Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksinerte har lav risiko for alvorlig sykdom med deltavarianten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vaksinerte har lav risiko for alvorlig sykdom med deltavarianten

Forskningsfunn

Vaksinerte har lav risiko for alvorlig sykdom med deltavarianten

Både del- og fullvaksinerte som får covid-19 har lav risiko for sykehusinnleggelse, men god beskyttelse mot smitte med deltavarianten oppnås først etter den andre dosen. Det viser nye studier fra Folkehelseinstituttet.

Både del- og fullvaksinerte som får covid-19 har lav risiko for sykehusinnleggelse, men god beskyttelse mot smitte med deltavarianten oppnås først etter den andre dosen. Det viser nye studier fra Folkehelseinstituttet.


I Norge er snart 90 prosent av befolkningen 18 år og eldre vaksinert med minst én dose koronavaksine, og 77 prosent er vaksinert med to doser. Samtidig dominerer den mer smittsomme deltavarianten og smittespredningen øker i flere deler av landet, spesielt blant yngre aldersgrupper. Forskere ved FHI har i to studier undersøkt sammenhengen mellom smitte, sykehusinnleggelser, deltavarianten og vaksinestatus i Norge.  

Lavere beskyttelse mot smitte blant delvaksinerte, spesielt mot deltavarianten  

Den ene studien, publisert i tidsskriftet ‘Eurosurveillance’, har undersøkt vaksinebeskyttelse mot smitte med delta- og alfa-variantene i Norge. Beskyttelsen mot smitte med delta-varianten var 22 prosent blant delvaksinerte, og 65 prosent blant fullvaksinerte, sammenlignet med henholdsvis 55 prosent og 84 prosent for alfa. Analysen viser samlet beskyttelse for de med og uten symptomer, og vil derfor kunne underestimere beskyttelsen mot symptomatisk smitte. Beskyttelsen mot symptomatisk smitte med delta-varianten er vist å være noe høyere i studier fra flere andre land.

– Som vist i studier også fra andre land, viser de norske resultatene at to doser er nødvendig for god beskyttelse mot smitte med deltavarianten, sier Geir Bukholm, assisterende direktør i FHI.  

Resultatene viser hvor viktig det er at så mange som mulig av de voksne blir fullvaksinert. Vaksinene gir ikke fullstendig beskyttelse mot smitte. Smitteforebyggende tiltak vil fortsatt være viktig for å forebygge smitte, og vaksinerte må fortsatt følge smittevernrådene med god hånd- og hostehygiene, holde avstand og teste seg hvis de blir syke.  

Lav risiko for innleggelse blant vaksinerte 

Den andre studien har sett på risikoen for å bli innlagt i sykehus med covid-19 blant vaksinerte og uvaksinerte som smittes med koronaviruset. Resultatene viser at risikoen for å bli innlagt i sykehus med covid-19 er over 70 prosent lavere for delvaksinerte og fullvaksinerte, sammenlignet med uvaksinerte.  

– Vi har høy vaksinasjonsdekning i Norge, noe som er en forutsetning for å kunne lykkes med å ha lavest mulig sykdomsbyrde i befolkningen og unngå overbelastning i helsetjenesten. Norske data bekrefter at vaksinerte har en mye lavere risiko for alvorlig sykdom enn uvaksinerte, og viser tydelig den positive effekten som koronavaksinasjonsprogrammet har på forløpet av pandemien i Norge, fortsetter Bukholm.  

Mellom uke 31–34 var 66 prosent av de nye innleggelsene med covid-19 blant uvaksinerte og 15 prosent blant delvaksinerte. Kun 20 prosent av de innlagte var fullvaksinerte, og majoriteten av disse var eldre eller tilhørte risikogrupper med høy eller moderat risiko for alvorlig forløp av covid-19. 

Deltavarianten har ikke gitt høyere risiko for sykehusinnleggelse i Norge 

I analysen så også forskerne på risikoen for sykehusinnleggelse med deltavarianten sammenliknet med alfavarianten. Alfa var den dominerende varianten i Norge under vinteren og våren 2021, og førte til en kraftig økning i sykehusinnleggelser. Siden begynnelsen av juli i år har den mer smittsomme deltavarianten blitt dominerende. Analysen viser at deltavarianten ikke har ført til økt risiko for sykehusinnleggelse i Norge, sammenlignet med alfa. 

 – Analyser fra England og Skottland har rapportert om høyere risiko for sykehusinnleggelse blant de smittet med delta- enn alfavarianten, men vi finner ikke tilsvarende i de norske dataene, understreker Bukholm.  

 – Analysene av vaksineeffekt og risiko for sykehusinnleggelse er noe vi følger med på for å se om dette bildet endres over tid, avslutter assisterende direktør Geir Bukholm i FHI.