Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Variasjon i vaksinasjonsdekningen blant ansatte i helsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Variasjon i vaksinasjonsdekningen blant ansatte i helsetjenesten

Nyhet

Variasjon i vaksinasjonsdekningen blant ansatte i helsetjenesten

En ny studie fra FHI bekrefter at det generelt er høy vaksinasjonsdekning med koronavaksine blant ansatte i helsetjenesten i Norge. Studien viser også at vaksinedekningen varierer mellom undergrupper av personell.

En ny studie fra FHI bekrefter at det generelt er høy vaksinasjonsdekning med koronavaksine blant ansatte i helsetjenesten i Norge. Studien viser også at vaksinedekningen varierer mellom undergrupper av personell.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Blant annet har forskerne klassifisert detaljerte data ut fra yrkeskategorier, arbeidssted og fødelandsbakgrunn. Selv om vaksinasjonsgraden med koronavaksine varierer med yrke og fødeland, er vaksinedekningen bedre blant disse enn blant tilsvarende utdanningsgrupper og innvandrergrupper i befolkningen for øvrig.  

Rapporten er sendt til fagfellevurdering før endelig publisering, men er allerede nå tilgjengelig for de som ønsker å lese gjennom teksten (preprint). Dette er en registerstudie som inkluderer tilnærmet alle som jobber med pasientkontakt i helsetjenesten (om lag 350 000 personer). Den viser at ved utgangen av august 2021 hadde 92 % av personellet fått minst en dose koronavaksine. Til sammenligning hadde 88,6 % av den øvrige befolkningen fått en vaksinedose til og med 5. september 2021.  (Tall fra ukerapporten for uke 35, 2021)  

– Dette er gledelige tall for vaksinedekningen i Norge, og viser at ansatte i helsetjenesten har en høy grad av tillit til vaksinasjonsprogrammet. Det viser også at de aller fleste benytter seg av vaksinetilbudet, sier Kristian Bandlien Kraft, rådgiver i Klynge for forskning og analyse av helsetjenesten. 

Variasjon mellom helsepersonell med ulik landbakgrunn 

Rapporten viser også forskjeller mellom ulike fødelandsgrupper, men det er en generell trend for alle disse at helsepersonell har en høyere vaksinasjonsgrad enn personer med samme landbakgrunn som ikke er helsepersonell.  

Rapporten viser at alle fødelandsgruppene har en vaksinasjonsdekning på over 70 %, men mange av gruppene ligger godt over 90 %.  Ansatte i helsetjenesten som er født i Vietnam, Thailand, Sri Lanka og Danmark har en vaksinasjonsdekning på 95 % eller mer, noe som er litt høyere enn ansatte født i Norge (94 %). Ansatte i helsetjenesten som er født i Russland, Serbia, Litauen, Romania, Polen, Eritrea og Somalia har den laveste vaksinedekningen blant ansatte i helsetjenesten med en vaksinasjonsdekning på mellom 70 % og 80 %. Hva som er årsaken til variasjonene mellom landgruppene har ikke rapporten undersøkt.  

– I noen grupper kan det forekomme en viss grad av underrapportering, for eksempel ved at personer som har vaksinert seg i utlandet ikke har etter-registrert dette i Norge, de kan derfor stå oppført som uvaksinert selv om de i realiteten er vaksinert, sier Kraft. 

Variasjon mellom ulike yrkesgrupper 

Studien viser at det er noe forskjell mellom ulike yrkesgrupper. Leger og spesialsykepleiere har en vaksinedekning på 97 %, mens pleiemedarbeidere har en vaksinasjonsdekning på rundt 89%. 

– Vi vet ikke hva som er årsaken til forskjellene, men en mulig årsak kan være hvem som har blitt tilbudt vaksine først. Blant annet har 73 % og 76 % av pleie-medarbeidere i henholdsvis primær- og spesialisthelsetjenesten fått to doser, sier Kraft.  

Enkelte yrkesgrupper har hatt en lavere vaksinasjonsdekning gjennom hele vaksinasjonsprosessen, men vi ser nå at også disse yrkesgruppene har begynt å nærme seg de med høyest vaksinasjonsdekning. 

Sammen med pleiemedarbeidere, er renholdere den yrkesgruppen innen helsesektoren som nå har lavest dekning. For denne gruppen gjelder det både yngre og eldre arbeidstakere. Det er viktig å merke at det absolutte antall uvaksinerte renholdere er lavt, og vaksinasjonsdekningen i denne gruppen har vært økende over tid.  

– Siden det var en del uvaksinerte i det øvre alderssegment av denne yrkesgruppen, kan det tyde på at en del renholdere ikke har benyttet seg av tilbud om vaksine. Dette fordi de ved tidspunkt for datauttrekket skulle ha fått tilbud om vaksinen som del av den generelle vaksineanbefalingen i programmet. Det er mulig at dekningsgraden blant renholdere kan ha sammenheng med at mange av disse er ansatt hos underleverandører og kanskje ikke har hatt et like velorganisert vaksinetilbud gjennom arbeidsgiver som øvrige ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Denne studien viser viktigheten av å fokusere på gruppene som av mange grunner, f.eks. tap av inntekt, har benyttet seg i mindre grad av vaksinetilbudet så langt i pandemien, sier forsker Petter Elstrøm. 

 

image696e.png

Hele rapporten: