Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Erklæring om zika fra Verdens helseorganisasjon

Publisert

Generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at zikavirus og assosierte komplikasjoner ikke lenger utgjør en internasjonal folkehelsekrise. Zikavirus er likevel fortsatt en alvorlig helsetrussel som innebærer langsiktige tiltak og erklæringen endrer ikke de reiserådene som er gitt.

Zikavirus. Colourbox.com
Zikavirus. Colourbox.com

Generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at zikavirus og assosierte komplikasjoner ikke lenger utgjør en internasjonal folkehelsekrise. Zikavirus er likevel fortsatt en alvorlig helsetrussel som innebærer langsiktige tiltak og erklæringen endrer ikke de reiserådene som er gitt.


Den 18. november hadde WHOs ekspertkomite på zikavirus og mikrokefali og andre nevrologiske komplikasjoner sitt femte møte. Basert på ekspertkomiteens råd, erklærte generaldirektøren i WHO at zikavirus og assosierte komplikasjoner ikke lenger utgjør en internasjonal folkehelsekrise slik det defineres under det internasjonale helsereglementet. 

— Zikavirus og de komplikasjoner som sykdommen kan gi, er imidlertid fortsatt en alvorlig helsetrussel, understreker Tone Bruun, overlege ved Folkehelseinstituttet. 

— Erklæringen endrer ikke det faktum at dette er en sykdom som vil vedvare og vil kreve en mer langsiktig håndtering. Det vil fortsatt være behov for en intensiv internasjonal innsats. Folkehelseinstituttet vil fortsette å følge situasjonen internasjonalt og publisere oppdatert informasjon og reiseråd fortløpende på våre nettsider, sier Bruun. 

— Da WHO erklærte en internasjonal folkehelsekrise 1. februar i år, var det en ny og uavklart situasjon. Man hadde oppdaget en opphopning av tilfeller av mikrokefali og andre nevrologiske tilstander i Brasil, som sammenfalt tidsmessig med et stort zikavirus-utbrudd, forklarer Bruun.  

Det oppsto et sterkt behov for å koordinere den internasjonale innsatsen for å undersøke og bedre forstå den mulige sammenhengen mellom zikavirus-infeksjon og mikrokefali samt andre mulige komplikasjoner.

Forskning har nå vist at det er en årsakssammenheng. Den raske og koordinerte responsen har gitt kunnskap om at zikaviruset og komplikasjoner til infeksjonen representerer en viktig langtidsutfordring, heter det erklæringen fra WHO. Det vil nå være behov for en langtidsplan for håndteringen av zika.