Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Behandling med antirevmatiske legemidler og risiko for tuberkulose»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Behandling med antirevmatiske legemidler og risiko for tuberkulose

Nyhet

Oppdatering Tuberkuloseveilederen

Behandling med antirevmatiske legemidler og risiko for tuberkulose

Tuberkuloseveilederen er under kontinuerlig kvalitetssikring og oppdatering. Det foreligger nå reviderte anbefalinger for behandling med sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler og risiko for tuberkulose i form av et revidert vedlegg til Tuberkuloseveilederen.

Tuberkuloseveilederen er under kontinuerlig kvalitetssikring og oppdatering. Det foreligger nå reviderte anbefalinger for behandling med sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler og risiko for tuberkulose i form av et revidert vedlegg til Tuberkuloseveilederen.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Behandlingsmuligheter for revmatiske sykdommer og enkelte andre autoimmune sykdommer har økt betydelig med tilgangen til sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (disease modifying antirheumatic drugs - DMARDs). Det er medikamenter som har en klart definert, direkte effekt på biologiske prosesser ved inflammatorisk sykdom, som regel i form av hemming av signalsubstanser mellom cellene (cytokiner/interleukiner) eller deres reseptorer på celleoverflatene. Det medfører økt risiko for en rekke infeksjoner, inkludert tuberkulose. Et program med forebyggende behandling til pasienter med latent tuberkulose kan redusere risikoen for tuberkulose-sykdom.

Hva er nytt?

De faglige rådene inkluderer nå et bredere spekter av biologiske DMARDs enn kun TNF-alfa-blokkere som tidligere. For nyere biologiske DMARDS foreligger det per i dag for lite data til å konkludere med annet enn at personer som skal starte slik behandling bør utredes for latent tuberkulose. Anbefalingene gjelder primært for behandling av revmatiske sykdommer med biologiske DMARDs, men anbefalingene kan også benyttes til andre pasientgrupper som får slik behandling. Ved behandling med biologisk DMARDs må både helsepersonell og pasienter være årvåkne for symptomer på tuberkulose.

Før behandling med biologiske DMARDs skal alle pasienter vurderes for latent og aktiv tuberkulose gjennom målrettet sykehistorie, lungerøntgen og IGRA. Mantoux-test utgår. Pasienter som har én eller flere risikofaktorer skal henvises til spesialist i barne-, lunge eller infeksjonsmedisin for vurdering av tuberkulosestatus, før oppstart av biologisk DMARDs behandling. Personer med særlig høy tuberkuloserisiko henvises til spesialist uavhengig av prøveresultater. Aktiv tuberkulose skal alltid utelukkes før oppstart av forebyggende behandling.

Det er utarbeidet et eget henvisningsskjema for å gjøre det enklere å identifisere pasienter som bør vurderes av spesialist i barne-, lunge eller infeksjonsmedisin. Skjemaet er beregnet for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som skal henvise sine pasienter til spesialist i barne-, lunge- eller infeksjonsmedisin for vurdering av tuberkulosebehandling

Endringen omfatter kapitel 10.5 i den elektroniske utgaven av Tuberkuloseveilederen. Nytt vedlegg til Smittevern 7: «Behandling med biologiske DMARDs (sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler) og risiko for tuberkulose» erstatter tidligere vedlegg «Behandling med TNF-alfa-blokkere og risiko for tuberkulose».