Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Tilbyr 3. dose koronavaksine til personer med alvorlig immunsvikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Tilbyr 3. dose koronavaksine til personer med alvorlig immunsvikt

Nyhet

Tilbyr 3. dose koronavaksine til personer med alvorlig immunsvikt

Regjeringen har besluttet at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine. Folkehelseinstituttet har etter dialog med helseforetakene og fagmiljøene laget en plan for hvordan tilbudet skal gjennomføres.

Regjeringen har besluttet at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine. Folkehelseinstituttet har etter dialog med helseforetakene og fagmiljøene laget en plan for hvordan tilbudet skal gjennomføres.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Hvem får tilbudet? 

Det er i hovedsak to ulike grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som vil tilbys en 3.dose. 

 • Gruppe 1 

  Alle som tilhører denne gruppen, vil tilbys 3. dose så snart som praktisk mulig. Dette inkluderer følgende tilstander: 

  • Organtransplanterte 

  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene 

  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt 

  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse 

  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

 • Gruppe 2

  Behov for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling før vaksinasjon må vurderes for hver gruppe. Vaksinasjon av denne gruppen vil starte så snart de fagmedisinske miljøene i spesialisthelsetjenesten har identifisert og avgjort hvilke pasienter som skal falle innunder anbefalingen om 3. dose. Dette gjelder: 

  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. 

  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. 

– I utgangspunktet er det kun voksne med alvorlig svekket immunforsvar som skal tilbys en tredje vaksinedose, sier Sara Viksmoen Watle, overlege ved Folkehelseinstituttet. 

Watle utdyper at det ikke er grunnlag for å anbefale en tredje vaksinedose til barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men at det likevel kan være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.  

Hvem setter vaksinen?  

Spesialisthelsetjenesten vil i hovedsak identifisere hvem som skal tilbys en 3. dose med koronavaksine. De det gjelder vil få skriftlig tilbud fra sykehuset om at de kan ta kontakt med vaksinasjonstjenesten i kommunen for å få satt 3. dose, og noen vil bli innkalt til vaksinasjon ved sykehuset. De trenger ikke å ta kontakt med fastlegen sin i tillegg.  

– De fleste dette gjelder vil kunne vaksineres i sin hjemkommune. Pasienter som er innlagt på sykehus eller som har pågående behandling eller et komplisert behandlingsforløp vil få tilbud om vaksinasjon via sykehusene, sier Watle.  

Kommunene vil få henvendelser fra pasienter som har fått brev fra behandlende lege om at de er anbefalt en 3. dose, og kommunen må ha tydelig informasjon om hvordan disse skal ta kontakt med kommunens vaksinasjonstilbud, for eksempel på kommunens hjemmeside. Pasienten vil få dokumentasjon fra behandlende lege som bekrefter at pasienten tilhører aktuelle sykdomsgrupper og er anbefalt en 3. dose.  

Begge mRNA-vaksinene kan benyttes 

Koronavaksinene som skal benyttes til 3. dose er mRNA-vaksinene Comirnaty fra BioNTech-Pfizer og Spikevax fra Moderna. Begge vaksiner kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som 1. og 2. dose.  

Det skal være et minimum intervall på 4 uker mellom 2. og 3. dose.  

Beskyttelse etter 3.dose 

Det er foreløpig ikke observert andre bivirkninger etter den tredje dosen til disse pasientgruppene enn det som tidligere er kjent etter den første og andre dosen.  

En ekstra vaksinedose kan gi bedre immunrespons hos pasienter som har alvorlig svekket immunforsvar. Det er grunn til å tro at de vil få bedre beskyttelse med en ekstra dose. Hvor godt en ekstra vaksinedose beskytter vil bli fulgt opp i studier både i Norge og i andre land i tiden fremover. FHI anbefaler ikke rutinemessig måling av antistoff etter 3. dose.  

– Personer som har alvorlig svekket immunforsvar, bør fortsatt leve mer skjermet når det er mye smitte i samfunnet. De kan være sårbare for alvorlig sykdomsforløp også etter en ekstra vaksinedose. I tillegg er det viktig at nærkontakter i samme husstand takker ja til vaksine. Dette kan bidra til å redusere sannsynlighet for smitte til husstandsmedlemmer som kan ha dårligere vaksinerespons, avslutter Watle.