Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Jobber med å tilpasse koronasertifikatet til nasjonal bruk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Jobber med å tilpasse koronasertifikatet til nasjonal bruk

Nyhet

Jobber med å tilpasse koronasertifikatet til nasjonal bruk

Helsedirektoratet, Norsk helsenett og FHI jobber nå med å tilpasse koronasertifikatet til nasjonal bruk. På kort sikt jobber vi med å gi veiledning til hvordan dagens løsning kan tilpasses bruk for kommuner som ønsker å innføre koronasertifikat. Det er foreløpig kun Tromsø kommune som har signalisert at de vil ta koronasertifikatet i bruk.

Hugs å sjekke reglane til landet du skal reise til. Mange krev ikkje lenger koronasertifikat, men det er ofte ein del ulikskap i reglane mellom dei ulike landa. . Illustrasjon: NHN
Hugs å sjekke reglane til landet du skal reise til. Mange krev ikkje lenger koronasertifikat, men det er ofte ein del ulikskap i reglane mellom dei ulike landa. . Illustrasjon: NHN

Helsedirektoratet, Norsk helsenett og FHI jobber nå med å tilpasse koronasertifikatet til nasjonal bruk. På kort sikt jobber vi med å gi veiledning til hvordan dagens løsning kan tilpasses bruk for kommuner som ønsker å innføre koronasertifikat. Det er foreløpig kun Tromsø kommune som har signalisert at de vil ta koronasertifikatet i bruk.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Koronasertifikatet (Helsenorge.no) viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Regjeringen besluttet forrige uke at kommuner med smitteverntiltak kan ta i bruk koronasertifikat for å gi lettelser til fullvaksinerte (regjeringen.no), de som har gjennomgått infeksjon og de som har testet negativt for covid-19 de siste 48 timene. 

Veiledning til kommunene

– Vi jobber med både en kortsiktig og langsiktig løsning for at kommuner kan ta koronasertifikatet i bruk. Det innebærer blant annet at kontrollørene må ta en manuell sjekk av de som viser til negativ koronatest tatt siste 48 timer, fordi innstillingene i kontrollappen ennå ikke er justert til kravene som kom på fredag. På lengre sikt jobber vi med å gjøre tekniske tilpasninger som gjør at kontrollappen fungerer enkelt i henhold til de justerte nasjonale kravene, sier assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Knudsen.

Oppdatert 23.11.2021: Kontrollappen er nå oppdatert slik at det ikke lenger er nødvendig med manuell sjekk av de som har negativ koronatest i koronasertifikatet sitt. 

Endringer i kriterier

Tidligere «kontrollside Norge» hadde god funksjonalitet fordi den viste lite data og hadde fargekoder, men kriteriene for hva som gir gyldig sertifikat stemmer ikke lenger, blant annet for delvaksinerte. Oppdatering av reglene i denne kontrollsiden vil ta noe tid å få endret, testet og implementert. «Kontrollside EU/EØS» er i bruk i forbindelse med reiser i EU, men kontrollappen for denne ved innreise i Norge er tilpasset regler hvor negativ test ikke er sidestilt med vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon. Dette krever endringer i kontrollappen.

Ikke-digitale brukere

– I tillegg har vi jobbet mye med løsninger for ikke-digitale brukere og personer uten norsk fødsels- eller d-nummer, og det pågår et arbeid for å få på plass løsninger for utstedelse av ikke-digitale sertifikater lokalt, sier assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Knudsen.

Gjelder kun i kommuner med lokale smitteverntiltak

Inntil videre er det den blå EU-versjonen av koronasertifikatet som skal brukes også innenlands i begrenset omfang, der kommuner eventuelt fatter vedtak om dette. Unntak fra smitteverntiltak ved å vise koronasertifikatet gjelder foreløpig ikke i hele landet, men bare i kommuner med lokale smitteverntiltak. Det er kun Tromsø kommune som hittil tydelig har signalisert en slik bruk. Sjekk din egen kommune om hva reglene for koronasertifikat er der.