Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Gonoré femdoblet siste ti år»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Gonoré femdoblet siste ti år

Nyhet

Årsrapport 2016:

Gonoré femdoblet siste ti år

Meldte tilfeller av gonoré fortsetter å øke i Norge. Folkehelseinstituttet frykter starten på en mer omfattende spredning av gonoré i Norge. Meldte tilfeller av syfilis i 2016 økte også etter en mindre nedgang i 2015.

kondomer
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Meldte tilfeller av gonoré fortsetter å øke i Norge. Folkehelseinstituttet frykter starten på en mer omfattende spredning av gonoré i Norge. Meldte tilfeller av syfilis i 2016 økte også etter en mindre nedgang i 2015.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

– Gonoréforekomsten i den generelle befolkningen har nå nådd et nivå der vi frykter at vi igjen kan stå overfor en mer omfattende spredning av gonoré i Norge slik de nå opplever i mange andre land, blant annet i Danmark og Sverige, sier Øivind Nilsen, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

Gonorétilfellene øker

I 2016 ble det diagnostisert 1 096 gonorétilfeller i Norge mot 851 tilfeller i 2015. Den betydelige økningen av gonoré blant menn som har sex med menn (msm) som startet i 2010 fortsatte i 2016.

Også blant heteroseksuelle menn og kvinner fortsatte gonoré å øke (figur 1). Av de 1 096 tilfellene var det 876 menn og 220 kvinner. Av mennene var 598 smittet homoseksuelt, mens 276 var smittet heteroseksuelt.

Økningen av gonoré i 2016 ses særlig i Oslo og Akershus. Av de 1 096 tilfellene meldt med gonoré i 2016 er 768 (70 %) født i Norge og 58 % var bosatt i Oslo.

Av de 276 heteroseksuelt smittede mennene var 108 (39 %) smittet i utlandet. Som ved hiv-infeksjon er Thailand det hyppigste smittestedet i utlandet for menn med 45 tilfeller i 2016, mens 11 ble smittet på Filippinene og sju i Spania. Av 168 menn smittet i Norge var 84 smittet i Oslo, 15 i Bergen og åtte i Trondheim. Av de 220 kvinnene oppgir 190 (86 %) at de ble smittet i Norge, hvorav 81 i Oslo, 20 i Bergen, ni i Trondheim og åtte i Bærum.

Spesielt sterk har økningen av gonoré vært blant kvinner i Norge. Meldte tilfeller er firedoblet på få år.

Økt resistens

– Antibiotikaresistente gonokokker er et raskt økende problem, og internasjonalt er det nå stor bekymring for resistenssituasjonen i lys av den økende forekomsten av gonoré, sier Nilsen.

Også i Norge er det allerede påvist tilfeller der gonorébakterien har utviklet resistens mot dagens standardbehandling.  

Figur 1. Tilfeller av gonore i Norge meldt MSIS 1993-2016 etter diagnoseår, smittemåte og kjønn.

 

Forekomst av syfilis holder seg høyt

MSIS fikk i 2016 meldt 188 tilfeller av syfilis mot 172 tilfeller i 2015. Av de 188 tilfellene i 2016 var 150 (80 %) homoseksuelt smittet og 38 (20 %) heteroseksuelt smittet. Blant msm fortsetter økningen av meldte syfilistilfeller i 2016 (figur 2), mens blant heteroseksuelt smittede er situasjonen lite forandret fra 2015.

Av de 150 tilfellene blant msm var 69 % (103 tilfeller) smittet i Norge og 47 i utlandet. Oslo dominerer fortsatt som smittested med 83 av tilfellene. Av de 47 smittet i utlandet var 13 smittet i Spania, fem i Tyskland, åtte i Asia og de øvrige hovedsakelig i andre europeiske land.

De 38 tilfellene smittet heteroseksuelt fordelte seg på 24 menn og 14 kvinner, hvorav 82 % var født i Norge. Av de 24 mennene ble 12 smittet i utlandet, hvorav sju i Thailand og tre i Brasil mens 12 ble smittet i Norge. Tolv av de 14 kvinnene ble smittet i Norge.

Figur 2. Tilfeller av syfilis (primær, sekundær og tidlig latent syfilis) i Norge meldt MSIS 1993-2016 etter diagnoseår, smittemåte og kjønn.

 

Tidlig diagnose, smittesporing og økt kondombruk viktig

Seksuelt aktive menn som har sex med menn bør jevnlig tilbys undersøkelse og eventuelt behandling. I tillegg er det viktig at helsetjenesten har økt årvåkenhet for at gonoré og syfilis nå forekommer hyppigere også blant heteroseksuelle.

– Økt kondombruk, effektiv diagnostikk og behandling, omhyggelig smitteoppsporing og rask lokal intervensjon ved utbrudd er avgjørende for å holde disse infeksjonene under god kontroll i Norge, sier Nilsen.

  • Årsrapport: Gonoré og syfilis 2016