Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Zikavirus - oppdatering om situasjonen globalt og tester i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Zikavirus - oppdatering om situasjonen globalt og tester i Norge

Nyhet

Zikavirus - oppdatering om situasjonen globalt og tester i Norge

Zikautbruddet omfatter nå rundt 30 land med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikavirus-infeksjon. Blodprøver fra 222 personer har til nå blitt testet ved Folkehelseinstituttet, to viser aktiv infeksjon og et fåtall -rundt ti - viser at personen har gjennomgått zikavirus-infeksjon.

zika aedis aegypti
Foto: CDC/James Gathany

Zikautbruddet omfatter nå rundt 30 land med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikavirus-infeksjon. Blodprøver fra 222 personer har til nå blitt testet ved Folkehelseinstituttet, to viser aktiv infeksjon og et fåtall -rundt ti - viser at personen har gjennomgått zikavirus-infeksjon.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Situasjonen i Norge

I perioden fra 25. februar til 11. april 2016 er 222 personer testet for zikavirus ved Folkehelseinstituttet, og av disse er 142 kvinner og 80 menn. De fleste kvinnene er gravide, og de fleste mennene er partnere til gravide som kan ha smittet den gravide etter reise til endemiske områder eller etter hjemkomst fra disse områdene.

Folkehelseinstituttet bruker flere typer tester som faller i to hovedkategorier:

  • Tester som påviser virus direkte i blod ved akutt sykdom. Disse testene kalles PCR-tester.
  • Tester som påviser antistoffer mot zikavirus i blod. Disse testene viser om personen tidligere har vært smittet med zikavirus. Testene kan ikke sikkert si noe om smittetidspunkt, særlig der personen ikke har hatt symptomer på gjennomgått zikavirus-infeksjon.

Resultater av testene viser at:

  • To av de 222 testede personene hadde resultater som tyder på en akutt zikavirus-infeksjon. De hadde symptomer på mild sykdom og fikk påvist virus i blod i det akutte forløpet. 
  • Et fåtall, det vil si rundt 10 av de 222 testede personene hadde positiv antistofftest, som tyder på at de har gjennomgått zikavirus-infeksjon enten nylig eller langt tilbake i tid
  • De gravide som har testet positivt utredes nærmere om de kan være smittet under aktuelle svangerskap og følges opp ved fostermedisinske avdelinger.

Alle som har testet positivt for zikavirus har oppholdt seg i utbruddsområdene.

Folkehelseinstituttets råd

Folkehelseinstituttet fraråder gravide å reise til områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber, og reisende som har oppholdt seg i disse områdene bør ta forholdsregler vedrørende mulig graviditet etter hjemkomst. Folkehelseinstituttets råd til reisende samt oversikt over berørte land oppdateres fortløpende på Folkehelseinstituttets nettsider: http://www.fhi.no/tema/zikafeber/berorte-omraader

Situasjonen på det amerikanske kontinent

Brasil er det landet som er hardest rammet av zikautbruddet. Man regner med at mellom 0,4 og 1,3 millioner mennesker ble smittet i løpet av 2015, og alle landets 27 stater har rapportert om smitte. Colombia melder om nesten 60 000 mistenkte tilfeller i perioden fra oktober 2015 og ut mars 2016. Utfra ukesrapportene for Colombia ser imidlertid utbruddet ut til å ha nådd toppen og antallet nye tilfeller er på vei ned. Opptil 80 % av de som er smittet får ikke symptomer.

Importerte tilfeller til Europa

Det er til nå ikke rapportert om tilfeller av overføring av zikavirus med mygg i Europa. Det er imidlertid påvist enkelttilfeller av seksuell smitte fra menn som har vært i utbruddsområder også på det europeiske kontinentet. Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) melder om at det er rapportert totalt 359 importtilfeller fra berørte områder til EU/EØS-området.

Zikavirus-infeksjoner og forekomst av komplikasjoner

I følge Verdens helseorganisasjon er det nå bred vitenskapelig enighet om at zikavirus-infeksjon kan forårsake mikrokefali og andre nevrologiske komplikasjoner. Det er fortsatt mange kunnskapshull når det gjelder zikavirus-infeksjon og forekomsten av komplikasjoner. Blant det vi fortsatt ikke vet, er:

  • Det er foreløpig ukjent i hvilken del av svangerskapet fosteret er mest utsatt for fosterskader ved zikavirus-infeksjon
  • Hvor stor risikoen er for at en kvinne som får en zikavirus-infeksjon i svangerskapet, overfører viruset til fosteret, og i hvilken grad dette kan medføre fosterskader som mikrokefali, er ukjent
  • Det er fortsatt uklart i hvilken grad og eventuelt hvor lenge etter zikavirus-infeksjon menn kan overføre viruset via seksuell omgang.

Det kommer stadig nye publikasjoner som gir ny kunnskap om zikaviruset og sammenheng med utvikling av mikrokefali og nevrologiske komplikasjoner. Enkeltstudier alene er ofte ikke tilstrekkelig for å oppdatere råd. Det trenges vanligvis flere studier som gir et samlet bilde på situasjonen før man endrer reise- og andre råd.

Risiko for spredning til nye områder

Risikoen for at zikaviruset sprer seg videre til nye områder i Amerika der myggen som overfører viruset finnes, regnes fortsatt som stor. Viruset kan potensielt også spres til andre deler av verden der det er klimatiske forhold og tilstedeværelse av mygg som gjør utbrudd mulig. I Europa er det først og fremst Madeira som nevnes som et område hvor det er risiko for zikavirus-utbrudd. Madeira har tette bånd og mange reisende til og fra affiserte land i Sør-Amerika, og har også klimatiske forhold og myggarter som gjør utbrudd mulig. ECDC anser at det kan være risiko for smitteoverføring via mygg i sørlige Europa i sommerhalvåret, og det pågår forskning for å bedre vurdere denne risikoen. Norge har ikke klimatiske forhold og mygg som gjør at det vurderes å være risiko for utbrudd her.

Hva gjøres for å stoppe utbruddet?

Myndighetene i de rammede landene har sammen med internasjonale aktører igangsatt ulike tiltak for å begrense og om mulig stoppe spredningen av zikaviruset. Det viktigste tiltaket er å redusere myggforekomsten i området gjennom å identifisere gode klekkingsforhold for myggen (stillestående vannkilder som vanntanker, brukte bildekk, blomsterpotter) og å fjerne eller dekke til disse, ev. tilsette innsektsmidler der det ikke er mulig å fjerne vannkildene.

Det er startet arbeid med å utvikle vaksine mot zikafeber, men dette vil ta tid. Forskningsmiljøer nasjonalt i de hardest rammede områdene og internasjonale forskningsmiljøer, arbeider hele tiden for å øke kunnskapen om zikaviruset og myggartene som kan overføre zikaviruset, slik at mest mulig effektive og målrettede tiltak kan iverksettes

Les mer: