Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Keisersnitt kan være uheldig for kvinner med bekkenløsning»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Keisersnitt kan være uheldig for kvinner med bekkenløsning

Nyhet

Keisersnitt kan være uheldig for kvinner med bekkenløsning

Forløsning med keisersnitt øker risikoen for vedvarende bekkenleddssmerter etter fødsel sammenlignet med vaginal fødsel, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Forløsning med keisersnitt øker risikoen for vedvarende bekkenleddssmerter etter fødsel sammenlignet med vaginal fødsel, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Røntgenbilde av bekken
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Forløsning med keisersnitt øker risikoen for vedvarende bekkenleddssmerter etter fødsel sammenlignet med vaginal fødsel, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Keisersnittsratene øker, og noe av økningen har blitt forklart med at kvinner i økende grad ønsker planlagt keisersnitt uten medisinsk grunn. Svangerskapsrelaterte bekkenleddssmerter har vært assosiert med ønske om planlagt keisersnitt og med økt forekomst av planlagte keisersnitt.

– Noen kvinner med sterke bekkenleddssmerter er kanskje redde for at en vaginal fødsel vil være for vanskelig eller smertefull, eller vil forverre smertene etter fødselen – selv om dette ikke er vitenskapelig dokumentert, sier Elisabeth K. Bjelland, som er postdoktor ved Divisjon for psykisk helse, og hovedforfatteren bak studien.

Kunnskap om hvordan keisersnitt påvirker prognosen ved bekkenleddssmerter har derfor vært etterspurt. Formålet med studien var å undersøke sammenhengen mellom forløsningsmetode og vedvarende bekkenleddssmerter seks måneder etter fødsel.

I studien fødte 79.9 % av kvinnene vaginalt, 6.7 % ble forløst med vakuum eller tang, 7.2 % med akutt keisersnitt og 6.2 % med planlagt keisersnitt.

Dobler risikoen for vedvarende smerter

Etter at forskerne hadde tatt hensyn til en rekke andre faktorer viste resultatene at:

  • Planlagt keisersnitt var assosiert med en to- til tredoblet risiko for å rapportere om alvorlig grad av bekkenleddssyndrom (sterke smerter over symfysen foran i bekkenet og over begge leddene bak i bekkenet) seks måneder etter fødsel.
  • Hos kvinner som brukte krykker i svangerskapet, var både akutt og planlagt keisersnitt assosiert med alvorlig grad av bekkenleddssyndrom seks måneder etter fødsel.
  • Vaginal forløsning med vakuum eller tang var assosiert med økt risiko for bekkenleddssyndrom seks måneder etter fødsel.

– Tidligere studier viser at pasienter med langvarige eller sterke smerter har økt risiko for kroniske smerter etter kirurgiske inngrep. Forklaringen kan være at smertene påvirker sentralnervesystemet slik at smertehemmingssystemene blir mindre effektive. Derfor kan kvinner med sterke bekkenleddssmerter i graviditeten være mer sårbare for smerter i forbindelse med keisersnittet, sammenlignet med kvinner uten bekkenleddssmerter, forklarer Bjelland.

Kliniske råd

Ved rådgivning om fødselsmetode for kvinner med sterke bekkenleddssmerter i svangerskapet, bør klinikere være bevisst at keisersnitt øker risikoen for sterke vedvarende smerter etter fødsel.

– Basert på disse funnene, som støtter tidligere antagelser, er det derfor ikke grunn til å anbefale keisersnitt til gravide med sterke bekkenleddssmerter. Dersom det ikke foreligger medisinske grunner til keisersnitt, tyder funnene på at vaginal fødsel er det tryggeste alternativet for kvinner med sterke bekkenleddssmerter, råder Bjelland.

Om studien

Forskerne inkluderte 10 400 kvinner i Den norske mor og barn-undersøkelsen som hadde rapportert om bekkenleddssyndrom i svangerskapsuke 30. De benyttet spørreskjemadata fra svangerskapsuke 17 og 30, samt 6 måneder etter fødsel. Datafilene ble koblet til Medisinsk fødselsregister. Studien er utført i samarbeid med seniorforsker Malin Eberhard-Gran og forskere fra Oslo Universitetssykehus.

Referanse

Bjelland EK, Stuge B, Vangen S, Stray-Pedersen, B. and Eberhard-Gran, M. Mode of delivery and persistence of pelvic girdle syndrome 6 months postpartum. Am J Obstet Gynecol (2013); 208