Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2014»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2014

Nyhet

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2014

I 2014 ble det diagnostisert 24 810 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia)i Norge. Av disse var det 22 tilfeller av lymfogranuloma venerum (LGV). Forekomsten av klamydia i Norge har vært stabilt høy gjennom flere år. Bruk av kondom forebygger smitte av klamydia og LGV.

I 2014 ble det diagnostisert 24 810 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia)i Norge. Av disse var det 22 tilfeller av lymfogranuloma venerum (LGV). Forekomsten av klamydia i Norge har vært stabilt høy gjennom flere år. Bruk av kondom forebygger smitte av klamydia og LGV.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Klamydia

Klamydia smitter ved ubeskyttet sex og er i dag den mest vanlige seksuelt overførbare bakterielle infeksjonen i Norge.

Blant de diagnostiserte i 2014 var 60 % kvinner. Aldersgruppene under 25 år utgjorde 66 % av alle tilfellene, og flest tilfeller diagnostiseres i aldersgruppen 20-24 år både hos kvinner og menn. Blant de under 25 år utgjør kvinnene 66 % av de diagnostiserte. Kjønnsfordelingen jevner seg ut med stigende alder, og i aldersgruppene over 30 år finner vi noe flere menn. Den rapporterte forekomsten av klamydia i Norge var høyest i Troms, Oslo og Finnmark.

Figur 1. Antall diagnostiserte tilfeller av klamydia per 100 000 innbyggere i Norge meldt MSIS 1990-2014

– Tallene gjenspeiler i stor grad hvem som velger å teste seg og ikke nødvendigvis den reelle fordelingen av klamydia i befolkningen, sier seniorrådgiver Hilde Kløvstad i avdeling for infeksjonsovervåking i Folkehelseinstituttet. Det reelle antall smittede i befolkningen er derfor ukjent.

I 2014 var antall undersøkte for klamydia 292 772 for hele landet, en 2 % økning i antall undersøkte sammenlignet med 2013. Andelen blant de undersøkte som fikk påvist en klamydiainfeksjon har økt fra 8 % i 2013 til 8,5 % i 2014.  

Lymfogranuloma venerum (LGV)

LGV er en seksuelt overførbar infeksjon som skyldes smitte med en annen serotype (L1, L2, L3) av klamydiabakterien enn den vanlige klamydiainfeksjonen.

Alle de 22 tilfellene diagnostisert med LGV i 2014 var menn, median alder var 41 år (min 28-max 67) og majoriteten var bosatt i Oslo-området. Siden 2006 har det blitt diagnostisert i underkant av 90 tilfeller av LGV i Norge.

Symptomer på LGV er vanligvis sår på kjønnsorganer eller ved endetarmen, etterfulgt i løpet av noen uker av lymfeknutesvulster i lysken eller anorektalt syndrom (rektale smerter og kløe og blodig utflod fra anus). Ubehandlet kan LGV medføre fisteldannelser, abscesser og kronisk lymfeobstruksjon.

Leger bør være oppmerksom på LGV hos mannlige pasienter som har sex med andre menn. Standard behandling ved genital klamydia er ikke tilstrekkelig ved LGV. Ved positivt funn av rektal klamydia bør prøve derfor undersøkes videre for LGV (dvs. serotype L1, L2 eller L3).  Per 2015 utføres slik serotyping kun ved Fürst medisinske laboratorium og St.Olavs hospital i Trondheim.

Seksuelt aktive menn som har sex med menn bør jevnlig tilbys undersøkelse og evt. behandling for seksuelt overførbare infeksjoner. Det er viktig at personer som diagnostiseres med seksuelt overførbare infeksjoner får tilfredsstillende smittevernrådgiving og at det gjennomføres smitteoppsporing rundt hvert tilfelle.

Bruk kondom

Bruk av kondom forebygger smitte av klamydia og LGV.

- Det viktigste du kan gjøre for å beskytte deg selv og din seksualpartner mot disse infeksjonene er å bruke kondom, sier Kløvstad.