Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ny datainnsamling i MoBa fra barnehagene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ny datainnsamling i MoBa fra barnehagene

Nyhet

Ny datainnsamling i MoBa fra barnehagene

Språk- og læringsstudien (SOL) ved Folkehelseinstituttet starter nå en undersøkelse om barns språklige, sosiale og mentale utvikling i barnehagen. Formålet med undersøkelsen er å identifisere faktorer i barnehagen som fremmer barns utvikling.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Språk- og læringsstudien (SOL) ved Folkehelseinstituttet starter nå en undersøkelse om barns språklige, sosiale og mentale utvikling i barnehagen. Formålet med undersøkelsen er å identifisere faktorer i barnehagen som fremmer barns utvikling.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Studien er en del av Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa), men denne gang er det ikke mor som skal fylle ut spørreskjemaet. Ettersom vi ønsker å lære mer om hvordan barna har det i barnehagen, ber vi foreldrene om å levere et spørreskjema til pedagogisk leder i avdelingen eller basen der barnet går. Skjemaet sendes ut til 24 000 familier.

Barnehagens rolle i barns oppvekst

For barn flest er barnehagen er en viktig arena for lek og fellesskap. I barnehagen har barn muligheten til å få gode opplevelser og samtidig lære viktige ferdigheter som kan være nyttig for dem senere i livet. For mange er barnehagen første mulighet til å kunne etablere gode og trygge relasjoner til både voksne og barn som ikke er medlemmer av deres egen familie. Ettersom mange barnehager er organisert ulikt, er det viktig å finne ut mer om hva barn faktisk opplever i barnehagen og om hvilke omgivelser som ser ut til å henge sammen med positiv utvikling hos barna. I SOL-studien ønsker vi å samle inn informasjon for å kunne informere foreldre, barnehager og myndigheter om hvordan de best mulig kan legge til rette for at alle barn skal få gode opplevelser og læringsmuligheter i barnehagen.

God kvalitet i barnehagen

Tidligere forskning har vist at barnehager med god kvalitet kan bidra til å fremme barns språklige utvikling. Det vi nå trenger er mer kunnskap om hvordan ulike faktorer i barnehagen bidrar til å fremme god utvikling, både språklig og på andre områder. Vi ønsker også å utforske om det er stor variasjon mellom barnehagene i måten de arbeider på og om det er mulig å definere noen klare indikatorer for gode læringsmiljøer i barnehagen.

I den nye barnehagestudien vil vi hente inn informasjon fra barnehagene fra tre nivåer:

  1. Strukturelle faktorer som for eksempel organisering (avdelings-, base- eller sonebarnehage), hvor mange barn som går i barnehagen, hvor mange voksne som jobber der og hvilken utdannelse personalet har.
  2. Prosessfaktorer som for eksempel hvilken pedagogisk profil og praksis barnehagen har, og hvordan de ansatte opplever arbeidsmiljøet.
  3. Individuelle faktorer ved den enkelte MoBa femåringen som for eksempel om barnet har språkvansker eller andre spesielle behov.

Informasjonen vi får fra barnehagestudien vil vi også kunne se i forhold til informasjon vi allerede har om det enkelte MoBa barnets utvikling fra fødsel til 5 år. Vi vil bruke den samlete kunnskapen fra disse spørreskjemaene til å undersøke hvilke faktorer i barnehagene som ser ut til å være av betydning for en positiv utvikling hos barnet. Dette gjelder både utviklingen hos barn flest, men også blant de med spesielle behov, som språkforsinkelse eller lærevansker.

Spørreskjema til barnehagen via mor

Spørreskjema til barnehagen vil bli sendt via mødrene til de femåringene som er med i MoBa- undersøkelsen. Dersom mor ønsker å være med i barnehagestudien, skriver hun under på samtykkeerklæringen på forsiden av spørreskjemaet og leverer det til daglig leder ved avdelingen i barnehagen. Lederen i barnets avdeling returnerer det utfylte skjemaet til MoBa- undersøkelsen.

Vi har stor respekt for at det i en travel barnehagehverdag kan være vanskelig å finne tid til å fylle ut skjemaet, men håper så mange som mulig vil bidra til å fullføre studien.

Resultatene fra studien vil bli publisert i artikler, rapporter og fagnotater. De første kommer i løpet av høsten 2012.

Spørreskjemaet til barnehagestudien

Les mer om studien og de første resultatene i artiklene som er publisert i tidsskriftet "Første steg":