig, med det laveste antall i 2015. Alle LGV-tilfellene meldt siden 2013 har vært menn, og det er grunn til å tro at tilfellene hovedsakelig har vært blant menn som har sex med menn. Gjennomsnittsalder i 2016 var 42 år, og majoriteten var bosatt i østlandsområdet.

Leger bør være oppmerksom på LGV hos mannlige pasienter som har sex med menn. Standard behandling ved genital klamydia er ikke tilstrekkelig ved LGV. Ved positivt funn av rektal klamydia bør prøven derfor undersøkes videre for LGV (det vil si serotype L1, L2 eller L3).  Slik serotyping utføres foreløpig kun ved Fürst medisinske laboratorium, St. Olavs hospital i Trondheim og Oslo universitetssykehus.

Den viktigste forebyggingen

– Det viktigste man kan gjøre for å beskytte seg selv og sin seksualpartner mot klamydiainfeksjoner er å bruke kondom, sier Kløvstad.

Andre viktige tiltak for forebygging og kontroll av klamydia, inkludert LGV, er målrettet testing, behandling og smittevernveiledning, og grundig smitteoppsporing rundt hvert tilfelle.

  • Om klamydia og LGV i Årsrapport for blod- og seksuelt overførbare infeksjoner i Norge 2016

  • Fakta om klamydia

  • Om LGV i Smittevernveilederen