Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ingen sammenheng mellom vanskelig temperament og overvekt blant spedbarn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ingen sammenheng mellom vanskelig temperament og overvekt blant spedbarn

Nyhet

Ingen sammenheng mellom vanskelig temperament og overvekt blant spedbarn

Norske spedbarn som gråter mye, er vanskelig å legge eller vanskelig å trøste, veier ikke mer eller legger raskere på seg enn andre spedbarn. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Norske spedbarn som gråter mye, er vanskelig å legge eller vanskelig å trøste, veier ikke mer eller legger raskere på seg enn andre spedbarn. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

baby3.jpg
Verden over er antall barn med overvekt økende, også i Norge. Kjente risikofaktorer er overvekt hos foreldre og ernæring som er rik på sukker og fett. Andre mistenkte risikofaktorer for senere overvekt er

  • at babyen legger på seg mye og fort i løpet av de første månedene
  • et vanskelig temperament. Med vanskelig temperament menes det at spedbarnet gråter mye, er vanskelig å trøste og vanskelig å legge. Forskning fra USA tyder på at slike babyer får mer mat for å holde seg i ro, men studiene er få og utvalgene små.

Normal vekt

Forskere ved Folkehelseinstituttet har undersøkt om norske spedbarn med vanskelig temperament veier mer og legger raskere på seg enn andre spedbarn. Resultatene våre støttet ikke funnene fra de tidligere studiene.
– For det første viste det seg at spedbarn med vanskelig temperament ikke var overvektige. Tvert om, fødselsvekten til de vanskeligste barna var litt lavere, sier forsker Susan Niegel ved divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet.

I 6 måneders alderen hadde babyer med vanskelig temperament en helt normal vekt. - Det viste seg også at vanskelige spedbarn ikke økte nevneverdig raskere i vekt enn andre spedbarn. Selv om det fantes en forskjell i vektøkning, var den for liten til å være av betydning, sier Niegel. På grunn av størrelsen på utvalget fra Mor og barn-undersøkelsen må funnene anses som viktige.

Forskes videre

Studien kan likevel ikke avkrefte at barn med vanskelig temperament vil legge mer på seg senere. Hypotesen om at spedbarn med vanskelig temperament får mer eller annen mat er dermed ikke avkreftet med disse funnene. I en pågående studie ved Folkehelseinstituttet undersøker forskerteamet om maten spedbarn med vanskelig temperament får avviker fra maten andre spedbarn får.

Det er Helse og Rehabilitering som har finansiert studioen. Den ble gjennomført som en del av Den norske mor og barn-undersøkelsen, hvor det ble hentet data fra rundt 29 000 kvinner. Kvinnene fylte ut spørreskjemaer med spørsmål angående både dem selv og deres barn.