Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Endring av rutiner for testing for zikavirusinfeksjoner i helsetjenesten

Publisert

Frem til nå har prøvetaking og oppfølging av gravide vært lagt til landets fem fostermedisinske sentre. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at blodprøver for antistoffpåvisning og eventuelt urinprøve ved akutt sykdom nå tas i primærhelsetjenesten.

Aedes aegypti
Foto: Colourbox.com

Frem til nå har prøvetaking og oppfølging av gravide vært lagt til landets fem fostermedisinske sentre. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at blodprøver for antistoffpåvisning og eventuelt urinprøve ved akutt sykdom nå tas i primærhelsetjenesten.


Endring av rutiner for zikatesting kommer på bakgrunn av økt kunnskap og erfaring med zikavirus-infeksjoner, samt at:

  • Mulighet for påvisning av virus og antistoffer i blodprøve nå er godt etablert ved Folkehelseinstituttet
  • Blodprøvene synes å være egnet til å avkrefte infeksjon av den gravide (eller partner) med høy grad av pålitelighet, forutsatt at de er tatt på riktig tidspunkt (se algoritme for testing)
  • Erfaringen så langt er at få gravide har tegn på (ny eller eldre) infeksjon, og det er i hovedsak disse som trenger fostermedisinsk kompetanse

Gravide som tester positivt på enten PCR eller antistoffpåvisning skal henvises til fostermedisinske sentre. Sentrene har erfaring med denne type problemstillinger og kan tilby de gravide utvidet diagnostikk, rådgivning og oppfølging ved behov.

Folkehelseinstituttets temasider om zikafeber inneholder oppdatert informasjon om testing for zikafeber.